OTANT�K TA�

Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • erkeklere doğum günü hediyesi ne alınır

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır  adım atış sünnet vesilesi ile oluyorsa, sakal bırakma törem de gençler için bir statü kazanma vesilesidir. Sakal bırakan genç erkekler bu sayede daha ağır başlı ve akıllı olduklarını kanıtlamış olurlar. Sakal, Osmanlı imparatorluğu zamanında ağırbaşlılığın ve akim simgesi durumunda görünmektedir.

“Osmanlılarca “irsâl-i lihye” denilen sakal bırakma oldukça önemli bir olaydır. Sakal bırakanlar olgun, ağırbaşlı, uslu akıllı bir adam sayıldıkları ve gençlerce onlara az çok hürmet gösterildiği, sözü, teklifi dinlendiği, hatırı sayıldığı için halk arasında sözü dinlenmeyenler “Ne yapayım sakalım yok ki, sözüm dinlensin” deyimini, darb-ı mesel gibi kullanırlardı.” (Emiroğlu 2001: 98)

Sakal bırakmak için Osmanlılı gençler aile üyelerinden izin almak zorunda olduğu ve sakal bırakmanın şuradan günlerde yapılmadığı hakkında Emiroğlu şunları söylemektedir:

“Her sınıf halk sakal bırakmak ister, fakat usul ve terbiye gereği pederinden yoksa validesinden, hatta kalemde ise zabitinden izin ve ruhsat alması lazım gelirdi. Sakal bırakma zamanı, uğur addedildiğinden Mevlid-i Şerif, Mi’râc-ı Şerif ya da Be’rat gecelerinden birinin rastladığı mübarek günlere bırakılırdı.” (2001: 98)

Sakal bırakacak olan genç tıraş olduktan sonra çenesine zemzem suyu sürer ve kesilen sakallar bir yere gömülür. Daha sonra genç validesinin, pederinin ve akrabalarının elini öpmeye hayır dualarını almaya gelir. Bu şekilde yapılan sakal bırakma meı^iminde şu Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırler verilmektedir:

“…Gencin pederi tarafından berbere bir atlas kese ile bol atiye verilir, validesi tarafından da bir bohça içinde çamaşırla bir top kumaş Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır edilir… Söz konusu genç ticaret veya sanat erbabından ise ustası ve diğer kıdemli esnaf tarafından tebrik edilir, hayır dualarda bulunulur, yanında çalıştığı kimse de gücüne göre bir Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır verirdi. .. Sakal bırakmaya İstanbullular pek önem verdiği için zamanın şairleri tarafından vükela ve kibar zadelerden sakal koyuverenler hakkında “lihye tarihi” veya “lihye kasidesi” tanzim edilir, karşılığında “caize” adı verilen attiyeler alınırdı.” (Emiroğlu 2001: 99)
Osmanlı İmparatorluğunda düğünlerde verilen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır ler evlenen kişinin sosyal statüsüne göre değişmekteydi. Padişahın yakım evlenecekse düğünlerde gönderilen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır ler, gelinin çeyizi, yapdan hazırlıklar son derece gösterişli ve görkemli olurdu. Buna karşın statüsü düşük olan kimselerin düğünlerinde gelen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırler ise daha sıradan ve basit işlemelerle süslenmiş, maddi değeri fazla olmayan Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerden oluşmaktaydı. Eğer düğün sahibinin zengin bir tamdıği varsa o zaman düğün Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerinde de bir zenginlik görülmekte idi.

Buna göre saray halkından bir İrimsenin düğünündeki Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırleşme vesilelerine ve düğünde gönderilen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlere örnek verecek olursak:

“Perşembe günü yapılan düğün (yüz yazısı) merasiminde bulunan hanımlardan Cuma günü yapılan paça gününe gelmeyecek olanlar düğün Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerini yüz yazısı günü evin emniyetli bir hanımına bırakırlar. Paça gününe de iştirak edecek misafirler ise Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerini o gün kendilerinden önce bir kalfa ile tüle bağlı olarak içine “Filan hanım tarafından falan hanıma takdimedir” yazılı bir pusula ekleyerek gönderirler. Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır mücevher ise, beraberinde götürüp geline akrabasından birinin vasıtasıyla verirlerdi.” (Emiroğlu 2001: 133-134)

Günümüz Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır paketlerinin üzerinde yer alan kartlar Osmanlı zamanında da yer adlım bu örnekten görebilmekteyiz. Bu kartların üzerinde Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırnin kimden geldiği ve Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınıryi gönderenin iyi dilekleri yazılmaktaydı.

