OTANT�K TA�

Gümüş Bileklik

V MAKALELER
Gümüş Bileklik
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • gümüş bileklik
  • MAKALE

Gümüş Bileklik nano taneciklerinin düşük konsantrasyonlu çözeltilerinin su ve organik çözücüler içerisinde hazırlanması kolay olsa da, bu taneciklerin arttırılabilmesi için deneysel kontrolün çok iyi bir şekilde sağlanması gerekir ki bunların farklı şekilde gruplaşmasını azaltılsın. Normalde, metal tuzlarının, yüzey aktif maddelerin ve indirgenlerin seyreltik çözeltileri temiz altın-yeşil koloidal çözeltiler oluştururlar. Reaktantların molar konsantrasyondaki artış genelde partiküllerin büyümesi ve aglomerasyon(topaklaşma) ile sonuçlanır.

Yüzeyi modifiye edilmiş ve belirli biçime sahip Gümüş Bileklik tozları Gümüş Bileklik nitratin tri oktil fosfin (TOP) kullanılarak indirgenmesini de içeren birçok yöntem kullanılarak elde edilebilir. Ayrıca, sık kullanılan organik maddeler kadar kullanılan polimerler de çözünebilir nano parçacık eldesinde kullanılmıştır. Birçok yüzey aktif maddeler arasında, karboksilik asit kullanım kolaylığı, zayıf indirgen özelliği ve insana zararsız olması sebebiyle özel bir öneme sahiptir.

Gümüş Bileklik

Gümüş Bileklik

Gümüş Bileklik nano parçaları oto-eketroniklerde, katalizlemede ve iletken mürekkeplerdeki uygulamalarının yanında elektroniklerde kullanılmaktadır. Nano kristalin Gümüş Bileklik tozları mikro ve nano teknolojide fazlaca yararlanılsa bile, büyük ölçekte çözelti metoduyla sentezlerinin güç olması büyük bir zorluktur. Gümüş Bileklik nano partiküllerinin en önemli özelliklerinden biri birçok organik çözücüde ve sulu ortamlarda ki çözünürlükleridir [15].

İletken cam substratlarının tabaka direncini azaltmak için ve ışık-uyarılmalı taşıyıcıları daha etkili bir şekilde bir araya getirmek için, metal akım toplayıcıları iletken cam yüzeyinde dönüşümlü fotokatalitik hücreler hazırlanırken, Gümüş Bileklik düşük elektrik direncine sahip olmasından dolayı seçilmiştir [16].

Nano boyutta Gümüş Bileklik pudrası birçok elektronik aletteki iletken boyaların, macunların ve yapışkanların önemli bir parçasıdır. Birçok çalışma yüksek iletkenliklerinden dolayı Gümüş Bileklik nano parçacıkları ve macunların hazırlanması üzerine yapılmıştır. Son yıllarda, PbO içerikli camların insan sağlığına ve çevreye oluşturduğu tehlike sebebiyle kurşunsuz Gümüş Bileklik macunlu camlar geliştirilmiştir [17].
Fotokatalizde yatan en farklı avantaj, güneş enerjisinden faydalanabilme özelliği sayesinde aktif türlerin oluşturmasıdır (OH). Yarı iletkenlerdeki fotokataliz birçok alanda çalışılmıştır. Örneğin, (i) yakıt üretiminde: suyun fotolizinden hidrojen (ii) ağır metal iyonlarının uzaklaştırılması/yenilenmesi (iii) sudan zehir temizleme: zehirlerin uzaklaştırılması, zararlı ve tehlikeli kirler sayılabilir. Birçok fotokatalizör organik kirleticilerin atık sulardan uzaklaştırılmasında kullanılmak üzere denenmiştir [18].

Çeşitli yarı iletken metal oksitler arasından, TiO2 kimyasal stabilitesi, ucuz oluşu, erişiminin kolay olması, zahirsiz oluşu, elektronik ve optik özellikleri sebebiyle UV ışınları altında fotokatlizör olarak kullanılmıştır. TiO2 nin olumlu özelliklerine rağmen kullanımına ilişkin olumsuz yanları da vardır. Yüksek band aralığına sahiptir, [ör: 3,2 eV] ve sadece UV ışık ile uyarılarak değerlik bandını boşaltıp iletkenlik bandına elektronların enjekte olmasını sağlar. Sonuç olarak, pratikte TiO2 üzerindeki fotokatalizin güneş ışığını ve görünür ışığı uyarıcı kaynak olarak kullanması limitlidir.

