OTANT�K TA�

Ürünün Özellikleri
  • İTALYA (ETNA)
  • LAV TAŞI
  • UÇLUK MEVCUT

LAV TAŞI NEDİR

 

Yer küremiz,çeşitli katmanlardan oluşmuştur üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun altında yeralan manto tabakası

ve onunda altında çekirdek ve iç çekirdek yer almaktadır.

 

Manto tabakasının yer kabuğuna yaklaştığı noktalarda sıcaklığı 1000-1500 C derecedir

yüksek basınç sebebi ile akışkan yapıda olmayan manto tabakası yeryüzünün çeşitli çatlak

ve zayıf noktalarından yüzeye yaklaşır ve düşen basınç sebebiyle akışkan hale dönerek,

magma adını alır.

Magma genellikle daha sonra bir yanardağ olacak yerin altında bir haznede birikir ve yer

kabuğunun direncinin kırıldığı bir noktada 700-1300 C sıcaklıktaki magma yeryüzüne çıkar

çıktığında, LAV adını alır.

Magma yeryüzünde veya yerin içinde soğuyup katılaştığında volkanik kayaçları
oluşturur.Bu kayaçlarda yer altında veya yer üstünde katılaşmasına göre iki gruba

ayrılırlar.Yerüstünde taşlaşan grubta ponza, basalt,andezit,volkan camı yer alır.

Volkanik kayaçlardan ponza ise. içindeki major elementler
ve fiziksel farklılıklardan ötürü asidik ve bazaltik olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Asidik ponzayı Nevşehir taşı, topuk taşi, kot beyazlatma taşı olarak pek çoğumuz hafif süngersi,
beyaz gri rengiyle tanırız.Bazaltik ponza ise kırmızı kahve siyah tonlarındaki rengi ,süngersi yapısı
ile endüstiriyel mutfak ekipmanları üreticileri,akvaryum sektörü,tarımve dekorasyon uygulamaları ile uğraşanlar tarafından tanınmaktadır.

 

Dünyadada Ülkemizdede LAV TAŞI (LAVA ROCK) ismi ile adlandırılan volkanik kayaç

Bazaltik ponza dır.

 

Diger volkanik kayaçlarla birlikte en yakın gruptaki asidik ponzada ,lav taşının(Bazaltik Ponzanın)

kullanıldığı alanlarda beklenilen yararları sunması amaçlı kullanılamazlar.

Bazaltik Ponzada kendi içinde kullanılacağı yere göre ,belli özellikleri bakımından sınıflandırılarak uygun alanlarda kullanılabilir.

Bu sebeplede kullanım alanına (pişirme ,toprak katkısı,akvaryum,dekorasyon) göre fiziksel ve kimyasal yapısı uygun olanlar gruplandırılarak kullanılır.

 

Bazaltik ponza,çeşitli volkanik aktivitelere bağlı olarak,bazaltik karaktere sahip lavların,

patlamanın oluşturduğu basıncın etkisiyle, çatlaklar boyunca sızması sonucu oluşan
bazaltik-andezitik kompozisyona sahip, gözenekli, camsı volkanik bir kayaç türüdür., mineralojik

ve petrografik yapısı nedeniyle, bazalt lavı da denilebilmektedir. Lav taşı, demir ve magnezyum

bakımından zengin, silis içeriği bakımından fakir,mafik lavların boşalımı esnasında,magmanın zamanla
yüzeye doğru yaklaşması ve basınçta meydana gelen azalma nedeniyle, lavın içerisinde bulunan uçucu

gazların ve çeşitli volkanik bileşenlerin bünyeyi terk ederek ortamdan uzaklaşması ve ani soğumaya bağlı olarak birbirlerinden bağımsız gözenekli,bir yapıda meydana gelmiştir.

Düzensiz şekilli ve farklı tane boyut dağılımlarına sahip kırıntılardan oluşmuş ve yüksek demiriçeriğinden dolayı, koyu griden siyaha kadar değişen bir renk aralığına sahiptir. Özellikle oksidasyonunetkisiyle daha ziyade kırmızı,kahverengi ve siyah tonlarda görülebilmektedir.

