OTANT�K TA�

Lapis Lazuli Taşı Elde Edildiği Yerler (Lacivert)

V MAKALELER
Lacivert Taşı (Lapis Lazuli)
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Lapis Lazuli Taşı Elde Edildiği Yerler (Lacivert)
  • MAKALE

Lapis Lazuli Taşı Elde Edildiği Yerler

Lapis Lazuli Taşı, Afganistan ve Şili’de bulunan bir madendir. Şirvânî, Lapis Lazuli Taşı madeni olarak Hîlân ve Bedahşân sınırından Ükrân ve Tümkân arasında Lapis Lazuli Taşı adında bir dağı gösterir. Taberistan’daki Hitân adlı dağda, Ermenistan bölgesinde ve İran’da da Lapis Lazuli Taşı madeni bulunduğu belirtilir277. Zaîfî de bu taşın madeninin Bedahşân dağı ve Kâşân (amelî) olduğu bilgisini verir. Rivayete göre devler Hz. Süleyman’ın emriyle,laciverd taşını bu bölgede meydana getirmiştir
278
Şirvânî, age, s. 176-180.
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, a.g.an.m., C. 14, s. 7311. Ş irvânî, age, s. 176-180. Kutlar, age, s. 54-69.

Lapis Lazuli Taşı Elde Edildiği Yerler (Lacivert)

V MAKALELER
Lacivert Taşı (Lapis Lazuli)
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Lapis Lazuli Taşı Elde Edildiği Yerler (Lacivert)
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Lapis Lazuli Taşı Elde Edildiği Yerler

Lapis Lazuli Taşı, Afganistan ve Şili’de bulunan bir madendir. Şirvânî, Lapis Lazuli Taşı madeni olarak Hîlân ve Bedahşân sınırından Ükrân ve Tümkân arasında Lapis Lazuli Taşı adında bir dağı gösterir. Taberistan’daki Hitân adlı dağda, Ermenistan bölgesinde ve İran’da da Lapis Lazuli Taşı madeni bulunduğu belirtilir277. Zaîfî de bu taşın madeninin Bedahşân dağı ve Kâşân (amelî) olduğu bilgisini verir. Rivayete göre devler Hz. Süleyman’ın emriyle,laciverd taşını bu bölgede meydana getirmiştir
278
Şirvânî, age, s. 176-180.
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, a.g.an.m., C. 14, s. 7311. Ş irvânî, age, s. 176-180. Kutlar, age, s. 54-69.