“Misafirlerin paça gününe de gelmeleri düğün sahibini son derece memnun ettiğinden ekseri davetli hanımlar hürmet ifadesi olarak o gün de hazır bulunurlardı. Ayrıca paça günü kibarca Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır vermek için daha münasip ve müsait idi. Fakat paça günü getirilen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerin bir gün evvel verilebilecek Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlere kıyasla daha kıymetli olmaları lazımdı. Bu yüzden, akrabalar hariç, paça günü Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır vermek oldukça külfet ve masrafa yol açardı. Kibarların Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırleri, tepsisi ile gümüş bir atlı takımı veya tepsisi ile şerbet takımı veyahut on gümüş zarf ve tepsi ya da nefis Saksonya mamulatından ufak boy tepsisi ve yemiş takımıyla gümüş saplı iki bıçak, gelin hanım için ağır ve kıymetli elbiselik kumaş, bel şalı gibi şeyler olurdu. Gelin hanıma iğne, yüzük gibi mücevher ve altın kubbeli saat Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır edilirdi.” (Emiroğlu 2001:134)

Saray düğünlerine gönderilen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır ler sayı ve miktar bakımından fazla ve maddî değeri de yüksektir. Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerin fazlalığı Osmanlı saray düğünlerinin görkemini ve ününü yansıtmaktadır.
1766-68 tarihinde saraya damat olacak Nişancı Paşa tarafından Harem’e gönderilen mücevher ve benzer değerli armağanların arasında 20 sepet meyve, 40 tabla şükûfe ve 4 sepet Frengi şükûfe olduğu bilinmektedir. (Atasoy 2002:67)

Osmanlı saray düğümlerinin vazgeçilmez Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerinden biri de “çiçek”ti. Değerli Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerin yanında çiçek de gönderilmesi âdeta bir gelenek halini almıştı

Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • erkeklere doğum günü hediyesi ne alınır
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır  adım atış sünnet vesilesi ile oluyorsa, sakal bırakma törem de gençler için bir statü kazanma vesilesidir. Sakal bırakan genç erkekler bu sayede daha ağır başlı ve akıllı olduklarını kanıtlamış olurlar. Sakal, Osmanlı imparatorluğu zamanında ağırbaşlılığın ve akim simgesi durumunda görünmektedir.

“Osmanlılarca “irsâl-i lihye” denilen sakal bırakma oldukça önemli bir olaydır. Sakal bırakanlar olgun, ağırbaşlı, uslu akıllı bir adam sayıldıkları ve gençlerce onlara az çok hürmet gösterildiği, sözü, teklifi dinlendiği, hatırı sayıldığı için halk arasında sözü dinlenmeyenler “Ne yapayım sakalım yok ki, sözüm dinlensin” deyimini, darb-ı mesel gibi kullanırlardı.” (Emiroğlu 2001: 98)

Sakal bırakmak için Osmanlılı gençler aile üyelerinden izin almak zorunda olduğu ve sakal bırakmanın şuradan günlerde yapılmadığı hakkında Emiroğlu şunları söylemektedir:

“Her sınıf halk sakal bırakmak ister, fakat usul ve terbiye gereği pederinden yoksa validesinden, hatta kalemde ise zabitinden izin ve ruhsat alması lazım gelirdi. Sakal bırakma zamanı, uğur addedildiğinden Mevlid-i Şerif, Mi’râc-ı Şerif ya da Be’rat gecelerinden birinin rastladığı mübarek günlere bırakılırdı.” (2001: 98)

Sakal bırakacak olan genç tıraş olduktan sonra çenesine zemzem suyu sürer ve kesilen sakallar bir yere gömülür. Daha sonra genç validesinin, pederinin ve akrabalarının elini öpmeye hayır dualarını almaya gelir. Bu şekilde yapılan sakal bırakma meı^iminde şu Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırler verilmektedir:

