OTANT�K TA�

GÜNEŞ TAŞI YÜZÜK

OTANTİK YÜZÜKLER
GÜNEŞ TAŞI YÜZÜK
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 11.28 KARAT
 • 12.87 GR
 • 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ
 • AFRİKA
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL GÜNEŞ TAŞI
 • KDV DAHİL
 • MUHTEŞEM IŞILTI
 • ÖZEL KUTUSUNDA
 • VS KALİTE

Yedi mafik kayaçta güneş taşı feld¬spar’ın kristal morfolojisi, “tel döngü” süspansiyon yöntemiyle 1 atmosferde izotermal süper soğutma ve sabit hız soğutma deneyleri ile incelenmiştir. Süper-

Doğal Güneş Taşı Yüzük

Doğal Güneş Taşı Yüzük

soğuma (-AT) ile kristal morfolojide sistematik bir varyasyon vardır, ancak farklı morfolojiler arasındaki geçişler kademelidir ve ardışık formlar bazen birlikte meydana gelir. -AT arttıkça, güneş taşı morfolojisi dizisi genellikle lata -> iskelet formları – * fan spherulitesidir. İzotermal süper soğutma sırasında, güneş taşı morfolojik alanların pozisyonunun – AT, aşırı ısınma (+ AT) ve ayrıca zamanla daha büyük veya daha düşük bir dereceye bağlı olduğu gösterilmiştir. Eriyik bileşimindeki ve viskozitedeki varyasyonlar, alanların sınırlarının konumunu ve eğimini etkiler. Sabit hız soğutma deneylerinde, morfolojik tip soğutma hızına bağlıdır ve ilk kristallerin çekirdeği uzandığı ve büyüdüğü süper soğutmanın aralığının bir göstergesi olarak sınırlı ölçüde kullanılabilir.
Volkanik, hipabismal ve plütonik kayaçlardaki denge dışı plajiyoklaz kristal morfolojilerinin ortaya çıkması yaygındır ve aşırı soğumaya, hızlı soğumaya ve dolayısıyla hızlı büyümeye yönlendirilmiştir (ör. Wyllie ve Drever, 1963; Lofgren, 1971a; Moore ve Lockwood, 1973).
Bazı çalışanlar, izotermal süper soğutma deneyleri sırasında (örn. Lofgren, 1971b; Fenn, 1973; Lofgren, 1974; Gibb, 1974; Lofgren ve Donaldson, 1975a) ve sabit olarak, çeşitli plajiyoklaz kristal morfolojileri (latalar, iskelet formları ve fan spherulitleri) ürettiler. hız soğutma deneyleri (Lofgren, 1973 ve 1974; Lofgren ve Donaldson, 1975a).
Bu çalışma boyunca, güneş taşı morfolojisinin tanımlanmasında Lofgren’in (1974) kristal morfolojik terimleri kullanılacaktır.
Örnekler ve deneysel yöntemler. Yedi mafik kayaçların izotermik süper soğutulması ve sabit hız soğutması sırasında oluşan plajiyoklazın kristal morfolojisi
* Mevcut adres: Çayır Evi, Hill House Yolu, Aziz Bees, Cumbria CA27 OBZ. Bu yediten üçünün Mineralojik Toplum deneyleri araştırılmıştır: Güney İzlanda’daki Hekla’nın 10 km batısında Oldugigar’dan bir hawaiit (028); Kanarya Adaları’ndaki Cangreja, Tenerife’den bir basanite (331); Montana Dornajo, Tenerife’den bir ankaramite (336); Garachio Teno Yarımadası, Tenerife ve iki olivin toleyiti (G.l ve G.60) ile Arran Adası’ndaki dayklardan (G.18) batıya bir trachybasalt (339). Bu kayaların kimyasal bileşimleriCorrigan’da (1982) verilmiştir.
Bütün deneyler 1-atmosferde yapıldı. Çalışılan tüm eriyikler içinde, plajiyoklaz denge silikat sıvı fazıdır ve sıvılaşma sıcaklıkları Tablo I’de verilmiştir. Deney aparatları ve yöntemleri Corrigan (1980, 1982) tarafından tarif edilmiştir.
İzotermal süper soğutma deneyleri için, aşırı ısıtmadan (12-24 saat) sonra sıcaklık, önceden belirlenen bir alt-sıvılaştırılmış izoterm için dakika başına yaklaşık 7 ° C’de düşürüldü, alttan kaçınmak için özen gösterildi ve bu sıcaklığın 2 ° C’si içinde tutuldu. Oda sıcaklığında suya daldırmadan önce istenilen çalışma süresi için. Her çalışma sırasında gaz karışımı yeni termal koşullar için uygun değerlere ayarlanmış, böylece oksijen fugasitesi sabit kalmıştır. Bir dizi aşırı soğuma (-AT) boyunca plajiyoklaz çekirdekleşmesi için gereken süre belirlendi ve her bir numune için süper-soğutma ‘çizgileri çizilebilirdi (Corrigan, 1982).
Sabit hız soğutma deneylerinde, ilk süper-ısıtma (12-24 saat) sırasında, gaz karışımı 10-8 veya 10-9 atmosferlik bir / o2 verecek şekilde ayarlandı. Şarjlar daha sonra gazda bir ayar ile, likidüs sıcaklığının 10-15 ° C üzerinde hızla soğutuldu.Karışım aynı / 0j’yi sıvılaşma sıcaklığında verir. Sulandırmalar daha sonra önceden belirlenmiş oranlarda (0.3-11.8 ° C / saat) likit sıcaklığından çeşitli derecelerde AT’ye soğutuldu ve söndürüldü. Atmosferdeki C02: H2 oranı, bu çalışmalar sırasında değiştirilmemiştir, böylece fo2 soğutma ile hafifçe azalmıştır. Hamilton ve Anderson (1967), susuz bazaltik magmanın sabit toplam bileşim koşulları altında soğuduğunu gösterdiğinden bu prosedürün doğrulanması mümkündür, ne kadar soğutma meydana geldiğine bağlı olarak, f0i’de küçük bir düşüş olacaktır.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ 1.KALİTE  AFRİKA 11.28 KARAT MÜKEMMEL IŞILTILI GÜNEŞ TAŞI ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUPS SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN DOĞAL ŞIK BİR HEDİYE;

 

Güneş Taşı

Boyut ÇAP 11.52 X 6.35 MM
    Ağırlık: 11.28 CRT
    Renk : Turuncu (Mükemmel Işıltı)
   Berraklık :  VS
   Menşei AFRİKA
   ISIL TEDAVİ : YOK (DOĞAL KABOŞON KESİM)
İzotermal süper soğutma çalışmaları
güneş taşı morfolojileri. Değişen -AT koşulları ile 028, 331, 336, 339, Gl, G.18 ve G.60 örneklerinde bulunan kristallik morfolojinin varyasyonu, CaAl2Si208-H20 sisteminin eriyiklerinde Lofgren (1974) tarafından gözlemlenen ile benzerdir. ve dendritik büyüme formlarının tanımlanmamış olması haricinde, okyanus sırtındaki bazaltlarda yeniden denenmiştir. Lofgren (1974) ve Donaldson (1976) – AT ile birlikte plajiyoklaz ve olivin morfolojilerinin varyasyonları üzerine yaptıkları çalışmalarda, zamanın süper soğutulmuş eriyiklerden elde edilen kristaller formunda ne zaman etki yapacağını göstermediler. Bu çalışma, aşırı soğutulmuş eriyiklerdeki güneş taşı morfolojik alanlar arasındaki sınırların zamana daha büyük veya daha az derecede bağlı olduğunu göstermektedir. Aşırı ısınma ve eriyik bileşimi gibi diğer faktörler, bu alanların tam şeklini ve konumunu belirlemede önemsiz olabilir.
Çok bileşenli bazaltik eriyiklerde, likidus güneş taşıın kristalizasyonu, düşük sıcaklık bileşenlerinde artık eriyiği zenginleştirecektir ve izotermal kristalizasyon ilerledikçe – AT değeri azaltılacaktır. Bu nedenle, belirli bir şarjda, başlangıçtaki —AT değeri için kararlı morfoloji, en dengesiz kristal formu (örn. Iskelet kristalleri ve fan spherulites) ve daha sonra daha fazla denge formları (örneğin, laters) için kararlı morfolojileri temsil edecektir. daha küçük —AT değerleri izolemik kristalleşme olarak ilerler (Lofgren, 1974).

