OTANT�K TA�

Ürünün Özellikleri
  • 820 GR
  • AYNI GÜN KARGO
  • KDV DAHİL
  • KOLEKSİYON PARÇA
  • KROMİT FUKSİT CEVHERİ
  • MİNERAL

FUKSİT TAŞI

OTANTİK TAŞ FARKI İLE KROMİT CEVHERİ FUKSİT KOLEKSİYON BİR PARÇA 820 GR AĞIRLIĞINDA…

Bağlı Olduğu Grup MUSKOVİT – MİKA

Fuksit Cevheri

Fuksit Cevheri

Diğer adları KROM-MUSKOVİT, KROMA-MİKA
Kimyasal Formülü K(Al,Cr)3Si3O10)(F,OH)2
Rengi ZÜMRÜT YEŞİLİ, SOLUK YEŞİL, YEŞİLİMSİ MAVİ
RADYOAKTİVİTE Zorlukla algılanacak şekilde radyoaktif
Karıştırılabileceği Taşlar ZÜMRÜT, DİOPTAZ, ZOİSİT
Sembolü Olduğu Husus –
Özdeşleştiği Ay –
Özdeşleştiği Burç BAŞAK
Özdeşleştiği Unsur –
Çıkarıldığı Ülkeler BREZİLYA, RUSYA, USA, AFGANİSTAN, PAKİSTAN, AVUSTURYA

Karaçat demir yatağının kuzeybatısında, Prekambriyen yaşlı Emirgazi formasyonu içinde
sideritlerle ardalanan veya yanal geçişli bazik volkanit örneklerinde, fuksit ve viridian (Cr2O3.2H2O)
mineralleri belirlenmiş ve bu birimin, Attepe demir yatağı yankayaçları ile aynı litokimyasal özellikler
sergilediği saptanmıştır.

Bekirhacılı köyünün uzak güneyinde ise, Prekambriyen yaşlı Emirgazi formasyonu içerisinde yeralan metakumtaşı-kiltaşlarını kesen diyabaz daykının varlığı bu çalışma ile özgünlük kazanmaktadır.
Anılan dayklarda yapılan jeokimyasal çalışmalarda 3200 ppm’e varan Cr2O3 içeriği saptanmıştır. Ayrıcayapılan cevher mikroskobisi çalışmalarında da kromit minerali belirlenmiştir. Bu beklenenden daha yüksek

 

Fuksit Nedir

Fuksit Nedir

2 Kayseri-Yahyalı-Karaköy, Karaçat Demir Yatağının Maden Jeolojisi
Cr içeriği, dikkate değerdir. Ayrıca, yerli mostralarına rastlanılmamış olsa dahi, bazik volkanit (spilit)parçaları da bu lokalitenin çok yakın güneydoğusunda gözlemlenmektedir. Aynı zamanda Bekirhacılı
köyünün yakın güneyinde Prekambriyen yaşlı Emirgazi formasyonu içerisinde yer alan volkanit ara katkılımetatortullar da bu çalışma çatısında ortaya konulmuştur. Bu metatortullar içerisinde yer alan polijenik
konglomera veya polijenik kaba kumtaşlarında gözlenen bazik volkanik kayaç parçaları (spilit),jeokimyasal çalışmalarla da yüksek Cr içeriği ile (418 ppm’e kadar) desteklenmektedir. Bu özgün sonuç;
bölgede daha önceleri Prekambriyen yaşlı Emirgazi formasyonu içerisinde rastlanmış bulunan asit ve ortaçvolkanik kayaçlara, bazik volkanik kayaçların da eşlik etmesi nedeniyle (bimodal volkanizma) gerek
kökensel, gerekse de bölgenin jeolojisinin açınımı açısından, anlam taşımaktadır.

Kromitler şekil olarak ise sıvanmalar, mercekler, stoklar, tabakalar ve damarlar şeklinde bulunurlar.
Türkiye kromit üretimi ve zenginliği açısından dünyada söz sahibidir. Kromit üretiminin büyük bir kısmı Elazığ Guleman ocaklarından yapılmaktadır. Ayrıca Eskişehir, Bursa, Denizli, Antalya, Burdur, Muğla, Balıkesir, Kayseri ve Adana yörelerinde de önemli işletmeleri vardır.
Kromit Kromun elde edildiği tek mineraldir. Üretimin %55 kadarı Ferrokrorn yapımında %35 kadarı ateşe dayanıklı maddelerin üretiminde, %10 da kimya endüstrisinde kullanılır. Yıllık üretim yaklaşık 2 milyon ton olup yarısı ihraç edilmektedir.
Türkiyer.m Krom yatakları potansiyeli yaklaşık 124 milyon 500 bin tondur. Krcr.itten başka krom mikası (Fuksit), Kromklorit (Kemererit) ve Kromgranat (Uvaroid) mineralleride krom minerali olarak bulunurlar.