Ayrıca, TiO2 partikülleri üzerindeki yüksek oranlı elektron-boşluk kombinasyonu düşük fotokatalitik etki ile sonuçlanır. fotokatalizör olarak TiO2’nin limitlerini bertaraf etmek ve elektron-boşluk ayrımını arttırmak ve görünür alandaki absorbsiyon aralığını genişletmek için birçok çalışma yapılmıştır ve hala da yapılmaktadır. Bu çalışmalar, TiO2 örgüleri üzerine metal iyonlarının depo dilmesi, TiO2 yüzeyine boya foto duyarlılıkları, inert katkılar ve soy metallerin değiştirilmesini içermektedir. Özellikle, soy metal-modifiyeli yarı iletken nano parçacıklar fotokataliz etkinliğini maksimize etmede önem kazanmışlardır.

Pt, Au gibi soy metallerin TiO2 yüzeyine depo dilmesi ile yüksek Schottky bariyerlerinin metaller arasında bulunmasına ve sonuç olarak elektron tuzakları gibi davranarak, elektron-boşluk ayrımının oluşmasına ve yüzeyler arası elektron transfer prosesi sağlanır. Soy metal-modifiyeli TiO2 fotokatalizör üzerine yapılan çoğu çalışma UV ile uyarılmış TiO2 iletkenlik bandından soy metallere fotoindüklenmiş elektron transferi ile TiO2’nin fotokatalitik aktivitesinin UV altında arttırılması üzerine odaklanmıştır. TiO2 yüzeyine dop edilmiş soy metallerin farklı mekanizmalar ile TiO2’nin fotokatalitik aktivitesine çeşitli etkiler göstermesi beklemiştir [18].

Soy metaller fotoreaksiyon şartlarına bağlı olarak birbirlerinden bağımsız olarak veya kendiliğinden etki etmişlerdir. Soy metaller, (i) elektron-boşluk ayrımını elektron tuzakları gibi davranarak arttırabilir (ii) görünür alanda ışık absorbsiyonunu arttırabilir ve görünür ışık ile uyarılan plasmon rezonansı ile yüzey elektron uyarımını zenginleştirebilir. (iii) fotokatalizör yüzey özelliklerini modifiye edebilirler.

Son yıllarda, Gümüş Bileklik iyonları birçok araştırmacının ilgisini, yarı iletken fotokatalizör nano kristalleri üzerine olan özgün etkileri ve anti bakteriyel aktiviteleri nedeniyle çekmiştir [18].

Gümüş Bileklik

V MAKALELER
Gümüş Bileklik
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • gümüş bileklik
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Gümüş Bileklik nano taneciklerinin düşük konsantrasyonlu çözeltilerinin su ve organik çözücüler içerisinde hazırlanması kolay olsa da, bu taneciklerin arttırılabilmesi için deneysel kontrolün çok iyi bir şekilde sağlanması gerekir ki bunların farklı şekilde gruplaşmasını azaltılsın. Normalde, metal tuzlarının, yüzey aktif maddelerin ve indirgenlerin seyreltik çözeltileri temiz altın-yeşil koloidal çözeltiler oluştururlar. Reaktantların molar konsantrasyondaki artış genelde partiküllerin büyümesi ve aglomerasyon(topaklaşma) ile sonuçlanır.

Yüzeyi modifiye edilmiş ve belirli biçime sahip Gümüş Bileklik tozları Gümüş Bileklik nitratin tri oktil fosfin (TOP) kullanılarak indirgenmesini de içeren birçok yöntem kullanılarak elde edilebilir. Ayrıca, sık kullanılan organik maddeler kadar kullanılan polimerler de çözünebilir nano parçacık eldesinde kullanılmıştır. Birçok yüzey aktif maddeler arasında, karboksilik asit kullanım kolaylığı, zayıf indirgen özelliği ve insana zararsız olması sebebiyle özel bir öneme sahiptir.

Gümüş Bileklik

Gümüş Bileklik

Gümüş Bileklik nano parçaları oto-eketroniklerde, katalizlemede ve iletken mürekkeplerdeki uygulamalarının yanında elektroniklerde kullanılmaktadır. Nano kristalin Gümüş Bileklik tozları mikro ve nano teknolojide fazlaca yararlanılsa bile, büyük ölçekte çözelti metoduyla sentezlerinin güç olması büyük bir zorluktur. Gümüş Bileklik nano partiküllerinin en önemli özelliklerinden biri birçok organik çözücüde ve sulu ortamlarda ki çözünürlükleridir [15].

İletken cam substratlarının tabaka direncini azaltmak için ve ışık-uyarılmalı taşıyıcıları daha etkili bir şekilde bir araya getirmek için, metal akım toplayıcıları iletken cam yüzeyinde dönüşümlü fotokatalitik hücreler hazırlanırken, Gümüş Bileklik düşük elektrik direncine sahip olmasından dolayı seçilmiştir [16].