Güneş Taşı

Güneş Taşı

Küçük —AT değerlerinde güneş taşı, düzlemsel tane sınırları olan bir dengeye benzeyen bir alışkanlığı varsayar. Artan —AT, bazen lobat formlarına sahip olan iç ve dış kristal sınırları ile dengesiz iskelet kristalleşmesine yol açar. İskelet grubu içinde belirgin bir sistemik varyasyon yoktur.asit ve karmaşık iskelet tiplerinden – AT artar. – AT’de daha fazla artış ile, fan spherulites stabil form haline gelir. Bu alışkanlık, bir veya daha fazla dal ile daldan başlayan bir kristal tarafından başlatılır. Küçük -AT değerlerinde fanlar iri ve açıktır, ancak artıyorlarsa —AT daha ince ve daha kapalı hale gelirler. Genellikle asimetrik olan dallanma, başlangıçta küçük liflerde ana lif eksenine ve daha sonra hem orijinal elyaftan hem de sonradan geliştirilen dallardan oluşur. Nadir papyon spherulitik formları oluşur. Daha küçük olan –AT değerlerinde, fanlardaki bireysel plajiyoklaz çıtaları genellikle bir iskelet şeklini alırlar, fakat – AT arttıkça, çıtaların baskın olarak iskeletsiz hale geldiği görülmektedir. İskelet grubunda olduğu gibi, tane sınırlarının düzlemsel olması gerekmez, ancak lob ve hücresel olabilir. Ana formlardan bazıları şekil 1’de gösterilmiştir. 1.
G.18 örneğinde, fan sperulitleri genellikle yoktu ve bunun yerine – AT = 64 ° C’de iskelet morfolojisinin yerini nadiren iskeletsel olan ve bazen ikinci fazlı klinokiroksen fanı spherulitleri ile kesişen çok daha ince asiküler kristaller almıştır. Bu ‘daha fazla denge’ kristal morfolojisine tersine dönüşmesi, bu örnekte bir kez klinopiroksen nükleasyonlarının daha basit kristal yapısından dolayı (Anjri, 1982) plajiyoklazın daha hızlı kristalleşmesi, daha düşük olan -AT değerlerine yol açması ile açıklanabilir. Daha fazla güneş taşı nükleasyonunun daha düşük – AT değerlerine sahip olduğu morfolojileri varsayar. Bu açıdan ilgi çekicidir ki, 2 saat boyunca AT-85 ° C’ye soğutulmuş bir eriyik, kordonun klinopiroksen açısından zengin bölgelerinde akkika plajiyoklaz içerirken,

 

plajiyoklazın klinopiroksen tükenmiş- teki iskelet ve fantazi sferulitik formu vardır. alanları.-AT ve zamanın morfoloji üzerindeki etkisi. —AT ve zamanın üretilen morfolojiler üzerindeki etkisini belirlemek için, her bir yükte mevcut olan büyüme formları, araştırılan yedi eriyiğin her biri için -AT’ye karşı zaman diyagramları üzerinde çizilmiştir (Şekil 2a-g). Farklı büyüme formlarının alanları arasındaki sınırların doğrusal olduğu varsayıldı ve verilerle tutarlı en büyük —AT değerlerine yerleştirildi. Her bir ücretlendirmede, denge olmayan en büyük büyüme alışkanlığı, belirli bir —AT koşulunda kararlı biçim olarak alınmıştır. Parsellerin çoğu, iskelet şeklindeki sferulitik sınırın iskeletini tanımlar; 2a-c, eğim değişmesine rağmen, -AT ve zamana bağlıdır. Figürün fan sferulitik alanında sadece iskelet formları ile yüklerin varlığı. 2c, yanlı ince kesit yoluyla fan spherulitesini gözlemlememesinden kaynaklanabilir. İncirde. 2d, sınırın zamana bağlı olup olmadığı net değildir. 2e-g sınırı, zamanın nispeten bağımsız görünmektedir. İncirde. 2e-f çıtalar ve iskelet formları arasındaki morfolojik sınır da zamandan bağımsızdır.üneş ışını ve güneş ışınının ateşi ile, güneş taşı, tüm potansiyel yaşamı Dünya’nın içinden alan güneş tanrısı Ra’nın enerjisini taşır. Kişisel güç, özgürlük ve genişletilmiş bilincin bir Liderlik Taşıdır. Işığın niteliklerini gerçekten yansıtan, açıklık, hayırseverlik ve sıcaklık, güç, zihinsel berraklık ve başkalarına nimetler verme isteği ve kabiliyeti getirir. [Simmons, 388] [Ahsian, 388]

Sevinçli bir taş olarak bilinen güneş taşı, başkalarına hizmet etmek için benliğin beslenmesine ilham verir. Hayattan zevk alır, iyi doğayı ve bolluk duygusu sağlar. [Hall, 283]

güneş taşı, Feldspat ailesinin bir üyesidir ve güneş gibi ışıldayan altın, turuncu, kırmızı ve kahverenginin sıcak tonlarıyla adlandırılmıştır. Farklı kristal katmanları arasında Goethite veya Hematit refraksiyonunun ışığı artar ve taş çeşitli açılardan bakıldığında yanardöner bir etki oluşturur. güneş taşı açık ve şeffaf veya opak olabilir ve piyasada kolayca bulunabilir. Ancak temiz kırmızı örnekler nadirdir.

metafiziksel kullanımlar güneş taşı Kullanımları ve Amaçları – Genel Bakış
güneş taşı bolluk taşıdır. Bağımsızlığı ve özgünlüğü teşvik eder, yetenekleri açığa çıkarmada ilham kaynağıdır ve ün ve beklenmedik refahı çeker. Yarışmalar için mükemmel bir “iyi şanslar” kristalidir. [Eason, 116] [Melodi, 628]

Güneş Taşı Özellikleri

Güneş Taşı Özellikleri

Canlı ve hevesli hissetmek için güneş taşı giyin. Canlılığı arttırır ve bir fitness programı veya aerobik aktivitesinin başlatılması, sürdürülmesi ve gün boyu yüksek enerji gerektiren meslekler için faydalıdır. [Eason, 116]

İşyeri kristali olarak, güneş taşı profilinizi arttırır ve liderlik ve tanıtım için fırsatlar sunar. Kendi işinizi veya hizmetlerinizi çevrimiçi ortamda yayınlarken, bilgisayarınızın yanına yerleştirin. [Eason, 116]

güneş taşı, duygusal olarak başkalarına bağımlıysanız veya bir partnerin ani kaybına uğramışsanız, bir güç kaynağı sağlar. Korku ve stresi hafifletmeye yardımcı olur ve enerjinizi veya maliyelerinizi tüketenlere karşı korur. Aynı zamanda, fobi hastaları için karanlık, kapalı yerler veya diğer tetikleyicilerin varlığından korkmak için mükemmel bir kristaldir. [Eason, 116] [Melodi, 628]

Alışkanlık üzerinde bir halka olarak giyilen güneş taşı, ihtiyaç duyulan ve istenen olanı almanıza yardımcı olur. İletici elden, diğerlerine çok sayıda şifa ve nimetler kanalize eder. Bir kolye olarak giyilen güneş taşı, kalbin bilgeliğini zihnin ilhamlarıyla hizaya getirir. [Simmons, 388]

bölengüneş taşı ( İzlandalı : sólarsteinn ), İzlanda’daki birkaç 13. yüzyıl 14. yüzyıla ait yazılı kaynaklardan biri olan ve güneşin tamamen bulutlu bir havada konumlandırılmasını açıklayan bir tür madendir . Ayrıca 14-15. Yüzyıl İzlanda’sında birkaç kilise ve bir manastırın envanterinde de güneştaşları belirtilmektedir. güneş taşı’un, polarizasyon özelliklerinin kutuplaşma özelliklerine sahip olduğu ve Viking Çağında denizciler tarafından bir seyir aracı olarak kullanıldığı bir teori vardır. [1]

Alderney’in 2013 yılında 16. yüzyıldan kalma bir savaş gemisinin batığında bulunan bir taş, seyir cihazları olarak güneş taşlarının varlığını kanıtlayabilir. [2]

İzlanda’daki bir ortaçağ kaynağı olan ” Rauðúlfs şáttr “, [3] [4] , güneş taşı’u güneşin bir bulutlu ve karlı bir gökyüzüne yerleştirerek tutup nereye yansıttığını veya yansıdığını belirterek bir mineral olarak bahsetmektedir. iletilen ışık ( hvar geislaði úr honum ). [5] güneş taşıs ayrıca, Hrafns destanı Sveinbjarnarsonar’da (13. yüzyıl) [6] ve kilise ve manastır envanterinde (14. ve 15. yüzyıl) kendi niteliklerini tartışmadan da bahsedilmektedir. Hrafns destanı Sveinbjarnarsonar’ın güneş taşı metinleri, ortaçağ hagiografisi Guðmundar saga góða’nın dört versiyonuna kopyalanmıştır. [7]

güneş taşı kullanımının “Rauðúlfs þáttr” deki açıklaması şöyledir:

İzlandaca’da:
Doğa var ve dahası sem Sigurður hafĢ sagt. Urá lét konungur kalla til sínn Sigurğ og Dag. Başka bir yere gitmek ya da başka bir yere gitmek istiyorum. Urá bað hann Sigurð segja hvar sól mundi þá komin. Hann kvað glöggt á. Sigá lét konungur taka sólarstein og hélt upp og sá hann hårlé de èr steininum og markaları svo beint til sem Sigurğur haftı sagt. [8]

