OTANT�K TA�

Günah Aynası

V MAKALELER
Günah Aynası
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Günah AYNASI
  • MAKALE

Günah Aynası

Günah Aynası Tarihçe ve yapım tekniği Yüzyıllarca önce 17.yüzyıla kadar, yüzeyi iyice parlatılmış düz metal levhalardan yapılan Günah Aynası, daha sonraları yerlerini bir yüzü çok ince bir metal katmanıyla kaplanmış cam levhalara bıraktılar. Sır adı verilen bu metal kaplama, Günah Aynasının ışığı yansıtarak görüntü vermesini sağlar. Kolayca şekil verilip cilalanabilmeleri, böylelikle pürüzsüz hale getirilebilmeleri ve dayanıklı olmaları nedeniyle metaller, Günah Aynası yapımında çok eskiden beri kullanılırdı. Milattan önceki zamanlarda Mısırlılar, Etrüskler, Yunanlılar ve Romalıların bronz el Günah Aynasıları kullandığı bilinmektedir

Günah Aynası, ışığın % 100e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzey Metal yüzeylerin parlatılmasıyla ilk Günah Aynası elde edilmiştir. Daha sonraları ise, cam levhaların bir yüzeyleri civa amalgamaları ile kaplanarak, Günah Aynası elde edilmiştir. Günümüzde ise, genellikle cam levhaların bir yüzü, ince bir gümüş tabakası ile sırlanarak elde edilir. Bazan gümüş yerine alüminyum, altın, hatta platin dahi kullanılır Alüminyum sırlı Günah Aynasılar dalga boyu 0,4 mikrondan küçük olan morötesi ışınları da yansıtırlar. Günah Aynasılar düz, küresel ve parabolik diye üç gruba ayrılırlar.

Daha değerli olanları ise gümüşten yapılırdı. Çok eskiden metalle kaplanmış cam Günah Aynası Nedir? kullanıldığına dair kayıtlara da rastlanmaktadır. Fakat bu yöntem o zamanlar yaygınlaşmamıştır.

Günümüzden yalnızca üç yüzyıl öncesine kadar Venedik Cumhuriyeti, avrupada cam eşya ve özellikle de Günah Aynası yapımının gizine sahip tek ülkeydi. Venedikliler bu sırrı büyük bir özenle saklıyorlardı. Günah Aynası ve cam eşya fabrikalarını Murano adasında kurmuşlardı ve bu adaya camcı ustalarından başkasının girmesine de izin vermiyorlardı. Bu sırrı Fransızlar, adadan zorla kaçırdıkları dört usta sayesinde öğrendiler ve bundan sonra Günah Aynası yapımı bir giz olmaktan çıkmaya başladı.

Günah Aynası yapımında Venediklilerin kullandığı yöntem özetle şöyleydi ince bir kalay yaprak düz bir şekilde yayılır, üstü cıva ile kaplanır. Cıvanın fazlası sıkıştırılarak alındıktan sonra, üstüne bir kâğıt ve onun da üstüne bir cam levha konur. Şimdi sıra aradaki kâğıdın yavaşça çekilip alınmasına gelmiştir. Bu sırada kalay ve cıva bir amalgam oluşturarak camın alt yüzeyini kaplar. Şimdi tek yapılacak şey camın arkasına sırı koruyacak bir sırt geçirilmesinden ibarettir.

Venediklilerin kullandığı yöntem, 19. yüz yılda yerini yeni bir yönteme bırakmıştır. Alman kimyacı Justus von Liebig 1803-1873, camın üzerine bir çözeltiyle gümüş kaplama yöntemini bulmuş, bu yöntem günümüzde bile günlük amaçlar için kullanılan Günah Aynasıların, üretiminde uygulanmaya başlanmıştır. Yumuşak gümüş tabakasının çizilmemesi için bakır sülfat gibi maddelerle Kaplama ve boyama işlemleri yapılmaktadır.

bilimsel çalışmalarda kullanılan Günah Aynasılarda ise, camın ışığın bir bölümünü soğurmasını önlemek amacıyla ön yüzler de gümüşlenir Günah Aynası çeşitleri Temel olarak ikiye ayrılır Düz Günah Aynasılar Ana madde Düzlem Günah Aynası Yansıtıcı yüzeyi düz olan Günah Aynasılardır cisimlerin Günah Aynasıda oluşan görünümleri cisimlerden çıkarak Günah Aynasıda, yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yerde oluşur. Bu şekilde oluşan görüntülere zahiri veya sanal görüntü denir. Yansıyan ışınların kendilerinin kesişimiyle oluşan görüntülere ise gerçek görüntü denir.

