OTANT�K TA�

Mineroloji

V MAKALELER
Mineroloji
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Mineroloji

Minerallerle uğraşan bilim dalına mineraloji, bu bilimle uğraşan bilim adamlarına da mineralog denir. Mineraloji bilimi minerallerin geometrik şekillerini, iç yapılarını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve bunlar arasındaki ilişkileri, kanunları, minerallerin oluşumlarını, ayrıca ekonomik ve teknik kullanımlarını öğretir.

Mineroloji

Mineroloji

Mineral: Atom, molekül ve iyonlardan oluşan yapı taşları ile doğal olarak oluşan, belirli kimyasal bileşime sahip, parçası bütünün özelliğini gösteren, homojen, katı (cıva hariç) ve anorganik maddelerdir.

Kristal: Üç boyutlu gelişen, ve sistemli bir iç yapıya sahip, anorganik ve organik katı maddelerdir.

Petrografi: Kayaç bilimi olup, minerallerin oluşturduğu magmatik, sedimanter (tortul) ve metamorfik kayaç türlerini inceler.

Gemoloji: (kıymetli taş bilimi), mücevherlerde kullanılan kıymetli taşların ve süs taşlarının tanımlanması ve sınıflandırılmasıdır. Taşların oluşumunu, çıktığı yerleri, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler. Aynı zamanda sentetik, taklit ve işlem görmüş taşlar hakkında bilgi verir(Philipsborn, 1967;Ramdohr ve Strunz, 1978; Börner, 1980).

Mineroloji

V MAKALELER
Mineroloji
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Mineroloji
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Minerallerle uğraşan bilim dalına mineraloji, bu bilimle uğraşan bilim adamlarına da mineralog denir. Mineraloji bilimi minerallerin geometrik şekillerini, iç yapılarını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve bunlar arasındaki ilişkileri, kanunları, minerallerin oluşumlarını, ayrıca ekonomik ve teknik kullanımlarını öğretir.

Mineroloji

Mineroloji

Mineral: Atom, molekül ve iyonlardan oluşan yapı taşları ile doğal olarak oluşan, belirli kimyasal bileşime sahip, parçası bütünün özelliğini gösteren, homojen, katı (cıva hariç) ve anorganik maddelerdir.

Kristal: Üç boyutlu gelişen, ve sistemli bir iç yapıya sahip, anorganik ve organik katı maddelerdir.

Petrografi: Kayaç bilimi olup, minerallerin oluşturduğu magmatik, sedimanter (tortul) ve metamorfik kayaç türlerini inceler.

Gemoloji: (kıymetli taş bilimi), mücevherlerde kullanılan kıymetli taşların ve süs taşlarının tanımlanması ve sınıflandırılmasıdır. Taşların oluşumunu, çıktığı yerleri, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler. Aynı zamanda sentetik, taklit ve işlem görmüş taşlar hakkında bilgi verir(Philipsborn, 1967;Ramdohr ve Strunz, 1978; Börner, 1980).