OTANT�K TA�

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri

V MAKALELER
Kösem Sultan Bileklikleri
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri

Muhteşem Yüzyıl Kösem Bileklikleri

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri padişahın kalbini kazandıktan sonra Sultan Ahmet’in gözü haremdeki hiçbir güzel kızı görmez olur. Öyle ki kendisine bir şehzade doğuran Mahfiruz Haseki Sultan’a bile, henüz bir çocuk verememiş olan Kösem’e gösterdiği ilgiyi ve şefkati göstermez.
* Sultan Mustafa’nın annesinin adı vesika ve tarihlerde yazılı olmadığı için bilinmemektedir. Bu nedenle romanda da yalnızca “Sultan Mustafa’nın annesi” olarak geçmiştir. Bilgi için bkz., Uluçay, Çağatay, Padişahların Kadınları Ve Kızları, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1992, s. 53.

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın Sultan Ahmet’in gözlerini bu denli kör etmesi haremdeki cariyeleri kıskançlığa düşürür. Bu cariyeler arasında Destiyar adındaki kız Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ı yok etmeye kararlıdır. Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın önceden bir papaz kızı olduğunu ve
Yeniçeri Ali’yle aralarında geçenleri öğrenmiştir. Tüm bunları padişaha anlatıp Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın cellâda verilmesini memnuniyetle izlemeyi tasarlar.

Fakat Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri onun bu planını öğrenir ve Destiyar ile birlikte diğer cariyeleri de sert bir şekilde uyararak bu tehlikeyi atlatır.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri, kendisini mahvetmek isteyen Destiyar’a beklendiği gibi zalimce davranmamıştır. Oldukça anlayışlı ve hoşgörülü davranmıştır. Onu yalnızca sert bir şekilde ikaz etmekle yetinmiştir. Olgun ve makamına yakışır bir tutum içerisinde davranır. Çünkü Sultan Ahmet’i çok sevmektedir ve bu sevgisine bir zarar gelmesini istemez. Belki de onu iyi yapan yalnızca Sultan Ahmet’in sevgisidir.

Hüsrev paşa, Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın isteğiyle sadrazam olmuştur. Zalimliği, gaddarlığı ve nankörlüğü ile halkı canından bezdirmiştir. Buna rağmen Sultan Murat annesi sadrazam yaptığı için Hüsrev Paşa’yı azletmemiştir.

Hüsrev Paşa bu yaptıklarından dolayı Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’a minnettar olacağı yerde nankörlük ederek ana oğlu birbirine düşürmeye çalışır. Sultan Murat’a valide sultanı devlet işlerine karıştırmamasını, her şeyi kendisine danışmasını tembihler. Bu söyledikleri Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’a ulaşınca derhal azledilir.
Romanda, Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın Hüsrev Paşa’yı hangi amaçla sadrazam yaptığına dair açıklayıcı bir bilgi yoktur.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri, oğlunun idam ettirmek istediği, halka kan kusturan, seferdeyken geçtiği yerleri yakıp yıkan bir adamı vezirlikte ısrarla tutmasının kendi menfaatiyle bir ilgisi var mıdır? Hüsrev Paşa hangi noktada valide sultanı devlet işlerine karıştırmama kararı almıştır? Bu konular hakkında herhangi açıklayıcı bir bilgi veya diyalog eserde yer almamaktadır. Ama yaptığı onca kötülüğe rağmen sadrazamlıktan kolay kolay azledilmemesinin Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın bir çıkarı olduğu düşünülebilir.
Topal Recep Paşa da Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın isteğiyle vezirlik mührünü alan, suçsuz insanların kanını döken bir kişi olarak yer almıştır romanda.
Recep Paşa, sipahileri kışkırtarak padişahın en sadık yardımcılarının ölümüne sebep olmuştur. Amacı Sultan Murat’ı avucunun içine almak ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ı Eski Saray’a gönderip devlet işlerinden uzaklaştırmaktır.Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri Recep Paşa’nın yapmak istediklerinin farkındadır. Saltanatı ele geçirmek, kendisini de yok etmek istediğini bilir. Oğluna Recep Paşa’nın öldürülmesini emreder.