LAV TAŞI

(A)ŞİFALI TAŞLAR
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

LAV TAŞI NEDİR

 

Yer küremiz,çeşitli katmanlardan oluşmuştur üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun altında yeralan manto tabakası

ve onunda altında çekirdek ve iç çekirdek yer almaktadır.

 

Manto tabakasının yer kabuğuna yaklaştığı noktalarda sıcaklığı 1000-1500 C derecedir

yüksek basınç sebebi ile akışkan yapıda olmayan manto tabakası yeryüzünün çeşitli çatlak

ve zayıf noktalarından yüzeye yaklaşır ve düşen basınç sebebiyle akışkan hale dönerek,

magma adını alır.

Magma genellikle daha sonra bir yanardağ olacak yerin altında bir haznede birikir ve yer

kabuğunun direncinin kırıldığı bir noktada 700-1300 C sıcaklıktaki magma yeryüzüne çıkar

çıktığında, LAV adını alır.

Magma yeryüzünde veya yerin içinde soğuyup katılaştığında volkanik kayaçları
oluşturur.Bu kayaçlarda yer altında veya yer üstünde katılaşmasına göre iki gruba

ayrılırlar.Yerüstünde taşlaşan grubta ponza, basalt,andezit,volkan camı yer alır.

Volkanik kayaçlardan ponza ise. içindeki major elementler
ve fiziksel farklılıklardan ötürü asidik ve bazaltik olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Asidik ponzayı Nevşehir taşı, topuk taşi, kot beyazlatma taşı olarak pek çoğumuz hafif süngersi,
beyaz gri rengiyle tanırız.Bazaltik ponza ise kırmızı kahve siyah tonlarındaki rengi ,süngersi yapısı
ile endüstiriyel mutfak ekipmanları üreticileri,akvaryum sektörü,tarımve dekorasyon uygulamaları ile uğraşanlar tarafından tanınmaktadır.

 

Dünyadada Ülkemizdede LAV TAŞI (LAVA ROCK) ismi ile adlandırılan volkanik kayaç

Bazaltik ponza dır.

 

Diger volkanik kayaçlarla birlikte en yakın gruptaki asidik ponzada ,lav taşının(Bazaltik Ponzanın)

kullanıldığı alanlarda beklenilen yararları sunması amaçlı kullanılamazlar.

Bazaltik Ponzada kendi içinde kullanılacağı yere göre ,belli özellikleri bakımından sınıflandırılarak uygun alanlarda kullanılabilir.

Bu sebeplede kullanım alanına (pişirme ,toprak katkısı,akvaryum,dekorasyon) göre fiziksel ve kimyasal yapısı uygun olanlar gruplandırılarak kullanılır.

 

Bazaltik ponza,çeşitli volkanik aktivitelere bağlı olarak,bazaltik karaktere sahip lavların,

patlamanın oluşturduğu basıncın etkisiyle, çatlaklar boyunca sızması sonucu oluşan
bazaltik-andezitik kompozisyona sahip, gözenekli, camsı volkanik bir kayaç türüdür., mineralojik

ve petrografik yapısı nedeniyle, bazalt lavı da denilebilmektedir. Lav taşı, demir ve magnezyum

bakımından zengin, silis içeriği bakımından fakir,mafik lavların boşalımı esnasında,magmanın zamanla
yüzeye doğru yaklaşması ve basınçta meydana gelen azalma nedeniyle, lavın içerisinde bulunan uçucu

gazların ve çeşitli volkanik bileşenlerin bünyeyi terk ederek ortamdan uzaklaşması ve ani soğumaya bağlı olarak birbirlerinden bağımsız gözenekli,bir yapıda meydana gelmiştir.

Düzensiz şekilli ve farklı tane boyut dağılımlarına sahip kırıntılardan oluşmuş ve yüksek demiriçeriğinden dolayı, koyu griden siyaha kadar değişen bir renk aralığına sahiptir. Özellikle oksidasyonunetkisiyle daha ziyade kırmızı,kahverengi ve siyah tonlarda görülebilmektedir.