OTANT�K TA�

ENERJİ TAŞLARI

V MAKALELER
Enerji Taşları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • ENERJİ TAŞLARI

ENERJİ TAŞLARI

Enerji Taşları konusuna hızla bir göz attıktan sonra, bilim a-damlarıyla fikir birliğine vararak hareketli ve sürekli değişim halindeki Enerji Taşları parçacıkları denizinde yüzen, çok sayıda Enerji Taşları parçacıklarından oluştuğumuz kanısına varabiliriz. Bü­tün bu birbirine bağlı parçacıklar aralarında sürekli olarak ki­mi zaman düzenli, kimi zaman da düzensiz, ama her zaman “bağlantılı” kuvvetler üreterek hareket ederler.

Bu anlık bağlantı, istediğimiz an birbirimizin aklındakileri anlama imkanı tanır. Böylece, birbirimizi anlamamız ve karşılıklı yardımlaşmamız mümkün olur. Aynı şekilde bu an­lama, davranışlarımızın ve hatta düşüncelerimizin, başkaları­nı nasıl etkilediğini daha önce hiç düşünemeyeceğimiz şekil­de tahmin etmemize yol açar.

Enerji Taşları anlamayı ve kullanmayı öğrenmeye başlayarak, evrenimizi çok daha ileriye, Enerji Taşlarınin çok daha yüksek bir şekline, aşka kadar ilerletebileceğiz.

Enerji Taşları  “hissetmek”

Ellerinizi yaklaşık 5 – 10 cm uzaklıkta birbirine bakacak şekilde karşılıklı tutun. Şimdi çok yavaşça, gidip gelen bir hareketle aralarındaki uzaklığı arttırarak ellerinizi yaklaştırıp uzaklaştırın. Elleriniz arasında oluşturduğunuz şeyi hissedin. Nasıl bir şey hissediyorsunuz?

Şimdi de ellerinizi yaklaşık 30 cm birbirinden uzaklaştı­rın. Çok yavaşça, hafif bir basınç hissedene kadar, tekrar yaklaştırın. Şu an, vücudunuzun Enerji Taşları sınırına dokundunuz. Eğer emin değilseniz, alıştırmayı çok daha dikkatli bir şekil­de tekrar edin. Yalnız daha önce, Enerji Taşlarıyi harekete geçir­mek için, ellerinizi hızlı bir şekilde birbirine sürtün.

Eğer fırsatını bulursanız, bu alıştırmayı bir çocukla, oyun şeklinde deneyin. Ellerinizi (sizin sağ eliniz, onun sol eli) ya­vaşça yaklaştırın ve herhangi bir şey hissettiğinde size “evet” demesini isteyin. Onun, bu Enerji Taşlarıyi ne kadar çabuk “hissettiğini” görünce şaşıracaksınız. Aynı şey sizin için de geçerli, çünkü çocukların Enerji Taşlarısi çok daha saf ve kuvvetlidir.

İşte bir çocuk veya başka biriyle uygulayabileceğiniz bir başka” oyun”: her iki elinizi de, avuç içleri karşılıklı olacak şekilde yaklaşık 10 cm uzaklıkta tutun. Sağ işaret parmağı­nızı, sol elinizle arasında yaklaşık 1 cm kalacak şekilde tu­tun. Şimdi, sağ işaret parmağınızın yardımıyla fiziksel

herhangi bir dokunma olmadan, avuç içinizde daireler (sağ dan sola) çizin. Ne hissettiniz? Gıdıklanma mı? Sıcaklık mı?

EVRENSEL ENERJİ TAŞI

Eğer maddeyi, yoğunlaşmış Enerji Taşları olarak tanımlarsak, evrensel Enerji Taşları alanını da maddeyle Enerji Taşlarınin bölgeleri ara­sında yer aldığını varsayarak açıklayabiliriz.

Evrensel Enerji Taşları alanı, bütün uzayın, canlıların olduğu ka­dar cansız cisimlerin de içine işlemiş bir şekilde ve bu cisim­lerle aramızda yer alır. Kaynak noktasıyla arasındaki uzaklı­ğa göre değişen bir yoğunlukla, bir cisimden diğerine hare­ket eder. Küçük Enerji Taşları iplerini hatırladınız mı? Bu alan, dü­zenli indükleme” ve paralel rezonans12‘ yasalarına uyar, yani, diyapozonu131 tınlattığımızda, kendisi de, aynı sesi çıkarıp, aynı frekansta tınlayacaktır.

