OTANT�K TA�

KARPUZ TURMALİN (WATERMELON) TAŞI

DOĞAL KAYALAR
Karpuz Turmalin Taşı
Fiyatı      :      SATILDI TL
[dpsc_display_product]
Ürünün Özellikleri
 • 14.45 X 8.90 MM
 • 6.42 KARAT
 • AFGANİSTAN
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL KARPUZ TURMALİN
 • EŞSİZ KOLEKSİYON PARÇA
 • KDV DAHİL

Karpuz Turmalin, karakteristik olarak granit, granit pegmatitler ve pnömatolitik damar mineralidir ve aynı zamanda bazı metasomatik ve metamorfik kayaçlar içinde ve sedimentlerde detrital bir

Karpuz Turmalin Water Melon

Karpuz Turmalin Water Melon

mineral şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu mineralin ana bileşimsel çeşitleri magnezyumlu Karpuz Turmalin ya da dravit, genelde şörî olarak bilinen demirce zengin Karpuz Turmalin ve alkali Karpuz Turmalin ya da genelde Li’ca zengin elbaittir: burada, dravit- şörl ve şörl- elbait arasında sürekli bir seri vardır, fakat elbait ve dravit arasında bir karışmazlık aralığı görülmektedir. Bu grup içinde varsay ılı uç üyeler uvit, CaMg4Aİ5B3Sİ602-(0H)4 ve tsilaisite, NaMn3 AFB3 SiöCkTİOHVi içermektedir (Kuntz, 1929).
Karpuz Turmalinin genel formülü, XY3Z6B3Sİ6(0,OF[)3o(C)F[,F) olup, kabul edilen ve olasılı uç üyeleri, X, Y ve Z katyonlarına göre ayırdedilmektedir (Tablo 1.1).
Tablo 1.1 Yaygın Karpuz Turmalin uç üyeleri (Deer ve diğ., 1966)
{
1    X    Y    Z
I Elbait    Na    Al,Li    Al
| Olenit    Na    Aİ    Ai
j Dravit    Na    Mg    Al
i Sörl    Na    FeT2    Al 1
! TsİiâiSît    “\To
X 1 %A,    Al,Mn    Al !
Buergerit    Na    FeTİ    Al 1
Liddikoatit    Ca    Li,Mg    – – * … -!
Uvit    Ca    Mg    Aİ,Mg i
Feruvit    Ca    Fe    Al,Fe^,Mg |
Ca    Mn    Al,Mn 1
Ferridravit    Na    . Mg    Fe+3 i
Kromdravit    Na    Mg    Cr j

X konumunda, eğer denge konumu doyurulmuşsa, Na, kısmen K ya da Ca tarafından replase edilebilmektedir; Bu bakımdan uvitte yerdeğiştirme NaAl«->Ca Mg’dur. Y, şörlde Fef2’ce, dravitte Mg’ca ya da elbait serilerinde (Al+Li)’ca baskın olabilmektedir; bu konuma girebilen diğer iyonlar, eğer denge konumu doyurulmuşsa Zn, Cu, Ba, Mn (tsilaisite) ve V ya da Cr’u içermektedir.
Karpuz Turmalin, granit pegmatitler, pnömatolitik damarlar ve bazı granitlerin tipik mineralidir: bu aynı zamanda yaygın olarak orjinal sedimentlerden detrital tanelerin yeniden kristalleşmesinin bir sonucu ya da bor metasomatizmasının ürünü olarak metamorfık kayaçlar içinde bulunmaktadır. Granitik kayaçlarda bu Karpuz Turmalinler, şörl- elbait serilerine aittirler. Pegmatitler ve gcç-evre granitik damar materyalinde lityum Karpuz Turmalinleri genelde, pegmatit içinde, renk ve bileşimce değişkenlik göstererek gelişmektedirler.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE 6.42 KARAT DOĞAL AFGANİSTAN WATER MELON (KARPUZ TURMALİN)  TAŞI ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN FANTASTİK VE DOĞAL BİR HEDİYE KOLEKSİYON OLARAK SAKLANABİLİR;

ÖLÇÜ 14.45 X 8.90 MM

KARAT :6.42
Aberasyonun pnömatolitik evresinde Karpuz Turmalinleşme, normal granitik mineralleri replase eden bor gelimi ile oluşabilmektedir.
Mg’ca zengin Karpuz Turmalin veya dravit, genelde metamorfık veya metasomatik topluluklarda bulunmaktadır. Bunlar, metasomatik olarak girdiği, aksinit ve datolitle birlikte bulunabildiği, bazik magmatik kayaçlarda ortaya çıkmaktadır.Bununla birlikte, metamorfık kayaçlar içinde Karpuz Turmalinler, orjinal sedimentler içinde mevcut olan kırıntılı tanelerin yeniden kristalleşmesini temsil etmektedirler.
Uvit olasılıkla dravitten daha yaygındır; metamorfızma geçirmiş kireçtaşı içinde kalsiyum mineralleri ile birlikte bulunan çoğu kahverengi Karpuz Turmalin, uvittir. Buna kaişııiK, şistler ve pegmatıtık olmayan mikalar içindeki çoğu kahverengi luı malın ise dravittir.
Karpuz Turmalin, kökene bağlı olan farklı tiplerdeki kırıntılı sedimentlerde yaygın bir mineraldir. Otojenik Karpuz Turmalin, kumtaşında ikincil olarak büyümüş, iyi yuvarlaklaşmış kırıntılı Karpuz Turmalin taneleri şeklinde ve kireçtaşlarında bulunabilmektedir.
Karpuz Turmalin oluşum litolojisi, masiv Karpuz Turmalinit ve foliasyonlu kuvars- Karpuz Turmalin kayacı şeklindedir . Bu kayaç, birbirini izleyen kuvars bantları ve kalınlığı 2-10 mm. olan ince taneli Karpuz Turmalin ile karakterize edilmektedir. Karpuz Turmalinitin tek başına ekonomik bir değeri olmamakla birlikte birçok metalik maden yatakları için önemli bir stratigrafık anahtar birim olup araştırmalarda kılavuz olarak kullanılabileceği kanıtlanmıştır (Mittvvede ve diğ., 1993).
Karpuz turmalin”, karpuz meyvesini akla getirerek, aynı kristalde doğal olarak yeşil, pembe ve beyaz renkleri gösteren popüler, nadir ve eşsiz bir turmalindir. Brezilya, Güney Afrika, Madagaskar, Mozambik ve Sri Lanka’da meydana gelir. Silikatların mineral sınıfına ait olan ve trigonal kristal sistemi ile Moh’un 7-7.5’lik bir sertlik sertliğine sahip olan kuvartz çeşididir. Diğer tüm turmalin türleri gibi, piroelektriktir, yani soğutulduğunda veya ısıtıldığında, karşıt yükler kristalin karşıt uçlarında geliştirilebilir. Bu statik elektrik etkisi ile sonuçlanır. Aynı etkiyi, karpuz turmalininin sürtünmesinden de alabilirsiniz.

Karpuz Turmalin Taşı

Karpuz Turmalin Taşı

Üç farklı renk içeren, karpuz turmalin – bazen “içsel benliğe açılan ağ geçidi” olarak da adlandırılır – bir yardımcı olarak tutulduğunda veya düzenli bir şekilde takı şeklinde giyildiğinde yararlı metafizik iyileştirme özelliklerinin bir kombinasyonunu sağladığına inanılır. Kalbin ve yüksek kalp çakralarının “süper aktivatörü” olduğu, onları açtığı, temizlediği ve tıkanıklıkların ortadan kalktığı düşünülür. Bu, stresin hafifletilmesi ve empati, sempati, merhamet ve özgüvenin artmasıyla sonuçlanır. Güvensizlik ve aşırı aktif duygular, kişinin hayatının anlamını ve amacını açıklığa kavuşturarak eritildiğini bildirdi. Karpuz turmalin, hem kadın hem de erkek enerjilerin birleşimini sağlayan, çakralara uyum ve denge getiren koruyucu bir taş olarak kabul edilir. Kalp çakrasının hem ruhsal hem de fiziksel titreşimlerle temas kurduğuna ve pratikliğe ve yaratıcılığa ilham verdiğine inanılmaktadır. Buna ek olarak, bu kristalin aşkı çekmesi (aslında kişinin ruh eşini bile) ve zaten varolan ilişkilerdeki sorunlara çözüm getirmesi, onları ilahi sevgi ve sevinçle aşılaması iddia edilir. Karpuz turmalin, enerji işlerinde, ızgara çalışmalarında ve meditasyonda yaygın olarak kullanılır ve sıklıkla medikal poşetlerin içinde bir görünüm oluşturur. 8. evlilik yıldönümünü ve başak ve İkizler’in astrolojik belirtileri ile ilişkilidir ve sayı 2’ye titreşir. Evin ve / veya işyerinin etrafında tutulursa, ürettiği iyileştirici iyonlar olumsuz etkilerden korunabilir. Cep telefonları, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar tarafından söndürülmüş elektromanyetik alanların.

Karpuz turmalinin daha önce sözü edilen metafiziksel yararlarına ek olarak, kristal şifacılar bu taşı fiziksel iyileştirme amacıyla kullanırlar. Bağışıklık sistemini başarılı bir şekilde güçlendirdiği, hiperaktivite, histeri ve kalp rahatsızlıklarını tedavi ettiği, metabolizmanın ve endokrin sisteminin uygun sağlık ve işleyişini sağladığı iddia edilmektedir. Ayrıca, vücudun yaralı veya rahatsız edici kısmına yerleştirildiğinde ağrıyı hafifletdiği söylenir. Her turmalinin, beynin sol ve sağ yarıkürelerini ve vücuttaki erkek ve dişi enerjiyi dengelediği, gerginliği (spinal ayarlamaları mümkün kılan) bıraktığı, disleksi ve paranoyayı tedavi ettiği, tıkanıklıkları giderdiği ve enerjiyi geliştirdiği, el-göz koordinasyonunu geliştirdiği düşünülür. , ve dahası.Çoğu insan turmalinin tek bir mineral olduğunu düşünmektedir. Ama aslında, birkaç farklı ama yakından ilişkili mineraller için adlandırılmış bir gruptur. Turmalin Grubu üyeleri mineral toplayıcılar arasında favorilerdir. Zengin ve çeşitli renkleri gözlerini büyüleyebilir. Siyah opak turmalinler bile güzel bir şekilde parlayabilir ve keskin kristal formları üretebilir. Turmalinler değerli taşlar olarak kesilir, figürinler halinde oyulur, kabojen olarak kesilir, kesitler halinde kesilir ve doğal örnekler pek çok kristal koleksiyonuna hevesle eklenir.

