OTANT�K TA�

Güzel Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • güzel doğum günü hediyeleri

Güzel Doğum Günü Hediyeleri hakkında yazılan Marcel Mauss’un 1950 yılında kaleme aldığı “The Gift” adlı eseri armağan hakkında son derece önemli bilgiler içermektedir. Mauss eserinde “armağan kuramı”ndan bahsetmektedir. Mauss’a göre armağanda gönüllülük ve zorunluluk bir arada olmalıdır.

Güzel Doğum Günü Hediyeleri geleneği ve Güzel Doğum Günü Hediyeleri üzerine yapüan yabancı kaynaklı çalışmalar Türkiye’de yapılan çalışmalara göre daha ayrıntılı ve işlevseldir. Buna göre Türkiye’de yapılan çalışmaların bir derleme niteliği taşıdığım belirtmek yerinde olacaktır. Güzel Doğum Günü Hediyelerileşme geleneği ve Güzel Doğum Günü Hediyeleriler üzerine yapılan yabancı kaynaklı çalışmalar daha çok kitap şeklinde olurken, Türkiye’de yapılan çalışmalar ise ya makale şeklinde ya da kitapların bir bölümü şeklinde yayımlanmıştır. Geçiş dönemleri hakkında yazılan tezler de bu çalışmamızda bize kaynaklık etmektedir.

Bu çalışmada yararlanılan çalışmaların bazılarım şu şekilde kümelendirerek tanıtmak mümkündür:

Geçmişten günümüze kadar Güzel Doğum Günü Hediyeleri kavramı üzerine birçok tanımlamalarda bulunulmuştur. Bu tanımların yer aldığı ve çalışmamızda yararlandığımız kaynaklar arasında Divanü Lügat’it-Türk (1985), Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü (1991), Öz Türkçe Sözlük (1994), Tarih Deyimleri ve Terimleri Ansiklopedisi (1946), Okyanus Ansiklopedik Sözlük (1983), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (1998), Türkçe’nin Sözlüğü (2002), Hukuk Sözlüğü (1996), Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük (1998), Arkadaş Türkçe Sözlük (2003), Pedagoji Sözlüğü (1994), Türk Hukuk Lügati (1944), Hayat Aile Ansiklopedisi (y.ty.), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügati (1999), Tarama Sözlüğü (1963), Türk Argosu Sözlüğü (1955), İngilizce-Türkçe Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü (1999), Antropoloji Sözlüğü (2003) yer almaktadır.

 

Güzel Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • güzel doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Güzel Doğum Günü Hediyeleri hakkında yazılan Marcel Mauss’un 1950 yılında kaleme aldığı “The Gift” adlı eseri armağan hakkında son derece önemli bilgiler içermektedir. Mauss eserinde “armağan kuramı”ndan bahsetmektedir. Mauss’a göre armağanda gönüllülük ve zorunluluk bir arada olmalıdır.

Güzel Doğum Günü Hediyeleri geleneği ve Güzel Doğum Günü Hediyeleri üzerine yapüan yabancı kaynaklı çalışmalar Türkiye’de yapılan çalışmalara göre daha ayrıntılı ve işlevseldir. Buna göre Türkiye’de yapılan çalışmaların bir derleme niteliği taşıdığım belirtmek yerinde olacaktır. Güzel Doğum Günü Hediyelerileşme geleneği ve Güzel Doğum Günü Hediyeleriler üzerine yapılan yabancı kaynaklı çalışmalar daha çok kitap şeklinde olurken, Türkiye’de yapılan çalışmalar ise ya makale şeklinde ya da kitapların bir bölümü şeklinde yayımlanmıştır. Geçiş dönemleri hakkında yazılan tezler de bu çalışmamızda bize kaynaklık etmektedir.

Bu çalışmada yararlanılan çalışmaların bazılarım şu şekilde kümelendirerek tanıtmak mümkündür:

Geçmişten günümüze kadar Güzel Doğum Günü Hediyeleri kavramı üzerine birçok tanımlamalarda bulunulmuştur. Bu tanımların yer aldığı ve çalışmamızda yararlandığımız kaynaklar arasında Divanü Lügat’it-Türk (1985), Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü (1991), Öz Türkçe Sözlük (1994), Tarih Deyimleri ve Terimleri Ansiklopedisi (1946), Okyanus Ansiklopedik Sözlük (1983), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (1998), Türkçe’nin Sözlüğü (2002), Hukuk Sözlüğü (1996), Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük (1998), Arkadaş Türkçe Sözlük (2003), Pedagoji Sözlüğü (1994), Türk Hukuk Lügati (1944), Hayat Aile Ansiklopedisi (y.ty.), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügati (1999), Tarama Sözlüğü (1963), Türk Argosu Sözlüğü (1955), İngilizce-Türkçe Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü (1999), Antropoloji Sözlüğü (2003) yer almaktadır.