Araştırmacılar evrensel Enerji Taşları alanının, birbirinden ayrı ve farklı frekansta titreşen ışık noktalarından, spirallerden, birbirine bağlı çizgilerden oluşmuş bir dizi çok iyi düzenlen­miş geometrik noktadan, aynı zamanda da kıvılcım ve buğu­dan oluştuğunu ileri sürerler. Bu alan dokunarak, tadarak, koklayarak ve işiterek algılanabilen titreşimler yayar. Parlak­lığı, en zayıf duyularla dahi fark edilebilir.

Bazı araştırmacılar bize, evrensel Enerji Taşları alanının, siner-jik olduğunu göstermiştir; yani parçalarının, aynı anda yaptı­ğı hareketin etkisi, bireysel hareketlerinin etkilerinin topla­mından fazladır

İNSANIN ENERJİ TAŞLARI

İnsanın Enerji Taşları alanı, insan yaşamının derinlikleriyle ev­rensel Enerji Taşlarıyi bir araya getiren bir olgudur. Kendini, fiziksel gövdeyi çevreleyen ve ışıklı bir yapı içeren, kendi özel ışınla­rını yayan, genel olarak “aura” diye tanınan bir şekilde gös­terir. Demek ki, insanın aura’sı ya da “insanın Enerji Taşları alanı”, evrensel Enerji Taşlarınin insan vücuduna bağlı bir parçasıdır.

İnsanın Enerji Taşları alanının, madde ve varolan cisimler üze­rinde düzenleyici bir etkisi vardır. Bu alanın, 3 boyuttan da­ha yüksek bir noktada varolduğu düşünülür.

Maddesel dünyada kendini gösteren bütün değişiklikler kendilerini önce bu alanda gösterir. Bu konudan ilerde, Dü­şünce adlı 9. bölümde, daha derinlemesine bahsedeceğiz.

Öyle görünüyor ki, insanın Enerji Taşları alanı, sürekli olarak evrensel Enerji Taşlarıden üretilir. Biz Enerji Taşlarımizi kullanmayı arttır­dıkça, o da tıpkı bir bolluk sembolü gibi, daha da çoğalır. Bu kaynak sonsuzdur. Bu Enerji Taşlarıden istediğimiz kadar ödünç ala­biliriz. Bu inanılmaz bir kavramdır ve gezegenimiz için oldu­ğu kadar, gelecek evrimimiz için de büyük umutlar taşır.

ENERJİ TAŞLARI

V MAKALELER
Enerji Taşları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • ENERJİ TAŞLARI
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

ENERJİ TAŞLARI

Enerji Taşları konusuna hızla bir göz attıktan sonra, bilim a-damlarıyla fikir birliğine vararak hareketli ve sürekli değişim halindeki Enerji Taşları parçacıkları denizinde yüzen, çok sayıda Enerji Taşları parçacıklarından oluştuğumuz kanısına varabiliriz. Bü­tün bu birbirine bağlı parçacıklar aralarında sürekli olarak ki­mi zaman düzenli, kimi zaman da düzensiz, ama her zaman “bağlantılı” kuvvetler üreterek hareket ederler.

Bu anlık bağlantı, istediğimiz an birbirimizin aklındakileri anlama imkanı tanır. Böylece, birbirimizi anlamamız ve karşılıklı yardımlaşmamız mümkün olur. Aynı şekilde bu an­lama, davranışlarımızın ve hatta düşüncelerimizin, başkaları­nı nasıl etkilediğini daha önce hiç düşünemeyeceğimiz şekil­de tahmin etmemize yol açar.

Enerji Taşları anlamayı ve kullanmayı öğrenmeye başlayarak, evrenimizi çok daha ileriye, Enerji Taşlarınin çok daha yüksek bir şekline, aşka kadar ilerletebileceğiz.

Enerji Taşları  “hissetmek”

Ellerinizi yaklaşık 5 – 10 cm uzaklıkta birbirine bakacak şekilde karşılıklı tutun. Şimdi çok yavaşça, gidip gelen bir hareketle aralarındaki uzaklığı arttırarak ellerinizi yaklaştırıp uzaklaştırın. Elleriniz arasında oluşturduğunuz şeyi hissedin. Nasıl bir şey hissediyorsunuz?

Şimdi de ellerinizi yaklaşık 30 cm birbirinden uzaklaştı­rın. Çok yavaşça, hafif bir basınç hissedene kadar, tekrar yaklaştırın. Şu an, vücudunuzun Enerji Taşları sınırına dokundunuz. Eğer emin değilseniz, alıştırmayı çok daha dikkatli bir şekil­de tekrar edin. Yalnız daha önce, Enerji Taşlarıyi harekete geçir­mek için, ellerinizi hızlı bir şekilde birbirine sürtün.

