OTANT�K TA�

Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim

 

KOCAMA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ NE ALABİLİRİMKocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim Türkiye dışında yaşayan Türkler arasında da durum aynıdır. “Türkmenistan’da çocuk sahibi olmak isteyen anne adayları ata mezarlarım, evliya türbelerini ziyaret edip, onlara kurban adar, dilek diler ve kendilerinden yardım isterler. Eskiden de mukaddes kabul edilen ağaçlara, ata mezarlarına, türbelere, tekkelere, çaput bağlayıp, saçı ve kurban sunarak çocuk istedikleri tarihî bir gerçektir. Adak adama, türbe ziyaretleri, ağaçlara bez bağlama, kurban kesme gibi birçok gelenek ve inanç günümüzde de devam etmektedir. Türkmen inançlarına göre çocuk sahibi olmak isteyenler Allah’ın rızasını kazanmak için açları doyurmak, fakirleri giydirmek ve ağzı kutlu (dualı) kişilerin duasını almak gerektiğine inanmaktadırlar. Bu nedenle Türkmenler arasında çok yaygın olarak “Hûda Yolu” adı altında yemek ziyafetleri verilmektedir. Türkmenler anne adayının kolay doğum yapması, doğum sırasında tehlikeli durumlarla karşılaşmaması için de önceden bazı mübarek yerleri, yatır ve evliyaları, ziyaret ederek dua ettikleri görülür. (Tatlılıoğlu 1999: 16-17) Doğumun kolay olması, bebeğin sağlıklı doğması için edilen dualar aslında anneye ve bebeğine verilen bir armağandır. Bu şekilde bebeğin ve annenin hayatı güvence altına alınmaya çahşılmaktadır.

Bebeğin anne kanundaki varlığının bilinmesi ile birlikte inan hayatmda Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirimleşme süreci başlar. Daha bebek doğmadan eşyalanmn hazır edilişi ve eş, dost, akraba tarafından bebeğe Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim getirilişi bu Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirimleşme sürecinin bir kanıtıdır.

Çocuk dünyaya gelmeden; çocuğa yatak, yastık, üst-baş, çamaşır, kundak, şapka, iç çamaşın, beşik gibi şeyler hazırlanır. (Kalafat 1997:249-251)

“Özbekistan’da Bala doğduğunda siyah bir taşın üzerine konulur. Göbeği bıçakla kesilir soma ebesi dışan çıkıp müjdeyi verir, kız veya oğlan olduğunu duyurur. Müjdeciye pul, giyecek,yiyecek, bıçak gibi şeyler verilirdi.” (Kalafat 1997:254) doğum müjdesi vermenin karşılığı da bebeğin kız ya da erkek oluşuna göre değişebilmektedir.
Türk dünyası geleneklerinde doğum, en büyük sevinç kaynağidır. Soyun devamım sağlayan ve aileye bolluk, bereket ve uğur getireceğine inanılan bebeklerin doğumunu kutlamak son derece önemlidir. Türk dünyasında bu kutlamalarfarklı şekillerde yapılmaktadır. Bunlardan biri de Kazaklarda yapılan “şıldakana” düğünüdür.

Kazaklarda kız veya erkek olsun üç gün boyunca çocuğun doğumunu kutlamak amacıyla “şıldakana” denilen düğün yapıldığı bilinmektedir. Bu üç gün anne için çok önemlidir. Kadın ilk gün sabaha kadar uyutulmaz. Bu davranış bir bakıma kadım albastıdan koruma amacına yöneliktir. Düğün için koyunlar kesilir; yemekler yapılır; pilav, sorpa pişirilir. Günümüzde teypler çalınıp oyunlar oynanır. Kadınların da caşu saçtığı bilinmektedir. (Satur 1998:73)

Şıldakana düğününde, çocuğa beşik töreni yapılmakta ve buna “balağa çipereg cırtıb catırmız” veya “kade tarkadıp çatınınız” denilmektedir. İki yaşlı kadın tarafından çocuk kundaklanıp beşiğe konulmaktadır. Kundaklayanlara gömlek, elbise gibi Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim ler verildiği, gelenlerin ise havlu, başörtü, elbiselik gibi eşyalar getirdiği bilinmektedir. Giderken de ev sahibi tarafından bunların karşılığında Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirimler verildiği bilinmektedir. Çocuğun adının da verildiği bu düğünde bir erkeğin çocuğun kulağına ezan okuyarak ismini söylediği ve karşılığında bir at Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim olarak aldığı bilinmektedir. Günümüzde ise elbise veya para verilmektedir. (Satur 1998:73-74)

Bebeğin sağlıklı bir şekilde doğumu; kutlamalara ve Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirimleşmelere vesile olmaktadır. Bebeğin Allah’m izniyle sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi sonucunda bebeğin anne ve babası da Allah’a olan minnettarlığım dua ederek ve kurbanlar keserek göstermektedir.