Turmalinlerin birçok benzersiz özelliği vardır.
Birincisi, onlar bir kristal ısıtıldığında veya sıkıştırıldığında (veya titreştiğinde) kristalin zıt uçlarında (bir elektrik potansiyeli) farklı bir elektrik yükünün oluşması anlamına gelen piezoelektriktir. Tersine, kristale bir elektrik potansiyeli uygulanırsa, titreşir.
İkincisi, pleokroiktirler, bu da kristalin uzun ekseni aşağı bakıldığında göründüğünden daha koyu göründüğü anlamına gelir. Bu özellik, kristalin bu yönde daha kalın olduğu fikrinin ötesine geçer. Eşit ölçüde boyutlandırılmış kristaller bile bu özelliği gösterecektir.

En yaygın ve iyi bilinen dört turmalin rengi ve saydamları birbirinden ayrılır.
Elbaite, çoğu insanın çok çeşitli ve güzel renklerde bildiği ve geldiği turmalindir. Yarı şeffaftır ve mineral örnekleri olarak ve değerli taşlar olarak oldukça değerlidir. Elbait, tüm değerli taşların en renkli rengi.

Demir zengin schorl siyah ve opaktır. Ateşli ve metamorfik kayalarda yaygın bir aksesuar minerali olup güzel kristaller oluşturabilir. Kuvarsda inklüzyon olarak bulunduğunda, bu taş “turmalinli kuvars” olarak adlandırılır.

Karpuz Turmalin Özellikleri

Karpuz Turmalin Özellikleri

Diğer iki turmalin; dravite ve uvite, elbait veya schorl’dan çok daha az yaygındır, ancak güzel örnekleri için farkedilirler. Bazı dravite kristalleri güzel biçimlendirilmiş, yarı saydam kahverengi ve oldukça büyük bir boyuta ulaşabilirler. Uvite, popülaritesi giderek büyüyen ve bir değerli taş olarak kesilen opak turmaline yeşil bir saydamdır. ÖZELLİKLER: Turmalin yoğun enerjiyi daha yüksek titreşime temizler, saflaştırır ve dönüştürür ve ruhsal enerjiyi temeller. Turmalin, vücudun etrafında koruyucu bir enerji kalkanı oluştururken tüm çakraları ve meridyenleri temizler ve dengeler. Turmalin, ritüel ve vücut dışı yolculuk sırasında koruma sağlayan şamanik bir taştır. Turmalin de korkmak için kullanılabilir. Çevresel olarak, Turmalin zararlıları körfezde tutmaya yardımcı olan doğal bir böcek ilacı olarak kullanılabilir. Toprağa gömüldüğünde, Turmalin bitkilerde büyümeyi teşvik edebilir. Turmalin kendine güveni artırır, korkuları azaltır ve kurban olma duygusunu serbest bırakır. Turmalin ilham ve şefkat, hoşgörü ve refah duygularını destekler.

SAĞLIK: Turmalin spinal düzeltmelerde yardımcı olabilir. Turmalinin kenarlarındaki çizikler enerji akışını arttırır. Turmalin, şifa, enerji artışı ve tıkanıklıkların giderilmesi için mükemmel bir kristal araçtır.

ÖZEL RENKLER VE FORMLAR

SİYAH TURMALİN (SCHORL) çok koruyucu. Siyah Turmalin, cep telefonlarından ve elektromanyetik radyasyondan, psişik saldırılardan, büyülerden, her türlü kötü dileyen ve negatif enerjiden korunmada yardımcıdır. Siyah Turmalin rahat bir tutum geliştirir. Siyah Turmalin net rasyonel düşünmeyi sağlamaya yardımcı olur ve olumlu bir tutum, özgecilik ve pratik yaratıcılık teşvik eder. Siyah Turmalin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Siyah Turmalin disleksinin tedavisinde de kullanılabilir. Siyah Turmalin, artrit vakalarında yardımcı olabilir, ağrı giderici ve omurga için destek sağlar.

MAVİ TURNALİN (INDICOLITE) , ruhsal özgürlüğün ve kendini ifade etmenin açıklığı için dürtüyü uyaran boğaz ve Kaş / Üçüncü Göz çakralarını harekete geçirir. Mavi Turmalin, ruhsal farkındalığa yardımcı olur ve vizyonu destekler. Mavi Turmalin, sadakati, ahlaki davranışı, başkalarına hizmet, hoşgörü, doğruluk ve dürüstlüğü teşvik eder. Mavi Turmalin, beyin, pulmoner ve immün sistemlerden yararlanan yararlı bir kristal aracı olabilir. Mavi Turmalin, sıvı dengesizliklerinin düzeltilmesinde ve böbrek ve mesane sorunlarının tedavisinde yardımcı olabilir. Mavi Turmalin, sağlıklı bir timus, tiroid, boğaz ve gözleri destekler.

Water Melon Turmalin

Water Melon Turmalin

KAHVERENGİ TURNALİN (DRAVITE) mükemmel bir topraklama taşıdır, yer çakrasını temizler ve açar ve vücut gövdesini enkarnasyon halinde tutan topraklama kordonu. Kahverengi Turmalin, seçilen bir manevi yoldan aşağı doğru ilerlerken destek için mükemmel bir kristaldir. Kahverengi Turmalin, yükselmek için gerekli içsel çalışmaları yerine getirirken, azim besleyen yaşam gücü enerjilerini sürdürmektedir. Brown Turmaline, gizli kalıpları ve sorunları yüzeye çıkarır ve bunlara artık hiç hizmet etmeyen herkesi sakin bir şekilde gözden geçirip serbest bırakır. Brown Turmalin, kişinin kendini korku veya inkardan gizlenmiş olan yönlerini görmesine yardımcı olur. Kahverengi Turmalin, hassas bir iyileşmeye rehberlik eder, duygusal güç sağlar ve en yüksek iyiliği ortaya çıkarmanın yeni yollarını sağlar. Kahverengi Turmalin, aurayı temizlemeye yardımcı olur, eterik cismin hizalanmasını korur ve kolaylaştırır. Brown Turmalin, topluluk ruhunu ve sosyal taahhütleri teşvik eder ve işlevsiz aile ilişkilerinin iyileşmesini kolaylaştırabilir. Kahverengi Turmalin bir kederi harekete geçirerek kederi işlerken enerjik olarak desteklenebilir. Kahverengi Turmalinin toprak enerjilerine güçlü bir bağlantısı vardır ve bitkilerin büyümesini teşvik etmek için kullanılabilir. İyileştirmede, Brown Turmalin rejenerasyonu uyarır ve kanın saflaştırılması ve sağlıklı bir lenfatik sistemin desteklenmesi için mükemmeldir. Kahverengi Turmalin, Crohn hastalığı veya İrritabl Bağırsak Sendromu gibi cilt hastalıklarını ve bağırsak bozukluklarını tedavi etmeye yardımcı olabilir.

RENKLENDİRİCİ TURMALİN (ACHROITE) diğer tüm renkleri sentezleyerek Crown Chakra’yı açar. Renksiz Turmalin, fiziksel ve eterik bedenlerin meridyenlerini hizalar.

GREEN TOURMALINE (VERDELITE) kalp çakrasını açar ve iyileştirir. Yeşil Turmalin, merhamet, hassasiyet, sabır ve aidiyet duygusunu destekler. Yeşil turmalinin kalbi titreşimi iyileştirir, olumsuz düşüncelerin olumlu niyetlere dönüşmesini sağlar. Yeşil Turmalin meridyenleri, sübtil cisimleri ve çakraları uyumlu hale getirir. Yeşil Turmalin hayatınıza sevgi, refah ve bolluk çekmek için enerjiler yaratmak için harika bir kristal araçtır. Yeşil turmalin de çevreye yararlı olabilir, çünkü bu kristal bitkileri desteklemeye ve iyileştirmeye yardımcı olur. İyileşmede Green Turmalin göz, kalp, timüs, beyin ve bağışıklık sisteminin tedavisinde yardımcı olabilir. Yeşil Turmalin kilo kaybını kolaylaştırmak ve detokslayıcı olarak faydalı olabilir.

ÇOK RENKLİ GEM TURMALİN (ELBAITE) zihin, beden, ruh ve ruhu bütünlüğe getirmek için ortaya çıkan tüm renkleri içerir. Elbaite, içsel benliğe ve daha yüksek manevi alemlere giriş kapısı sağlar. Elbait metabolizmayı ve bağışıklık sistemini uyarır.

PURPLE-VIOLET TOURMALINE , üs ve kalp çakralarını birbirine bağlayarak, bağlılık duygularını artırır ve aspirasyonu sever. Mor-Mor Turmalin üçüncü gözü engeller, epifiz bezlerini uyarır ve yanılsamaları yok eder. Mor-Mor Turmalin iyileşmede, depresyonu azaltır, obsesyonel düşünceler salgılar ve kirletici, Alzheimer, epilepsi ve CFS’ye karşı duyarlılığı tedavi eder.

PEMBE TURMALİN , maddi ve manevi dünyadaki sevgiyi cezbeden ve sevmenin güvenli olduğuna dair güvence veren bir afrodizyaktır. Pembe Turmalin, fiziksel hazzı paylaşmaya yardımcı olur, duygusal acıyı ve eski yıkıcı duyguları dağıtır. Pink Turmalin disfonksiyonel bir endokrin sistemi dengeler ve kalp, akciğer ve cildi tedavi eder.

Water Melon Turmalin Özellikleri

Water Melon Turmalin Özellikleri

KIRMIZI TURMALİN (RUBELLITE) , aşkı anlama yeteneğini güçlendirir, tactfuliyeti artırır ve saldırganlığı veya pasifliği dengeler, dayanıklılık ve dayanıklılık sunar. Rubelit kalbi iyileştirmeye yardımcı olur, fiziksel bedene canlılık kazandırır ve detoksifiye eder. Rubellite, sindirim sistemini, kan damarlarını ve üreme sistemini tedavi eder ve kas spazmları ve ürpertileri için yararlıdır. Rubellit ayrıca kan dolaşımını, dalak ve karaciğer fonksiyonlarını ve onarım damarlarını da uyarır.

WATERMELON TOURMALINE , kalp çakranın süper şifacı ve aktivatörüdür. Karpuz Turmalin sevgi, şefkat ve arkadaşlık duygularını besler, incelik ve diplomasi aşılar. Karpuz Turmalin, özellikle felç veya multipl sklerozda sinirlerin rejenerasyonunu teşvik eder.

KOMBİNASYON TAŞLARI

MICA İLE SİYAH TURMALİNE , kaynağına iyi niyetle geri döner ve elektromanyetik dumanların yok edilmesinde etkilidir.

QUARTZ’DA SİYAH TURMALİN ÇUBUKU ruhsal veya fiili saldırıları nötralize etmek, alıcının sonundaki kişiyi güçlendirmek ve refahlarını arttırmak için mükemmeldir.

LEPIDOLITE İLE TOURMALINE , her türlü bağımlılıktan vazgeçmek, bağımlılığın ardındaki sebebi anlamak ve inkarın kabulünü sağlamak için mükemmel bir kristaldir.

