OTANT�K TA�

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan

V MAKALELER
Muhteşem Yüzyıl Kösem
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • muhteşem yüzyıl kösem sultan

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ilerlemiş yaşına rağmen hırslı ve çok zeki bir kadındır. İhtirası ile her türlü olumsuzluktan sıyrılıp hâkimiyetini sürdürmeyi başarmıştır. İbrahim’in, Turhan Sultan’dan olan oğlu Şehzade Mehmet de onun bu uğurda kullandığı kişilerden biri olmuştur.

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan , daha önce yaptığı gibi devlet işlerine karışmaya başlayınca Sultan İbrahim’in tepkisiyle karşılaşmıştır. Oğlunun bu tutumuna karşı ona nefret beslemeye başlar. Sözünü geçirebileceği Veliaht Şehzade Mehmet’i kendine yeni kurban olarak seçer.Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan torununu doğumundan itibaren çok sever görünmüştür. Onu korumuş, kollamıştır. Nihayet kendisine bağlılığından ve sevgisinden emin olduktan sonra parası sayesinde orduyu da arkasına alarak torununu tahta oturttur.

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Ş ehzade Mehmet henüz yedi yaşında saltanat tahtına oturmuş olur. Yaşının bu kadar küçük olması devlet erkânı için büyük bir problemdir. Oysa Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan için büyük bir fırsattır. Turhan Sultan zaten Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘dan çekinen mazlum bir kadındır. Valide Sultan olsa da pek güçlü bir kişilik değildir. Hal böyle olunca imparatorluğun tek sahibi nine valide Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan olur. Küçük padişah onun öğrettikleriyle hareket eder. O ne derse onu yapar. Divana nine validesiyle katılır.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan hayatını sarayda sonlandırmak, çok zengin olmak hırsı ile oğlunu öldürebilmiş bir kadındır. Önüne geçemediği hırsı yüzünden, öldürdüğü insanların arasına, bir zamanlar çok sevdiği(!), torununu da katmayı düşünür. Çünkü, torunu da artık ondan bağımsız iş yapmaya, nine valide yerine validesine inanmaya başlamıştır. Üstelik bir zamanlar kendi oğluna kıyan birinin torununu da rahatça harcayabileceğinin farkındadır.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan arka planda kalmaya tahammül edemeyen bir kadındır. Emirlerine uymayan Sultan Mehmet’in ölüm fermanı “Hay nankör velet! … Kendi eceline susamışsın…”219 sözleriyle yazmıştır. Bundan sonra da onu öldürme planları üzerinde çalışır.
Sultan Mehmet’i ilk olarak kızlarağasının yarımıyla sünnet düğününde öldürme girişiminde bulunur. Fakat hayal kırıklığına uğrar. Bu olaydan sonra Turhan Sultan yandaşları ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan düşmanları padişahı koruma altına almışlardır. Bu suikastı Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘ın düzenlediğini bilirler. Fakat arkasında ordu bulunduğu için Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘a dokunmaktan korkarlar.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘ın ikinci suikastı padişahın yiyeceklerine zehir koydurmasıyla şeklinde olur. Ancak bu girişimi de başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü  bu planı hazırlarken kalfası Meleki haberdar oldu ve padişahın başına gelecekleri Turhan Sultan’a anlatarak bu suikastı engeller.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan nice insanın kanına girerek, imparatorluğu adaletsizce yöneterek, haksız kazanç sağlayarak çok büyük üne ve hazineye sahip olmuş ve ihtişamlı hayatı daha da sürdürmek istemiştir. Ancak hesabı tutmaz ve torununu öldürüp yerine bir başka torunun geçirmeye ömrü yetmez. Sultan Mehmet, üzerinde hakimiyet kurduğu, padişah vasıtasıyla imparatorluğa hâkim olduğu son padişah olmuştur.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan sesi çok fazla çıkmayacak, saltanatına ortak olmayacak, saraydaki nüfuzunu sarsamayacak ve padişahı yönlendirecek kadar akıllı, hırslı olmayan bir gelin