“…Gencin pederi tarafından berbere bir atlas kese ile bol atiye verilir, validesi tarafından da bir bohça içinde çamaşırla bir top kumaş Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır edilir… Söz konusu genç ticaret veya sanat erbabından ise ustası ve diğer kıdemli esnaf tarafından tebrik edilir, hayır dualarda bulunulur, yanında çalıştığı kimse de gücüne göre bir Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır verirdi. .. Sakal bırakmaya İstanbullular pek önem verdiği için zamanın şairleri tarafından vükela ve kibar zadelerden sakal koyuverenler hakkında “lihye tarihi” veya “lihye kasidesi” tanzim edilir, karşılığında “caize” adı verilen attiyeler alınırdı.” (Emiroğlu 2001: 99)
Osmanlı İmparatorluğunda düğünlerde verilen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır ler evlenen kişinin sosyal statüsüne göre değişmekteydi. Padişahın yakım evlenecekse düğünlerde gönderilen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır ler, gelinin çeyizi, yapdan hazırlıklar son derece gösterişli ve görkemli olurdu. Buna karşın statüsü düşük olan kimselerin düğünlerinde gelen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırler ise daha sıradan ve basit işlemelerle süslenmiş, maddi değeri fazla olmayan Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerden oluşmaktaydı. Eğer düğün sahibinin zengin bir tamdıği varsa o zaman düğün Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerinde de bir zenginlik görülmekte idi.

Buna göre saray halkından bir İrimsenin düğünündeki Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırleşme vesilelerine ve düğünde gönderilen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlere örnek verecek olursak:

“Perşembe günü yapılan düğün (yüz yazısı) merasiminde bulunan hanımlardan Cuma günü yapılan paça gününe gelmeyecek olanlar düğün Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerini yüz yazısı günü evin emniyetli bir hanımına bırakırlar. Paça gününe de iştirak edecek misafirler ise Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerini o gün kendilerinden önce bir kalfa ile tüle bağlı olarak içine “Filan hanım tarafından falan hanıma takdimedir” yazılı bir pusula ekleyerek gönderirler. Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır mücevher ise, beraberinde götürüp geline akrabasından birinin vasıtasıyla verirlerdi.” (Emiroğlu 2001: 133-134)

Günümüz Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır paketlerinin üzerinde yer alan kartlar Osmanlı zamanında da yer adlım bu örnekten görebilmekteyiz. Bu kartların üzerinde Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırnin kimden geldiği ve Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınıryi gönderenin iyi dilekleri yazılmaktaydı.

“Misafirlerin paça gününe de gelmeleri düğün sahibini son derece memnun ettiğinden ekseri davetli hanımlar hürmet ifadesi olarak o gün de hazır bulunurlardı. Ayrıca paça günü kibarca Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır vermek için daha münasip ve müsait idi. Fakat paça günü getirilen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerin bir gün evvel verilebilecek Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlere kıyasla daha kıymetli olmaları lazımdı. Bu yüzden, akrabalar hariç, paça günü Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır vermek oldukça külfet ve masrafa yol açardı. Kibarların Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırleri, tepsisi ile gümüş bir atlı takımı veya tepsisi ile şerbet takımı veyahut on gümüş zarf ve tepsi ya da nefis Saksonya mamulatından ufak boy tepsisi ve yemiş takımıyla gümüş saplı iki bıçak, gelin hanım için ağır ve kıymetli elbiselik kumaş, bel şalı gibi şeyler olurdu. Gelin hanıma iğne, yüzük gibi mücevher ve altın kubbeli saat Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır edilirdi.” (Emiroğlu 2001:134)

Saray düğünlerine gönderilen Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınır ler sayı ve miktar bakımından fazla ve maddî değeri de yüksektir. Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerin fazlalığı Osmanlı saray düğünlerinin görkemini ve ününü yansıtmaktadır.
1766-68 tarihinde saraya damat olacak Nişancı Paşa tarafından Harem’e gönderilen mücevher ve benzer değerli armağanların arasında 20 sepet meyve, 40 tabla şükûfe ve 4 sepet Frengi şükûfe olduğu bilinmektedir. (Atasoy 2002:67)

Osmanlı saray düğümlerinin vazgeçilmez Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerinden biri de “çiçek”ti. Değerli Erkeklere Doğum Günü Hediyesi Ne Alınırlerin yanında çiçek de gönderilmesi âdeta bir gelenek halini almıştı