OTANT�K TA�

Kardeşe Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • kardeşe doğum günü hediyesi

Kardeşe Doğum Günü Hediyesi  Kutsal bir görev olan askerlikte de diğer geçiş dönemlerinde olduğu gibi geleneği oldukça geniş yer kaplar. Askerin uğurlanmasından askerin karşılanmasına kadar geçen zaman içerisinde Kardeşe Doğum Günü Hediyesileşme süreklidir.

Erman Artun askere uğurlama ve karşılama töreni içerisindeki Kardeşe Doğum Günü Hediyesileşmeden şu şekilde bahsetmektedir:
“…Asker adayı gencin ziyaret ettiği akrabalar askere uğurlama sırasında askere gidecek gence belli bir miktar para verirler. Bu paranın miktarı önemli değildir., önemli olan verilmesidir. Bu bir gelenektir. …Askere gidecek gencin askere gitmesine birkaç gün kala sağ serçe parmağına kma yakılır, inanışa göre askere gidecek gencin parmağına yakılan kma vatana kurban etmek içindir. Kınada davul zurnayla akraba, yakın dostiar ve köyün gençleri eğlenirler. Kınaya gelenler askere gidecek gence Kardeşe Doğum Günü Hediyesiler getirirler. …Asker adayı askere gideceği gün davul zuma getirilir. Gençler toplu halde halay çekerek genci oynatırlar. Vedalaşırken gencin cebine para veya mendil konulur. …Delikanlı eğer sözlüyse, sözlüsü ona bir mendil Kardeşe Doğum Günü Hediyesi eder. Bu dantelli mendili genç kızlar eliyle işler. Delikanlı bu mendili askerde kesinlikle kullanmaz, askerden geldikten sonra da saklar; bu gelenektir. Askere gidecek gencin durumu iyi değilse köyde para toplanarak gence asker harçlığı verilir. …Köylerde eskiden köyün muhtarı askerlik şubesine giderek köyden askere gidecek gençlerin listesini alır, köyde ilân ederdi. Delikanlılar da toplu halde bütün köyü gezerek vedalaşıp helallik alırlardı; herkes asker adaylarına Kardeşe Doğum Günü Hediyesi verirdi.” (Artun 2005: 146)

Asker uğurlama ve karşılama törenlerinde gerçekleştirilen Kardeşe Doğum Günü Hediyesileşmede genellikle askere para verildiği görülmektedir. Askere gidecek olan gencin orada maddî açıdan sıkıntıda olmaması önemlidir. Asker orada vatanî görevle ilgileneceğinden para kazanamayacak ve darda kalacak düşüncesi ile para Kardeşe Doğum Günü Hediyesi edilmektedir. Askere gidecek gence verilen bu parlara “asker harçlığı” denilmektedir.

Eskiden askere gidecek gencin sevdiği ya da nişanlısı tarafìndan gence verilen Kardeşe Doğum Günü Hediyesi ler arasında en çok kızın saç telleri ile kenarları işlenmiş çevreler bulunmaktaydı. Günümüz gençleri ise askerde dahi birbirleri île görülebilmekte, telefonlaşıp, mektuplaşmakta, hatta küçük Kardeşe Doğum Günü Hediyesileri kargo paketleri ile birbirlerine gönderebilmektedirler. Bu nedenle asker Kardeşe Doğum Günü Hediyesileri arasında yer alan mendillerin kullanımı giderek azalmakta, iletişim teknolojisi sayesinde bu gelenek giderek yok ohııaktadır. Günümüz gençlerinin asker Kardeşe Doğum Günü Hediyesisi olarak birbirlerine gönderdikleri en önemli Kardeşe Doğum Günü Hediyesi ise fotoğraflar olmaktadır.
Mendil ayrılık ve gözyaşını simgelerken, fotoğraf ise sevgiliye kavuşulacak günlerin hayalini kurmaya yardımcı olmaktadır.

Günümüz asker karşılama törenlerinde, askere giden gencin askerde iken alamadığı, yiyemediği, giyemediği kısacası canının çektiği her şey Kardeşe Doğum Günü Hediyesi olarak sunulmaktadır. Askerden dönen genç, genellikle askere gitmeden önce bıraktığı işine dönmeden önce bir müddet dinlenir; eş, dost ve akraba ile hasret giderir. Bu görüşmeler esnasında askerin sağ salim vatanî görevini tamamladığına sevinen eş, dost ve akrabaları bu güzel anı Kardeşe Doğum Günü Hediyesi ler ile kutlarlar. Askere giden oğlunun sağ salim dönmesi için genellikle adaklarda bulunan aileler de askerdeki çocuklarının dönüşü ile bu adaklarını yerine getirirler. Allah’a sunulan bu adak bir çeşit şükretme yoludur. Yine çocuğun ailesi ve sevdikleri tarafından askerden sağ salim dönmesiiçin edilen dualar da çocuğa gönderilen bir çeşit armağandır.

