OTANT�K TA�

MAHPEYKER KÖSEM SULTAN YÜZÜĞÜ

V MAKALELER
MAHPEYKER KÖSEM SULTAN YÜZÜĞÜ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAHPEYKER KÖSEM YÜZÜĞÜ
  • MAKALE

Mahpeyker Kösem Sultan’ın torunuyla bu kadar çok ilgilenmesi, onu eğitmesi karşı tarafın dikkatini çeker ve

Mahpeyker Kösem Sultan Yüzüğü

Mahpeyker Kösem Sultan Yüzüğü

padişaha bu durumu farklı şekilde yansıtırlar. Saraydaki ve sokaktakiinsanların dilinde Kösem Sultan’ın tahtta gözü olduğu dedikodusu gezmeye başlar.Padişah bu dedikodulara inanır ve sonunda valide sultanın, sarayın dışındaki bahçesine götürülmesini ve orada duayla meşgul olmasını emreder. Kösem Sultan saraydanayrıldığında torunu Şehzade Mehmet’in başına bir iş gelmesinden çok korkar. Tabii bukorkusunun altında Şehzade Mehmet vasıtasıyla kendisinin sahip olacağı Osmanlı tahtından mahrum kalmak düşüncesi de yatar. İçinde bu korkularla birlikte TopkapıSarayı’nın dışındaki bahçesine gider. Kösem Sultan Yüzüğü ’ın bahçesiyle ilgilenen bahçıvan Yeniçeri Ali’dir. Kösem Ali’yi görünce, Ali’nin kendisine duyduğu sadakati ve sevgiyianlar. Onu bahçede işlerine bakan en üst mevkie getirir. Ali, artık aleni bir şekilde

Kösem Sultan’ın yardımcısı olmuştur. Kösem Sultan’ın saray içinde ve dışında gözükulağı olmuştur.Bir müddet sonra yeniçerilerin isteğiyle Kösem Sultan saray geri gelir. Valide sultanın saraya ihtişamlı bir şekilde dönüşü Sultan İbrahim’i korkutur. Çünkü validesultan arkasına yeniçerilerin ve halkın da desteğini almıştır. Bu da yakında olabilecekbir padişah değişikliğinin habercisi gibidir. Gerçekten de Sultan İbrahim’in korktuğubaşına gelir. Mahpeyker Kösem Sultan Yüzüğü etrafına topladığı saray erkânı ve ordu ile birlikte padişahıtahttan indirip Şehzade Mehmet’i tahta çıkarmaya karar verir. Sultan İbrahim’in saraydışında olduğu bir gün yedi yaşındaki Şehzade Mehmet, Kösem Sultan’ın himayesinde tahta oturtulur. Sultan Yüzük İbrahim buna direnirse de, yanında ona destek olacak kimsekalmadığı için önce zindana atılmaktan sonra da boğulmaktan kendini kurtaramaz.Nine Valide Kösem Sultan, yıllardır tasarladığı planını gerçekleştirmiştir. Artık bütün bir imparatorluk onun emrindedir. Ancak bir süre sonra, nine Valide Kösem Sultan’ın devlet işlerinde söz sahibi olması, sadrazam ve müftü için tehlike arz etmeyebaşlar. Onlara göre, Valide Turhan Sultan dururken nine validenin padişahı himayeetmesi manasız bir şeydir.

Kösem Yüzüğü

Kösem Yüzüğü

Bu nedenle Kösem Sultan karşıtları toplanıp, Sultandördüncü Mehmet’i ninesinin elinden kurtarmak düşüncesinde birleşirler. Nine ValideKösem Sultan’ı karalama ve padişahı ondan soğutma çabaları işe yarar. Valide TurhanSultan ve padişah, Kösem Sultan ile görüşmemeye başlar. Hayatının tehlikede olduğunuanlayan Kösem Sultan’sa ocak ağalarıyla birleşip Sultan Mehmet’i ortadan kaldırmakve yerine başka bir torununu geçirmek niyetindedir. Tam da o sıralarda padişah ve diğeriki kardeşinin sünnet düğünleri olacaktır. Kösem Sultan yüzüğü bu düğünde, kızlarağasınınyardımıyla kaza süsü vererek padişahı öldürmeyi dener, ancak başarılı olamaz. Üstelik Kösem’in en iyi adamı kızlarağası da idam edilir. Kösem Sultan yine de boş durmaz.

