OTANT�K TA�

Dünya Opal Yatakları

V MAKALELER
OPAL
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • opal yatakları

Dünya Opal Yatakları

Andezit-Bazalt, Riyolit ve Riyolitik, Lav, Tüf breşlerde boşluklar, kırık, kılcal, çatlak ve ara dolgularda oluşmuşlar. Bu birimler Eosen yaşlı ve Lapilli-Tüf içerisindedirler. Çevrede Apatit, Şabazit ve Zeolitlerde bulunmaktadır. Opal renkleri yeşil, turuncu ve mavimsi renkli opallerdir.

Tektonik olarak Volkanik kuşaklar, riftler, kalderalar volkanizmaya bağlı sıcak noktalar.

Yatak şekli Opal içerikli zonlar, katmanlar şeklinde olup opaller düzgün olmayan yüzeye yakın kırıklar, boşluklar ve tanelerin (kayaç parçaları) çevresinde oluşmuşlardır. Hidrotermal veya volkanik opal, silisyum taşıyıcı suların en yüksek ısısmın 325 °C olabileceği belirtilmiştir (Url 5).

2.5.2.   Idaho Spencer Opal Yatağı (ABD)

Opal Riyolitik lavlar içerisinde silisli sular taşıyan hidrotermal sularla oluşmuştur. Bu kayaca bağlı olarak yatağın yaşı Tersiyerdir. Silisli sular Riyolitin boşluklarında yumru olarak oluşmuşlardır. Ayrıca boslu ve kırıklarında ince akikler oluşmuştur (Url 6).

Opal renkleri              Ateş   opali,   renksiz,   sarı,

pembe, mavi ve kırmızıdır (Url 7).

2 5.3. Tortul Kayaçlardaki Opal Yatakları-Avustralya

Opalin oluştuğu kayaç ileri derecede ayrışmış kumtaşıdır. Kayacın yaşı taban kayacından daha çok gençtir. Taban kayacı Paleozoyik ve Kretase’dir. Mineralleşme yaşı üst Eosen, alt Oligosendir. Kumtaşları ileri derecede ayrışmışlardır. Kiltaşı ve silt taşları kumtaşlarını aralarında bulundururlar. Onu kapan olarak sakladıkları için opali oluşturan sular kumtaşı, kırık, boşluk ve geçirimli her yerine girip yerleşmişlerdir (Horton, 2000).

Opaller stratabounddur. lOm’lik bir zonda bulunurlar ki yaklaşık lOOkmlik zona yayılmışlardır. Damarcıkların çoğu 10cm kalınlıktadır. Bazı opaller ise fosil ve odun fosili içine girip oluşmuşlardır. Opallerde ganglar (Avustralya’da) jips, alunit, hematit, limonit ve götittir (Url 7).

Dünya Opal Yatakları

V MAKALELER
OPAL
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • opal yatakları
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Dünya Opal Yatakları

Andezit-Bazalt, Riyolit ve Riyolitik, Lav, Tüf breşlerde boşluklar, kırık, kılcal, çatlak ve ara dolgularda oluşmuşlar. Bu birimler Eosen yaşlı ve Lapilli-Tüf içerisindedirler. Çevrede Apatit, Şabazit ve Zeolitlerde bulunmaktadır. Opal renkleri yeşil, turuncu ve mavimsi renkli opallerdir.

Tektonik olarak Volkanik kuşaklar, riftler, kalderalar volkanizmaya bağlı sıcak noktalar.

Yatak şekli Opal içerikli zonlar, katmanlar şeklinde olup opaller düzgün olmayan yüzeye yakın kırıklar, boşluklar ve tanelerin (kayaç parçaları) çevresinde oluşmuşlardır. Hidrotermal veya volkanik opal, silisyum taşıyıcı suların en yüksek ısısmın 325 °C olabileceği belirtilmiştir (Url 5).

2.5.2.   Idaho Spencer Opal Yatağı (ABD)

Opal Riyolitik lavlar içerisinde silisli sular taşıyan hidrotermal sularla oluşmuştur. Bu kayaca bağlı olarak yatağın yaşı Tersiyerdir. Silisli sular Riyolitin boşluklarında yumru olarak oluşmuşlardır. Ayrıca boslu ve kırıklarında ince akikler oluşmuştur (Url 6).

Opal renkleri              Ateş   opali,   renksiz,   sarı,

pembe, mavi ve kırmızıdır (Url 7).

2 5.3. Tortul Kayaçlardaki Opal Yatakları-Avustralya

Opalin oluştuğu kayaç ileri derecede ayrışmış kumtaşıdır. Kayacın yaşı taban kayacından daha çok gençtir. Taban kayacı Paleozoyik ve Kretase’dir. Mineralleşme yaşı üst Eosen, alt Oligosendir. Kumtaşları ileri derecede ayrışmışlardır. Kiltaşı ve silt taşları kumtaşlarını aralarında bulundururlar. Onu kapan olarak sakladıkları için opali oluşturan sular kumtaşı, kırık, boşluk ve geçirimli her yerine girip yerleşmişlerdir (Horton, 2000).

Opaller stratabounddur. lOm’lik bir zonda bulunurlar ki yaklaşık lOOkmlik zona yayılmışlardır. Damarcıkların çoğu 10cm kalınlıktadır. Bazı opaller ise fosil ve odun fosili içine girip oluşmuşlardır. Opallerde ganglar (Avustralya’da) jips, alunit, hematit, limonit ve götittir (Url 7).