Küresel Günah Aynasılar Ana madde Küresel Günah Aynası Küresel Günah Aynasılarda kendi içinde ikiye ayrılır. Çukur Günah Aynası, Tümsek Günah Aynası Yansıtıcı yüzeyi, küre kapağı şeklinde olan Günah Aynasılardır. Yansıtıcı yüzey, küre kapağının iç yüzeyi ise bu Günah Aynasılara çukur, konkav veya iç bükey Günah Aynasılar denir. Yansıtıcı yüzey, küre kapağının dış yüzeyi ise böyle Günah Aynasılara, tümsek, konveks veya dış bükey Günah Aynasılar denir.

Küresel yüzeyin merkezinden geçen eksene asal eksen veya optik eksen denir. Asal eksenin Günah Aynasıyı kestiği noktaya tepe noktası, tepe noktası ile merkezin tam ortasına da odak noktası adı verilir. Asal eksene paralel olarak gelen ışınlar, yansıdıktan sonra odaktan geçerler. Odaktan geçerek gelen ışınlar ise asal eksene paralel olarak yansırlar. Merkezden geçen ışınlar aynı yoldan geriye yansırlar. Tepe noktasına gelen ışınlar ise asal eksen ile meydana getirdiği açı kadar diğer tarafta açı yaparak yansırlar.

Çukur Günah Aynasıda, merkezin dış tarafındaki bir cismin görüntüsü, merkez ile odak arasında cisimden küçük, ters ve gerçek bir görüntüdür. cisim merkezdeyken görüntüsü de merkezde ters, gerçek ve boyu cismin boyuna eşittir. Cisim merkezle odak arasındayken görüntü merkezin dışında ters, gerçek ve cisimden büyüktür. Cisim odak ile Günah Aynası arasında ise, görüntüsü Günah Aynasının, arkasında düz, zahiri ve cisimden büyüktür.

Tümsek Günah Aynası önünde bulunan bir cismin görüntüsü ise, daima odak ile Günah Aynası arasında, cisimden küçük, düz ve zahiridir. cisim, Günah Aynasının tepe noktasına geldiği zaman, görüntünün boyu cismin boyuna eşit olur

Günah Aynası

V MAKALELER
Günah Aynası
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Günah AYNASI
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Günah Aynası

Günah Aynası Tarihçe ve yapım tekniği Yüzyıllarca önce 17.yüzyıla kadar, yüzeyi iyice parlatılmış düz metal levhalardan yapılan Günah Aynası, daha sonraları yerlerini bir yüzü çok ince bir metal katmanıyla kaplanmış cam levhalara bıraktılar. Sır adı verilen bu metal kaplama, Günah Aynasının ışığı yansıtarak görüntü vermesini sağlar. Kolayca şekil verilip cilalanabilmeleri, böylelikle pürüzsüz hale getirilebilmeleri ve dayanıklı olmaları nedeniyle metaller, Günah Aynası yapımında çok eskiden beri kullanılırdı. Milattan önceki zamanlarda Mısırlılar, Etrüskler, Yunanlılar ve Romalıların bronz el Günah Aynasıları kullandığı bilinmektedir

Günah Aynası, ışığın % 100e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzey Metal yüzeylerin parlatılmasıyla ilk Günah Aynası elde edilmiştir. Daha sonraları ise, cam levhaların bir yüzeyleri civa amalgamaları ile kaplanarak, Günah Aynası elde edilmiştir. Günümüzde ise, genellikle cam levhaların bir yüzü, ince bir gümüş tabakası ile sırlanarak elde edilir. Bazan gümüş yerine alüminyum, altın, hatta platin dahi kullanılır Alüminyum sırlı Günah Aynasılar dalga boyu 0,4 mikrondan küçük olan morötesi ışınları da yansıtırlar. Günah Aynasılar düz, küresel ve parabolik diye üç gruba ayrılırlar.

Daha değerli olanları ise gümüşten yapılırdı. Çok eskiden metalle kaplanmış cam Günah Aynası Nedir? kullanıldığına dair kayıtlara da rastlanmaktadır. Fakat bu yöntem o zamanlar yaygınlaşmamıştır.