Hekzagonal sistemde kristallenir. Çeşitli renklerde bulunur. Saf oldujj durumlarda renksizdir. Bu şekilde tabiatta az bulunur. Çoğunlukla mavi, mavimsi gri, kahverengi, sarı, yeşil, kırmızı ve menekşe renklerde görülür. Kırmızı renkli olanına YAKUT ve mavi renkli olanına SAFlR denir. Korund’a bu renkleri verenler ****loksitler veya ****llerdir.

 

FUKSİT

FUKSİT

Örneğin koyu kırmızı renk kromoksit’ten (Cr2O3), koyu mavi renk ise Fe veya Ti’den kaynaklanır. Korund cam parıltılı, saydam veya yarısaydamdır. Sertliği 9, özgül ağırlığı 4 tür saf durumda bileşiminde %53 Alüminyum, %47 Oksijen vardır. Çoğunlukla Titan, Demir, Krom ve Silisyum karışmış maddeler olarak bulunur. Asitlerden etkilenmez mağmasal, bölgesel ****morfizma ve kontak ****morfizma ürünü olarak oluşur. Mağmasal olarak çoğunlukla Siyenit pegmatitler içerisinde bulunur. ****morfik olarak ise Gnayslar, Şistler ve Mermerler içerisinde bulunur. Korundun değişmesinden Kalsiyumlu Mika olan Margarit ve Alüminyum mineralleri olan Diaspor ile Spinel mineralleri oluşur. Korund, bayağı konund, değerli korund ve zımpara olarak üçe ayrılır.Bayağı korundun kristalleri güzel olayıp bulanık görülürler. Dünyada bazı yerlerde (California) 40-50 kg ağırlığa varan kristalleri bulunmuştur. Değerli Korundlar çok değişik renklerde olanlarıdır. Süs eşyası olarak kullanılmaktadırlar. Genellikle akarsu alivyonları içerisinde bulunurlar. Korundun bir çeşidi olan Zımpara; Magnetit, Hematit ve Kuvars ile karışık olarak bulunur. Genellikle ince taneli ve siyahımsı renkli olurlar. Bunlar ****morfik kayaçlar içerisinde bulunurlar. Zımpara çok sert olduğu için toz olarak kayaçları ve madenleri parlatmak için kullanılır.

 

 

FUKSİT TAŞI

DOĞAL KAYALAR
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

FUKSİT TAŞI

OTANTİK TAŞ FARKI İLE KROMİT CEVHERİ FUKSİT KOLEKSİYON BİR PARÇA 820 GR AĞIRLIĞINDA…

Bağlı Olduğu Grup MUSKOVİT – MİKA

Fuksit Cevheri

Fuksit Cevheri

Diğer adları KROM-MUSKOVİT, KROMA-MİKA
Kimyasal Formülü K(Al,Cr)3Si3O10)(F,OH)2
Rengi ZÜMRÜT YEŞİLİ, SOLUK YEŞİL, YEŞİLİMSİ MAVİ
RADYOAKTİVİTE Zorlukla algılanacak şekilde radyoaktif
Karıştırılabileceği Taşlar ZÜMRÜT, DİOPTAZ, ZOİSİT
Sembolü Olduğu Husus –
Özdeşleştiği Ay –
Özdeşleştiği Burç BAŞAK
Özdeşleştiği Unsur –
Çıkarıldığı Ülkeler BREZİLYA, RUSYA, USA, AFGANİSTAN, PAKİSTAN, AVUSTURYA

Karaçat demir yatağının kuzeybatısında, Prekambriyen yaşlı Emirgazi formasyonu içinde
sideritlerle ardalanan veya yanal geçişli bazik volkanit örneklerinde, fuksit ve viridian (Cr2O3.2H2O)
mineralleri belirlenmiş ve bu birimin, Attepe demir yatağı yankayaçları ile aynı litokimyasal özellikler
sergilediği saptanmıştır.