ister. Bunun nedeni, sarayda tek ve rakipsiz olmak istemesidir. Turhan Sultan, tam da onun istediği gibi, saray içinde sesini yükseltemeyecek, hakkını aramaya cesaret edemeyecek biridir. O nedenle küçük padişahı kendi amaçları doğrultusunda kullanması daha kolay olur.
Turhan Haseki Sultan daha oğlu padişah olmadan önce Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘ın himayesindedir. Âdeta saraydaki varlığını Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan sayesinde muhafaza eder. Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘ın padişah tarafından saraydan uzaklaştırılmasına da en fazla o üzülmüştür. Çünkü Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan çok iyi rol yaparak onu ve oğlunu kendisine bağlamayı, muhtaç bırakmayı başarmıştır.,
Turhan Sultan oğlunun canına kıyılmadan, padişah olmasını çok ister. Bunun da Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan sayesinde gerçekleşeceğine inanır. Çünkü o güçlüdür, zekidir, zengindir ve ordunun desteği arkasındadır. Ona sığınmaktan başka yapacağı bir şey yoktur.
Turhan Sultan ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan karşılıklı çıkar ilişkileri içerisindedirler ama Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘ın üstünlüğü her zaman etkilidir. Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan için saraydaki nüfuzunu devam ettirebilmesi, Turhan Sultan için ise oğlunun ve kendisinin can güvenliği önemlidir. Her iki taraf da istediklerini aldıkları süre içinde uyumludurlar. Ancak Şehzade Mehmet padişah olup da zaman içerisinde nine validesinin boyunduruğundan çıkınca bu uyum bozulur. Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ve Turhan Sultan düşman olurlar ve iki ayrı cephe oluştururlar.

Turhan Sultan etrafına Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan karşıtlarını toplar. Aralarında mücadele başlar. Turhan Sultan’ın bu mücadeledeki amacı oğlunu korumak iken, Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan imparatorluğun hâkimiyetini elinde tutmak amacındadır. Sonuçta zafer Turhan Sultan’ın olur ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan gelinine yenik düşer.

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan

V MAKALELER
Muhteşem Yüzyıl Kösem
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • muhteşem yüzyıl kösem sultan
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ilerlemiş yaşına rağmen hırslı ve çok zeki bir kadındır. İhtirası ile her türlü olumsuzluktan sıyrılıp hâkimiyetini sürdürmeyi başarmıştır. İbrahim’in, Turhan Sultan’dan olan oğlu Şehzade Mehmet de onun bu uğurda kullandığı kişilerden biri olmuştur.

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan , daha önce yaptığı gibi devlet işlerine karışmaya başlayınca Sultan İbrahim’in tepkisiyle karşılaşmıştır. Oğlunun bu tutumuna karşı ona nefret beslemeye başlar. Sözünü geçirebileceği Veliaht Şehzade Mehmet’i kendine yeni kurban olarak seçer.Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan torununu doğumundan itibaren çok sever görünmüştür. Onu korumuş, kollamıştır. Nihayet kendisine bağlılığından ve sevgisinden emin olduktan sonra parası sayesinde orduyu da arkasına alarak torununu tahta oturttur.