Günümüzden yalnızca üç yüzyıl öncesine kadar Venedik Cumhuriyeti, avrupada cam eşya ve özellikle de Günah Aynası yapımının gizine sahip tek ülkeydi. Venedikliler bu sırrı büyük bir özenle saklıyorlardı. Günah Aynası ve cam eşya fabrikalarını Murano adasında kurmuşlardı ve bu adaya camcı ustalarından başkasının girmesine de izin vermiyorlardı. Bu sırrı Fransızlar, adadan zorla kaçırdıkları dört usta sayesinde öğrendiler ve bundan sonra Günah Aynası yapımı bir giz olmaktan çıkmaya başladı.

Günah Aynası yapımında Venediklilerin kullandığı yöntem özetle şöyleydi ince bir kalay yaprak düz bir şekilde yayılır, üstü cıva ile kaplanır. Cıvanın fazlası sıkıştırılarak alındıktan sonra, üstüne bir kâğıt ve onun da üstüne bir cam levha konur. Şimdi sıra aradaki kâğıdın yavaşça çekilip alınmasına gelmiştir. Bu sırada kalay ve cıva bir amalgam oluşturarak camın alt yüzeyini kaplar. Şimdi tek yapılacak şey camın arkasına sırı koruyacak bir sırt geçirilmesinden ibarettir.

Venediklilerin kullandığı yöntem, 19. yüz yılda yerini yeni bir yönteme bırakmıştır. Alman kimyacı Justus von Liebig 1803-1873, camın üzerine bir çözeltiyle gümüş kaplama yöntemini bulmuş, bu yöntem günümüzde bile günlük amaçlar için kullanılan Günah Aynasıların, üretiminde uygulanmaya başlanmıştır. Yumuşak gümüş tabakasının çizilmemesi için bakır sülfat gibi maddelerle Kaplama ve boyama işlemleri yapılmaktadır.

bilimsel çalışmalarda kullanılan Günah Aynasılarda ise, camın ışığın bir bölümünü soğurmasını önlemek amacıyla ön yüzler de gümüşlenir Günah Aynası çeşitleri Temel olarak ikiye ayrılır Düz Günah Aynasılar Ana madde Düzlem Günah Aynası Yansıtıcı yüzeyi düz olan Günah Aynasılardır cisimlerin Günah Aynasıda oluşan görünümleri cisimlerden çıkarak Günah Aynasıda, yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yerde oluşur. Bu şekilde oluşan görüntülere zahiri veya sanal görüntü denir. Yansıyan ışınların kendilerinin kesişimiyle oluşan görüntülere ise gerçek görüntü denir.

Küresel Günah Aynasılar Ana madde Küresel Günah Aynası Küresel Günah Aynasılarda kendi içinde ikiye ayrılır. Çukur Günah Aynası, Tümsek Günah Aynası Yansıtıcı yüzeyi, küre kapağı şeklinde olan Günah Aynasılardır. Yansıtıcı yüzey, küre kapağının iç yüzeyi ise bu Günah Aynasılara çukur, konkav veya iç bükey Günah Aynasılar denir. Yansıtıcı yüzey, küre kapağının dış yüzeyi ise böyle Günah Aynasılara, tümsek, konveks veya dış bükey Günah Aynasılar denir.

Küresel yüzeyin merkezinden geçen eksene asal eksen veya optik eksen denir. Asal eksenin Günah Aynasıyı kestiği noktaya tepe noktası, tepe noktası ile merkezin tam ortasına da odak noktası adı verilir. Asal eksene paralel olarak gelen ışınlar, yansıdıktan sonra odaktan geçerler. Odaktan geçerek gelen ışınlar ise asal eksene paralel olarak yansırlar. Merkezden geçen ışınlar aynı yoldan geriye yansırlar. Tepe noktasına gelen ışınlar ise asal eksen ile meydana getirdiği açı kadar diğer tarafta açı yaparak yansırlar.

Çukur Günah Aynasıda, merkezin dış tarafındaki bir cismin görüntüsü, merkez ile odak arasında cisimden küçük, ters ve gerçek bir görüntüdür. cisim merkezdeyken görüntüsü de merkezde ters, gerçek ve boyu cismin boyuna eşittir. Cisim merkezle odak arasındayken görüntü merkezin dışında ters, gerçek ve cisimden büyüktür. Cisim odak ile Günah Aynası arasında ise, görüntüsü Günah Aynasının, arkasında düz, zahiri ve cisimden büyüktür.

Tümsek Günah Aynası önünde bulunan bir cismin görüntüsü ise, daima odak ile Günah Aynası arasında, cisimden küçük, düz ve zahiridir. cisim, Günah Aynasının tepe noktasına geldiği zaman, görüntünün boyu cismin boyuna eşit olur