OTANT�K TA�

Nazar İçin Hangi Doğal Taşlar Kullanılır?

V MAKALELER
Nazar İçin Hangi Doğal Taş Kullanılır
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • Nazar'dan Korunmak İçin Turkuaz

Teknolojinin ilerlemesi ile beraber çağımızda insanlar özel yaşamlarını sosyal ağlarda paylaşarak  teşhir etmektedir ;Göz değmesi (Nazar) Üzerine bir çok canlı bu konuda müzdarip olmaktadır;Sebebsiz oluşan değişik  ruh halleri ve anlam verilemeyen hastalıkların bir çoğunun sebebi bundan

Nazar İçin Hangi Doğal Taş Kullanılır

Nazar İçin Hangi Doğal Taş Kullanılır

ötürüdür;Bu makalemizde acizane siz değerli dostlarımızla bu konuyu paylaşmaya çalışacağız; Nazar bir çok dinsel ve birçok bilimsel kaynağa konu olmuştur;Zira peygamber efendimizin bir hadisi şerifi vardır ”Nazar insanı mezara deveyi kazana götürür” buyurmuştur;

Arapça bir kelime olan nazar; n, z, r, fiil kökünden, “bakmak, bakış” anlamına gelen bir terimdir. Bir başka değerlendirmede ise; ane fiilinden türemiş olan ayn kelimesi “insana göz değdi” veya “göz isabet etti”anlamına gelen Arapça bir terimdir.

İsabet-i nazar (göz değme) yerine kullanılan nazar kelimesi insan, hayvan ya da eşyaya zarar veren “kötü bakış” manasında kullanılmaktadır. Araplar el-ayn, İngilizler evil eye, Almanlar bösr blick, Hintliler sihi olarak adlandırırken, Türkiye’de nazar, göz değmesi, kem göz, kötü göz şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir kaynağa göre; bakma, bakış, göz atma olarak nitelendirilmektedir.

Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, insanlara özellikle çocuklara, hayvanlara, eve, mala, mülke, hatta cansız nesnelere de zarar veren, bakıştaki çarpıcı ve öldürücü güç, göz, demektir. Nazarlık ise: Nazarı etkisiz duruma getirdiğine inanılan kumaş parçası mavi boncuk, kurşun, dua yazılı kağıt, muska vb.
Nazar kelimesi Türkçede “kem göz” manasında ve daha ziyade “gelme”, “uğrama”, “değme” ve “etme” fiilleriyle birlikte “nazara gelme”, “nazara uğrama”, “nazar değme” ve “nazar etme” şekillerinde de kullanılabilmektedir.

Kimlere Nazar Değer ?

Bebeklere nazar değer

Güzel, şişman veya tombul bebeklere nazar değer. Bunun yanında renkli gözlü, yeni konuşan bebeklere ya da sürünmeye başlayan bebeklere de nazar değebilir. (K1, K2, K5, K6) Ayrıca bebeklerin nazara geleceğine inanıldığından bebeğin altı değişilirken bebeğe nazar olmasın diye, altı başkasının yanında açılmaz. (K18)
Nazar değen çocuk sürekli ağlar, çocuğun ateşi çıkar ve iştahı kesilir. (K1,
K2)

Çocuklara nazar değer
Uzun boylu, derslerinde başarılı, akıllı çocuklara nazar değdiğine inanılır. Bu çocukların nazardan çok çabuk etkilenerek çok sık hasta oldukları düşünülür. (K1, K2, K5, K6, K8)

Genç kızlara nazar değer
Güzel nakış işleyen, ev işini iyi yapan, derslerinde başarılı olan kızlara nazar değer. Bunun yanında fiziksel olarak güzel olan kızlara da nazar değer. Ayrıca uzun boylu, renkli gözlü, kırmızı elbise giyen, güzel ve uzun saçlı, gamzeli ya da hamamda beğenilen kızlara nazar değer. (K1, K2, K3) Genç kıza görücü geldiğinde, kız görücünün hoşuna giderse de nazar değebilir. (K1) Kibar ve güzel konuşan kıza da nazar değer. (K6) Anne ve babanın çocuklarını çok sevmesi durumunda nazar değebilir. (K1, K3, K4, K6, K8, K9) Güzel yürüyen kıza nazar değer. “Aboo, nasıl yürüyo…r.” denilir. (K8) Eskiden genç kızlar saçlarını örerlermiş ve kızın saçına da nazar değeceğine inanıldığından kızların saç örgüsünü başkasının yanında açmaması gerektiği söylenirmiş. (K18)