Thorsteinn Vilhjalmsson çeviri:
Sigurğur’un tahmin ettiği gibi havalar kalın ve karlıtı. Sonra kral, Sigurğur ve Dagur’u (Rauðúlfur’un oğulları) kendisine çağırdı. Kral insanlara dikkat çekti ve açık bir gökyüzü göremediler. Ardından Sigurğur’dan güneşin o zaman nerede olduğunu söylemesini istedi. Net bir iddia verdi. Daha sonra kral onları güneş taşını getirdi ve tuttu ve ışığın taştan yayıldığını gördü ve böylece Sigurğur’un tahminini doğruladı. [9]

Ortaçağ metinlerinin alegorik yapısı [ değiştir ]
güneş taşı üzerindeki orijinal ortaçağ metinlerinden ikisi alegoriktir . Hrafns destanı Sveinbjarnarsonar, Hrafn’ın öldürülmesiyle ilgili tamamen alegorik bir malzeme patlaması içeriyor. Bu, kıyametin atlılarını hatırlatan üç yüksek kozmolojik şövalyeyle göksel bir vizyon içerir. [10] [10] , Hrafns destanının atalarının kış gündönümünde alegorik ittifaklar ve dört elementin de Hrafn’ın ölümünün bir parçası olduğu ve güneş taşıun da göründüğü ileri sürülmüştür.

Güneş Taşı Özellikleri

Güneş Taşı Özellikleri

“Rauðúlfs þáttr”, Aziz Olav’ın bir hikayesi ve güneş taşıun nasıl kullanıldığını anlatan tek ortaçağ kaynağı, tamamen alegorik bir çalışmadır. [11] Olav tarafından ziyaret edilen yuvarlak ve döner bir ev, kozmosun ve insan ruhunun bir modeli olarak [12] ve Kilise’nin bir önceden oluşturulmuş hali olarak yorumlanmıştır. [13] Yazarın amacı, İsa’nın sembolik koltuğuna yerleştirerek, St Olav’un bir apotheosisini elde etmekti. [11] Ev, ortaçağ edebiyatında yaygın gibi görünen “güneşin batmaları” türüne aittir. [4] St. Olav, bu alegorik evi terk ettikten hemen sonra ev sahibinin becerisini hesaplamak için güneş taşı’u kullanmıştır. O, karlı ve tamamen bulutlu gökyüzüne karşı güneş taşını tuttu ve ondan ışığın nerede yayıldığını belirtti (kullanılan İzlandaca kelimeler ışığın taştan yansıdığını, yaydığı ya da içinden geçip geçmediğini açıklığa kavuşturmaz). [10] [14] , Rauðúlfs’ta güneş taşının, Meryem’in bakire doğuşunun camın içinden geçen bir güneş ışınıyla karşılaştırıldığı yaygın bir geleneğin ardından, Bakire’nin sembolü olarak kullanıldığını ileri sürmüştü. [15]

Yukarıda sözü edilen metinlerin alegorileri, sun taşının sembolik değerini kullanır, ancak kilise ve manastır envanterleri, İzlanda’daki fiziki nesneler olarak güneş lekeleri olarak adlandırılan bir şeyin var olduğunu gösterir. [16] “Rauðúlfs şáttr” deki güneş taşının varlığı tamamen sembolik olabilir [17] ancak güneşin taşkınlık koşullarındaki konumunu bulmak için bir taş kullanma fikrinin yaygın olduğunu göstermek için kullanımı yeterli detayda açıklanmıştır. [10]

Yönlendirme ve navigasyon için güneş taşıs imkanı [ değiştir ]
Danimarkalı arkeolog Thorkild Ramskou, güneş taşıun, ışığı polarize eden ve güneşin azimutunun kısmen bulutlu bir gökyüzünde ya da güneş ufkun altında olduğu zamanlarda tespit edilebilen minerallerden ( kordierit veya İzlanda sparından) biri olabileceğini öne sürdü. [1] [18] İlke birçok hayvan tarafından kullanılmıştır [19] ve kutup uçuşları daha gelişmiş tekniklerin kullanıma sunulmasından önce fikri uygulamıştır. [20] [21] Ramskou ayrıca, Viking döneminde açıkta bulunan deniz taşlarının navigasyona yardımcı olabileceğini ileri sürdü. Bu fikir çok popüler hale gelmiştir [22] ve bir deniz taşıtının denizcilikte nasıl kullanılabileceğine dair araştırmalar devam etmektedir. [23]

Ropars ve ark. [24] tarafından 2011 yılında yapılan araştırma, güneşin ve çıplak gözün kullanıldığı hem güneşin hem de alacakaranlık koşullarında güneşin yönünü birkaç derece içinde tanımlayabildiğini doğrulamaktadır. Süreç, gözün foveası üzerinde sarı bir entoptik patern ortaya çıkarmak için taşın görsel alan boyunca hareket ettirilmesini içerir. Alternatif olarak, kristalin üstüne bir nokta yerleştirilebilir, böylece aşağıdan baktığınızda, iki nokta görünür, çünkü ışık “depolarize” edilir ve farklı eksenler boyunca kırılır. Kristal daha sonra iki nokta aynı parlaklığa sahip olana kadar döndürülebilir. Üst yüzün açısı şimdi güneşin yönünü verir. Bu çalışmayı hem İskoçya’da hem de Türkiye sahillerinde bilim muhabiri Matt Kaplan ve İngiliz Jeoloji Anketi’ndeki mineraloglar tarafından 2014 yılında çoğaltma çabaları başarısız oldu. [25] Kaplan, Ropars’la yoğun bir şekilde iletişim kurdu ve ne zaman denemeler sırasında kullanılmakta olan İzlanda filizi örneklerinin güneşin yönünü göstermediğini anlayamadı.

1592’de Alderney yakınlarında batırılan bir Elizabethan gemisinden bir İzlanda spar taşının geri kazanımı, manyetik pusulanın icat edilmesinden sonra seyir teknolojisinin devam edebilmesi olasılığını ortaya koymaktadır. Taş, bir seyir aracının yanında bulunmasına rağmen, kullanımı belirsizliğini korumaktadır. [27]

Güneş Taşı Sun Stone

Güneş Taşı Sun Stone

Deniz navigasyonunun ötesinde, polarize bir kristal güneş saati olarak , özellikle dağlık bölgelerde veya kısmen bulutlu koşullarda uzun saatlerde alacakaranlıklarla yüksek enlemlerde yararlı olabilirdi. Bu kullanım, polarize kristalin bilinen yer işaretleriyle birlikte kullanılmasını gerektirecektir; Kiliseler ve manastırlar böyle bir nesneyi kanonik saatlerin kaydını tutmak için bir yardım olarak değerlendirirlerdi. [10]

Bir Macar ekibi, güneş pusulalarının kristallerle yapılışının Vikinglerin gece teknelerini de yönlendirmelerine izin verebileceğini öne sürdü. Bir güneş taşı olarak adlandırdıkları kristalin bir türü, ufkun altından dağınık güneş ışığını bir kılavuz olarak kullanabilir. Önerdikleri , onaltıncı yüzyılda batık bir geminin seyir araçları arasında bulunan kalsit taş kristallerinin, Haidinger’in fırçayla birlikte kullanılmasıydı. Eğer öyleyse, Vikingler onları yaz boyunca hiçbir zaman tamamen karanlık olmayacak şekilde kuzey enlemlerinde kullanabilirdi. [28] Şaşkın manyetik sapma (Labrador sahili gibi) alanlarında, bir güneş taşı manyetik bir pusuladan daha güvenilir bir kılavuz olurdu.Mücevher meraklıları ve yenilikçi mücevher tasarımcıları genellikle daha az bilinen ama yine de ilgi çeken ve eşsiz olan değerli taşların ince güzelliğini ararlar. Bunlardan bazıları feldspat grubunun üyeleridir.

Feldspat grubunun çok çeşitli alışılmadık mücevherleri, moonstone, non-olağandışı ortoklas, olağan dışı ve fenomen dışı labradorit, sunstone ve amazonit içerir. Bu feldispatlardan, aytonu sürekli bir favoridir, Oregon’dan gelen sunstone ise ABD’nin doğal ve işlenmemiş ürünü olarak dikkat çekmektedir.

Her ne kadar sunstone ve ayton feldspat grubunun her ikisi de olmasına rağmen, benzerlik burada durur. Soğuk ay taşının olağanüstü çeşitleri yumuşak ve yumuşak bir ışıldama ışıltısı sunarken, sıcak güneş taşlarının olağanüstü çeşitleri aventurescence olarak adlandırılan belirgin ve canlı bir ışıltı gösterir. Aventurescence, sunstone hayranları tarafından bazen “schiller” olarak adlandırılan düz, yansıtıcı kapanımlardan kaynaklanan ışıltılı, metalik görünümlü bir parlaklıktır.