Elbait   Turmalin Grubu minerallerine ait olan bir sodyum lityum alüminyum borosilikat hidroksit minerali olup, bu mineraller, bu mineral, Indicolite, Paraiba, Pembe, Mor, Rubellit, Verdelit ve Karpuz Turmaline aittir.
Dravite nadir bir kompleks sodyum magnezyum demir boro-alüminyum silikattır
Schorl bir sodyum demir alüminyum boro-silikat hidroksittir.
Uvit nadir bir kalsiyum demir magnezyum alüminyum boro-silikat hidroksittir.

Kırmızı veya kahverengi turmalin cinsellik ve libido kaybının ardında yatan duygular için faydalıdır. Turmalin, gerginliği serbest bırakır, bu da spinal ayarlamalarda yardımcı olur. Vücuttaki yin ve yang dengeler.
Turmalin, enerji akışını artırır ve tıkanıklıkları gidermek için bir taş haline getirir. Doğal turmalin değnekleri şifa için yararlıdır, onları temizlemek, aura, tıkanıklıkları gidermek, negatif enerjiyi dağıtmak için vücudun çakraları üzerinde tutun ve daha sonra ele alınabilecek spesifik sorunlara işaret eder. Çakraları açmak ve birleştirmek için mükemmeldirler. Asalar meridyeni yeniden dengeliyor.

Turmalin kendinizi ve başkalarını anlamanıza yardımcı olur. Kendine güveni artırır ve korkuları azaltır. Mağdur olma duygularını ortadan kaldırır. Turmalin ilham, merhamet toleransı ve refahı çekiyor.

Turmalin güçlü bir zihinsel şifacıdır, beynin sağ ve sol yarıkürelerini dengeler ve negatif enerjiyi pozitif olarak değiştirir.
Turmalin paranoya, disleksi tedavisinde yardımcıdır, el / göz koordinasyonu geliştirir.

Turmalin yoğun yavaş hareket eden enerjiyi daha hafif titreşim enerjisine temizler, saflaştırır ve dönüştürür. Ruhsal enerjiyi fiziksel düzleme indirir, Bu taş bütün çakraları temizler ve dengeler ve vücut etrafında koruyucu bir kalkan oluşturur.

Karpuz Turmalin Taşı Fiyatı

Karpuz Turmalin Taşı Fiyatı

Turmalin ritüellerde korunmanızı sağlayan bir şaman taşıdır. Bu, korkutmak için kullanılabilir ve geleneksel olarak ileriyi işaret etmek için kullanılmıştır.
Turmalin, dev enerji ile güçlü bir yakınlığa sahiptir ve bahçe ve bitkiler için son derece faydalıdır. Doğal bir böcek ilacı olarak hareket edebilir, kapı ve pencere yakınında bir numune yerleştirin. Bahçe turmalinine gömülürse, tüm bitkilerin büyümesini ve sağlığını teşvik ederBirçoğumuz var mı, yoksa bu Ruh Halleri ile tanışırsak bu yaşamda. Onların Ruh Tembelleri ile olan ve olan birçok kişi için, “şimdi ne”, “hayatımla daha fazla veya daha fazla bir şey var mı?” İle ilgili sorular var. ”Karpuz Turmalin, Ruh Dostlarını arayan herkese yardımcı olacak. Aynı zamanda, tüm eşleştirilmiş Ruh Matinglerine, geçmiş yaşam sorunlarından netlik, duygusal iyileşme ve Ruh seviyesinde daha iyi anlaşmaya varma anlaşmaları getiren yardımcı olur.

Karpuz Turmalin yeşil, mavi ve pembe Turmalin harika ve eşsiz bir kombinasyonudur. Karpuz Turmalinde yeşil renk tonları açıktan karanlığa çeşitli tonlarda olabilir. Bu inanılmaz derecede yüksek titreşimli bir taş veya kristal.

Bu inanılmaz kristalin taş, onların Yaşamlarını Amacıyla takip ettiklerini anlamaya, onaylamaya ve doğrulama yapmaya çalışan herkese açıklık sağlayacaktır. Hayatınızın Amacı’ndaki anlayışınızı derinleştirmeye çalışırken de size destek olacaktır. Bu güçlü kristalle meditasyon, içindeki gizli bilginin kilidini açmanıza yardımcı olur.

Çok renkli Turmalin, hem Kalp hem de Boğaz Çakralarını birbiriyle ve daha sonra tüm diğer Charkas’larla birleştiren birden fazla Çakra enerji merkezi ile rezonans eder.

Yeşil Turmalin : öncelikle Kalp Çakrası ile rezonansa girer. Tüm fiziksel bedeninizi hizalamanıza yardımcı olacaktır. Tüm çakra enerji merkezlerini aynı anda dengeleyebilir. Bu, çok güçlü, canlı bir taştır, fiziksel bedeninizi aşırı uyarmamak için, saygı görecek ve kademeli olarak çalışacaktır. Yeşil Turmalin, ince ve derin derin bir anlayış ve iyileşme seviyesinde size Spiritüel Genişleme ile yardımcı olacaktır.

Pembe: Hem fiziksel hem de Etereal enerji bedenlerinde hücresel seviyeyi dahil etmek için öncelikle Kalp Çakrası , sevgi ilişkileri, her düzeyde duygusal iyileşme ile rezonans eder. Pembe Turmalin, kalp tıkanıklıklarını serbest bırakma konusunda sizinle birlikte çalışarak, yolunuza çıkan herkese güzel ve ince bir ışıltı yayan, içinden ve etrafından sevginin akmasına izin verir.

Mavi: Öncelikle Throat Çakra ile rezonansa girerek , gerçeği sevgi dolu şefkat, merhamet ve berraklık ile söyleyebilmenizi sağlar. Hakikatinizi kötülük ve yargılamadan söylemeden, sizi ve başkalarını kabul etmek, anahtarı daha yüksek Benliğinize açarak, Ruh Alemi ile daha net bir şekilde bağlantı kurmanın birçok yolundan biridir.

* Angelic Realm Association: Aurora, Kristallerin Meleği, istendiğinde, kalp ve boğazdan başlayarak tüm seviyelerde duygusal iyileşme arayan herkese yardım edecek, tüm çakra enerji merkezlerini hücresel düzeyde geçirecek. Aurora’nın Hayatınızın Amacı’nı aramanıza veya daha iyi anlamanıza yardımcı olması için yardım etmesini isteyin.

* İyileştirme Özellikleri: Duygusal tıkanıklıkları çözerek, günümüze duygusal iyileşmeyi geçmişe taşır; kronik yorgunluk; bolluk ve refah ile ilgili konular; Boğaz çakrası tıkanıklıklarını temizler

* Titreşim Frekansı: çok yüksek frekans; hayal gücünün ötesinde güçlü; sevgi dolu, temizleyici, enerji dengeleme

* Spiritüel Özellikler: Manevi Genişleme; Yüksek Benliğiniz ile bağlantınızı güçlendirir, bilinçli farkındalığı genişletir; Hayatın Amacı

Turmalin bu büyülü kristalin ilgisini çeken herkese özel bir armağandır. Eğer Watermelon Turmaline tarafından bulunmuş veya bulunmuş olsaydınız, birçok gizli hazinesini, sevgi, refah ve bolluk armağanlarını kabul edin ve Hayatınızın Amacını keşfedin. Herhangi bir form veya renk kombinasyonunda Turmaline ile çalışan birçok fırsata güvenmeye istekli olun.

Karpuz Turmalin Satış

Karpuz Turmalin Satış

Terrie Marie, Angel Lady ve Desert Rose Şifa Sanatları http://angelladytm.com/ adresinden bu linke tıkladığınızda her gün Melekler ile bağlanın! Yapmanız gereken tek şey Melekler ile bağlanmaya başlamak için adınızı ve e-posta adresinizi girmek Pembe Turmalin, soluk pembeden koyu kırmızıya ve renksiz şeffaf taşlardan opak kaba kristallere kadar net bir şekilde değişebilir, ama hepsi de kalbin en yüksek yönlerine hizmet etmeye adanmıştır. Kalp Çakranın ana taşlarından biri olan Pembe Turmalin, sevgi ve maneviyatı aşılayan Taç Çakra’ya bağlar, büyüme dönemlerinde merhamet ve yumuşaklığı teşvik eder ve insanlık aydınlanmaya doğru ilerler. [Simmons, 407] [Raphaell, 131] [Melodi, 658]

Her kıtada Turmalin bulunabilse de, ince kristal örnekleri ve taşlar hala nadir görülmekte ve oldukça pahalı olabilmektedir. Bir mücevher olarak geniş popülaritesi 1876’da, mineralog ve kuyumcu George Kunz’ın Maine’den Green Tourmaline’i New York’taki ünlü Tiffany and Co.’ya satması ve bunun arzu edilirliğinin yayılmasıyla başladı. Daha yakın zamanda, çok yönlü enerji özellikleri için metafizik koleksiyoncuların ve uygulayıcıların gözdesi haline gelmiştir. [Simmons, 406]

Turmalin, bileşenlerinin oranlarına bağlı olarak kırmızı, pembe, sarı, kahverengi, siyah, yeşil, mavi veya menekşe oluşturabilecek demir, magnezyum veya diğer çeşitli metallerle karıştırılmış karmaşık bir alüminyum borosilikat ailesine aittir. Prizmatik, dikey olarak çizgili kristalleri uzun ve ince veya kalın ve sütunlu olabilir ve enine kesitte benzersiz üçgen şeklinde olabilir. Genellikle tek bir numune içinde, uzunlamasına veya enine kesitlerde renklenmeye göre değişirler ve saydam veya opak olabilirler. Turmalin adı, “karışık renkli değerli taş” anlamına gelen antik bir Sinhalese kelimesi turmali’den gelir veya “yeryüzünden küçük bir şey” anlamına gelen turamali . [Mella, 110] [Simmons, 406] [Megemont, 182]

Turmalinler arasında bir favori, bir dış yeşil “kabuğu” ile çevrelenmiş pembe merkezi için adlandırılan, Karpuz Turmalin olarak bilinen bir çeşittir. Bu kombinasyon, Kalp Çakranın süper aktivatörü olarak kabul edilir. Pembe Turmalin duygularla ilişkilendirilirken, Yeşil Turmalin kişinin fiziksel varlığına faydalıdır. Birlikte yüksek benliğe bağlanırlar ve kişinin yaşamına ve ilişkilerine gerçek sevinç getirdiğine inanılır. [Simmons, 410-411] [Melodi, 660] [Hall, 302-303]

Tourmaline’nin en ayırt edici özelliklerinden biri, ısıtma veya ovalama yoluyla elektrikle şarj edilebilmesidir. Şarj edildiğinde, bir ucu pozitif olur ve diğer negatif, toz parçacıklarını veya kâğıt parçalarını çekmesini sağlar. Piroelektrikliğin (ısıdan) ya da piezoelektrikliğin (basınç ya da sürtünme) bu özelliği , Aschentrekker ya da “kül çektirmesi” olarak adlandırılan Meerschaum borularından kül çekmesi için Turmalin kullanan 1700’lü Hollandalı tüccarlar tarafından iyi bilinmektedir. Simmons, 406]

