OTANT�K TA�

Elmasın Değeri

V MAKALELER
Elmas Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • Elmasın Değeri

Elmasın Değeri

Elmasın değerini belirleyici dört faktör, “biçim (kesilme), renk, ağırlık (büyüklük), optik nitelikler (saflık, parıltı, mükemmellik)”226dir. Ayrıca elmasta çatlak olmaması gerekir. Çünkü çatlaklar ışık girişini engellemektedir227.

Elmasın değeri, kızıl yakutun değerine yakındır. Bir kıratının değeri iki dinardır. Bir miskali yüz dinardır. Hekim Ya’kûb İbni İshak cevher-namesinde elması bir hardal tanesi iriliğinden, bir ceviz iriliğine kadar gördüğünü, Bağdat’ta bir cevherînin bir miskal elması seksen miskal altına aldığını, yine Bağdat şehrinde bir miskal elmasın on beş miskal altına satıldığını belirtir. Elmas ateş ışığında ısıtılınca ve üzerine kar suyu ya da soğuk su serpilince beyazlaşırsa o elmas iyidir. Beyazlaşmazsa değersizdir. Elmasın çevresi mumyalanıp güneşe karşı tutulduğunda içinde veya çevresinde gökkuşağı gibi nesneler gözükürse o elmas iyidir, aksi takdirde işe yaramaz228.

Bk. Rehber Ansiklopedisi, a.g.an.m., C. 5, s. 84-86; Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, a.g.an.m., C. 7, s. 3652-3654. Rehber Ansiklopedisi, a.g.an.m., C. 5, s. 84-86. Şirvânî, age, s. 143-147.

Elmasın Değeri

V MAKALELER
Elmas Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • Elmasın Değeri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Elmasın Değeri

Elmasın değerini belirleyici dört faktör, “biçim (kesilme), renk, ağırlık (büyüklük), optik nitelikler (saflık, parıltı, mükemmellik)”226dir. Ayrıca elmasta çatlak olmaması gerekir. Çünkü çatlaklar ışık girişini engellemektedir227.

Elmasın değeri, kızıl yakutun değerine yakındır. Bir kıratının değeri iki dinardır. Bir miskali yüz dinardır. Hekim Ya’kûb İbni İshak cevher-namesinde elması bir hardal tanesi iriliğinden, bir ceviz iriliğine kadar gördüğünü, Bağdat’ta bir cevherînin bir miskal elması seksen miskal altına aldığını, yine Bağdat şehrinde bir miskal elmasın on beş miskal altına satıldığını belirtir. Elmas ateş ışığında ısıtılınca ve üzerine kar suyu ya da soğuk su serpilince beyazlaşırsa o elmas iyidir. Beyazlaşmazsa değersizdir. Elmasın çevresi mumyalanıp güneşe karşı tutulduğunda içinde veya çevresinde gökkuşağı gibi nesneler gözükürse o elmas iyidir, aksi takdirde işe yaramaz228.

Bk. Rehber Ansiklopedisi, a.g.an.m., C. 5, s. 84-86; Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, a.g.an.m., C. 7, s. 3652-3654. Rehber Ansiklopedisi, a.g.an.m., C. 5, s. 84-86. Şirvânî, age, s. 143-147.