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri

V MAKALELER
Kösem Sultan Bileklikleri
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri

Muhteşem Yüzyıl Kösem Bileklikleri

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri padişahın kalbini kazandıktan sonra Sultan Ahmet’in gözü haremdeki hiçbir güzel kızı görmez olur. Öyle ki kendisine bir şehzade doğuran Mahfiruz Haseki Sultan’a bile, henüz bir çocuk verememiş olan Kösem’e gösterdiği ilgiyi ve şefkati göstermez.
* Sultan Mustafa’nın annesinin adı vesika ve tarihlerde yazılı olmadığı için bilinmemektedir. Bu nedenle romanda da yalnızca “Sultan Mustafa’nın annesi” olarak geçmiştir. Bilgi için bkz., Uluçay, Çağatay, Padişahların Kadınları Ve Kızları, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1992, s. 53.

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın Sultan Ahmet’in gözlerini bu denli kör etmesi haremdeki cariyeleri kıskançlığa düşürür. Bu cariyeler arasında Destiyar adındaki kız Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ı yok etmeye kararlıdır. Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın önceden bir papaz kızı olduğunu ve
Yeniçeri Ali’yle aralarında geçenleri öğrenmiştir. Tüm bunları padişaha anlatıp Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın cellâda verilmesini memnuniyetle izlemeyi tasarlar.

Fakat Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri onun bu planını öğrenir ve Destiyar ile birlikte diğer cariyeleri de sert bir şekilde uyararak bu tehlikeyi atlatır.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri, kendisini mahvetmek isteyen Destiyar’a beklendiği gibi zalimce davranmamıştır. Oldukça anlayışlı ve hoşgörülü davranmıştır. Onu yalnızca sert bir şekilde ikaz etmekle yetinmiştir. Olgun ve makamına yakışır bir tutum içerisinde davranır. Çünkü Sultan Ahmet’i çok sevmektedir ve bu sevgisine bir zarar gelmesini istemez. Belki de onu iyi yapan yalnızca Sultan Ahmet’in sevgisidir.

Hüsrev paşa, Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın isteğiyle sadrazam olmuştur. Zalimliği, gaddarlığı ve nankörlüğü ile halkı canından bezdirmiştir. Buna rağmen Sultan Murat annesi sadrazam yaptığı için Hüsrev Paşa’yı azletmemiştir.

Hüsrev Paşa bu yaptıklarından dolayı Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’a minnettar olacağı yerde nankörlük ederek ana oğlu birbirine düşürmeye çalışır. Sultan Murat’a valide sultanı devlet işlerine karıştırmamasını, her şeyi kendisine danışmasını tembihler. Bu söyledikleri Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’a ulaşınca derhal azledilir.
Romanda, Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın Hüsrev Paşa’yı hangi amaçla sadrazam yaptığına dair açıklayıcı bir bilgi yoktur.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri, oğlunun idam ettirmek istediği, halka kan kusturan, seferdeyken geçtiği yerleri yakıp yıkan bir adamı vezirlikte ısrarla tutmasının kendi menfaatiyle bir ilgisi var mıdır? Hüsrev Paşa hangi noktada valide sultanı devlet işlerine karıştırmama kararı almıştır? Bu konular hakkında herhangi açıklayıcı bir bilgi veya diyalog eserde yer almamaktadır. Ama yaptığı onca kötülüğe rağmen sadrazamlıktan kolay kolay azledilmemesinin Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın bir çıkarı olduğu düşünülebilir.
Topal Recep Paşa da Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ın isteğiyle vezirlik mührünü alan, suçsuz insanların kanını döken bir kişi olarak yer almıştır romanda.
Recep Paşa, sipahileri kışkırtarak padişahın en sadık yardımcılarının ölümüne sebep olmuştur. Amacı Sultan Murat’ı avucunun içine almak ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri’ı Eski Saray’a gönderip devlet işlerinden uzaklaştırmaktır.Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Bileklikleri Recep Paşa’nın yapmak istediklerinin farkındadır. Saltanatı ele geçirmek, kendisini de yok etmek istediğini bilir. Oğluna Recep Paşa’nın öldürülmesini emreder.