Karpuz Tumalin Taşı

Karpuz Tumalin Taşı

metafiziksel kullanımlar Pembe Turmalin Kullanır ve Amaçları – Genel Bakış

Pembe Turmalin, yürümeyi öğrenen çocuklar da dahil olmak üzere, her yaştan düşme eğilimlerini azaltmak için kullanılmıştır. [Melodi, 658] [Megemont, 184]

Pembe Turmalin giymek gün boyunca stres, endişe, depresyon ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Obsesif davranışları yaygınlaştırmak için Black Turmaline ile birlikte kullanılabilir. [Simmons, 408] [Ahsian, 408]

Pembe Turmalin, çocuklar için en sevgi dolu taşlardan biridir. Herhangi bir istismara uğramış olanlara, uyku sorunlarına yardımcı olanlara rahatlık sağlar ve harekete geçmeden önce sakinleştirici, merkezleme nitelikleri ve sonuçları dikkate almada yardımı olan spiritüel olarak hassas Indigo çocukları için özellikle yararlıdır. [Eason, 53] [Ahsian, 408]

Pembe Turmalin, genç hamilelik için duygusal desteğin en iyi kristalidir ve bebekle bağ kurmaya yardımcı olur. [ Eason, 53]

Turmalin, ritüel çalışmalar sırasında koruma sağlayan şamanik bir taştır. Bu, korkmak için kullanılabilir ve geleneksel olarak bir sorun veya bir suçluya işaret etmek ve hareket edeceği iyi bir yönü göstermek için kullanılır. [Hall, 297]

Turmalin koku duyusunu güçlendirir ve bu açıdan da bir afrodizyak etkisi üreten feromonların algısını artırabilir. [Megemont, 184]

Turmalin özellikle hareket hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca, parlaklığı geri kazandırmaya ve saç ve tırnaklara ışıldamaya da yardımcı olabilir. [Megemont, 184]

Endüstride, Turmalinler, televizyon ve radyo frekanslarını yürütmek için elektrik ayar devreleri olarak son derece değerlidir. Birçok kristalin yaptığı gibi, yüksek frekanslar kırılmadan bunlardan geçirilebildiğinden, dayanıklılıkları için kullanılırlar. [Mella, 110″Turmalin”, büyük bir grup bor silikat mineralinin adıdır. Bu mineraller, ortak bir kristal yapıyı ve benzer fiziksel özellikleri paylaşırlar – ancak kimyasal bileşimde muazzam ölçüde farklılıklar gösterirler. Kristaller içindeki çok çeşitli kompozisyonlar ve renk bölgeleri, turmalinin diğer mineral gruplarına göre daha fazla renk ve renk kombinasyonunda ortaya çıkmasına neden olur.

Turmalin dünyanın en popüler mücevherlerinden biridir ve mücevher mağazalarında bulmak kolaydır. İyi oluşmuş turmalin kristalleri, mineral örnek toplayıcıları tarafından da değerlenir. Çekici renklere ve kristal formlara sahip örnekler binlerce dolara satılabilir.
İçindekiler

cleavelandite üzerinde turmalin kristalleri

Water Melon Turmalin

Water Melon Turmalin

Cleavelandite üzerinde turmalin kristalleri: Kuvars ve lepidolit ile cleavelandite üzerinde prizmatik turmalin kristallerinden oluşan büyük bir mineral örneği. Turmalin kristalleri, uzunlukları boyunca mavi-yeşile keskin bir şekilde dönüşen tabandaki kırmızı turmalin ile renklendirilmiştir. Minas Gerais, Brezilya’nın Pederneira Madeninden. Ölçüler 21 x 15 x 14 cm. Numune ve fotoğraf Arkenstone / www.iRocks.com .
Turmalinin Jeolojik Oluşumu

Turmalin en yaygın olarak magmatik ve metamorfik kayalarda bir aksesuar minerali olarak bulunur. Büyük, iyi oluşturulmuş turmalin kristalleri, hidrotermal aktivite sırasında kaviteler ve kırıklar oluşturabilir. Turmalin sert ve inatçı bir mineraldir. Bu, akarsu ve plaj taşımacılığı sırasında tortul ve tortul kayalarda dayanıklı taneler olarak kalmasına olanak sağlar.
Kırıklar, boşluklar, ceplerde turmalin kristalleri

En muhteşem turmalin kristalleri hidrotermal aktivite ile oluşur. Bu kristaller, sıcak sular ve buharlar, turmalini kristal büyümesi için açık bir alan sunan cepler, boşluklar ve kırılmalar halinde oluşturmak için gerekli elemanları taşıdığında oluşur. Bu oyuklarda oluşan turmalin kristalleri, küçük milimetrelik kristallerden 100 kilogram ağırlığındaki masif prizmalara kadar değişmektedir.

Güzel turmalin kristallerinin zengin bir cebi, milyonlarca dolar değerinde mineral numuneleri ve mücevher malzemeleri üretebilir. Birçok mineral toplayıcı ve gem avcısı, hazine dolu bu boşluklardan sadece birini keşfederek varlıklı hale gelmiştir.
turmalin kaba

Alüvyal turmalin: Tanzanya’dan sarı, turuncu ve yeşil renklerde yaklaşık 30 karat akan turmalin.
Alüvyal Turmalin

Turmalinin 7 ila 7 Moh arasında bir Mohs sertliği vardır ve bu sertlik onu dayanıklı bir tortu taneciği yapar. Turmalin ayrıca kimyasal hava koşullarına karşı nispeten dayanıklıdır. Bu nedenle, magmatik veya metamorfik kayalardan yıpranmış turmalin parçacıkları, bir akıntıda devam edebilir ve kaynak alanlarından uzak mesafelere taşınabilirler.

Turmalin gem pürüzlülüğü, dünyanın çeşitli yerlerinde, genellikle zanaatkâr madencilerin akarsu çökellerinden çıkarılır. Genellikle akarsu taşımacılığının aşınmasıyla yuvarlanan küçük granüller ve çakıl taşları olarak ortaya çıkar. Turmalin genellikle tek bir madencilik konumundan üretilen birçok farklı minerallerden biridir.
matriste turmalin

Aksesuar turmalin: Kuzey Carolina’dan Crabtree Pegmatite örneği, beyaz prizmatik ve kuvars matrisinde siyah prizmatik turmalin ve yeşil zümrüt kristalleri gösteren bir örnek. Bu görünümün genişliği yaklaşık iki inçtir.
Aksesuar Mineral olarak Turmalin

water melon turmalin taşı

water melon turmalin taşı

Turmalinin en sık rastlanan yeri, magmatik ve metamorfik kayaçlarda bir aksesuar mineraldir. Genellikle granit , pegmatit ve gnays boyunca dağılmış milimetre boyutunda kristaller olarak ortaya çıkar. Bu olayda, turmalin nadiren kaya hacminin yüzde birinden fazlasını oluşturur. Çoğu zaman bir aksesuar minerali olarak bulunan turmalinin çeşitliliği siyah schorl’dur.
Turmalin Kaynakları

Brezilya , yaklaşık 500 yıldır dünyanın önde gelen bir turmalin kaynağı olmuştur. 1500’lü yıllarda Portekizli kaşifler yerli halktan yeşil ve mavi turmalin elde ettiler ve altın arayışında akarsuların akışını sağladılar. Bu renkli taşların zümrüt ve safir olduğunu düşündüler ve onları taşlara kesildikleri Portekiz’e geri gönderdiler. Bu mücevherlerin yanlış tanımlaması 100 yıl sonra keşfedilemedi. 1800’lü yılların sonlarından bu yana, Brezilya’da düzenli bir turmalin keşifleri yapıldı ve çeşitli turmalin mücevher malzemeleri, mücevher ve mücevher pazarını sağladı. [1]

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk ticari değerli taş madeni, Maine, Paris şehri yakınlarında 1821’de bir turmalin keşfini izledi. Geçtiğimiz 200 yılda Maine , Kaliforniya ve diğer eyaletlerde periyodik keşiflerden önemli miktarda turmalin üretildi.

Bugün, Afganistan , Mozambik , Namibya , Nijerya , Pakistan , Tanzanya , ABD ve diğer ülkelerde turmalin çeşitli türlerde keşifler yapılmaktadır. Bu pazarda sürekli değişen mücevher turmalin ve mineral örnekleri kaynağı sağlar.
Turmalinin Fiziksel Özellikleri
Kimyasal Sınıflandırma     Bor silikat
Renk     Siyah en yaygın renktir. Ayrıca mavi, yeşil, sarı, pembe, kırmızı, turuncu, mor, kahverengi ve renksiz olarak da oluşur. Tek kristaller genellikle zonludur.
Meç     Çizgi plakasından daha yumuşak olduğunda beyaz. Çizgi plakasından daha zor olduğunda renksiz.
parıltı     cam
diaphaneity     Neredeyse opak olana kadar saydam
yarılma     belirsiz
Mohs Sertliği     7 ila 7.5
Spesifik yer çekimi     2,8 ila 3,3
Tanı Özellikleri     Gözle görülür bölünme, sıkça yuvarlak üçgen kesitli prizmalar, canlı renkler, pleokroizm.
Kimyasal bileşim     (Ca, Na, K, [boşluk]) (Li, Mg, Fe + 2 , Fe +3 , Mn + 2 , AI, Cr +3 , V +3 ) 3 (Mg, Al, Fe +3 , V + 3 , Cr +3 ) 6 ((Si, Al, B) 6O18) (BO3) 3 (OH, O) 3 (OH, F, O)
Kristal sistemi     altıgen şeklinde
Kullanımları     Popüler bir taş ve mineral örnek

Turmalinin Fiziksel Özellikleri

Turmalinin tanımlanmasına yardımcı olabilecek birkaç özelliği vardır. Bir turmalin kristaliniz varsa, tanımlama kolay olmalıdır.

Turmalin kristalleri prizmatiktir ve genellikle uzun eksenlerini paralel olarak gösteren belirgin çizgilere sahiptirler.
Genellikle yuvarlak kenarlı üçgen veya altı kenarlı kesitler vardır.
Genellikle çapraz kesitleri boyunca veya uzunlukları boyunca renklendirilmişlerdir.
Turmalin, C-eksenine doğru görünen en koyu renkle ve C-eksenine dik olan daha açık renklerle pleokroiktir.

Şüpheli turmalinin, ateşli veya metamorfik bir kayada bir aksesuar minerali olsaydı umutsuzluğa kapılmayın. Genellikle bu kayalarda küçük prizmatik kristaller olarak görülür. Bir el lensi alın ve çizgiler ve yuvarlak kesitleri arayın.