Eğer fırsatını bulursanız, bu alıştırmayı bir çocukla, oyun şeklinde deneyin. Ellerinizi (sizin sağ eliniz, onun sol eli) ya­vaşça yaklaştırın ve herhangi bir şey hissettiğinde size “evet” demesini isteyin. Onun, bu Enerji Taşlarıyi ne kadar çabuk “hissettiğini” görünce şaşıracaksınız. Aynı şey sizin için de geçerli, çünkü çocukların Enerji Taşlarısi çok daha saf ve kuvvetlidir.

İşte bir çocuk veya başka biriyle uygulayabileceğiniz bir başka” oyun”: her iki elinizi de, avuç içleri karşılıklı olacak şekilde yaklaşık 10 cm uzaklıkta tutun. Sağ işaret parmağı­nızı, sol elinizle arasında yaklaşık 1 cm kalacak şekilde tu­tun. Şimdi, sağ işaret parmağınızın yardımıyla fiziksel

herhangi bir dokunma olmadan, avuç içinizde daireler (sağ dan sola) çizin. Ne hissettiniz? Gıdıklanma mı? Sıcaklık mı?

EVRENSEL ENERJİ TAŞI

Eğer maddeyi, yoğunlaşmış Enerji Taşları olarak tanımlarsak, evrensel Enerji Taşları alanını da maddeyle Enerji Taşlarınin bölgeleri ara­sında yer aldığını varsayarak açıklayabiliriz.

Evrensel Enerji Taşları alanı, bütün uzayın, canlıların olduğu ka­dar cansız cisimlerin de içine işlemiş bir şekilde ve bu cisim­lerle aramızda yer alır. Kaynak noktasıyla arasındaki uzaklı­ğa göre değişen bir yoğunlukla, bir cisimden diğerine hare­ket eder. Küçük Enerji Taşları iplerini hatırladınız mı? Bu alan, dü­zenli indükleme” ve paralel rezonans12‘ yasalarına uyar, yani, diyapozonu131 tınlattığımızda, kendisi de, aynı sesi çıkarıp, aynı frekansta tınlayacaktır.

Araştırmacılar evrensel Enerji Taşları alanının, birbirinden ayrı ve farklı frekansta titreşen ışık noktalarından, spirallerden, birbirine bağlı çizgilerden oluşmuş bir dizi çok iyi düzenlen­miş geometrik noktadan, aynı zamanda da kıvılcım ve buğu­dan oluştuğunu ileri sürerler. Bu alan dokunarak, tadarak, koklayarak ve işiterek algılanabilen titreşimler yayar. Parlak­lığı, en zayıf duyularla dahi fark edilebilir.

Bazı araştırmacılar bize, evrensel Enerji Taşları alanının, siner-jik olduğunu göstermiştir; yani parçalarının, aynı anda yaptı­ğı hareketin etkisi, bireysel hareketlerinin etkilerinin topla­mından fazladır

İNSANIN ENERJİ TAŞLARI

İnsanın Enerji Taşları alanı, insan yaşamının derinlikleriyle ev­rensel Enerji Taşlarıyi bir araya getiren bir olgudur. Kendini, fiziksel gövdeyi çevreleyen ve ışıklı bir yapı içeren, kendi özel ışınla­rını yayan, genel olarak “aura” diye tanınan bir şekilde gös­terir. Demek ki, insanın aura’sı ya da “insanın Enerji Taşları alanı”, evrensel Enerji Taşlarınin insan vücuduna bağlı bir parçasıdır.

İnsanın Enerji Taşları alanının, madde ve varolan cisimler üze­rinde düzenleyici bir etkisi vardır. Bu alanın, 3 boyuttan da­ha yüksek bir noktada varolduğu düşünülür.

Maddesel dünyada kendini gösteren bütün değişiklikler kendilerini önce bu alanda gösterir. Bu konudan ilerde, Dü­şünce adlı 9. bölümde, daha derinlemesine bahsedeceğiz.

Öyle görünüyor ki, insanın Enerji Taşları alanı, sürekli olarak evrensel Enerji Taşlarıden üretilir. Biz Enerji Taşlarımizi kullanmayı arttır­dıkça, o da tıpkı bir bolluk sembolü gibi, daha da çoğalır. Bu kaynak sonsuzdur. Bu Enerji Taşlarıden istediğimiz kadar ödünç ala­biliriz. Bu inanılmaz bir kavramdır ve gezegenimiz için oldu­ğu kadar, gelecek evrimimiz için de büyük umutlar taşır.