 

Kardeşe Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • kardeşe doğum günü hediyesi
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Kardeşe Doğum Günü Hediyesi  Kutsal bir görev olan askerlikte de diğer geçiş dönemlerinde olduğu gibi geleneği oldukça geniş yer kaplar. Askerin uğurlanmasından askerin karşılanmasına kadar geçen zaman içerisinde Kardeşe Doğum Günü Hediyesileşme süreklidir.

Erman Artun askere uğurlama ve karşılama töreni içerisindeki Kardeşe Doğum Günü Hediyesileşmeden şu şekilde bahsetmektedir:
“…Asker adayı gencin ziyaret ettiği akrabalar askere uğurlama sırasında askere gidecek gence belli bir miktar para verirler. Bu paranın miktarı önemli değildir., önemli olan verilmesidir. Bu bir gelenektir. …Askere gidecek gencin askere gitmesine birkaç gün kala sağ serçe parmağına kma yakılır, inanışa göre askere gidecek gencin parmağına yakılan kma vatana kurban etmek içindir. Kınada davul zurnayla akraba, yakın dostiar ve köyün gençleri eğlenirler. Kınaya gelenler askere gidecek gence Kardeşe Doğum Günü Hediyesiler getirirler. …Asker adayı askere gideceği gün davul zuma getirilir. Gençler toplu halde halay çekerek genci oynatırlar. Vedalaşırken gencin cebine para veya mendil konulur. …Delikanlı eğer sözlüyse, sözlüsü ona bir mendil Kardeşe Doğum Günü Hediyesi eder. Bu dantelli mendili genç kızlar eliyle işler. Delikanlı bu mendili askerde kesinlikle kullanmaz, askerden geldikten sonra da saklar; bu gelenektir. Askere gidecek gencin durumu iyi değilse köyde para toplanarak gence asker harçlığı verilir. …Köylerde eskiden köyün muhtarı askerlik şubesine giderek köyden askere gidecek gençlerin listesini alır, köyde ilân ederdi. Delikanlılar da toplu halde bütün köyü gezerek vedalaşıp helallik alırlardı; herkes asker adaylarına Kardeşe Doğum Günü Hediyesi verirdi.” (Artun 2005: 146)

Asker uğurlama ve karşılama törenlerinde gerçekleştirilen Kardeşe Doğum Günü Hediyesileşmede genellikle askere para verildiği görülmektedir. Askere gidecek olan gencin orada maddî açıdan sıkıntıda olmaması önemlidir. Asker orada vatanî görevle ilgileneceğinden para kazanamayacak ve darda kalacak düşüncesi ile para Kardeşe Doğum Günü Hediyesi edilmektedir. Askere gidecek gence verilen bu parlara “asker harçlığı” denilmektedir.

Eskiden askere gidecek gencin sevdiği ya da nişanlısı tarafìndan gence verilen Kardeşe Doğum Günü Hediyesi ler arasında en çok kızın saç telleri ile kenarları işlenmiş çevreler bulunmaktaydı. Günümüz gençleri ise askerde dahi birbirleri île görülebilmekte, telefonlaşıp, mektuplaşmakta, hatta küçük Kardeşe Doğum Günü Hediyesileri kargo paketleri ile birbirlerine gönderebilmektedirler. Bu nedenle asker Kardeşe Doğum Günü Hediyesileri arasında yer alan mendillerin kullanımı giderek azalmakta, iletişim teknolojisi sayesinde bu gelenek giderek yok ohııaktadır. Günümüz gençlerinin asker Kardeşe Doğum Günü Hediyesisi olarak birbirlerine gönderdikleri en önemli Kardeşe Doğum Günü Hediyesi ise fotoğraflar olmaktadır.
Mendil ayrılık ve gözyaşını simgelerken, fotoğraf ise sevgiliye kavuşulacak günlerin hayalini kurmaya yardımcı olmaktadır.

Günümüz asker karşılama törenlerinde, askere giden gencin askerde iken alamadığı, yiyemediği, giyemediği kısacası canının çektiği her şey Kardeşe Doğum Günü Hediyesi olarak sunulmaktadır. Askerden dönen genç, genellikle askere gitmeden önce bıraktığı işine dönmeden önce bir müddet dinlenir; eş, dost ve akraba ile hasret giderir. Bu görüşmeler esnasında askerin sağ salim vatanî görevini tamamladığına sevinen eş, dost ve akrabaları bu güzel anı Kardeşe Doğum Günü Hediyesi ler ile kutlarlar. Askere giden oğlunun sağ salim dönmesi için genellikle adaklarda bulunan aileler de askerdeki çocuklarının dönüşü ile bu adaklarını yerine getirirler. Allah’a sunulan bu adak bir çeşit şükretme yoludur. Yine çocuğun ailesi ve sevdikleri tarafından askerden sağ salim dönmesiiçin edilen dualar da çocuğa gönderilen bir çeşit armağandır.