Turmalinin belirsiz bölünmesi vardır, bu nedenle belirgin bölünme olan herhangi bir örnek muhtemelen turmalin değildir. Renk yardımcı olmayabilir. En yaygın turmalin rengi siyahtır, ancak mineral spektrumun tüm renklerinde görülür.
turmalin

KARPUZ TURMALİN (WATERMELON) TAŞI

DOĞAL KAYALAR
Karpuz Turmalin Taşı
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 14.45 X 8.90 MM
 • 6.42 KARAT
 • AFGANİSTAN
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL KARPUZ TURMALİN
 • EŞSİZ KOLEKSİYON PARÇA
 • KDV DAHİL
[dpsc_display_product]
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Karpuz Turmalin, karakteristik olarak granit, granit pegmatitler ve pnömatolitik damar mineralidir ve aynı zamanda bazı metasomatik ve metamorfik kayaçlar içinde ve sedimentlerde detrital bir

Karpuz Turmalin Water Melon

Karpuz Turmalin Water Melon

mineral şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu mineralin ana bileşimsel çeşitleri magnezyumlu Karpuz Turmalin ya da dravit, genelde şörî olarak bilinen demirce zengin Karpuz Turmalin ve alkali Karpuz Turmalin ya da genelde Li’ca zengin elbaittir: burada, dravit- şörl ve şörl- elbait arasında sürekli bir seri vardır, fakat elbait ve dravit arasında bir karışmazlık aralığı görülmektedir. Bu grup içinde varsay ılı uç üyeler uvit, CaMg4Aİ5B3Sİ602-(0H)4 ve tsilaisite, NaMn3 AFB3 SiöCkTİOHVi içermektedir (Kuntz, 1929).
Karpuz Turmalinin genel formülü, XY3Z6B3Sİ6(0,OF[)3o(C)F[,F) olup, kabul edilen ve olasılı uç üyeleri, X, Y ve Z katyonlarına göre ayırdedilmektedir (Tablo 1.1).
Tablo 1.1 Yaygın Karpuz Turmalin uç üyeleri (Deer ve diğ., 1966)
{
1    X    Y    Z
I Elbait    Na    Al,Li    Al
| Olenit    Na    Aİ    Ai
j Dravit    Na    Mg    Al
i Sörl    Na    FeT2    Al 1
! TsİiâiSît    “\To
X 1 %A,    Al,Mn    Al !
Buergerit    Na    FeTİ    Al 1
Liddikoatit    Ca    Li,Mg    – – * … -!
Uvit    Ca    Mg    Aİ,Mg i
Feruvit    Ca    Fe    Al,Fe^,Mg |
Ca    Mn    Al,Mn 1
Ferridravit    Na    . Mg    Fe+3 i
Kromdravit    Na    Mg    Cr j

X konumunda, eğer denge konumu doyurulmuşsa, Na, kısmen K ya da Ca tarafından replase edilebilmektedir; Bu bakımdan uvitte yerdeğiştirme NaAl«->Ca Mg’dur. Y, şörlde Fef2’ce, dravitte Mg’ca ya da elbait serilerinde (Al+Li)’ca baskın olabilmektedir; bu konuma girebilen diğer iyonlar, eğer denge konumu doyurulmuşsa Zn, Cu, Ba, Mn (tsilaisite) ve V ya da Cr’u içermektedir.
Karpuz Turmalin, granit pegmatitler, pnömatolitik damarlar ve bazı granitlerin tipik mineralidir: bu aynı zamanda yaygın olarak orjinal sedimentlerden detrital tanelerin yeniden kristalleşmesinin bir sonucu ya da bor metasomatizmasının ürünü olarak metamorfık kayaçlar içinde bulunmaktadır. Granitik kayaçlarda bu Karpuz Turmalinler, şörl- elbait serilerine aittirler. Pegmatitler ve gcç-evre granitik damar materyalinde lityum Karpuz Turmalinleri genelde, pegmatit içinde, renk ve bileşimce değişkenlik göstererek gelişmektedirler.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE 6.42 KARAT DOĞAL AFGANİSTAN WATER MELON (KARPUZ TURMALİN)  TAŞI ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN FANTASTİK VE DOĞAL BİR HEDİYE KOLEKSİYON OLARAK SAKLANABİLİR;

ÖLÇÜ 14.45 X 8.90 MM

KARAT :6.42
Aberasyonun pnömatolitik evresinde Karpuz Turmalinleşme, normal granitik mineralleri replase eden bor gelimi ile oluşabilmektedir.
Mg’ca zengin Karpuz Turmalin veya dravit, genelde metamorfık veya metasomatik topluluklarda bulunmaktadır. Bunlar, metasomatik olarak girdiği, aksinit ve datolitle birlikte bulunabildiği, bazik magmatik kayaçlarda ortaya çıkmaktadır.Bununla birlikte, metamorfık kayaçlar içinde Karpuz Turmalinler, orjinal sedimentler içinde mevcut olan kırıntılı tanelerin yeniden kristalleşmesini temsil etmektedirler.
Uvit olasılıkla dravitten daha yaygındır; metamorfızma geçirmiş kireçtaşı içinde kalsiyum mineralleri ile birlikte bulunan çoğu kahverengi Karpuz Turmalin, uvittir. Buna kaişııiK, şistler ve pegmatıtık olmayan mikalar içindeki çoğu kahverengi luı malın ise dravittir.
Karpuz Turmalin, kökene bağlı olan farklı tiplerdeki kırıntılı sedimentlerde yaygın bir mineraldir. Otojenik Karpuz Turmalin, kumtaşında ikincil olarak büyümüş, iyi yuvarlaklaşmış kırıntılı Karpuz Turmalin taneleri şeklinde ve kireçtaşlarında bulunabilmektedir.
Karpuz Turmalin oluşum litolojisi, masiv Karpuz Turmalinit ve foliasyonlu kuvars- Karpuz Turmalin kayacı şeklindedir . Bu kayaç, birbirini izleyen kuvars bantları ve kalınlığı 2-10 mm. olan ince taneli Karpuz Turmalin ile karakterize edilmektedir. Karpuz Turmalinitin tek başına ekonomik bir değeri olmamakla birlikte birçok metalik maden yatakları için önemli bir stratigrafık anahtar birim olup araştırmalarda kılavuz olarak kullanılabileceği kanıtlanmıştır (Mittvvede ve diğ., 1993).
Karpuz turmalin”, karpuz meyvesini akla getirerek, aynı kristalde doğal olarak yeşil, pembe ve beyaz renkleri gösteren popüler, nadir ve eşsiz bir turmalindir. Brezilya, Güney Afrika, Madagaskar, Mozambik ve Sri Lanka’da meydana gelir. Silikatların mineral sınıfına ait olan ve trigonal kristal sistemi ile Moh’un 7-7.5’lik bir sertlik sertliğine sahip olan kuvartz çeşididir. Diğer tüm turmalin türleri gibi, piroelektriktir, yani soğutulduğunda veya ısıtıldığında, karşıt yükler kristalin karşıt uçlarında geliştirilebilir. Bu statik elektrik etkisi ile sonuçlanır. Aynı etkiyi, karpuz turmalininin sürtünmesinden de alabilirsiniz.

Karpuz Turmalin Taşı

Karpuz Turmalin Taşı

Üç farklı renk içeren, karpuz turmalin – bazen “içsel benliğe açılan ağ geçidi” olarak da adlandırılır – bir yardımcı olarak tutulduğunda veya düzenli bir şekilde takı şeklinde giyildiğinde yararlı metafizik iyileştirme özelliklerinin bir kombinasyonunu sağladığına inanılır. Kalbin ve yüksek kalp çakralarının “süper aktivatörü” olduğu, onları açtığı, temizlediği ve tıkanıklıkların ortadan kalktığı düşünülür. Bu, stresin hafifletilmesi ve empati, sempati, merhamet ve özgüvenin artmasıyla sonuçlanır. Güvensizlik ve aşırı aktif duygular, kişinin hayatının anlamını ve amacını açıklığa kavuşturarak eritildiğini bildirdi. Karpuz turmalin, hem kadın hem de erkek enerjilerin birleşimini sağlayan, çakralara uyum ve denge getiren koruyucu bir taş olarak kabul edilir. Kalp çakrasının hem ruhsal hem de fiziksel titreşimlerle temas kurduğuna ve pratikliğe ve yaratıcılığa ilham verdiğine inanılmaktadır. Buna ek olarak, bu kristalin aşkı çekmesi (aslında kişinin ruh eşini bile) ve zaten varolan ilişkilerdeki sorunlara çözüm getirmesi, onları ilahi sevgi ve sevinçle aşılaması iddia edilir. Karpuz turmalin, enerji işlerinde, ızgara çalışmalarında ve meditasyonda yaygın olarak kullanılır ve sıklıkla medikal poşetlerin içinde bir görünüm oluşturur. 8. evlilik yıldönümünü ve başak ve İkizler’in astrolojik belirtileri ile ilişkilidir ve sayı 2’ye titreşir. Evin ve / veya işyerinin etrafında tutulursa, ürettiği iyileştirici iyonlar olumsuz etkilerden korunabilir. Cep telefonları, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar tarafından söndürülmüş elektromanyetik alanların.

Karpuz turmalinin daha önce sözü edilen metafiziksel yararlarına ek olarak, kristal şifacılar bu taşı fiziksel iyileştirme amacıyla kullanırlar. Bağışıklık sistemini başarılı bir şekilde güçlendirdiği, hiperaktivite, histeri ve kalp rahatsızlıklarını tedavi ettiği, metabolizmanın ve endokrin sisteminin uygun sağlık ve işleyişini sağladığı iddia edilmektedir. Ayrıca, vücudun yaralı veya rahatsız edici kısmına yerleştirildiğinde ağrıyı hafifletdiği söylenir. Her turmalinin, beynin sol ve sağ yarıkürelerini ve vücuttaki erkek ve dişi enerjiyi dengelediği, gerginliği (spinal ayarlamaları mümkün kılan) bıraktığı, disleksi ve paranoyayı tedavi ettiği, tıkanıklıkları giderdiği ve enerjiyi geliştirdiği, el-göz koordinasyonunu geliştirdiği düşünülür. , ve dahası.Çoğu insan turmalinin tek bir mineral olduğunu düşünmektedir. Ama aslında, birkaç farklı ama yakından ilişkili mineraller için adlandırılmış bir gruptur. Turmalin Grubu üyeleri mineral toplayıcılar arasında favorilerdir. Zengin ve çeşitli renkleri gözlerini büyüleyebilir. Siyah opak turmalinler bile güzel bir şekilde parlayabilir ve keskin kristal formları üretebilir. Turmalinler değerli taşlar olarak kesilir, figürinler halinde oyulur, kabojen olarak kesilir, kesitler halinde kesilir ve doğal örnekler pek çok kristal koleksiyonuna hevesle eklenir.