Nano boyutta Gümüş Bileklik pudrası birçok elektronik aletteki iletken boyaların, macunların ve yapışkanların önemli bir parçasıdır. Birçok çalışma yüksek iletkenliklerinden dolayı Gümüş Bileklik nano parçacıkları ve macunların hazırlanması üzerine yapılmıştır. Son yıllarda, PbO içerikli camların insan sağlığına ve çevreye oluşturduğu tehlike sebebiyle kurşunsuz Gümüş Bileklik macunlu camlar geliştirilmiştir [17].
Fotokatalizde yatan en farklı avantaj, güneş enerjisinden faydalanabilme özelliği sayesinde aktif türlerin oluşturmasıdır (OH). Yarı iletkenlerdeki fotokataliz birçok alanda çalışılmıştır. Örneğin, (i) yakıt üretiminde: suyun fotolizinden hidrojen (ii) ağır metal iyonlarının uzaklaştırılması/yenilenmesi (iii) sudan zehir temizleme: zehirlerin uzaklaştırılması, zararlı ve tehlikeli kirler sayılabilir. Birçok fotokatalizör organik kirleticilerin atık sulardan uzaklaştırılmasında kullanılmak üzere denenmiştir [18].

Çeşitli yarı iletken metal oksitler arasından, TiO2 kimyasal stabilitesi, ucuz oluşu, erişiminin kolay olması, zahirsiz oluşu, elektronik ve optik özellikleri sebebiyle UV ışınları altında fotokatlizör olarak kullanılmıştır. TiO2 nin olumlu özelliklerine rağmen kullanımına ilişkin olumsuz yanları da vardır. Yüksek band aralığına sahiptir, [ör: 3,2 eV] ve sadece UV ışık ile uyarılarak değerlik bandını boşaltıp iletkenlik bandına elektronların enjekte olmasını sağlar. Sonuç olarak, pratikte TiO2 üzerindeki fotokatalizin güneş ışığını ve görünür ışığı uyarıcı kaynak olarak kullanması limitlidir.

Ayrıca, TiO2 partikülleri üzerindeki yüksek oranlı elektron-boşluk kombinasyonu düşük fotokatalitik etki ile sonuçlanır. fotokatalizör olarak TiO2’nin limitlerini bertaraf etmek ve elektron-boşluk ayrımını arttırmak ve görünür alandaki absorbsiyon aralığını genişletmek için birçok çalışma yapılmıştır ve hala da yapılmaktadır. Bu çalışmalar, TiO2 örgüleri üzerine metal iyonlarının depo dilmesi, TiO2 yüzeyine boya foto duyarlılıkları, inert katkılar ve soy metallerin değiştirilmesini içermektedir. Özellikle, soy metal-modifiyeli yarı iletken nano parçacıklar fotokataliz etkinliğini maksimize etmede önem kazanmışlardır.

Pt, Au gibi soy metallerin TiO2 yüzeyine depo dilmesi ile yüksek Schottky bariyerlerinin metaller arasında bulunmasına ve sonuç olarak elektron tuzakları gibi davranarak, elektron-boşluk ayrımının oluşmasına ve yüzeyler arası elektron transfer prosesi sağlanır. Soy metal-modifiyeli TiO2 fotokatalizör üzerine yapılan çoğu çalışma UV ile uyarılmış TiO2 iletkenlik bandından soy metallere fotoindüklenmiş elektron transferi ile TiO2’nin fotokatalitik aktivitesinin UV altında arttırılması üzerine odaklanmıştır. TiO2 yüzeyine dop edilmiş soy metallerin farklı mekanizmalar ile TiO2’nin fotokatalitik aktivitesine çeşitli etkiler göstermesi beklemiştir [18].

Soy metaller fotoreaksiyon şartlarına bağlı olarak birbirlerinden bağımsız olarak veya kendiliğinden etki etmişlerdir. Soy metaller, (i) elektron-boşluk ayrımını elektron tuzakları gibi davranarak arttırabilir (ii) görünür alanda ışık absorbsiyonunu arttırabilir ve görünür ışık ile uyarılan plasmon rezonansı ile yüzey elektron uyarımını zenginleştirebilir. (iii) fotokatalizör yüzey özelliklerini modifiye edebilirler.

Son yıllarda, Gümüş Bileklik iyonları birçok araştırmacının ilgisini, yarı iletken fotokatalizör nano kristalleri üzerine olan özgün etkileri ve anti bakteriyel aktiviteleri nedeniyle çekmiştir [18].