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Ş ehzade Mehmet henüz yedi yaşında saltanat tahtına oturmuş olur. Yaşının bu kadar küçük olması devlet erkânı için büyük bir problemdir. Oysa Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan için büyük bir fırsattır. Turhan Sultan zaten Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘dan çekinen mazlum bir kadındır. Valide Sultan olsa da pek güçlü bir kişilik değildir. Hal böyle olunca imparatorluğun tek sahibi nine valide Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan olur. Küçük padişah onun öğrettikleriyle hareket eder. O ne derse onu yapar. Divana nine validesiyle katılır.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan hayatını sarayda sonlandırmak, çok zengin olmak hırsı ile oğlunu öldürebilmiş bir kadındır. Önüne geçemediği hırsı yüzünden, öldürdüğü insanların arasına, bir zamanlar çok sevdiği(!), torununu da katmayı düşünür. Çünkü, torunu da artık ondan bağımsız iş yapmaya, nine valide yerine validesine inanmaya başlamıştır. Üstelik bir zamanlar kendi oğluna kıyan birinin torununu da rahatça harcayabileceğinin farkındadır.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan arka planda kalmaya tahammül edemeyen bir kadındır. Emirlerine uymayan Sultan Mehmet’in ölüm fermanı “Hay nankör velet! … Kendi eceline susamışsın…”219 sözleriyle yazmıştır. Bundan sonra da onu öldürme planları üzerinde çalışır.
Sultan Mehmet’i ilk olarak kızlarağasının yarımıyla sünnet düğününde öldürme girişiminde bulunur. Fakat hayal kırıklığına uğrar. Bu olaydan sonra Turhan Sultan yandaşları ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan düşmanları padişahı koruma altına almışlardır. Bu suikastı Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘ın düzenlediğini bilirler. Fakat arkasında ordu bulunduğu için Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘a dokunmaktan korkarlar.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘ın ikinci suikastı padişahın yiyeceklerine zehir koydurmasıyla şeklinde olur. Ancak bu girişimi de başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü  bu planı hazırlarken kalfası Meleki haberdar oldu ve padişahın başına gelecekleri Turhan Sultan’a anlatarak bu suikastı engeller.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan nice insanın kanına girerek, imparatorluğu adaletsizce yöneterek, haksız kazanç sağlayarak çok büyük üne ve hazineye sahip olmuş ve ihtişamlı hayatı daha da sürdürmek istemiştir. Ancak hesabı tutmaz ve torununu öldürüp yerine bir başka torunun geçirmeye ömrü yetmez. Sultan Mehmet, üzerinde hakimiyet kurduğu, padişah vasıtasıyla imparatorluğa hâkim olduğu son padişah olmuştur.
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan sesi çok fazla çıkmayacak, saltanatına ortak olmayacak, saraydaki nüfuzunu sarsamayacak ve padişahı yönlendirecek kadar akıllı, hırslı olmayan bir gelin

ister. Bunun nedeni, sarayda tek ve rakipsiz olmak istemesidir. Turhan Sultan, tam da onun istediği gibi, saray içinde sesini yükseltemeyecek, hakkını aramaya cesaret edemeyecek biridir. O nedenle küçük padişahı kendi amaçları doğrultusunda kullanması daha kolay olur.
Turhan Haseki Sultan daha oğlu padişah olmadan önce Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘ın himayesindedir. Âdeta saraydaki varlığını Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan sayesinde muhafaza eder. Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘ın padişah tarafından saraydan uzaklaştırılmasına da en fazla o üzülmüştür. Çünkü Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan çok iyi rol yaparak onu ve oğlunu kendisine bağlamayı, muhtaç bırakmayı başarmıştır.,
Turhan Sultan oğlunun canına kıyılmadan, padişah olmasını çok ister. Bunun da Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan sayesinde gerçekleşeceğine inanır. Çünkü o güçlüdür, zekidir, zengindir ve ordunun desteği arkasındadır. Ona sığınmaktan başka yapacağı bir şey yoktur.
Turhan Sultan ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan karşılıklı çıkar ilişkileri içerisindedirler ama Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ‘ın üstünlüğü her zaman etkilidir. Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan için saraydaki nüfuzunu devam ettirebilmesi, Turhan Sultan için ise oğlunun ve kendisinin can güvenliği önemlidir. Her iki taraf da istediklerini aldıkları süre içinde uyumludurlar. Ancak Şehzade Mehmet padişah olup da zaman içerisinde nine validesinin boyunduruğundan çıkınca bu uyum bozulur. Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ve Turhan Sultan düşman olurlar ve iki ayrı cephe oluştururlar.

Turhan Sultan etrafına Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan karşıtlarını toplar. Aralarında mücadele başlar. Turhan Sultan’ın bu mücadeledeki amacı oğlunu korumak iken, Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan imparatorluğun hâkimiyetini elinde tutmak amacındadır. Sonuçta zafer Turhan Sultan’ın olur ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan gelinine yenik düşer.