Padişahı yok etmek için sürekli yeni çareler düşünür. Bir gün yeni bir suikast hazırlığıiçinde zenci kölesine planını anlatırken Meleki adındaki cariyesi tesadüfen her şeyi duyar. Hemen Turhan Sultan’a koşarak olacakları anlatır. Böylece Sultan Mehmet’in,iftarda verilecek olan zehirli helvayı yemesine engel olur. Turhan Sultan bu olaydansonra padişahı sıkı korumaya, Kösem’i de göz atına alır. Kösem Sultan, SultanMehmet’in ölmediğini görünce helvacıbaşının hainliğine uğradığını anlar ve bundansonra tüm sorumluluğu

Mahpeyker Kösem Yüzüğü

Mahpeyker Kösem Yüzüğü

yeniçeriye yükler. Turhan Sultan, Meleki kalfa vasıtasıyla yeniçerilerin saray baskın yapıp padişahı öldüreceklerini öğrenince padişahtan Kösem

 

Sultan’ın ölüm fermanını alır. Vakit kaybetmeden padişahın adamları Kösem’indairesine

Kösem Sultan Yüzük

Kösem Sultan Yüzük

gelirler. Kösemin adamları direnirler, fakat sultanlarının fermanlı olduğunuduyduklarında çareyi saraydan kaçmakta bulurlar.Turhan Sultan’ın adamları Kösem Sultan Yüzüğü ’ın odasına geldiklerinde onu bulamazlar. Her yer didik didik aranır. Eşyaları, mücevherleri yağma edilir. Son andaKuşçu Mehmet, odadaki yüklüğün kapağını açınca Kösem Sultan’la göz göze gelir. Bir anda onu boğmaya çalışır. Başarılı olamaz. Hemen yanındaki perdenin kordonunu alır ve Kösem’in boynuna dolar. Kösem Sultan ağzından ve burnundan kanlar boşanarakfeci şekilde can verir.

 

Afro daha Kösem Sultan olmadan önce büyücü Mariya sayesinde Sultan olacağını bilir. Nerde, ne zaman, nasıl olacağını bilmese de denizlere yolculuğa çıktığında hep bu düşünce vardır aklında.

İstanbul’a geldikten sonra analığı Rebia Hatun’la saraya gittiğinde Milodası’ndaki günlerinden beri varolan hayallerine ulaşır. Rebia Hatun, hasta padişahıiyileştirmeye çalışırken o bekleme salonundadır. Padişahın ölümünden, yeni padişahında kimliğinden habersiz, sanki Rebia Hatun’u değil de kaderini beklemektedir. Nihayet bekleme odasının kapısıyla birlikte bahtının da kapıları açılır. Yeni padişah olan birinciAhmet cülus odası yerine yanlışlıkla bekleme odasına girer. Her ikisinin hayatı da o anda değişir. Sultan Ahmet Afro’ya bir görüşte aşık olur ve hemen validesini kızı istemekle görevlendirir. Kısa zamanda da Hatice, sarayın Kösem Sultan’ı olur.

Kösem Sultan tıpkı Hurrem ve Safiye sultanlar gibi padişahın nikahlı eşi olur.Sultan Ahmet için sıradan bir gözde olup diğer hasekilerin arasında yitip gitmez. SultanAhmet’in biricik aşkı olarak kalır. Fakat bir problem vardır. O da, bir erkek çocuksahibi olamamasıdır. Üstelik Mahfiruz Haseki Sultan’dan doğan Şehzade Osman,

 

Kösem Sultan’ın valide olma şansını sona erdirmiştir. Sarayda onu çekemeyen diğercariyeler kısırlığını ağızlarından düşürmez olur. Bu durum Kösem’i içen içe yiyipbitirir. Kösem Sultan Yüzüğü ise tüm bunlara rağmen onu el üstünde tutar, kimsenin ona kötüsöz söylemesine tahammül edemez. Kösem Sultan’dan bir çocuğunun olmamasını dahi sorun etmez, üzülse bile Kösem’ini üzmemek için ona bu üzüntüsünü belli hissettirmemeye çalışır.

Geç de olsa beklenen şehzade doğar. Şehzade Murat, Kösem’in istikbalini kurtaran bir bebek olmuştur.Sultan Ahmet daha Kösem’ine ve çocuğuna doyamadan genç yaşta hayata gözlerini yumar. Onun ölümüyle Kösem Sultan’ın kolu kanadı kırılır. Çünkü Sultan Ahmet’i yeniçeri Ali’den bile çok sevmiştir.

Yazar, Kösem Sultan’ı Sultan Ahmet ölene kadar saltanat hırsı ile dolu bir kadın olarak yansıtmamıştır. Ne ilk şehzadeyi doğuran Mahfiruz Haseki’yle ne valide sultan ile ne de diğer cariyelerle bir baş olma mücadelesine girdiği görülmez. Ahmet ve Kösem romanda yalnızca birbirlerine duydukları sonsuz sevgi ve bağlılık ile bir aradadırlar. Kösem Sultan ta Ahmet ’i bir menfaat için sevmemiştir. Her ikisinin de birbirlerine duydukları, saf ve çıkarsız bir sevgidir.