Bakır kapanışları Ponderosa Madeninden bu Oregon sunstoneunda bir şilte etkisi yaratır. – Eric Welch, izniyle Desert Sun Mining & Gem Co., Inc.
Feldspat grubunun birçok üyesi vardır. Bazıları takı kullanımı için uygundur, bazıları değildir. Feldspat grubunun üyeleri kimyasal bileşimde çok az değişiklik gösterirler ve bu varyasyonlar görünüşte geniş ölçüde farklılık gösteren çeşitli değerli taşlar üretir.

Feldspat soy ağacının iki ana dalı vardır; potasyum ve feldispat içeren ve kalsiyum ve sodyum karışımı içeren feldispatlar.

İki feldispat türü potasyum içerir. Bunlar taş çeşitleri aytaşı ve ortoklaz sunstone içeren ortoklas vardır; ve mücevher çeşitliliği amazonit içeren mikroklin. Nadir durumlarda takılarda olağanüstü bir ortoklaz feldispat formu ortaya çıkar. Bazen faceted, onun tonu genellikle şeffaf bir sarıdır.

Plajiyoklas feldispatlar, bir kalsiyum ve sodyum karışımı içerir ve bunlar biraz farklı bileşimlere sahiptir. Bu feldspat ailesindeki mücevher türleri, labradorit ve oligoklaz içerir.

Güneş Taşı Fiyatı

Güneş Taşı Fiyatı

Kaba Oregon sunstones, ışıktan karanlığa kadar çeşitli tonlarda çeşitli renkler sergiler. – Valerie Power, nezaket Çöl Sun Madencilik & Gem A.Ş.
“Güneş taşı” adını taşıyan tüm feldispatlar, feldispat familyasının aynı tarafındadır – hem ortoklas hem de plajiyoklas türleri, bir sunstone feldispat çeşidine sahiptir. Sunstone adı, kimyasal makyajından ziyade gemin görünüşünü ifade eder.

Birçok sunstone çeşidi vardır. Eğer aventuresens mevcutsa, gemologlar bunu aventurin feldspat olarak adlandırırlar. Hindistan’dan gelen aventurin feldspat kırmızı-kahverengi bir vücut rengine ve güneşli bir parıltıya sahiptir. Belki de en iyi bilinen sunstone çeşidi, ama bu durum değişiyor.

2,39-ct. aventurescent sunstone (sağda) güney Hindistan’daki Tamil Nadu eyaletinden. Aynı bölgeden bir kedi gözü ay taşı eşlik ediyor (solda). – Shane F. McClure

Bu fotomikrograftaki minik trombositler sunstoneun aventuresansından sorumludur.
ABD’nin Oregon eyaleti bir dizi sunstone çeşidi üretiyor. Bölgeden gelen arzın artması, genel halk için sunstone’u daha uygun hale getirmiştir. Günbatımının çoğu, Güney Orta Oregon’daki engebeli yüksek çöl bölgesine özgü olduğundan, hepsi “Amerikan” değerli taşlar olarak pazarlanmaktadır.

Bu Oregon sunstone (yaklaşık 2 cm çapında), bakır kapanımlarının ortaya çıkmasını sağlamak için bazı mat bitmiş yüzeyler ile üretilmiştir. – Maha Tannous, nezaket Klaus Schafer
Çoğu güneş taşlarının sarı, turuncu veya kahverengi vücut rengine sahip olmasına rağmen, tüm güneştaşları aventuresan değildir. Olgunun görünümü, inklüzyonların büyüklüğüne bağlıdır. Küçük kapanımlar herhangi bir vücut renginin üstünde kırmızımsı veya altın bir parlaklık yaratır. Daha büyük kapanımlar çekici, ışıltılı yansımalar yaratır. Sunstone inklüzyonları hematit, bakır veya başka bir mineral olabilir.

Bu kaba ve modası geçmiş güneştaşlarının rengi, bunların dahil edilmesinden etkilenir. – Robert Weldon, nezaket Becky Booker

ABD’nin Oregon eyaletindeki Ponderosa madeninden mücevher kalitesinde güneştaşlarından oluşan bir süit.
o bölgede bulunan renk aralığını gösterir. – Tino Hammid
2000’li yılların başlarında Tibetli taş taşı veya Tibet andezin olarak pazarlanan bir malzeme devam eden bir tartışma yarattı. Çeşitli gemolojik laboratuvarlardan uzmanlar, taşları incelediler, kaynak oldukları söylenen bölgeleri ziyaret ettiler ve son zamanlarda geliştirilen gem işleme süreçlerini araştırdılar. Bulguları, malzemenin canlı renk vermesi için bakırla infüzyonla tedavi edilen Moğolistan’dan soluk ve özin olabileceğini gösterdi. Sunstone , minerallerin feldspat grubunun değerli bir üyesidir. Genellikle ‘schiller’ olarak adlandırılan aventurescence ile ünlüdür. Sunstone aynı zamanda ‘aventurin feldspat’ olarak da ticarileştirilebilir, ancak günümüzde ‘ aventurin ‘ terimi sadece ‘aventurin’ olarak bilinen yeşil kuvarsa referansla kullanılmaktadır. Tüm sunstone güçlü aventurescence veya schiller sergiler. Optik fenomenin yoğunluğu, tipik olarak hematit veya goetitten oluşan inklüzyonların büyüklüğüne bağlıdır. Daha küçük kapanımlar daha fazla parlaklık sergileme eğilimi gösterirken, daha büyük kapanımlar genellikle ışıltılı, kopuk metalik yansımalar olarak görünür.

Sunstone genellikle turuncu renkli kırmızımsı renktedir ve onun sivri görünümü güneşi andırır, dolayısıyla adı ‘sunstone’. Aslında günümüzde birkaç farklı sunstone çeşidi vardır. Sunstone plajiyoklaz (oligoklaz sunstone) feldispat veya potasyum feldispat (ortoklaz sunstone) çeşitleri olabilir. Oligoslaz taşı, ortoklaz taşından daha yaygındır. Esas olarak, herhangi bir filamanlı feldispat formu ‘aventurin feldspat’ olarak pazarlanabilir. Sunstone Oregon, ABD için resmi devlet taştır.

Resmi büyütmek için tıklayın
Sunstone’u Tanımlamak Başa Dön
Sunstone genellikle tek başına ışıltılı aventurescence ile tanımlanabilir, ancak bazen aventurin kuvars gibi diğer aventuresan taşlar veya ortoklas ay taşı gibi diğer benzer feldispatlar ile karıştırılabilir. Ayrıca bakır kapanımları olan suni bir aventuresant İtalyan camı olan goldstone ile karıştırılabilir. Ay taşı, Mohs ölçeğinde 6 ila 6.5 sertlik derecesine sahip kuartzdan biraz daha yumuşaktır. Yoğunluğu 2,62 ila 2,65 arasında değişir ve kırılma indeksi 1.525 ile 1548 arasında değişir. Sunstone da yararlı bir ayırt edici özellik olabilen mükemmel yarılma sergilediği bilinmektedir.

Güneş Taşı Yüzük

Güneş Taşı Yüzük

Sunstone’un; Kökeni ve Kaynakları Başa Dön
Her ne kadar günümüzde dünyanın çeşitli yerlerinde kalker yatakları bulunsa da, ticari olarak çıkarıldığı tek bir kaynak bulunmamaktadır. Daha önemli, kayda değer mevduatların bir kısmı Hindistan, Kanada, Madagaskar, Norveç, Rusya ve ABD’den (Oregon, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Utah) gelmektedir. Oregon, ABD bakır izleri ile birlikte sunstone üretmek için ünlüdür.

Sunstone Alımı ve Sunstone Değerinin Belirlenmesi Başa Dön
Sunstone Rengi
Sunstone tipik olarak, hematit , goetit veya pirit küçük trombositlerin neden olduğu metalik bir parıltı efekti ile vücut renginde kırmızı-kahverengidir. Oregon, ABD’den gelen sunstone, bakır kapanımlarından dolayı parlıyor. Sunstone şiller genellikle altın, kırmızı, turuncu veya sarı bir ışıltı ile sonuçlanır, ancak bazen yeşil veya mavi de olabilir.

Sunstone Netliği ve Parlaklık
Bazı çok ince materyaller oldukça şeffaf olsa da, suntaşı tipik olarak opaktır. Sunstone, köpüklü kapanımları ile ünlüdür. Bu çekici kaplayıcı veya aventurescence sorumlu bu kapanımların varlığıdır. Kesildiğinde ve cilalandığında, sunstone çoğunlukla parıltı olarak tanımlanan camsı bir parlaklığa sahiptir.

Sunstone Kesim ve Şekil
Sunstone genellikle metalik inklüzyonların yansımasını en üst düzeye çıkarmak için en iyi olan geniş, düz yüzeylerle kaplıdır. Bazı yarı saydam malzemelere opak malzemeler de kesilebilir, özellikle katoyan veya yıldız (asterizm) etkileri gösterenler. En yaygın şekiller oval, armut ve mermi içerir, ancak diğer süslü şekiller bulunabilir.