Kazaklarda çocuğun doğumundan sonra doğum odasında bulunan birisi dışanya müjdeye gider. Kime müjde verilirse, müjdeyi alan Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim verir. Doğumdan sonra çocuk görümce veya kaynın kucağına verilir. Onlar da “yüz görmesi” verirler. (Satur 1998: 72)

Türkmenlerde çocuğun doğumundan üç gün sonra komşular ve akrabalar çağrılarak bir koyun kurban kesilip fakirlere sadaka olarak verildiği bilinmektedir. Bu kurbana Allah yolunda kesilen akika kurbanı anlamında “Aydılan canlı” denilmektedir. Bununla birlikte o gün gelen misafklerin üstünden pişme saçılmakta ve gelen misafirler de çocuğa çok çeşitli Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim ve elbise getirmektedirler. Ellerini bir çocuğun yüzüne bir de kendi yüzlerine sürerek “Bize de Hüday yetirsin” diye dilek ve temennide bulunmakta, gelenler çocuğun akrabalarına, annesine, babasına “Çocuğun yaşı uzun olsun” demektedirler.” (Kalafat 1997:258-260)

Bebeği görmeye gelenlerin çocuk hakkındaki iyi dilekleri ve duaları da çocuğa gönderilen Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirimlerdir. Çocuğu görmek için yapılan ziyaretlere gelenlerin iyi dileklerine ve dualarına karşılık ev halkı da memnun etmeye çalışır. Çocuğu görmeye gelip dua eden herkes en güzel ikramlarla karşılanmaktadır.

Nemangan gibi bazı yerlerde bir nevi pişi yapılmaktadır. Nişasta ekmeği, şeker, yufka, helva, ceviz, meyveler, haşlanmış mısır, para, yer fıstığı, badem, ekmek gibi yiyecekler bebeği görmeye gelenlere ikram edildiği ve gelenlerin çocuğun annesine dua ederek dualarında, “ömrü uzun olsun, rızkı bol olsun felaket görmesin, hastalık görmesin, eline yardımcı olsun, anası sağ olsun, çocuğu büyüyüp anasına baksın” dedikleri bilirımektedir. (Kalafat 1997: 258-260)

Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

 

KOCAMA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ NE ALABİLİRİMKocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim Türkiye dışında yaşayan Türkler arasında da durum aynıdır. “Türkmenistan’da çocuk sahibi olmak isteyen anne adayları ata mezarlarım, evliya türbelerini ziyaret edip, onlara kurban adar, dilek diler ve kendilerinden yardım isterler. Eskiden de mukaddes kabul edilen ağaçlara, ata mezarlarına, türbelere, tekkelere, çaput bağlayıp, saçı ve kurban sunarak çocuk istedikleri tarihî bir gerçektir. Adak adama, türbe ziyaretleri, ağaçlara bez bağlama, kurban kesme gibi birçok gelenek ve inanç günümüzde de devam etmektedir. Türkmen inançlarına göre çocuk sahibi olmak isteyenler Allah’ın rızasını kazanmak için açları doyurmak, fakirleri giydirmek ve ağzı kutlu (dualı) kişilerin duasını almak gerektiğine inanmaktadırlar. Bu nedenle Türkmenler arasında çok yaygın olarak “Hûda Yolu” adı altında yemek ziyafetleri verilmektedir. Türkmenler anne adayının kolay doğum yapması, doğum sırasında tehlikeli durumlarla karşılaşmaması için de önceden bazı mübarek yerleri, yatır ve evliyaları, ziyaret ederek dua ettikleri görülür. (Tatlılıoğlu 1999: 16-17) Doğumun kolay olması, bebeğin sağlıklı doğması için edilen dualar aslında anneye ve bebeğine verilen bir armağandır. Bu şekilde bebeğin ve annenin hayatı güvence altına alınmaya çahşılmaktadır.

Bebeğin anne kanundaki varlığının bilinmesi ile birlikte inan hayatmda Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirimleşme süreci başlar. Daha bebek doğmadan eşyalanmn hazır edilişi ve eş, dost, akraba tarafından bebeğe Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim getirilişi bu Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirimleşme sürecinin bir kanıtıdır.