MAHPEYKER KÖSEM SULTAN YÜZÜĞÜ

V MAKALELER
MAHPEYKER KÖSEM SULTAN YÜZÜĞÜ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAHPEYKER KÖSEM YÜZÜĞÜ
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Mahpeyker Kösem Sultan’ın torunuyla bu kadar çok ilgilenmesi, onu eğitmesi karşı tarafın dikkatini çeker ve

Mahpeyker Kösem Sultan Yüzüğü

Mahpeyker Kösem Sultan Yüzüğü

padişaha bu durumu farklı şekilde yansıtırlar. Saraydaki ve sokaktakiinsanların dilinde Kösem Sultan’ın tahtta gözü olduğu dedikodusu gezmeye başlar.Padişah bu dedikodulara inanır ve sonunda valide sultanın, sarayın dışındaki bahçesine götürülmesini ve orada duayla meşgul olmasını emreder. Kösem Sultan saraydanayrıldığında torunu Şehzade Mehmet’in başına bir iş gelmesinden çok korkar. Tabii bukorkusunun altında Şehzade Mehmet vasıtasıyla kendisinin sahip olacağı Osmanlı tahtından mahrum kalmak düşüncesi de yatar. İçinde bu korkularla birlikte TopkapıSarayı’nın dışındaki bahçesine gider. Kösem Sultan Yüzüğü ’ın bahçesiyle ilgilenen bahçıvan Yeniçeri Ali’dir. Kösem Ali’yi görünce, Ali’nin kendisine duyduğu sadakati ve sevgiyianlar. Onu bahçede işlerine bakan en üst mevkie getirir. Ali, artık aleni bir şekilde

Kösem Sultan’ın yardımcısı olmuştur. Kösem Sultan’ın saray içinde ve dışında gözükulağı olmuştur.Bir müddet sonra yeniçerilerin isteğiyle Kösem Sultan saray geri gelir. Valide sultanın saraya ihtişamlı bir şekilde dönüşü Sultan İbrahim’i korkutur. Çünkü validesultan arkasına yeniçerilerin ve halkın da desteğini almıştır. Bu da yakında olabilecekbir padişah değişikliğinin habercisi gibidir. Gerçekten de Sultan İbrahim’in korktuğubaşına gelir. Mahpeyker Kösem Sultan Yüzüğü etrafına topladığı saray erkânı ve ordu ile birlikte padişahıtahttan indirip Şehzade Mehmet’i tahta çıkarmaya karar verir. Sultan İbrahim’in saraydışında olduğu bir gün yedi yaşındaki Şehzade Mehmet, Kösem Sultan’ın himayesinde tahta oturtulur. Sultan Yüzük İbrahim buna direnirse de, yanında ona destek olacak kimsekalmadığı için önce zindana atılmaktan sonra da boğulmaktan kendini kurtaramaz.Nine Valide Kösem Sultan, yıllardır tasarladığı planını gerçekleştirmiştir. Artık bütün bir imparatorluk onun emrindedir. Ancak bir süre sonra, nine Valide Kösem Sultan’ın devlet işlerinde söz sahibi olması, sadrazam ve müftü için tehlike arz etmeyebaşlar. Onlara göre, Valide Turhan Sultan dururken nine validenin padişahı himayeetmesi manasız bir şeydir.

Kösem Yüzüğü

Kösem Yüzüğü

Bu nedenle Kösem Sultan karşıtları toplanıp, Sultandördüncü Mehmet’i ninesinin elinden kurtarmak düşüncesinde birleşirler. Nine ValideKösem Sultan’ı karalama ve padişahı ondan soğutma çabaları işe yarar. Valide TurhanSultan ve padişah, Kösem Sultan ile görüşmemeye başlar. Hayatının tehlikede olduğunuanlayan Kösem Sultan’sa ocak ağalarıyla birleşip Sultan Mehmet’i ortadan kaldırmakve yerine başka bir torununu geçirmek niyetindedir. Tam da o sıralarda padişah ve diğeriki kardeşinin sünnet düğünleri olacaktır. Kösem Sultan yüzüğü bu düğünde, kızlarağasınınyardımıyla kaza süsü vererek padişahı öldürmeyi dener, ancak başarılı olamaz. Üstelik Kösem’in en iyi adamı kızlarağası da idam edilir. Kösem Sultan yine de boş durmaz.

