OTANT�K TA�

Mineral ve Mineral Olma Özellikleri

V MAKALELER
Mineral olma
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • Mİneral Olma

Mineral ve Mineral Olma Özellikleri

 

1)Tabiat ürünü olarak oluşmuş olması gerekir.(Fabrikalarda veya imalathanelerde elde edilen cisimler mineral kapsamına girmezler.)

2)Homojen olmaları gerekir ve büyük bir parçadan kopartılan küçük bir parça o büyük parçanın tüm   özelliklerini göstermesi gerekir. Yani renk, sertlik, yoğunluk gibi özellikleri küçüğünün de göstermesi gerekir.

Bu küçük parça mikron boyutunda da olabilir.

3)Mineraller çoğunlukla katıdırlar ve belli bir kristal sisteminde bulunurlar. Çok az bir kısmı sıvı olarak bulunur. (Civa gibi: fakat civanın katı olarak elde edildiği mineraller de vardır.) (Zinober minerali gibi:HgS)

4)Her mineralin belirli bir kimyasal formülü vardır. Örneğin Zinober (HgS) bileşimine sahip bir mineraldir örnekler: Kalkopirit = CuFeS3 (Bir bakır minerali) Korund = AI2O3        Rutil = TiO2 Magnetit =Fe3O4     Jips – CaSO4x2H20

5)Genellikle inorganikler seyrek olarak organik olanları as vardır. Organik olana örnek : Asfalt, kehribar

Bu beş maddeyi kapsayan cisimlere mineral denir. Buna göre kalsit (GaCO?) ve Galenit (PbS) birer mineraldirler. Bu minerallerden galenit’in bileşiminde bulunan kurşun ise bir metaldir. Bir mineralden metal çıkarmak eğer ekonomik ise o minerale,, maden denir. Yalnız bütün mineraller maaen değildir. Element halinde bulunan madenler de vardır Pb, Fe, Cu, S, Elmas. ..gibi

Kayaçlar minerallerden farklı olarak çeşitli minerallerin bir ?.raya.gpJmpsinripn nii|şnr|ar._YprkajTMjnnrta geniş bölgelerde bulunan ve herkes tarafından bilinendir granitkay3sınLİnceley.ecek.olursak_.by_kayacm birbirinderTfarkli “4 mineralden meydana geldiğini görürüz,

Granit (Kayac) : Kuvars + Potasyum Feldispat (ortoklas) +- Plajicklas (Albit) + Hornblejnd

Dolayısıyla kayaçlar bıTkaç mineralden fiFkh  olarak  heterojen  cisjm|erdjr.^_Kayacjar bjrkaç  rnmeralin  bir araya gelmesiyle ölornğq gibi tek bir mineralin. Bir araya getirmesiyle ae_olusabiiir_ (Kayaa-heterojendir) Böyle ksysçiara” Mo’nomine’rallj kâyaçlar denir. Örnek: Proksenit (Proksenden biraraya gelmiştir.) ÖrrıekıHcırnblend biraraya gelerek hornblendit kayacım oluşturur,

B i rd en_jizja^ mineraj id _bir araya gelerek oluşturduğu kayaçlara Polimineral denir. Mineraller çoğunlukla tabiatta Riyaların birleşımind’e bulunurlarsa da seyrek” olarak bir rriaae’n yatağrbluşturabiie’cek bağımsız yataklar şeklinde de bulunabilirler. Kayaçları inceleyen bilim dalına Petrografi denir.

Mineral ve Mineral Olma Özellikleri

V MAKALELER
Mineral olma
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • Mİneral Olma
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Mineral ve Mineral Olma Özellikleri

 

1)Tabiat ürünü olarak oluşmuş olması gerekir.(Fabrikalarda veya imalathanelerde elde edilen cisimler mineral kapsamına girmezler.)

2)Homojen olmaları gerekir ve büyük bir parçadan kopartılan küçük bir parça o büyük parçanın tüm   özelliklerini göstermesi gerekir. Yani renk, sertlik, yoğunluk gibi özellikleri küçüğünün de göstermesi gerekir.

Bu küçük parça mikron boyutunda da olabilir.

3)Mineraller çoğunlukla katıdırlar ve belli bir kristal sisteminde bulunurlar. Çok az bir kısmı sıvı olarak bulunur. (Civa gibi: fakat civanın katı olarak elde edildiği mineraller de vardır.) (Zinober minerali gibi:HgS)

4)Her mineralin belirli bir kimyasal formülü vardır. Örneğin Zinober (HgS) bileşimine sahip bir mineraldir örnekler: Kalkopirit = CuFeS3 (Bir bakır minerali) Korund = AI2O3        Rutil = TiO2 Magnetit =Fe3O4     Jips – CaSO4x2H20

5)Genellikle inorganikler seyrek olarak organik olanları as vardır. Organik olana örnek : Asfalt, kehribar

Bu beş maddeyi kapsayan cisimlere mineral denir. Buna göre kalsit (GaCO?) ve Galenit (PbS) birer mineraldirler. Bu minerallerden galenit’in bileşiminde bulunan kurşun ise bir metaldir. Bir mineralden metal çıkarmak eğer ekonomik ise o minerale,, maden denir. Yalnız bütün mineraller maaen değildir. Element halinde bulunan madenler de vardır Pb, Fe, Cu, S, Elmas. ..gibi

Kayaçlar minerallerden farklı olarak çeşitli minerallerin bir ?.raya.gpJmpsinripn nii|şnr|ar._YprkajTMjnnrta geniş bölgelerde bulunan ve herkes tarafından bilinendir granitkay3sınLİnceley.ecek.olursak_.by_kayacm birbirinderTfarkli “4 mineralden meydana geldiğini görürüz,

Granit (Kayac) : Kuvars + Potasyum Feldispat (ortoklas) +- Plajicklas (Albit) + Hornblejnd

Dolayısıyla kayaçlar bıTkaç mineralden fiFkh  olarak  heterojen  cisjm|erdjr.^_Kayacjar bjrkaç  rnmeralin  bir araya gelmesiyle ölornğq gibi tek bir mineralin. Bir araya getirmesiyle ae_olusabiiir_ (Kayaa-heterojendir) Böyle ksysçiara” Mo’nomine’rallj kâyaçlar denir. Örnek: Proksenit (Proksenden biraraya gelmiştir.) ÖrrıekıHcırnblend biraraya gelerek hornblendit kayacım oluşturur,

B i rd en_jizja^ mineraj id _bir araya gelerek oluşturduğu kayaçlara Polimineral denir. Mineraller çoğunlukla tabiatta Riyaların birleşımind’e bulunurlarsa da seyrek” olarak bir rriaae’n yatağrbluşturabiie’cek bağımsız yataklar şeklinde de bulunabilirler. Kayaçları inceleyen bilim dalına Petrografi denir.