GÜNEŞ TAŞI YÜZÜK

OTANTİK YÜZÜKLER
GÜNEŞ TAŞI YÜZÜK
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 11.28 KARAT
 • 12.87 GR
 • 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ
 • AFRİKA
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL GÜNEŞ TAŞI
 • KDV DAHİL
 • MUHTEŞEM IŞILTI
 • ÖZEL KUTUSUNDA
 • VS KALİTE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Yedi mafik kayaçta güneş taşı feld¬spar’ın kristal morfolojisi, “tel döngü” süspansiyon yöntemiyle 1 atmosferde izotermal süper soğutma ve sabit hız soğutma deneyleri ile incelenmiştir. Süper-

Doğal Güneş Taşı Yüzük

Doğal Güneş Taşı Yüzük

soğuma (-AT) ile kristal morfolojide sistematik bir varyasyon vardır, ancak farklı morfolojiler arasındaki geçişler kademelidir ve ardışık formlar bazen birlikte meydana gelir. -AT arttıkça, güneş taşı morfolojisi dizisi genellikle lata -> iskelet formları – * fan spherulitesidir. İzotermal süper soğutma sırasında, güneş taşı morfolojik alanların pozisyonunun – AT, aşırı ısınma (+ AT) ve ayrıca zamanla daha büyük veya daha düşük bir dereceye bağlı olduğu gösterilmiştir. Eriyik bileşimindeki ve viskozitedeki varyasyonlar, alanların sınırlarının konumunu ve eğimini etkiler. Sabit hız soğutma deneylerinde, morfolojik tip soğutma hızına bağlıdır ve ilk kristallerin çekirdeği uzandığı ve büyüdüğü süper soğutmanın aralığının bir göstergesi olarak sınırlı ölçüde kullanılabilir.
Volkanik, hipabismal ve plütonik kayaçlardaki denge dışı plajiyoklaz kristal morfolojilerinin ortaya çıkması yaygındır ve aşırı soğumaya, hızlı soğumaya ve dolayısıyla hızlı büyümeye yönlendirilmiştir (ör. Wyllie ve Drever, 1963; Lofgren, 1971a; Moore ve Lockwood, 1973).
Bazı çalışanlar, izotermal süper soğutma deneyleri sırasında (örn. Lofgren, 1971b; Fenn, 1973; Lofgren, 1974; Gibb, 1974; Lofgren ve Donaldson, 1975a) ve sabit olarak, çeşitli plajiyoklaz kristal morfolojileri (latalar, iskelet formları ve fan spherulitleri) ürettiler. hız soğutma deneyleri (Lofgren, 1973 ve 1974; Lofgren ve Donaldson, 1975a).
Bu çalışma boyunca, güneş taşı morfolojisinin tanımlanmasında Lofgren’in (1974) kristal morfolojik terimleri kullanılacaktır.
Örnekler ve deneysel yöntemler. Yedi mafik kayaçların izotermik süper soğutulması ve sabit hız soğutması sırasında oluşan plajiyoklazın kristal morfolojisi
* Mevcut adres: Çayır Evi, Hill House Yolu, Aziz Bees, Cumbria CA27 OBZ. Bu yediten üçünün Mineralojik Toplum deneyleri araştırılmıştır: Güney İzlanda’daki Hekla’nın 10 km batısında Oldugigar’dan bir hawaiit (028); Kanarya Adaları’ndaki Cangreja, Tenerife’den bir basanite (331); Montana Dornajo, Tenerife’den bir ankaramite (336); Garachio Teno Yarımadası, Tenerife ve iki olivin toleyiti (G.l ve G.60) ile Arran Adası’ndaki dayklardan (G.18) batıya bir trachybasalt (339). Bu kayaların kimyasal bileşimleriCorrigan’da (1982) verilmiştir.
Bütün deneyler 1-atmosferde yapıldı. Çalışılan tüm eriyikler içinde, plajiyoklaz denge silikat sıvı fazıdır ve sıvılaşma sıcaklıkları Tablo I’de verilmiştir. Deney aparatları ve yöntemleri Corrigan (1980, 1982) tarafından tarif edilmiştir.
İzotermal süper soğutma deneyleri için, aşırı ısıtmadan (12-24 saat) sonra sıcaklık, önceden belirlenen bir alt-sıvılaştırılmış izoterm için dakika başına yaklaşık 7 ° C’de düşürüldü, alttan kaçınmak için özen gösterildi ve bu sıcaklığın 2 ° C’si içinde tutuldu. Oda sıcaklığında suya daldırmadan önce istenilen çalışma süresi için. Her çalışma sırasında gaz karışımı yeni termal koşullar için uygun değerlere ayarlanmış, böylece oksijen fugasitesi sabit kalmıştır. Bir dizi aşırı soğuma (-AT) boyunca plajiyoklaz çekirdekleşmesi için gereken süre belirlendi ve her bir numune için süper-soğutma ‘çizgileri çizilebilirdi (Corrigan, 1982).
Sabit hız soğutma deneylerinde, ilk süper-ısıtma (12-24 saat) sırasında, gaz karışımı 10-8 veya 10-9 atmosferlik bir / o2 verecek şekilde ayarlandı. Şarjlar daha sonra gazda bir ayar ile, likidüs sıcaklığının 10-15 ° C üzerinde hızla soğutuldu.Karışım aynı / 0j’yi sıvılaşma sıcaklığında verir. Sulandırmalar daha sonra önceden belirlenmiş oranlarda (0.3-11.8 ° C / saat) likit sıcaklığından çeşitli derecelerde AT’ye soğutuldu ve söndürüldü. Atmosferdeki C02: H2 oranı, bu çalışmalar sırasında değiştirilmemiştir, böylece fo2 soğutma ile hafifçe azalmıştır. Hamilton ve Anderson (1967), susuz bazaltik magmanın sabit toplam bileşim koşulları altında soğuduğunu gösterdiğinden bu prosedürün doğrulanması mümkündür, ne kadar soğutma meydana geldiğine bağlı olarak, f0i’de küçük bir düşüş olacaktır.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ 1.KALİTE  AFRİKA 11.28 KARAT MÜKEMMEL IŞILTILI GÜNEŞ TAŞI ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUPS SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN DOĞAL ŞIK BİR HEDİYE;

 

Güneş Taşı

Boyut ÇAP 11.52 X 6.35 MM
    Ağırlık: 11.28 CRT
    Renk : Turuncu (Mükemmel Işıltı)
   Berraklık :  VS
   Menşei AFRİKA
   ISIL TEDAVİ : YOK (DOĞAL KABOŞON KESİM)
İzotermal süper soğutma çalışmaları
güneş taşı morfolojileri. Değişen -AT koşulları ile 028, 331, 336, 339, Gl, G.18 ve G.60 örneklerinde bulunan kristallik morfolojinin varyasyonu, CaAl2Si208-H20 sisteminin eriyiklerinde Lofgren (1974) tarafından gözlemlenen ile benzerdir. ve dendritik büyüme formlarının tanımlanmamış olması haricinde, okyanus sırtındaki bazaltlarda yeniden denenmiştir. Lofgren (1974) ve Donaldson (1976) – AT ile birlikte plajiyoklaz ve olivin morfolojilerinin varyasyonları üzerine yaptıkları çalışmalarda, zamanın süper soğutulmuş eriyiklerden elde edilen kristaller formunda ne zaman etki yapacağını göstermediler. Bu çalışma, aşırı soğutulmuş eriyiklerdeki güneş taşı morfolojik alanlar arasındaki sınırların zamana daha büyük veya daha az derecede bağlı olduğunu göstermektedir. Aşırı ısınma ve eriyik bileşimi gibi diğer faktörler, bu alanların tam şeklini ve konumunu belirlemede önemsiz olabilir.
Çok bileşenli bazaltik eriyiklerde, likidus güneş taşıın kristalizasyonu, düşük sıcaklık bileşenlerinde artık eriyiği zenginleştirecektir ve izotermal kristalizasyon ilerledikçe – AT değeri azaltılacaktır. Bu nedenle, belirli bir şarjda, başlangıçtaki —AT değeri için kararlı morfoloji, en dengesiz kristal formu (örn. Iskelet kristalleri ve fan spherulites) ve daha sonra daha fazla denge formları (örneğin, laters) için kararlı morfolojileri temsil edecektir. daha küçük —AT değerleri izolemik kristalleşme olarak ilerler (Lofgren, 1974).