Bekirhacılı köyünün uzak güneyinde ise, Prekambriyen yaşlı Emirgazi formasyonu içerisinde yeralan metakumtaşı-kiltaşlarını kesen diyabaz daykının varlığı bu çalışma ile özgünlük kazanmaktadır.
Anılan dayklarda yapılan jeokimyasal çalışmalarda 3200 ppm’e varan Cr2O3 içeriği saptanmıştır. Ayrıcayapılan cevher mikroskobisi çalışmalarında da kromit minerali belirlenmiştir. Bu beklenenden daha yüksek

 

Fuksit Nedir

Fuksit Nedir

2 Kayseri-Yahyalı-Karaköy, Karaçat Demir Yatağının Maden Jeolojisi
Cr içeriği, dikkate değerdir. Ayrıca, yerli mostralarına rastlanılmamış olsa dahi, bazik volkanit (spilit)parçaları da bu lokalitenin çok yakın güneydoğusunda gözlemlenmektedir. Aynı zamanda Bekirhacılı
köyünün yakın güneyinde Prekambriyen yaşlı Emirgazi formasyonu içerisinde yer alan volkanit ara katkılımetatortullar da bu çalışma çatısında ortaya konulmuştur. Bu metatortullar içerisinde yer alan polijenik
konglomera veya polijenik kaba kumtaşlarında gözlenen bazik volkanik kayaç parçaları (spilit),jeokimyasal çalışmalarla da yüksek Cr içeriği ile (418 ppm’e kadar) desteklenmektedir. Bu özgün sonuç;
bölgede daha önceleri Prekambriyen yaşlı Emirgazi formasyonu içerisinde rastlanmış bulunan asit ve ortaçvolkanik kayaçlara, bazik volkanik kayaçların da eşlik etmesi nedeniyle (bimodal volkanizma) gerek
kökensel, gerekse de bölgenin jeolojisinin açınımı açısından, anlam taşımaktadır.

Kromitler şekil olarak ise sıvanmalar, mercekler, stoklar, tabakalar ve damarlar şeklinde bulunurlar.
Türkiye kromit üretimi ve zenginliği açısından dünyada söz sahibidir. Kromit üretiminin büyük bir kısmı Elazığ Guleman ocaklarından yapılmaktadır. Ayrıca Eskişehir, Bursa, Denizli, Antalya, Burdur, Muğla, Balıkesir, Kayseri ve Adana yörelerinde de önemli işletmeleri vardır.
Kromit Kromun elde edildiği tek mineraldir. Üretimin %55 kadarı Ferrokrorn yapımında %35 kadarı ateşe dayanıklı maddelerin üretiminde, %10 da kimya endüstrisinde kullanılır. Yıllık üretim yaklaşık 2 milyon ton olup yarısı ihraç edilmektedir.
Türkiyer.m Krom yatakları potansiyeli yaklaşık 124 milyon 500 bin tondur. Krcr.itten başka krom mikası (Fuksit), Kromklorit (Kemererit) ve Kromgranat (Uvaroid) mineralleride krom minerali olarak bulunurlar.

Hekzagonal sistemde kristallenir. Çeşitli renklerde bulunur. Saf oldujj durumlarda renksizdir. Bu şekilde tabiatta az bulunur. Çoğunlukla mavi, mavimsi gri, kahverengi, sarı, yeşil, kırmızı ve menekşe renklerde görülür. Kırmızı renkli olanına YAKUT ve mavi renkli olanına SAFlR denir. Korund’a bu renkleri verenler ****loksitler veya ****llerdir.

 

FUKSİT

FUKSİT

Örneğin koyu kırmızı renk kromoksit’ten (Cr2O3), koyu mavi renk ise Fe veya Ti’den kaynaklanır. Korund cam parıltılı, saydam veya yarısaydamdır. Sertliği 9, özgül ağırlığı 4 tür saf durumda bileşiminde %53 Alüminyum, %47 Oksijen vardır. Çoğunlukla Titan, Demir, Krom ve Silisyum karışmış maddeler olarak bulunur. Asitlerden etkilenmez mağmasal, bölgesel ****morfizma ve kontak ****morfizma ürünü olarak oluşur. Mağmasal olarak çoğunlukla Siyenit pegmatitler içerisinde bulunur. ****morfik olarak ise Gnayslar, Şistler ve Mermerler içerisinde bulunur. Korundun değişmesinden Kalsiyumlu Mika olan Margarit ve Alüminyum mineralleri olan Diaspor ile Spinel mineralleri oluşur. Korund, bayağı konund, değerli korund ve zımpara olarak üçe ayrılır.Bayağı korundun kristalleri güzel olayıp bulanık görülürler. Dünyada bazı yerlerde (California) 40-50 kg ağırlığa varan kristalleri bulunmuştur. Değerli Korundlar çok değişik renklerde olanlarıdır. Süs eşyası olarak kullanılmaktadırlar. Genellikle akarsu alivyonları içerisinde bulunurlar. Korundun bir çeşidi olan Zımpara; Magnetit, Hematit ve Kuvars ile karışık olarak bulunur. Genellikle ince taneli ve siyahımsı renkli olurlar. Bunlar ****morfik kayaçlar içerisinde bulunurlar. Zımpara çok sert olduğu için toz olarak kayaçları ve madenleri parlatmak için kullanılır.