Çocuk dünyaya gelmeden; çocuğa yatak, yastık, üst-baş, çamaşır, kundak, şapka, iç çamaşın, beşik gibi şeyler hazırlanır. (Kalafat 1997:249-251)

“Özbekistan’da Bala doğduğunda siyah bir taşın üzerine konulur. Göbeği bıçakla kesilir soma ebesi dışan çıkıp müjdeyi verir, kız veya oğlan olduğunu duyurur. Müjdeciye pul, giyecek,yiyecek, bıçak gibi şeyler verilirdi.” (Kalafat 1997:254) doğum müjdesi vermenin karşılığı da bebeğin kız ya da erkek oluşuna göre değişebilmektedir.
Türk dünyası geleneklerinde doğum, en büyük sevinç kaynağidır. Soyun devamım sağlayan ve aileye bolluk, bereket ve uğur getireceğine inanılan bebeklerin doğumunu kutlamak son derece önemlidir. Türk dünyasında bu kutlamalarfarklı şekillerde yapılmaktadır. Bunlardan biri de Kazaklarda yapılan “şıldakana” düğünüdür.

Kazaklarda kız veya erkek olsun üç gün boyunca çocuğun doğumunu kutlamak amacıyla “şıldakana” denilen düğün yapıldığı bilinmektedir. Bu üç gün anne için çok önemlidir. Kadın ilk gün sabaha kadar uyutulmaz. Bu davranış bir bakıma kadım albastıdan koruma amacına yöneliktir. Düğün için koyunlar kesilir; yemekler yapılır; pilav, sorpa pişirilir. Günümüzde teypler çalınıp oyunlar oynanır. Kadınların da caşu saçtığı bilinmektedir. (Satur 1998:73)

Şıldakana düğününde, çocuğa beşik töreni yapılmakta ve buna “balağa çipereg cırtıb catırmız” veya “kade tarkadıp çatınınız” denilmektedir. İki yaşlı kadın tarafından çocuk kundaklanıp beşiğe konulmaktadır. Kundaklayanlara gömlek, elbise gibi Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim ler verildiği, gelenlerin ise havlu, başörtü, elbiselik gibi eşyalar getirdiği bilinmektedir. Giderken de ev sahibi tarafından bunların karşılığında Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirimler verildiği bilinmektedir. Çocuğun adının da verildiği bu düğünde bir erkeğin çocuğun kulağına ezan okuyarak ismini söylediği ve karşılığında bir at Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim olarak aldığı bilinmektedir. Günümüzde ise elbise veya para verilmektedir. (Satur 1998:73-74)

Bebeğin sağlıklı bir şekilde doğumu; kutlamalara ve Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirimleşmelere vesile olmaktadır. Bebeğin Allah’m izniyle sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi sonucunda bebeğin anne ve babası da Allah’a olan minnettarlığım dua ederek ve kurbanlar keserek göstermektedir.

Kazaklarda çocuğun doğumundan sonra doğum odasında bulunan birisi dışanya müjdeye gider. Kime müjde verilirse, müjdeyi alan Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim verir. Doğumdan sonra çocuk görümce veya kaynın kucağına verilir. Onlar da “yüz görmesi” verirler. (Satur 1998: 72)

Türkmenlerde çocuğun doğumundan üç gün sonra komşular ve akrabalar çağrılarak bir koyun kurban kesilip fakirlere sadaka olarak verildiği bilinmektedir. Bu kurbana Allah yolunda kesilen akika kurbanı anlamında “Aydılan canlı” denilmektedir. Bununla birlikte o gün gelen misafklerin üstünden pişme saçılmakta ve gelen misafirler de çocuğa çok çeşitli Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirim ve elbise getirmektedirler. Ellerini bir çocuğun yüzüne bir de kendi yüzlerine sürerek “Bize de Hüday yetirsin” diye dilek ve temennide bulunmakta, gelenler çocuğun akrabalarına, annesine, babasına “Çocuğun yaşı uzun olsun” demektedirler.” (Kalafat 1997:258-260)

Bebeği görmeye gelenlerin çocuk hakkındaki iyi dilekleri ve duaları da çocuğa gönderilen Kocama Doğum Günü Hediyesi Ne Alabilirimlerdir. Çocuğu görmek için yapılan ziyaretlere gelenlerin iyi dileklerine ve dualarına karşılık ev halkı da memnun etmeye çalışır. Çocuğu görmeye gelip dua eden herkes en güzel ikramlarla karşılanmaktadır.

Nemangan gibi bazı yerlerde bir nevi pişi yapılmaktadır. Nişasta ekmeği, şeker, yufka, helva, ceviz, meyveler, haşlanmış mısır, para, yer fıstığı, badem, ekmek gibi yiyecekler bebeği görmeye gelenlere ikram edildiği ve gelenlerin çocuğun annesine dua ederek dualarında, “ömrü uzun olsun, rızkı bol olsun felaket görmesin, hastalık görmesin, eline yardımcı olsun, anası sağ olsun, çocuğu büyüyüp anasına baksın” dedikleri bilirımektedir. (Kalafat 1997: 258-260)