 Hamile bayanlara, doğum yapan bayanlara nazar değer
Hamile bayanların karnı çok büyükse nazar değer: “Amanın ikiz mi doğurucu, öküz mü doğurucu, başına mı görücü …” denilir. (K4)

Turkuaaz Taşı Nazar

Turkuaaz Taşı Nazar

Hamile bayan iş yaptığında nazar değer. “Aman hamile hamile nasıl da iş yapıyo…” denilir. (K4)
Doğum yapan bayanların sütüne nazar değdiğine inanılmaktadır. Bu sebeple nazar için doğal taş doğum yapan bayanlar, sütünü göstermez. Ayrıca doğum yapan bayan eğer yataktan erken kalkmışsa onun da nazara geleceğine inanılır. (K18)

Yeni evlenen bayanlara (gelinlere) nazar değer
Güzel olan geline nazarın değdiği düşünülür. Eğer gelin iyi iş yapıyorsa, çalışıp da başarılıysa geline nazar değeceğine inanılır. (K6)
4. 3. 2. 6. Diğer
Genel olarak insanlara hatta hayvanlara, mala-mülke, çeşitli eşyalara nazar değdiğine inanılır. Malın-mülkün çokluğu, eşyanın güzelliği ve inasanların çeşitli özelliklerinden kaynaklı farklı durumlarda, Gaziantep’te nazarın meydana geldiği inancı bulunmaktadır. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10)

Kimlerin Nazarı Değer?

Halk arasında renkli gözlü diye tabir olunan kişilerin nazarı değer: Mavi gözlü veya gök gözlü olarak tabir olunan kişilerin nazarı değer. Yeşil gözlü veya çakır gözlü kişilerin nazarı değer. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11)
Gözün beyaz tabakasında ben bulunan kişilerin nazarı değer. (K1)
Kıskanç ve haset olan kişilerin nazarı değer: “Halk arasında değerli varlıklarını ellerinden alacak tehlikeli kuvvetin, kötü niyetli kişilerin bakışlarından geleceği inancı oluşur.” ifadeleri kıskanç kişilerdeki bakışların olumsuzluğuna işaret eder.
Aşırı sevgi duyan insanların nazarı değer: Bu sebeple anne ve babaların çocuklarına karşı aşırı sevgi göstermeleri ya da düşkünlükleri hoş karşılanmaz. Bu inanış gereği halk arasında “İnsana sevdiğinin nazarı daha çok değer.” sözü yaygın olarak kullanılır. Benzer şekilde, Gaziantep’te de nazar değmesin diye; sevgililer sevgilerini dile getirmezler. Karı-koca yabancıların yahut başkalarının yanında aralarındaki sevgiyi belli etmezler. (K8)

Turkuaz Doğal Taş ve Nazar ‘dan Korunmak

Nazar İçin En etkili doğal taşe geçmiş çağlar’dan bu yana kullanılan Turkuaz (Firuze) taşıdır;Firuze taşı’nın rengi nazarı ve kötü gözü kendisine çekmektedir;Turkuaz bir arıtma taşıdır. Negatif enerji yayar ve atmosferdeki dış etkenlere veya kirleticilere karşı koruma sağlamak için giyilebilir. Turkuaz taşı Nazar, tüm çakraları dengeler ve hizalar, ruh hali değişmezliğini dengeler ve iç sakinliğini kışkırtır. Depresyon ve yorgunluk için mükemmel, panik atakları önleme gücüne de sahip. Turkuaz ile nazardan korunma kendini gerçekleştirmeyi teşvik eder ve yaratıcı problem çözmeye yardımcı olur. Arkadaşlığın sembolüdür ve romantik aşkı teşvik eder.

Sedef Taşı Nazar

Sedef Taşı Nazar

Sedefin de dikkatleri üzerine çekerek nazarı önleyeceği düşünülmektedir. (K2) Gaziantep’te sedefçilik önemli bir el işçiliğidir. Sedeften kutular, ayna kenarlıkları, çeşitli takılar yapılmaktadır. Kullanılan bu eşyaların da nazarı etkisiz hale getirdiği inancı bulunmaktadır. Bayanların taktığı sedeften yüzükler, bileklikler, kolyeler vs. nazarı etkisiz hale getirdiği düşüncesiyle kullanılabilmektedir

 

Nazar İçin Hangi Doğal Taşlar Kullanılır?