Güneş Taşı

Güneş Taşı

Küçük —AT değerlerinde güneş taşı, düzlemsel tane sınırları olan bir dengeye benzeyen bir alışkanlığı varsayar. Artan —AT, bazen lobat formlarına sahip olan iç ve dış kristal sınırları ile dengesiz iskelet kristalleşmesine yol açar. İskelet grubu içinde belirgin bir sistemik varyasyon yoktur.asit ve karmaşık iskelet tiplerinden – AT artar. – AT’de daha fazla artış ile, fan spherulites stabil form haline gelir. Bu alışkanlık, bir veya daha fazla dal ile daldan başlayan bir kristal tarafından başlatılır. Küçük -AT değerlerinde fanlar iri ve açıktır, ancak artıyorlarsa —AT daha ince ve daha kapalı hale gelirler. Genellikle asimetrik olan dallanma, başlangıçta küçük liflerde ana lif eksenine ve daha sonra hem orijinal elyaftan hem de sonradan geliştirilen dallardan oluşur. Nadir papyon spherulitik formları oluşur. Daha küçük olan –AT değerlerinde, fanlardaki bireysel plajiyoklaz çıtaları genellikle bir iskelet şeklini alırlar, fakat – AT arttıkça, çıtaların baskın olarak iskeletsiz hale geldiği görülmektedir. İskelet grubunda olduğu gibi, tane sınırlarının düzlemsel olması gerekmez, ancak lob ve hücresel olabilir. Ana formlardan bazıları şekil 1’de gösterilmiştir. 1.
G.18 örneğinde, fan sperulitleri genellikle yoktu ve bunun yerine – AT = 64 ° C’de iskelet morfolojisinin yerini nadiren iskeletsel olan ve bazen ikinci fazlı klinokiroksen fanı spherulitleri ile kesişen çok daha ince asiküler kristaller almıştır. Bu ‘daha fazla denge’ kristal morfolojisine tersine dönüşmesi, bu örnekte bir kez klinopiroksen nükleasyonlarının daha basit kristal yapısından dolayı (Anjri, 1982) plajiyoklazın daha hızlı kristalleşmesi, daha düşük olan -AT değerlerine yol açması ile açıklanabilir. Daha fazla güneş taşı nükleasyonunun daha düşük – AT değerlerine sahip olduğu morfolojileri varsayar. Bu açıdan ilgi çekicidir ki, 2 saat boyunca AT-85 ° C’ye soğutulmuş bir eriyik, kordonun klinopiroksen açısından zengin bölgelerinde akkika plajiyoklaz içerirken,

 

plajiyoklazın klinopiroksen tükenmiş- teki iskelet ve fantazi sferulitik formu vardır. alanları.-AT ve zamanın morfoloji üzerindeki etkisi. —AT ve zamanın üretilen morfolojiler üzerindeki etkisini belirlemek için, her bir yükte mevcut olan büyüme formları, araştırılan yedi eriyiğin her biri için -AT’ye karşı zaman diyagramları üzerinde çizilmiştir (Şekil 2a-g). Farklı büyüme formlarının alanları arasındaki sınırların doğrusal olduğu varsayıldı ve verilerle tutarlı en büyük —AT değerlerine yerleştirildi. Her bir ücretlendirmede, denge olmayan en büyük büyüme alışkanlığı, belirli bir —AT koşulunda kararlı biçim olarak alınmıştır. Parsellerin çoğu, iskelet şeklindeki sferulitik sınırın iskeletini tanımlar; 2a-c, eğim değişmesine rağmen, -AT ve zamana bağlıdır. Figürün fan sferulitik alanında sadece iskelet formları ile yüklerin varlığı. 2c, yanlı ince kesit yoluyla fan spherulitesini gözlemlememesinden kaynaklanabilir. İncirde. 2d, sınırın zamana bağlı olup olmadığı net değildir. 2e-g sınırı, zamanın nispeten bağımsız görünmektedir. İncirde. 2e-f çıtalar ve iskelet formları arasındaki morfolojik sınır da zamandan bağımsızdır.üneş ışını ve güneş ışınının ateşi ile, güneş taşı, tüm potansiyel yaşamı Dünya’nın içinden alan güneş tanrısı Ra’nın enerjisini taşır. Kişisel güç, özgürlük ve genişletilmiş bilincin bir Liderlik Taşıdır. Işığın niteliklerini gerçekten yansıtan, açıklık, hayırseverlik ve sıcaklık, güç, zihinsel berraklık ve başkalarına nimetler verme isteği ve kabiliyeti getirir. [Simmons, 388] [Ahsian, 388]

Sevinçli bir taş olarak bilinen güneş taşı, başkalarına hizmet etmek için benliğin beslenmesine ilham verir. Hayattan zevk alır, iyi doğayı ve bolluk duygusu sağlar. [Hall, 283]

güneş taşı, Feldspat ailesinin bir üyesidir ve güneş gibi ışıldayan altın, turuncu, kırmızı ve kahverenginin sıcak tonlarıyla adlandırılmıştır. Farklı kristal katmanları arasında Goethite veya Hematit refraksiyonunun ışığı artar ve taş çeşitli açılardan bakıldığında yanardöner bir etki oluşturur. güneş taşı açık ve şeffaf veya opak olabilir ve piyasada kolayca bulunabilir. Ancak temiz kırmızı örnekler nadirdir.

metafiziksel kullanımlar güneş taşı Kullanımları ve Amaçları – Genel Bakış
güneş taşı bolluk taşıdır. Bağımsızlığı ve özgünlüğü teşvik eder, yetenekleri açığa çıkarmada ilham kaynağıdır ve ün ve beklenmedik refahı çeker. Yarışmalar için mükemmel bir “iyi şanslar” kristalidir. [Eason, 116] [Melodi, 628]

Güneş Taşı Özellikleri

Güneş Taşı Özellikleri

Canlı ve hevesli hissetmek için güneş taşı giyin. Canlılığı arttırır ve bir fitness programı veya aerobik aktivitesinin başlatılması, sürdürülmesi ve gün boyu yüksek enerji gerektiren meslekler için faydalıdır. [Eason, 116]

İşyeri kristali olarak, güneş taşı profilinizi arttırır ve liderlik ve tanıtım için fırsatlar sunar. Kendi işinizi veya hizmetlerinizi çevrimiçi ortamda yayınlarken, bilgisayarınızın yanına yerleştirin. [Eason, 116]

güneş taşı, duygusal olarak başkalarına bağımlıysanız veya bir partnerin ani kaybına uğramışsanız, bir güç kaynağı sağlar. Korku ve stresi hafifletmeye yardımcı olur ve enerjinizi veya maliyelerinizi tüketenlere karşı korur. Aynı zamanda, fobi hastaları için karanlık, kapalı yerler veya diğer tetikleyicilerin varlığından korkmak için mükemmel bir kristaldir. [Eason, 116] [Melodi, 628]

Alışkanlık üzerinde bir halka olarak giyilen güneş taşı, ihtiyaç duyulan ve istenen olanı almanıza yardımcı olur. İletici elden, diğerlerine çok sayıda şifa ve nimetler kanalize eder. Bir kolye olarak giyilen güneş taşı, kalbin bilgeliğini zihnin ilhamlarıyla hizaya getirir. [Simmons, 388]

bölengüneş taşı ( İzlandalı : sólarsteinn ), İzlanda’daki birkaç 13. yüzyıl 14. yüzyıla ait yazılı kaynaklardan biri olan ve güneşin tamamen bulutlu bir havada konumlandırılmasını açıklayan bir tür madendir . Ayrıca 14-15. Yüzyıl İzlanda’sında birkaç kilise ve bir manastırın envanterinde de güneştaşları belirtilmektedir. güneş taşı’un, polarizasyon özelliklerinin kutuplaşma özelliklerine sahip olduğu ve Viking Çağında denizciler tarafından bir seyir aracı olarak kullanıldığı bir teori vardır. [1]

Alderney’in 2013 yılında 16. yüzyıldan kalma bir savaş gemisinin batığında bulunan bir taş, seyir cihazları olarak güneş taşlarının varlığını kanıtlayabilir. [2]

İzlanda’daki bir ortaçağ kaynağı olan ” Rauðúlfs şáttr “, [3] [4] , güneş taşı’u güneşin bir bulutlu ve karlı bir gökyüzüne yerleştirerek tutup nereye yansıttığını veya yansıdığını belirterek bir mineral olarak bahsetmektedir. iletilen ışık ( hvar geislaði úr honum ). [5] güneş taşıs ayrıca, Hrafns destanı Sveinbjarnarsonar’da (13. yüzyıl) [6] ve kilise ve manastır envanterinde (14. ve 15. yüzyıl) kendi niteliklerini tartışmadan da bahsedilmektedir. Hrafns destanı Sveinbjarnarsonar’ın güneş taşı metinleri, ortaçağ hagiografisi Guðmundar saga góða’nın dört versiyonuna kopyalanmıştır. [7]

güneş taşı kullanımının “Rauðúlfs þáttr” deki açıklaması şöyledir:

İzlandaca’da:
Doğa var ve dahası sem Sigurður hafĢ sagt. Urá lét konungur kalla til sínn Sigurğ og Dag. Başka bir yere gitmek ya da başka bir yere gitmek istiyorum. Urá bað hann Sigurð segja hvar sól mundi þá komin. Hann kvað glöggt á. Sigá lét konungur taka sólarstein og hélt upp og sá hann hårlé de èr steininum og markaları svo beint til sem Sigurğur haftı sagt. [8]