Turmalinlerin birçok benzersiz özelliği vardır.
Birincisi, onlar bir kristal ısıtıldığında veya sıkıştırıldığında (veya titreştiğinde) kristalin zıt uçlarında (bir elektrik potansiyeli) farklı bir elektrik yükünün oluşması anlamına gelen piezoelektriktir. Tersine, kristale bir elektrik potansiyeli uygulanırsa, titreşir.
İkincisi, pleokroiktirler, bu da kristalin uzun ekseni aşağı bakıldığında göründüğünden daha koyu göründüğü anlamına gelir. Bu özellik, kristalin bu yönde daha kalın olduğu fikrinin ötesine geçer. Eşit ölçüde boyutlandırılmış kristaller bile bu özelliği gösterecektir.

En yaygın ve iyi bilinen dört turmalin rengi ve saydamları birbirinden ayrılır.
Elbaite, çoğu insanın çok çeşitli ve güzel renklerde bildiği ve geldiği turmalindir. Yarı şeffaftır ve mineral örnekleri olarak ve değerli taşlar olarak oldukça değerlidir. Elbait, tüm değerli taşların en renkli rengi.

Demir zengin schorl siyah ve opaktır. Ateşli ve metamorfik kayalarda yaygın bir aksesuar minerali olup güzel kristaller oluşturabilir. Kuvarsda inklüzyon olarak bulunduğunda, bu taş “turmalinli kuvars” olarak adlandırılır.

Karpuz Turmalin Özellikleri

Karpuz Turmalin Özellikleri

Diğer iki turmalin; dravite ve uvite, elbait veya schorl’dan çok daha az yaygındır, ancak güzel örnekleri için farkedilirler. Bazı dravite kristalleri güzel biçimlendirilmiş, yarı saydam kahverengi ve oldukça büyük bir boyuta ulaşabilirler. Uvite, popülaritesi giderek büyüyen ve bir değerli taş olarak kesilen opak turmaline yeşil bir saydamdır. ÖZELLİKLER: Turmalin yoğun enerjiyi daha yüksek titreşime temizler, saflaştırır ve dönüştürür ve ruhsal enerjiyi temeller. Turmalin, vücudun etrafında koruyucu bir enerji kalkanı oluştururken tüm çakraları ve meridyenleri temizler ve dengeler. Turmalin, ritüel ve vücut dışı yolculuk sırasında koruma sağlayan şamanik bir taştır. Turmalin de korkmak için kullanılabilir. Çevresel olarak, Turmalin zararlıları körfezde tutmaya yardımcı olan doğal bir böcek ilacı olarak kullanılabilir. Toprağa gömüldüğünde, Turmalin bitkilerde büyümeyi teşvik edebilir. Turmalin kendine güveni artırır, korkuları azaltır ve kurban olma duygusunu serbest bırakır. Turmalin ilham ve şefkat, hoşgörü ve refah duygularını destekler.

SAĞLIK: Turmalin spinal düzeltmelerde yardımcı olabilir. Turmalinin kenarlarındaki çizikler enerji akışını arttırır. Turmalin, şifa, enerji artışı ve tıkanıklıkların giderilmesi için mükemmel bir kristal araçtır.

ÖZEL RENKLER VE FORMLAR

SİYAH TURMALİN (SCHORL) çok koruyucu. Siyah Turmalin, cep telefonlarından ve elektromanyetik radyasyondan, psişik saldırılardan, büyülerden, her türlü kötü dileyen ve negatif enerjiden korunmada yardımcıdır. Siyah Turmalin rahat bir tutum geliştirir. Siyah Turmalin net rasyonel düşünmeyi sağlamaya yardımcı olur ve olumlu bir tutum, özgecilik ve pratik yaratıcılık teşvik eder. Siyah Turmalin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Siyah Turmalin disleksinin tedavisinde de kullanılabilir. Siyah Turmalin, artrit vakalarında yardımcı olabilir, ağrı giderici ve omurga için destek sağlar.

MAVİ TURNALİN (INDICOLITE) , ruhsal özgürlüğün ve kendini ifade etmenin açıklığı için dürtüyü uyaran boğaz ve Kaş / Üçüncü Göz çakralarını harekete geçirir. Mavi Turmalin, ruhsal farkındalığa yardımcı olur ve vizyonu destekler. Mavi Turmalin, sadakati, ahlaki davranışı, başkalarına hizmet, hoşgörü, doğruluk ve dürüstlüğü teşvik eder. Mavi Turmalin, beyin, pulmoner ve immün sistemlerden yararlanan yararlı bir kristal aracı olabilir. Mavi Turmalin, sıvı dengesizliklerinin düzeltilmesinde ve böbrek ve mesane sorunlarının tedavisinde yardımcı olabilir. Mavi Turmalin, sağlıklı bir timus, tiroid, boğaz ve gözleri destekler.

Water Melon Turmalin

Water Melon Turmalin

KAHVERENGİ TURNALİN (DRAVITE) mükemmel bir topraklama taşıdır, yer çakrasını temizler ve açar ve vücut gövdesini enkarnasyon halinde tutan topraklama kordonu. Kahverengi Turmalin, seçilen bir manevi yoldan aşağı doğru ilerlerken destek için mükemmel bir kristaldir. Kahverengi Turmalin, yükselmek için gerekli içsel çalışmaları yerine getirirken, azim besleyen yaşam gücü enerjilerini sürdürmektedir. Brown Turmaline, gizli kalıpları ve sorunları yüzeye çıkarır ve bunlara artık hiç hizmet etmeyen herkesi sakin bir şekilde gözden geçirip serbest bırakır. Brown Turmalin, kişinin kendini korku veya inkardan gizlenmiş olan yönlerini görmesine yardımcı olur. Kahverengi Turmalin, hassas bir iyileşmeye rehberlik eder, duygusal güç sağlar ve en yüksek iyiliği ortaya çıkarmanın yeni yollarını sağlar. Kahverengi Turmalin, aurayı temizlemeye yardımcı olur, eterik cismin hizalanmasını korur ve kolaylaştırır. Brown Turmalin, topluluk ruhunu ve sosyal taahhütleri teşvik eder ve işlevsiz aile ilişkilerinin iyileşmesini kolaylaştırabilir. Kahverengi Turmalin bir kederi harekete geçirerek kederi işlerken enerjik olarak desteklenebilir. Kahverengi Turmalinin toprak enerjilerine güçlü bir bağlantısı vardır ve bitkilerin büyümesini teşvik etmek için kullanılabilir. İyileştirmede, Brown Turmalin rejenerasyonu uyarır ve kanın saflaştırılması ve sağlıklı bir lenfatik sistemin desteklenmesi için mükemmeldir. Kahverengi Turmalin, Crohn hastalığı veya İrritabl Bağırsak Sendromu gibi cilt hastalıklarını ve bağırsak bozukluklarını tedavi etmeye yardımcı olabilir.

RENKLENDİRİCİ TURMALİN (ACHROITE) diğer tüm renkleri sentezleyerek Crown Chakra’yı açar. Renksiz Turmalin, fiziksel ve eterik bedenlerin meridyenlerini hizalar.

GREEN TOURMALINE (VERDELITE) kalp çakrasını açar ve iyileştirir. Yeşil Turmalin, merhamet, hassasiyet, sabır ve aidiyet duygusunu destekler. Yeşil turmalinin kalbi titreşimi iyileştirir, olumsuz düşüncelerin olumlu niyetlere dönüşmesini sağlar. Yeşil Turmalin meridyenleri, sübtil cisimleri ve çakraları uyumlu hale getirir. Yeşil Turmalin hayatınıza sevgi, refah ve bolluk çekmek için enerjiler yaratmak için harika bir kristal araçtır. Yeşil turmalin de çevreye yararlı olabilir, çünkü bu kristal bitkileri desteklemeye ve iyileştirmeye yardımcı olur. İyileşmede Green Turmalin göz, kalp, timüs, beyin ve bağışıklık sisteminin tedavisinde yardımcı olabilir. Yeşil Turmalin kilo kaybını kolaylaştırmak ve detokslayıcı olarak faydalı olabilir.

ÇOK RENKLİ GEM TURMALİN (ELBAITE) zihin, beden, ruh ve ruhu bütünlüğe getirmek için ortaya çıkan tüm renkleri içerir. Elbaite, içsel benliğe ve daha yüksek manevi alemlere giriş kapısı sağlar. Elbait metabolizmayı ve bağışıklık sistemini uyarır.

PURPLE-VIOLET TOURMALINE , üs ve kalp çakralarını birbirine bağlayarak, bağlılık duygularını artırır ve aspirasyonu sever. Mor-Mor Turmalin üçüncü gözü engeller, epifiz bezlerini uyarır ve yanılsamaları yok eder. Mor-Mor Turmalin iyileşmede, depresyonu azaltır, obsesyonel düşünceler salgılar ve kirletici, Alzheimer, epilepsi ve CFS’ye karşı duyarlılığı tedavi eder.

PEMBE TURMALİN , maddi ve manevi dünyadaki sevgiyi cezbeden ve sevmenin güvenli olduğuna dair güvence veren bir afrodizyaktır. Pembe Turmalin, fiziksel hazzı paylaşmaya yardımcı olur, duygusal acıyı ve eski yıkıcı duyguları dağıtır. Pink Turmalin disfonksiyonel bir endokrin sistemi dengeler ve kalp, akciğer ve cildi tedavi eder.

Water Melon Turmalin Özellikleri

Water Melon Turmalin Özellikleri

KIRMIZI TURMALİN (RUBELLITE) , aşkı anlama yeteneğini güçlendirir, tactfuliyeti artırır ve saldırganlığı veya pasifliği dengeler, dayanıklılık ve dayanıklılık sunar. Rubelit kalbi iyileştirmeye yardımcı olur, fiziksel bedene canlılık kazandırır ve detoksifiye eder. Rubellite, sindirim sistemini, kan damarlarını ve üreme sistemini tedavi eder ve kas spazmları ve ürpertileri için yararlıdır. Rubellit ayrıca kan dolaşımını, dalak ve karaciğer fonksiyonlarını ve onarım damarlarını da uyarır.

WATERMELON TOURMALINE , kalp çakranın süper şifacı ve aktivatörüdür. Karpuz Turmalin sevgi, şefkat ve arkadaşlık duygularını besler, incelik ve diplomasi aşılar. Karpuz Turmalin, özellikle felç veya multipl sklerozda sinirlerin rejenerasyonunu teşvik eder.

KOMBİNASYON TAŞLARI

MICA İLE SİYAH TURMALİNE , kaynağına iyi niyetle geri döner ve elektromanyetik dumanların yok edilmesinde etkilidir.

QUARTZ’DA SİYAH TURMALİN ÇUBUKU ruhsal veya fiili saldırıları nötralize etmek, alıcının sonundaki kişiyi güçlendirmek ve refahlarını arttırmak için mükemmeldir.

LEPIDOLITE İLE TOURMALINE , her türlü bağımlılıktan vazgeçmek, bağımlılığın ardındaki sebebi anlamak ve inkarın kabulünü sağlamak için mükemmel bir kristaldir.