V MAKALELER
Nazar İçin Hangi Doğal Taş Kullanılır
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • Nazar'dan Korunmak İçin Turkuaz
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Teknolojinin ilerlemesi ile beraber çağımızda insanlar özel yaşamlarını sosyal ağlarda paylaşarak  teşhir etmektedir ;Göz değmesi (Nazar) Üzerine bir çok canlı bu konuda müzdarip olmaktadır;Sebebsiz oluşan değişik  ruh halleri ve anlam verilemeyen hastalıkların bir çoğunun sebebi bundan

Nazar İçin Hangi Doğal Taş Kullanılır

Nazar İçin Hangi Doğal Taş Kullanılır

ötürüdür;Bu makalemizde acizane siz değerli dostlarımızla bu konuyu paylaşmaya çalışacağız; Nazar bir çok dinsel ve birçok bilimsel kaynağa konu olmuştur;Zira peygamber efendimizin bir hadisi şerifi vardır ”Nazar insanı mezara deveyi kazana götürür” buyurmuştur;

Arapça bir kelime olan nazar; n, z, r, fiil kökünden, “bakmak, bakış” anlamına gelen bir terimdir. Bir başka değerlendirmede ise; ane fiilinden türemiş olan ayn kelimesi “insana göz değdi” veya “göz isabet etti”anlamına gelen Arapça bir terimdir.

İsabet-i nazar (göz değme) yerine kullanılan nazar kelimesi insan, hayvan ya da eşyaya zarar veren “kötü bakış” manasında kullanılmaktadır. Araplar el-ayn, İngilizler evil eye, Almanlar bösr blick, Hintliler sihi olarak adlandırırken, Türkiye’de nazar, göz değmesi, kem göz, kötü göz şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir kaynağa göre; bakma, bakış, göz atma olarak nitelendirilmektedir.

Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, insanlara özellikle çocuklara, hayvanlara, eve, mala, mülke, hatta cansız nesnelere de zarar veren, bakıştaki çarpıcı ve öldürücü güç, göz, demektir. Nazarlık ise: Nazarı etkisiz duruma getirdiğine inanılan kumaş parçası mavi boncuk, kurşun, dua yazılı kağıt, muska vb.
Nazar kelimesi Türkçede “kem göz” manasında ve daha ziyade “gelme”, “uğrama”, “değme” ve “etme” fiilleriyle birlikte “nazara gelme”, “nazara uğrama”, “nazar değme” ve “nazar etme” şekillerinde de kullanılabilmektedir.

Kimlere Nazar Değer ?

Bebeklere nazar değer

Güzel, şişman veya tombul bebeklere nazar değer. Bunun yanında renkli gözlü, yeni konuşan bebeklere ya da sürünmeye başlayan bebeklere de nazar değebilir. (K1, K2, K5, K6) Ayrıca bebeklerin nazara geleceğine inanıldığından bebeğin altı değişilirken bebeğe nazar olmasın diye, altı başkasının yanında açılmaz. (K18)
Nazar değen çocuk sürekli ağlar, çocuğun ateşi çıkar ve iştahı kesilir. (K1,
K2)

Çocuklara nazar değer
Uzun boylu, derslerinde başarılı, akıllı çocuklara nazar değdiğine inanılır. Bu çocukların nazardan çok çabuk etkilenerek çok sık hasta oldukları düşünülür. (K1, K2, K5, K6, K8)

Genç kızlara nazar değer
Güzel nakış işleyen, ev işini iyi yapan, derslerinde başarılı olan kızlara nazar değer. Bunun yanında fiziksel olarak güzel olan kızlara da nazar değer. Ayrıca uzun boylu, renkli gözlü, kırmızı elbise giyen, güzel ve uzun saçlı, gamzeli ya da hamamda beğenilen kızlara nazar değer. (K1, K2, K3) Genç kıza görücü geldiğinde, kız görücünün hoşuna giderse de nazar değebilir. (K1) Kibar ve güzel konuşan kıza da nazar değer. (K6) Anne ve babanın çocuklarını çok sevmesi durumunda nazar değebilir. (K1, K3, K4, K6, K8, K9) Güzel yürüyen kıza nazar değer. “Aboo, nasıl yürüyo…r.” denilir. (K8) Eskiden genç kızlar saçlarını örerlermiş ve kızın saçına da nazar değeceğine inanıldığından kızların saç örgüsünü başkasının yanında açmaması gerektiği söylenirmiş. (K18)