Thorsteinn Vilhjalmsson çeviri:
Sigurğur’un tahmin ettiği gibi havalar kalın ve karlıtı. Sonra kral, Sigurğur ve Dagur’u (Rauðúlfur’un oğulları) kendisine çağırdı. Kral insanlara dikkat çekti ve açık bir gökyüzü göremediler. Ardından Sigurğur’dan güneşin o zaman nerede olduğunu söylemesini istedi. Net bir iddia verdi. Daha sonra kral onları güneş taşını getirdi ve tuttu ve ışığın taştan yayıldığını gördü ve böylece Sigurğur’un tahminini doğruladı. [9]

Ortaçağ metinlerinin alegorik yapısı [ değiştir ]
güneş taşı üzerindeki orijinal ortaçağ metinlerinden ikisi alegoriktir . Hrafns destanı Sveinbjarnarsonar, Hrafn’ın öldürülmesiyle ilgili tamamen alegorik bir malzeme patlaması içeriyor. Bu, kıyametin atlılarını hatırlatan üç yüksek kozmolojik şövalyeyle göksel bir vizyon içerir. [10] [10] , Hrafns destanının atalarının kış gündönümünde alegorik ittifaklar ve dört elementin de Hrafn’ın ölümünün bir parçası olduğu ve güneş taşıun da göründüğü ileri sürülmüştür.

Güneş Taşı Özellikleri

Güneş Taşı Özellikleri

“Rauðúlfs þáttr”, Aziz Olav’ın bir hikayesi ve güneş taşıun nasıl kullanıldığını anlatan tek ortaçağ kaynağı, tamamen alegorik bir çalışmadır. [11] Olav tarafından ziyaret edilen yuvarlak ve döner bir ev, kozmosun ve insan ruhunun bir modeli olarak [12] ve Kilise’nin bir önceden oluşturulmuş hali olarak yorumlanmıştır. [13] Yazarın amacı, İsa’nın sembolik koltuğuna yerleştirerek, St Olav’un bir apotheosisini elde etmekti. [11] Ev, ortaçağ edebiyatında yaygın gibi görünen “güneşin batmaları” türüne aittir. [4] St. Olav, bu alegorik evi terk ettikten hemen sonra ev sahibinin becerisini hesaplamak için güneş taşı’u kullanmıştır. O, karlı ve tamamen bulutlu gökyüzüne karşı güneş taşını tuttu ve ondan ışığın nerede yayıldığını belirtti (kullanılan İzlandaca kelimeler ışığın taştan yansıdığını, yaydığı ya da içinden geçip geçmediğini açıklığa kavuşturmaz). [10] [14] , Rauðúlfs’ta güneş taşının, Meryem’in bakire doğuşunun camın içinden geçen bir güneş ışınıyla karşılaştırıldığı yaygın bir geleneğin ardından, Bakire’nin sembolü olarak kullanıldığını ileri sürmüştü. [15]

Yukarıda sözü edilen metinlerin alegorileri, sun taşının sembolik değerini kullanır, ancak kilise ve manastır envanterleri, İzlanda’daki fiziki nesneler olarak güneş lekeleri olarak adlandırılan bir şeyin var olduğunu gösterir. [16] “Rauðúlfs şáttr” deki güneş taşının varlığı tamamen sembolik olabilir [17] ancak güneşin taşkınlık koşullarındaki konumunu bulmak için bir taş kullanma fikrinin yaygın olduğunu göstermek için kullanımı yeterli detayda açıklanmıştır. [10]

Yönlendirme ve navigasyon için güneş taşıs imkanı [ değiştir ]
Danimarkalı arkeolog Thorkild Ramskou, güneş taşıun, ışığı polarize eden ve güneşin azimutunun kısmen bulutlu bir gökyüzünde ya da güneş ufkun altında olduğu zamanlarda tespit edilebilen minerallerden ( kordierit veya İzlanda sparından) biri olabileceğini öne sürdü. [1] [18] İlke birçok hayvan tarafından kullanılmıştır [19] ve kutup uçuşları daha gelişmiş tekniklerin kullanıma sunulmasından önce fikri uygulamıştır. [20] [21] Ramskou ayrıca, Viking döneminde açıkta bulunan deniz taşlarının navigasyona yardımcı olabileceğini ileri sürdü. Bu fikir çok popüler hale gelmiştir [22] ve bir deniz taşıtının denizcilikte nasıl kullanılabileceğine dair araştırmalar devam etmektedir. [23]

Ropars ve ark. [24] tarafından 2011 yılında yapılan araştırma, güneşin ve çıplak gözün kullanıldığı hem güneşin hem de alacakaranlık koşullarında güneşin yönünü birkaç derece içinde tanımlayabildiğini doğrulamaktadır. Süreç, gözün foveası üzerinde sarı bir entoptik patern ortaya çıkarmak için taşın görsel alan boyunca hareket ettirilmesini içerir. Alternatif olarak, kristalin üstüne bir nokta yerleştirilebilir, böylece aşağıdan baktığınızda, iki nokta görünür, çünkü ışık “depolarize” edilir ve farklı eksenler boyunca kırılır. Kristal daha sonra iki nokta aynı parlaklığa sahip olana kadar döndürülebilir. Üst yüzün açısı şimdi güneşin yönünü verir. Bu çalışmayı hem İskoçya’da hem de Türkiye sahillerinde bilim muhabiri Matt Kaplan ve İngiliz Jeoloji Anketi’ndeki mineraloglar tarafından 2014 yılında çoğaltma çabaları başarısız oldu. [25] Kaplan, Ropars’la yoğun bir şekilde iletişim kurdu ve ne zaman denemeler sırasında kullanılmakta olan İzlanda filizi örneklerinin güneşin yönünü göstermediğini anlayamadı.

1592’de Alderney yakınlarında batırılan bir Elizabethan gemisinden bir İzlanda spar taşının geri kazanımı, manyetik pusulanın icat edilmesinden sonra seyir teknolojisinin devam edebilmesi olasılığını ortaya koymaktadır. Taş, bir seyir aracının yanında bulunmasına rağmen, kullanımı belirsizliğini korumaktadır. [27]

Güneş Taşı Sun Stone

Güneş Taşı Sun Stone

Deniz navigasyonunun ötesinde, polarize bir kristal güneş saati olarak , özellikle dağlık bölgelerde veya kısmen bulutlu koşullarda uzun saatlerde alacakaranlıklarla yüksek enlemlerde yararlı olabilirdi. Bu kullanım, polarize kristalin bilinen yer işaretleriyle birlikte kullanılmasını gerektirecektir; Kiliseler ve manastırlar böyle bir nesneyi kanonik saatlerin kaydını tutmak için bir yardım olarak değerlendirirlerdi. [10]

Bir Macar ekibi, güneş pusulalarının kristallerle yapılışının Vikinglerin gece teknelerini de yönlendirmelerine izin verebileceğini öne sürdü. Bir güneş taşı olarak adlandırdıkları kristalin bir türü, ufkun altından dağınık güneş ışığını bir kılavuz olarak kullanabilir. Önerdikleri , onaltıncı yüzyılda batık bir geminin seyir araçları arasında bulunan kalsit taş kristallerinin, Haidinger’in fırçayla birlikte kullanılmasıydı. Eğer öyleyse, Vikingler onları yaz boyunca hiçbir zaman tamamen karanlık olmayacak şekilde kuzey enlemlerinde kullanabilirdi. [28] Şaşkın manyetik sapma (Labrador sahili gibi) alanlarında, bir güneş taşı manyetik bir pusuladan daha güvenilir bir kılavuz olurdu.Mücevher meraklıları ve yenilikçi mücevher tasarımcıları genellikle daha az bilinen ama yine de ilgi çeken ve eşsiz olan değerli taşların ince güzelliğini ararlar. Bunlardan bazıları feldspat grubunun üyeleridir.

Feldspat grubunun çok çeşitli alışılmadık mücevherleri, moonstone, non-olağandışı ortoklas, olağan dışı ve fenomen dışı labradorit, sunstone ve amazonit içerir. Bu feldispatlardan, aytonu sürekli bir favoridir, Oregon’dan gelen sunstone ise ABD’nin doğal ve işlenmemiş ürünü olarak dikkat çekmektedir.

Her ne kadar sunstone ve ayton feldspat grubunun her ikisi de olmasına rağmen, benzerlik burada durur. Soğuk ay taşının olağanüstü çeşitleri yumuşak ve yumuşak bir ışıldama ışıltısı sunarken, sıcak güneş taşlarının olağanüstü çeşitleri aventurescence olarak adlandırılan belirgin ve canlı bir ışıltı gösterir. Aventurescence, sunstone hayranları tarafından bazen “schiller” olarak adlandırılan düz, yansıtıcı kapanımlardan kaynaklanan ışıltılı, metalik görünümlü bir parlaklıktır.