Padişahı yok etmek için sürekli yeni çareler düşünür. Bir gün yeni bir suikast hazırlığıiçinde zenci kölesine planını anlatırken Meleki adındaki cariyesi tesadüfen her şeyi duyar. Hemen Turhan Sultan’a koşarak olacakları anlatır. Böylece Sultan Mehmet’in,iftarda verilecek olan zehirli helvayı yemesine engel olur. Turhan Sultan bu olaydansonra padişahı sıkı korumaya, Kösem’i de göz atına alır. Kösem Sultan, SultanMehmet’in ölmediğini görünce helvacıbaşının hainliğine uğradığını anlar ve bundansonra tüm sorumluluğu

Mahpeyker Kösem Yüzüğü

Mahpeyker Kösem Yüzüğü

yeniçeriye yükler. Turhan Sultan, Meleki kalfa vasıtasıyla yeniçerilerin saray baskın yapıp padişahı öldüreceklerini öğrenince padişahtan Kösem

 

Sultan’ın ölüm fermanını alır. Vakit kaybetmeden padişahın adamları Kösem’indairesine

Kösem Sultan Yüzük

Kösem Sultan Yüzük

gelirler. Kösemin adamları direnirler, fakat sultanlarının fermanlı olduğunuduyduklarında çareyi saraydan kaçmakta bulurlar.Turhan Sultan’ın adamları Kösem Sultan Yüzüğü ’ın odasına geldiklerinde onu bulamazlar. Her yer didik didik aranır. Eşyaları, mücevherleri yağma edilir. Son andaKuşçu Mehmet, odadaki yüklüğün kapağını açınca Kösem Sultan’la göz göze gelir. Bir anda onu boğmaya çalışır. Başarılı olamaz. Hemen yanındaki perdenin kordonunu alır ve Kösem’in boynuna dolar. Kösem Sultan ağzından ve burnundan kanlar boşanarakfeci şekilde can verir.

 

Afro daha Kösem Sultan olmadan önce büyücü Mariya sayesinde Sultan olacağını bilir. Nerde, ne zaman, nasıl olacağını bilmese de denizlere yolculuğa çıktığında hep bu düşünce vardır aklında.

İstanbul’a geldikten sonra analığı Rebia Hatun’la saraya gittiğinde Milodası’ndaki günlerinden beri varolan hayallerine ulaşır. Rebia Hatun, hasta padişahıiyileştirmeye çalışırken o bekleme salonundadır. Padişahın ölümünden, yeni padişahında kimliğinden habersiz, sanki Rebia Hatun’u değil de kaderini beklemektedir. Nihayet bekleme odasının kapısıyla birlikte bahtının da kapıları açılır. Yeni padişah olan birinciAhmet cülus odası yerine yanlışlıkla bekleme odasına girer. Her ikisinin hayatı da o anda değişir. Sultan Ahmet Afro’ya bir görüşte aşık olur ve hemen validesini kızı istemekle görevlendirir. Kısa zamanda da Hatice, sarayın Kösem Sultan’ı olur.

Kösem Sultan tıpkı Hurrem ve Safiye sultanlar gibi padişahın nikahlı eşi olur.Sultan Ahmet için sıradan bir gözde olup diğer hasekilerin arasında yitip gitmez. SultanAhmet’in biricik aşkı olarak kalır. Fakat bir problem vardır. O da, bir erkek çocuksahibi olamamasıdır. Üstelik Mahfiruz Haseki Sultan’dan doğan Şehzade Osman,

 

Kösem Sultan’ın valide olma şansını sona erdirmiştir. Sarayda onu çekemeyen diğercariyeler kısırlığını ağızlarından düşürmez olur. Bu durum Kösem’i içen içe yiyipbitirir. Kösem Sultan Yüzüğü ise tüm bunlara rağmen onu el üstünde tutar, kimsenin ona kötüsöz söylemesine tahammül edemez. Kösem Sultan’dan bir çocuğunun olmamasını dahi sorun etmez, üzülse bile Kösem’ini üzmemek için ona bu üzüntüsünü belli hissettirmemeye çalışır.

Geç de olsa beklenen şehzade doğar. Şehzade Murat, Kösem’in istikbalini kurtaran bir bebek olmuştur.Sultan Ahmet daha Kösem’ine ve çocuğuna doyamadan genç yaşta hayata gözlerini yumar. Onun ölümüyle Kösem Sultan’ın kolu kanadı kırılır. Çünkü Sultan Ahmet’i yeniçeri Ali’den bile çok sevmiştir.

Yazar, Kösem Sultan’ı Sultan Ahmet ölene kadar saltanat hırsı ile dolu bir kadın olarak yansıtmamıştır. Ne ilk şehzadeyi doğuran Mahfiruz Haseki’yle ne valide sultan ile ne de diğer cariyelerle bir baş olma mücadelesine girdiği görülmez. Ahmet ve Kösem romanda yalnızca birbirlerine duydukları sonsuz sevgi ve bağlılık ile bir aradadırlar. Kösem Sultan ta Ahmet ’i bir menfaat için sevmemiştir. Her ikisinin de birbirlerine duydukları, saf ve çıkarsız bir sevgidir.