 Hamile bayanlara, doğum yapan bayanlara nazar değer
Hamile bayanların karnı çok büyükse nazar değer: “Amanın ikiz mi doğurucu, öküz mü doğurucu, başına mı görücü …” denilir. (K4)

Turkuaaz Taşı Nazar

Turkuaaz Taşı Nazar

Hamile bayan iş yaptığında nazar değer. “Aman hamile hamile nasıl da iş yapıyo…” denilir. (K4)
Doğum yapan bayanların sütüne nazar değdiğine inanılmaktadır. Bu sebeple nazar için doğal taş doğum yapan bayanlar, sütünü göstermez. Ayrıca doğum yapan bayan eğer yataktan erken kalkmışsa onun da nazara geleceğine inanılır. (K18)

Yeni evlenen bayanlara (gelinlere) nazar değer
Güzel olan geline nazarın değdiği düşünülür. Eğer gelin iyi iş yapıyorsa, çalışıp da başarılıysa geline nazar değeceğine inanılır. (K6)
4. 3. 2. 6. Diğer
Genel olarak insanlara hatta hayvanlara, mala-mülke, çeşitli eşyalara nazar değdiğine inanılır. Malın-mülkün çokluğu, eşyanın güzelliği ve inasanların çeşitli özelliklerinden kaynaklı farklı durumlarda, Gaziantep’te nazarın meydana geldiği inancı bulunmaktadır. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10)

Kimlerin Nazarı Değer?

Halk arasında renkli gözlü diye tabir olunan kişilerin nazarı değer: Mavi gözlü veya gök gözlü olarak tabir olunan kişilerin nazarı değer. Yeşil gözlü veya çakır gözlü kişilerin nazarı değer. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11)
Gözün beyaz tabakasında ben bulunan kişilerin nazarı değer. (K1)
Kıskanç ve haset olan kişilerin nazarı değer: “Halk arasında değerli varlıklarını ellerinden alacak tehlikeli kuvvetin, kötü niyetli kişilerin bakışlarından geleceği inancı oluşur.” ifadeleri kıskanç kişilerdeki bakışların olumsuzluğuna işaret eder.
Aşırı sevgi duyan insanların nazarı değer: Bu sebeple anne ve babaların çocuklarına karşı aşırı sevgi göstermeleri ya da düşkünlükleri hoş karşılanmaz. Bu inanış gereği halk arasında “İnsana sevdiğinin nazarı daha çok değer.” sözü yaygın olarak kullanılır. Benzer şekilde, Gaziantep’te de nazar değmesin diye; sevgililer sevgilerini dile getirmezler. Karı-koca yabancıların yahut başkalarının yanında aralarındaki sevgiyi belli etmezler. (K8)

Turkuaz Doğal Taş ve Nazar ‘dan Korunmak

Nazar İçin En etkili doğal taşe geçmiş çağlar’dan bu yana kullanılan Turkuaz (Firuze) taşıdır;Firuze taşı’nın rengi nazarı ve kötü gözü kendisine çekmektedir;Turkuaz bir arıtma taşıdır. Negatif enerji yayar ve atmosferdeki dış etkenlere veya kirleticilere karşı koruma sağlamak için giyilebilir. Turkuaz taşı Nazar, tüm çakraları dengeler ve hizalar, ruh hali değişmezliğini dengeler ve iç sakinliğini kışkırtır. Depresyon ve yorgunluk için mükemmel, panik atakları önleme gücüne de sahip. Turkuaz ile nazardan korunma kendini gerçekleştirmeyi teşvik eder ve yaratıcı problem çözmeye yardımcı olur. Arkadaşlığın sembolüdür ve romantik aşkı teşvik eder.

Sedef Taşı Nazar

Sedef Taşı Nazar

Sedefin de dikkatleri üzerine çekerek nazarı önleyeceği düşünülmektedir. (K2) Gaziantep’te sedefçilik önemli bir el işçiliğidir. Sedeften kutular, ayna kenarlıkları, çeşitli takılar yapılmaktadır. Kullanılan bu eşyaların da nazarı etkisiz hale getirdiği inancı bulunmaktadır. Bayanların taktığı sedeften yüzükler, bileklikler, kolyeler vs. nazarı etkisiz hale getirdiği düşüncesiyle kullanılabilmektedir