Elbait   Turmalin Grubu minerallerine ait olan bir sodyum lityum alüminyum borosilikat hidroksit minerali olup, bu mineraller, bu mineral, Indicolite, Paraiba, Pembe, Mor, Rubellit, Verdelit ve Karpuz Turmaline aittir.
Dravite nadir bir kompleks sodyum magnezyum demir boro-alüminyum silikattır
Schorl bir sodyum demir alüminyum boro-silikat hidroksittir.
Uvit nadir bir kalsiyum demir magnezyum alüminyum boro-silikat hidroksittir.

Kırmızı veya kahverengi turmalin cinsellik ve libido kaybının ardında yatan duygular için faydalıdır. Turmalin, gerginliği serbest bırakır, bu da spinal ayarlamalarda yardımcı olur. Vücuttaki yin ve yang dengeler.
Turmalin, enerji akışını artırır ve tıkanıklıkları gidermek için bir taş haline getirir. Doğal turmalin değnekleri şifa için yararlıdır, onları temizlemek, aura, tıkanıklıkları gidermek, negatif enerjiyi dağıtmak için vücudun çakraları üzerinde tutun ve daha sonra ele alınabilecek spesifik sorunlara işaret eder. Çakraları açmak ve birleştirmek için mükemmeldirler. Asalar meridyeni yeniden dengeliyor.

Turmalin kendinizi ve başkalarını anlamanıza yardımcı olur. Kendine güveni artırır ve korkuları azaltır. Mağdur olma duygularını ortadan kaldırır. Turmalin ilham, merhamet toleransı ve refahı çekiyor.

Turmalin güçlü bir zihinsel şifacıdır, beynin sağ ve sol yarıkürelerini dengeler ve negatif enerjiyi pozitif olarak değiştirir.
Turmalin paranoya, disleksi tedavisinde yardımcıdır, el / göz koordinasyonu geliştirir.

Turmalin yoğun yavaş hareket eden enerjiyi daha hafif titreşim enerjisine temizler, saflaştırır ve dönüştürür. Ruhsal enerjiyi fiziksel düzleme indirir, Bu taş bütün çakraları temizler ve dengeler ve vücut etrafında koruyucu bir kalkan oluşturur.

Karpuz Turmalin Taşı Fiyatı

Karpuz Turmalin Taşı Fiyatı

Turmalin ritüellerde korunmanızı sağlayan bir şaman taşıdır. Bu, korkutmak için kullanılabilir ve geleneksel olarak ileriyi işaret etmek için kullanılmıştır.
Turmalin, dev enerji ile güçlü bir yakınlığa sahiptir ve bahçe ve bitkiler için son derece faydalıdır. Doğal bir böcek ilacı olarak hareket edebilir, kapı ve pencere yakınında bir numune yerleştirin. Bahçe turmalinine gömülürse, tüm bitkilerin büyümesini ve sağlığını teşvik ederBirçoğumuz var mı, yoksa bu Ruh Halleri ile tanışırsak bu yaşamda. Onların Ruh Tembelleri ile olan ve olan birçok kişi için, “şimdi ne”, “hayatımla daha fazla veya daha fazla bir şey var mı?” İle ilgili sorular var. ”Karpuz Turmalin, Ruh Dostlarını arayan herkese yardımcı olacak. Aynı zamanda, tüm eşleştirilmiş Ruh Matinglerine, geçmiş yaşam sorunlarından netlik, duygusal iyileşme ve Ruh seviyesinde daha iyi anlaşmaya varma anlaşmaları getiren yardımcı olur.

Karpuz Turmalin yeşil, mavi ve pembe Turmalin harika ve eşsiz bir kombinasyonudur. Karpuz Turmalinde yeşil renk tonları açıktan karanlığa çeşitli tonlarda olabilir. Bu inanılmaz derecede yüksek titreşimli bir taş veya kristal.

Bu inanılmaz kristalin taş, onların Yaşamlarını Amacıyla takip ettiklerini anlamaya, onaylamaya ve doğrulama yapmaya çalışan herkese açıklık sağlayacaktır. Hayatınızın Amacı’ndaki anlayışınızı derinleştirmeye çalışırken de size destek olacaktır. Bu güçlü kristalle meditasyon, içindeki gizli bilginin kilidini açmanıza yardımcı olur.

Çok renkli Turmalin, hem Kalp hem de Boğaz Çakralarını birbiriyle ve daha sonra tüm diğer Charkas’larla birleştiren birden fazla Çakra enerji merkezi ile rezonans eder.

Yeşil Turmalin : öncelikle Kalp Çakrası ile rezonansa girer. Tüm fiziksel bedeninizi hizalamanıza yardımcı olacaktır. Tüm çakra enerji merkezlerini aynı anda dengeleyebilir. Bu, çok güçlü, canlı bir taştır, fiziksel bedeninizi aşırı uyarmamak için, saygı görecek ve kademeli olarak çalışacaktır. Yeşil Turmalin, ince ve derin derin bir anlayış ve iyileşme seviyesinde size Spiritüel Genişleme ile yardımcı olacaktır.

Pembe: Hem fiziksel hem de Etereal enerji bedenlerinde hücresel seviyeyi dahil etmek için öncelikle Kalp Çakrası , sevgi ilişkileri, her düzeyde duygusal iyileşme ile rezonans eder. Pembe Turmalin, kalp tıkanıklıklarını serbest bırakma konusunda sizinle birlikte çalışarak, yolunuza çıkan herkese güzel ve ince bir ışıltı yayan, içinden ve etrafından sevginin akmasına izin verir.

Mavi: Öncelikle Throat Çakra ile rezonansa girerek , gerçeği sevgi dolu şefkat, merhamet ve berraklık ile söyleyebilmenizi sağlar. Hakikatinizi kötülük ve yargılamadan söylemeden, sizi ve başkalarını kabul etmek, anahtarı daha yüksek Benliğinize açarak, Ruh Alemi ile daha net bir şekilde bağlantı kurmanın birçok yolundan biridir.

* Angelic Realm Association: Aurora, Kristallerin Meleği, istendiğinde, kalp ve boğazdan başlayarak tüm seviyelerde duygusal iyileşme arayan herkese yardım edecek, tüm çakra enerji merkezlerini hücresel düzeyde geçirecek. Aurora’nın Hayatınızın Amacı’nı aramanıza veya daha iyi anlamanıza yardımcı olması için yardım etmesini isteyin.

* İyileştirme Özellikleri: Duygusal tıkanıklıkları çözerek, günümüze duygusal iyileşmeyi geçmişe taşır; kronik yorgunluk; bolluk ve refah ile ilgili konular; Boğaz çakrası tıkanıklıklarını temizler

* Titreşim Frekansı: çok yüksek frekans; hayal gücünün ötesinde güçlü; sevgi dolu, temizleyici, enerji dengeleme

* Spiritüel Özellikler: Manevi Genişleme; Yüksek Benliğiniz ile bağlantınızı güçlendirir, bilinçli farkındalığı genişletir; Hayatın Amacı

Turmalin bu büyülü kristalin ilgisini çeken herkese özel bir armağandır. Eğer Watermelon Turmaline tarafından bulunmuş veya bulunmuş olsaydınız, birçok gizli hazinesini, sevgi, refah ve bolluk armağanlarını kabul edin ve Hayatınızın Amacını keşfedin. Herhangi bir form veya renk kombinasyonunda Turmaline ile çalışan birçok fırsata güvenmeye istekli olun.

Karpuz Turmalin Satış

Karpuz Turmalin Satış

Terrie Marie, Angel Lady ve Desert Rose Şifa Sanatları http://angelladytm.com/ adresinden bu linke tıkladığınızda her gün Melekler ile bağlanın! Yapmanız gereken tek şey Melekler ile bağlanmaya başlamak için adınızı ve e-posta adresinizi girmek Pembe Turmalin, soluk pembeden koyu kırmızıya ve renksiz şeffaf taşlardan opak kaba kristallere kadar net bir şekilde değişebilir, ama hepsi de kalbin en yüksek yönlerine hizmet etmeye adanmıştır. Kalp Çakranın ana taşlarından biri olan Pembe Turmalin, sevgi ve maneviyatı aşılayan Taç Çakra’ya bağlar, büyüme dönemlerinde merhamet ve yumuşaklığı teşvik eder ve insanlık aydınlanmaya doğru ilerler. [Simmons, 407] [Raphaell, 131] [Melodi, 658]

Her kıtada Turmalin bulunabilse de, ince kristal örnekleri ve taşlar hala nadir görülmekte ve oldukça pahalı olabilmektedir. Bir mücevher olarak geniş popülaritesi 1876’da, mineralog ve kuyumcu George Kunz’ın Maine’den Green Tourmaline’i New York’taki ünlü Tiffany and Co.’ya satması ve bunun arzu edilirliğinin yayılmasıyla başladı. Daha yakın zamanda, çok yönlü enerji özellikleri için metafizik koleksiyoncuların ve uygulayıcıların gözdesi haline gelmiştir. [Simmons, 406]

Turmalin, bileşenlerinin oranlarına bağlı olarak kırmızı, pembe, sarı, kahverengi, siyah, yeşil, mavi veya menekşe oluşturabilecek demir, magnezyum veya diğer çeşitli metallerle karıştırılmış karmaşık bir alüminyum borosilikat ailesine aittir. Prizmatik, dikey olarak çizgili kristalleri uzun ve ince veya kalın ve sütunlu olabilir ve enine kesitte benzersiz üçgen şeklinde olabilir. Genellikle tek bir numune içinde, uzunlamasına veya enine kesitlerde renklenmeye göre değişirler ve saydam veya opak olabilirler. Turmalin adı, “karışık renkli değerli taş” anlamına gelen antik bir Sinhalese kelimesi turmali’den gelir veya “yeryüzünden küçük bir şey” anlamına gelen turamali . [Mella, 110] [Simmons, 406] [Megemont, 182]

Turmalinler arasında bir favori, bir dış yeşil “kabuğu” ile çevrelenmiş pembe merkezi için adlandırılan, Karpuz Turmalin olarak bilinen bir çeşittir. Bu kombinasyon, Kalp Çakranın süper aktivatörü olarak kabul edilir. Pembe Turmalin duygularla ilişkilendirilirken, Yeşil Turmalin kişinin fiziksel varlığına faydalıdır. Birlikte yüksek benliğe bağlanırlar ve kişinin yaşamına ve ilişkilerine gerçek sevinç getirdiğine inanılır. [Simmons, 410-411] [Melodi, 660] [Hall, 302-303]

Tourmaline’nin en ayırt edici özelliklerinden biri, ısıtma veya ovalama yoluyla elektrikle şarj edilebilmesidir. Şarj edildiğinde, bir ucu pozitif olur ve diğer negatif, toz parçacıklarını veya kâğıt parçalarını çekmesini sağlar. Piroelektrikliğin (ısıdan) ya da piezoelektrikliğin (basınç ya da sürtünme) bu özelliği , Aschentrekker ya da “kül çektirmesi” olarak adlandırılan Meerschaum borularından kül çekmesi için Turmalin kullanan 1700’lü Hollandalı tüccarlar tarafından iyi bilinmektedir. Simmons, 406]