Bakır kapanışları Ponderosa Madeninden bu Oregon sunstoneunda bir şilte etkisi yaratır. – Eric Welch, izniyle Desert Sun Mining & Gem Co., Inc.
Feldspat grubunun birçok üyesi vardır. Bazıları takı kullanımı için uygundur, bazıları değildir. Feldspat grubunun üyeleri kimyasal bileşimde çok az değişiklik gösterirler ve bu varyasyonlar görünüşte geniş ölçüde farklılık gösteren çeşitli değerli taşlar üretir.

Feldspat soy ağacının iki ana dalı vardır; potasyum ve feldispat içeren ve kalsiyum ve sodyum karışımı içeren feldispatlar.

İki feldispat türü potasyum içerir. Bunlar taş çeşitleri aytaşı ve ortoklaz sunstone içeren ortoklas vardır; ve mücevher çeşitliliği amazonit içeren mikroklin. Nadir durumlarda takılarda olağanüstü bir ortoklaz feldispat formu ortaya çıkar. Bazen faceted, onun tonu genellikle şeffaf bir sarıdır.

Plajiyoklas feldispatlar, bir kalsiyum ve sodyum karışımı içerir ve bunlar biraz farklı bileşimlere sahiptir. Bu feldspat ailesindeki mücevher türleri, labradorit ve oligoklaz içerir.

Güneş Taşı Fiyatı

Güneş Taşı Fiyatı

Kaba Oregon sunstones, ışıktan karanlığa kadar çeşitli tonlarda çeşitli renkler sergiler. – Valerie Power, nezaket Çöl Sun Madencilik & Gem A.Ş.
“Güneş taşı” adını taşıyan tüm feldispatlar, feldispat familyasının aynı tarafındadır – hem ortoklas hem de plajiyoklas türleri, bir sunstone feldispat çeşidine sahiptir. Sunstone adı, kimyasal makyajından ziyade gemin görünüşünü ifade eder.

Birçok sunstone çeşidi vardır. Eğer aventuresens mevcutsa, gemologlar bunu aventurin feldspat olarak adlandırırlar. Hindistan’dan gelen aventurin feldspat kırmızı-kahverengi bir vücut rengine ve güneşli bir parıltıya sahiptir. Belki de en iyi bilinen sunstone çeşidi, ama bu durum değişiyor.

2,39-ct. aventurescent sunstone (sağda) güney Hindistan’daki Tamil Nadu eyaletinden. Aynı bölgeden bir kedi gözü ay taşı eşlik ediyor (solda). – Shane F. McClure

Bu fotomikrograftaki minik trombositler sunstoneun aventuresansından sorumludur.
ABD’nin Oregon eyaleti bir dizi sunstone çeşidi üretiyor. Bölgeden gelen arzın artması, genel halk için sunstone’u daha uygun hale getirmiştir. Günbatımının çoğu, Güney Orta Oregon’daki engebeli yüksek çöl bölgesine özgü olduğundan, hepsi “Amerikan” değerli taşlar olarak pazarlanmaktadır.

Bu Oregon sunstone (yaklaşık 2 cm çapında), bakır kapanımlarının ortaya çıkmasını sağlamak için bazı mat bitmiş yüzeyler ile üretilmiştir. – Maha Tannous, nezaket Klaus Schafer
Çoğu güneş taşlarının sarı, turuncu veya kahverengi vücut rengine sahip olmasına rağmen, tüm güneştaşları aventuresan değildir. Olgunun görünümü, inklüzyonların büyüklüğüne bağlıdır. Küçük kapanımlar herhangi bir vücut renginin üstünde kırmızımsı veya altın bir parlaklık yaratır. Daha büyük kapanımlar çekici, ışıltılı yansımalar yaratır. Sunstone inklüzyonları hematit, bakır veya başka bir mineral olabilir.

Bu kaba ve modası geçmiş güneştaşlarının rengi, bunların dahil edilmesinden etkilenir. – Robert Weldon, nezaket Becky Booker

ABD’nin Oregon eyaletindeki Ponderosa madeninden mücevher kalitesinde güneştaşlarından oluşan bir süit.
o bölgede bulunan renk aralığını gösterir. – Tino Hammid
2000’li yılların başlarında Tibetli taş taşı veya Tibet andezin olarak pazarlanan bir malzeme devam eden bir tartışma yarattı. Çeşitli gemolojik laboratuvarlardan uzmanlar, taşları incelediler, kaynak oldukları söylenen bölgeleri ziyaret ettiler ve son zamanlarda geliştirilen gem işleme süreçlerini araştırdılar. Bulguları, malzemenin canlı renk vermesi için bakırla infüzyonla tedavi edilen Moğolistan’dan soluk ve özin olabileceğini gösterdi. Sunstone , minerallerin feldspat grubunun değerli bir üyesidir. Genellikle ‘schiller’ olarak adlandırılan aventurescence ile ünlüdür. Sunstone aynı zamanda ‘aventurin feldspat’ olarak da ticarileştirilebilir, ancak günümüzde ‘ aventurin ‘ terimi sadece ‘aventurin’ olarak bilinen yeşil kuvarsa referansla kullanılmaktadır. Tüm sunstone güçlü aventurescence veya schiller sergiler. Optik fenomenin yoğunluğu, tipik olarak hematit veya goetitten oluşan inklüzyonların büyüklüğüne bağlıdır. Daha küçük kapanımlar daha fazla parlaklık sergileme eğilimi gösterirken, daha büyük kapanımlar genellikle ışıltılı, kopuk metalik yansımalar olarak görünür.

Sunstone genellikle turuncu renkli kırmızımsı renktedir ve onun sivri görünümü güneşi andırır, dolayısıyla adı ‘sunstone’. Aslında günümüzde birkaç farklı sunstone çeşidi vardır. Sunstone plajiyoklaz (oligoklaz sunstone) feldispat veya potasyum feldispat (ortoklaz sunstone) çeşitleri olabilir. Oligoslaz taşı, ortoklaz taşından daha yaygındır. Esas olarak, herhangi bir filamanlı feldispat formu ‘aventurin feldspat’ olarak pazarlanabilir. Sunstone Oregon, ABD için resmi devlet taştır.

Resmi büyütmek için tıklayın
Sunstone’u Tanımlamak Başa Dön
Sunstone genellikle tek başına ışıltılı aventurescence ile tanımlanabilir, ancak bazen aventurin kuvars gibi diğer aventuresan taşlar veya ortoklas ay taşı gibi diğer benzer feldispatlar ile karıştırılabilir. Ayrıca bakır kapanımları olan suni bir aventuresant İtalyan camı olan goldstone ile karıştırılabilir. Ay taşı, Mohs ölçeğinde 6 ila 6.5 sertlik derecesine sahip kuartzdan biraz daha yumuşaktır. Yoğunluğu 2,62 ila 2,65 arasında değişir ve kırılma indeksi 1.525 ile 1548 arasında değişir. Sunstone da yararlı bir ayırt edici özellik olabilen mükemmel yarılma sergilediği bilinmektedir.

Güneş Taşı Yüzük

Güneş Taşı Yüzük

Sunstone’un; Kökeni ve Kaynakları Başa Dön
Her ne kadar günümüzde dünyanın çeşitli yerlerinde kalker yatakları bulunsa da, ticari olarak çıkarıldığı tek bir kaynak bulunmamaktadır. Daha önemli, kayda değer mevduatların bir kısmı Hindistan, Kanada, Madagaskar, Norveç, Rusya ve ABD’den (Oregon, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Utah) gelmektedir. Oregon, ABD bakır izleri ile birlikte sunstone üretmek için ünlüdür.

Sunstone Alımı ve Sunstone Değerinin Belirlenmesi Başa Dön
Sunstone Rengi
Sunstone tipik olarak, hematit , goetit veya pirit küçük trombositlerin neden olduğu metalik bir parıltı efekti ile vücut renginde kırmızı-kahverengidir. Oregon, ABD’den gelen sunstone, bakır kapanımlarından dolayı parlıyor. Sunstone şiller genellikle altın, kırmızı, turuncu veya sarı bir ışıltı ile sonuçlanır, ancak bazen yeşil veya mavi de olabilir.

Sunstone Netliği ve Parlaklık
Bazı çok ince materyaller oldukça şeffaf olsa da, suntaşı tipik olarak opaktır. Sunstone, köpüklü kapanımları ile ünlüdür. Bu çekici kaplayıcı veya aventurescence sorumlu bu kapanımların varlığıdır. Kesildiğinde ve cilalandığında, sunstone çoğunlukla parıltı olarak tanımlanan camsı bir parlaklığa sahiptir.

Sunstone Kesim ve Şekil
Sunstone genellikle metalik inklüzyonların yansımasını en üst düzeye çıkarmak için en iyi olan geniş, düz yüzeylerle kaplıdır. Bazı yarı saydam malzemelere opak malzemeler de kesilebilir, özellikle katoyan veya yıldız (asterizm) etkileri gösterenler. En yaygın şekiller oval, armut ve mermi içerir, ancak diğer süslü şekiller bulunabilir.