Karpuz Tumalin Taşı

Karpuz Tumalin Taşı

metafiziksel kullanımlar Pembe Turmalin Kullanır ve Amaçları – Genel Bakış

Pembe Turmalin, yürümeyi öğrenen çocuklar da dahil olmak üzere, her yaştan düşme eğilimlerini azaltmak için kullanılmıştır. [Melodi, 658] [Megemont, 184]

Pembe Turmalin giymek gün boyunca stres, endişe, depresyon ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Obsesif davranışları yaygınlaştırmak için Black Turmaline ile birlikte kullanılabilir. [Simmons, 408] [Ahsian, 408]

Pembe Turmalin, çocuklar için en sevgi dolu taşlardan biridir. Herhangi bir istismara uğramış olanlara, uyku sorunlarına yardımcı olanlara rahatlık sağlar ve harekete geçmeden önce sakinleştirici, merkezleme nitelikleri ve sonuçları dikkate almada yardımı olan spiritüel olarak hassas Indigo çocukları için özellikle yararlıdır. [Eason, 53] [Ahsian, 408]

Pembe Turmalin, genç hamilelik için duygusal desteğin en iyi kristalidir ve bebekle bağ kurmaya yardımcı olur. [ Eason, 53]

Turmalin, ritüel çalışmalar sırasında koruma sağlayan şamanik bir taştır. Bu, korkmak için kullanılabilir ve geleneksel olarak bir sorun veya bir suçluya işaret etmek ve hareket edeceği iyi bir yönü göstermek için kullanılır. [Hall, 297]

Turmalin koku duyusunu güçlendirir ve bu açıdan da bir afrodizyak etkisi üreten feromonların algısını artırabilir. [Megemont, 184]

Turmalin özellikle hareket hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca, parlaklığı geri kazandırmaya ve saç ve tırnaklara ışıldamaya da yardımcı olabilir. [Megemont, 184]

Endüstride, Turmalinler, televizyon ve radyo frekanslarını yürütmek için elektrik ayar devreleri olarak son derece değerlidir. Birçok kristalin yaptığı gibi, yüksek frekanslar kırılmadan bunlardan geçirilebildiğinden, dayanıklılıkları için kullanılırlar. [Mella, 110″Turmalin”, büyük bir grup bor silikat mineralinin adıdır. Bu mineraller, ortak bir kristal yapıyı ve benzer fiziksel özellikleri paylaşırlar – ancak kimyasal bileşimde muazzam ölçüde farklılıklar gösterirler. Kristaller içindeki çok çeşitli kompozisyonlar ve renk bölgeleri, turmalinin diğer mineral gruplarına göre daha fazla renk ve renk kombinasyonunda ortaya çıkmasına neden olur.

Turmalin dünyanın en popüler mücevherlerinden biridir ve mücevher mağazalarında bulmak kolaydır. İyi oluşmuş turmalin kristalleri, mineral örnek toplayıcıları tarafından da değerlenir. Çekici renklere ve kristal formlara sahip örnekler binlerce dolara satılabilir.
İçindekiler

cleavelandite üzerinde turmalin kristalleri

Water Melon Turmalin

Water Melon Turmalin

Cleavelandite üzerinde turmalin kristalleri: Kuvars ve lepidolit ile cleavelandite üzerinde prizmatik turmalin kristallerinden oluşan büyük bir mineral örneği. Turmalin kristalleri, uzunlukları boyunca mavi-yeşile keskin bir şekilde dönüşen tabandaki kırmızı turmalin ile renklendirilmiştir. Minas Gerais, Brezilya’nın Pederneira Madeninden. Ölçüler 21 x 15 x 14 cm. Numune ve fotoğraf Arkenstone / www.iRocks.com .
Turmalinin Jeolojik Oluşumu

Turmalin en yaygın olarak magmatik ve metamorfik kayalarda bir aksesuar minerali olarak bulunur. Büyük, iyi oluşturulmuş turmalin kristalleri, hidrotermal aktivite sırasında kaviteler ve kırıklar oluşturabilir. Turmalin sert ve inatçı bir mineraldir. Bu, akarsu ve plaj taşımacılığı sırasında tortul ve tortul kayalarda dayanıklı taneler olarak kalmasına olanak sağlar.
Kırıklar, boşluklar, ceplerde turmalin kristalleri

En muhteşem turmalin kristalleri hidrotermal aktivite ile oluşur. Bu kristaller, sıcak sular ve buharlar, turmalini kristal büyümesi için açık bir alan sunan cepler, boşluklar ve kırılmalar halinde oluşturmak için gerekli elemanları taşıdığında oluşur. Bu oyuklarda oluşan turmalin kristalleri, küçük milimetrelik kristallerden 100 kilogram ağırlığındaki masif prizmalara kadar değişmektedir.

Güzel turmalin kristallerinin zengin bir cebi, milyonlarca dolar değerinde mineral numuneleri ve mücevher malzemeleri üretebilir. Birçok mineral toplayıcı ve gem avcısı, hazine dolu bu boşluklardan sadece birini keşfederek varlıklı hale gelmiştir.
turmalin kaba

Alüvyal turmalin: Tanzanya’dan sarı, turuncu ve yeşil renklerde yaklaşık 30 karat akan turmalin.
Alüvyal Turmalin

Turmalinin 7 ila 7 Moh arasında bir Mohs sertliği vardır ve bu sertlik onu dayanıklı bir tortu taneciği yapar. Turmalin ayrıca kimyasal hava koşullarına karşı nispeten dayanıklıdır. Bu nedenle, magmatik veya metamorfik kayalardan yıpranmış turmalin parçacıkları, bir akıntıda devam edebilir ve kaynak alanlarından uzak mesafelere taşınabilirler.

Turmalin gem pürüzlülüğü, dünyanın çeşitli yerlerinde, genellikle zanaatkâr madencilerin akarsu çökellerinden çıkarılır. Genellikle akarsu taşımacılığının aşınmasıyla yuvarlanan küçük granüller ve çakıl taşları olarak ortaya çıkar. Turmalin genellikle tek bir madencilik konumundan üretilen birçok farklı minerallerden biridir.
matriste turmalin

Aksesuar turmalin: Kuzey Carolina’dan Crabtree Pegmatite örneği, beyaz prizmatik ve kuvars matrisinde siyah prizmatik turmalin ve yeşil zümrüt kristalleri gösteren bir örnek. Bu görünümün genişliği yaklaşık iki inçtir.
Aksesuar Mineral olarak Turmalin

water melon turmalin taşı

water melon turmalin taşı

Turmalinin en sık rastlanan yeri, magmatik ve metamorfik kayaçlarda bir aksesuar mineraldir. Genellikle granit , pegmatit ve gnays boyunca dağılmış milimetre boyutunda kristaller olarak ortaya çıkar. Bu olayda, turmalin nadiren kaya hacminin yüzde birinden fazlasını oluşturur. Çoğu zaman bir aksesuar minerali olarak bulunan turmalinin çeşitliliği siyah schorl’dur.
Turmalin Kaynakları

Brezilya , yaklaşık 500 yıldır dünyanın önde gelen bir turmalin kaynağı olmuştur. 1500’lü yıllarda Portekizli kaşifler yerli halktan yeşil ve mavi turmalin elde ettiler ve altın arayışında akarsuların akışını sağladılar. Bu renkli taşların zümrüt ve safir olduğunu düşündüler ve onları taşlara kesildikleri Portekiz’e geri gönderdiler. Bu mücevherlerin yanlış tanımlaması 100 yıl sonra keşfedilemedi. 1800’lü yılların sonlarından bu yana, Brezilya’da düzenli bir turmalin keşifleri yapıldı ve çeşitli turmalin mücevher malzemeleri, mücevher ve mücevher pazarını sağladı. [1]

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk ticari değerli taş madeni, Maine, Paris şehri yakınlarında 1821’de bir turmalin keşfini izledi. Geçtiğimiz 200 yılda Maine , Kaliforniya ve diğer eyaletlerde periyodik keşiflerden önemli miktarda turmalin üretildi.

Bugün, Afganistan , Mozambik , Namibya , Nijerya , Pakistan , Tanzanya , ABD ve diğer ülkelerde turmalin çeşitli türlerde keşifler yapılmaktadır. Bu pazarda sürekli değişen mücevher turmalin ve mineral örnekleri kaynağı sağlar.
Turmalinin Fiziksel Özellikleri
Kimyasal Sınıflandırma     Bor silikat
Renk     Siyah en yaygın renktir. Ayrıca mavi, yeşil, sarı, pembe, kırmızı, turuncu, mor, kahverengi ve renksiz olarak da oluşur. Tek kristaller genellikle zonludur.
Meç     Çizgi plakasından daha yumuşak olduğunda beyaz. Çizgi plakasından daha zor olduğunda renksiz.
parıltı     cam
diaphaneity     Neredeyse opak olana kadar saydam
yarılma     belirsiz
Mohs Sertliği     7 ila 7.5
Spesifik yer çekimi     2,8 ila 3,3
Tanı Özellikleri     Gözle görülür bölünme, sıkça yuvarlak üçgen kesitli prizmalar, canlı renkler, pleokroizm.
Kimyasal bileşim     (Ca, Na, K, [boşluk]) (Li, Mg, Fe + 2 , Fe +3 , Mn + 2 , AI, Cr +3 , V +3 ) 3 (Mg, Al, Fe +3 , V + 3 , Cr +3 ) 6 ((Si, Al, B) 6O18) (BO3) 3 (OH, O) 3 (OH, F, O)
Kristal sistemi     altıgen şeklinde
Kullanımları     Popüler bir taş ve mineral örnek

Turmalinin Fiziksel Özellikleri

Turmalinin tanımlanmasına yardımcı olabilecek birkaç özelliği vardır. Bir turmalin kristaliniz varsa, tanımlama kolay olmalıdır.

Turmalin kristalleri prizmatiktir ve genellikle uzun eksenlerini paralel olarak gösteren belirgin çizgilere sahiptirler.
Genellikle yuvarlak kenarlı üçgen veya altı kenarlı kesitler vardır.
Genellikle çapraz kesitleri boyunca veya uzunlukları boyunca renklendirilmişlerdir.
Turmalin, C-eksenine doğru görünen en koyu renkle ve C-eksenine dik olan daha açık renklerle pleokroiktir.

Şüpheli turmalinin, ateşli veya metamorfik bir kayada bir aksesuar minerali olsaydı umutsuzluğa kapılmayın. Genellikle bu kayalarda küçük prizmatik kristaller olarak görülür. Bir el lensi alın ve çizgiler ve yuvarlak kesitleri arayın.

Turmalinin belirsiz bölünmesi vardır, bu nedenle belirgin bölünme olan herhangi bir örnek muhtemelen turmalin değildir. Renk yardımcı olmayabilir. En yaygın turmalin rengi siyahtır, ancak mineral spektrumun tüm renklerinde görülür.
turmalin