OTANT�K TA�

Oltu Taşı Fiyatları

V MAKALELER
Oltu Taşı Fiyatları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • oltu taşı fiyatları

Oltu Taşı Fiyatları  çıkarılması bulunduğu yer açısından emek ve sabır gerektiren zahmetli bir iştir. Yöre insani ek gelir olarak bu işi yapmaktadır. Kışın ocaklarda çalışılmaktadır. Aralık-1997’de Dutlu, Günlüce ve Güzelsu köylerindeki Oltu taşı ocaklarının çalışır durumda olduğu görülmüştür. Bölgenin dağlık ve kış koşullarının ağır olmasından dolayı ulaşımı en kolay sağlanan dutlu köyündeki ocaklarda araştırma amacıyla inceleme yapılmıştır. Dutlu köyü muhtarı, yazın hayvancılık ve bahçecilik ile uğraşıp kışın boş zamanlarda

 

Oltu Taşı Fiyatları

Oltu Taşı Fiyatları

Oltu taşını çıkardıklarını ifade etmektedir. Dutlu köyünün dağlık kesiminde 50’nin üzerinde açılmış Oltu taşı ocağının bulunduğunu; fakat bunların 6- 15 kadarının işletilir durumda olduğunu, diğer ocakların bazılarının kazılıp taş damarı bulunmadığı, bazısının ise taş damarının tükendiği için terk edildiği tespit edilmiştir. Uzun süren çalışmaların sonunda çıkarılan

 

Oltu taşı, tatmin edici miktarda ise çalışanını memnun eder, aksi halde çalışanın emeği boşa gider. Uzun kış mevsiminin hüküm sürdüğü yörelerde yaşayan halkın başlıca geçim kaynağı yoktur. Buna rağmen bin bir güçlükle çıkarılan binlerce insanın geçim kaynağı durumunda olan Oltu taşı işletmecileri birçok problemle karşı karşıyadırlar. Oltu taşı ocaklarında çalışan köylülerin çektiği zorluklar şöyle anlatılmaktadır;
“….Bu bölgede birisi bir damarı nişan alıp kazdımı; ocak o kişinin ailesinin oluyor. Tapu yok, bayrağa, levhaya gerek yok. Herkes biliyor birbirinin ocağını.Oltu Taşı Fiyatı Az değil yıllarca uğraşmışlar. 50- 60 metrelik hatta kimileri 130 metreye inen ocakları sanki tırnakları ile kazmışlar.

 

Eldiven bile kullanmıyorlar ocakları kazarken Oltu taşının izini hissetmek için göz yetmiyor onlara…”
Oltu taşının ocaktan çıkarılması işi, dağlık kesimin parçalanmış kısımlarında hemen hemen dik olarak açılan ve 70-80 cm çapındaki galerilerde sürdürülmektedir. Açılan bu galerilerde ancak iki-üç kişi birlikte çalışabilir. Galeriler ekonomik olmadığı için teknik metotlarla değil gelişigüzel açılmakta olup, bu da ancak yöre halkı tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Çünkü açılan her galeride merceklere rastlanmaktadır. Açılan bu galerilerin çökmemesi için silindir şeklinde olmasına dikkat edilir.Galeri açma işinde, murç, kısa saplı kürekler, kazma ve çekiç kullanılır. Oltu Taşı Fiyatları Tünelde bulunan toprak hafriyatı dışarı çıkarmak için altına küçük tekerlekler takılmış tekneler kullanılır. Tekneleri iple çekilip hareket ettiren kasa şeklindeki el arabası konumundadır.
Galeriler, madene rastlansa da rastlanmasa da 150. metreye gelindiğinde terk edilir. Basınç altında sıkışmış ve derli toplu bulunmayan Oltu Taşı Fiyatları  yatakları, kömürde olduğu gibi damar şeklinde devam etmediğinden çok geniş mekânlar açmaya gerek yoktur. Galeride aydınlatma, deveci lambası veya cep feneri ile sağlanır.

Oltu Taşı Fiyatları

V MAKALELER
Oltu Taşı Fiyatları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • oltu taşı fiyatları
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Oltu Taşı Fiyatları  çıkarılması bulunduğu yer açısından emek ve sabır gerektiren zahmetli bir iştir. Yöre insani ek gelir olarak bu işi yapmaktadır. Kışın ocaklarda çalışılmaktadır. Aralık-1997’de Dutlu, Günlüce ve Güzelsu köylerindeki Oltu taşı ocaklarının çalışır durumda olduğu görülmüştür. Bölgenin dağlık ve kış koşullarının ağır olmasından dolayı ulaşımı en kolay sağlanan dutlu köyündeki ocaklarda araştırma amacıyla inceleme yapılmıştır. Dutlu köyü muhtarı, yazın hayvancılık ve bahçecilik ile uğraşıp kışın boş zamanlarda

 

Oltu Taşı Fiyatları

Oltu Taşı Fiyatları

Oltu taşını çıkardıklarını ifade etmektedir. Dutlu köyünün dağlık kesiminde 50’nin üzerinde açılmış Oltu taşı ocağının bulunduğunu; fakat bunların 6- 15 kadarının işletilir durumda olduğunu, diğer ocakların bazılarının kazılıp taş damarı bulunmadığı, bazısının ise taş damarının tükendiği için terk edildiği tespit edilmiştir. Uzun süren çalışmaların sonunda çıkarılan

 

Oltu taşı, tatmin edici miktarda ise çalışanını memnun eder, aksi halde çalışanın emeği boşa gider. Uzun kış mevsiminin hüküm sürdüğü yörelerde yaşayan halkın başlıca geçim kaynağı yoktur. Buna rağmen bin bir güçlükle çıkarılan binlerce insanın geçim kaynağı durumunda olan Oltu taşı işletmecileri birçok problemle karşı karşıyadırlar. Oltu taşı ocaklarında çalışan köylülerin çektiği zorluklar şöyle anlatılmaktadır;
“….Bu bölgede birisi bir damarı nişan alıp kazdımı; ocak o kişinin ailesinin oluyor. Tapu yok, bayrağa, levhaya gerek yok. Herkes biliyor birbirinin ocağını.Oltu Taşı Fiyatı Az değil yıllarca uğraşmışlar. 50- 60 metrelik hatta kimileri 130 metreye inen ocakları sanki tırnakları ile kazmışlar.

 

Eldiven bile kullanmıyorlar ocakları kazarken Oltu taşının izini hissetmek için göz yetmiyor onlara…”
Oltu taşının ocaktan çıkarılması işi, dağlık kesimin parçalanmış kısımlarında hemen hemen dik olarak açılan ve 70-80 cm çapındaki galerilerde sürdürülmektedir. Açılan bu galerilerde ancak iki-üç kişi birlikte çalışabilir. Galeriler ekonomik olmadığı için teknik metotlarla değil gelişigüzel açılmakta olup, bu da ancak yöre halkı tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Çünkü açılan her galeride merceklere rastlanmaktadır. Açılan bu galerilerin çökmemesi için silindir şeklinde olmasına dikkat edilir.Galeri açma işinde, murç, kısa saplı kürekler, kazma ve çekiç kullanılır. Oltu Taşı Fiyatları Tünelde bulunan toprak hafriyatı dışarı çıkarmak için altına küçük tekerlekler takılmış tekneler kullanılır. Tekneleri iple çekilip hareket ettiren kasa şeklindeki el arabası konumundadır.
Galeriler, madene rastlansa da rastlanmasa da 150. metreye gelindiğinde terk edilir. Basınç altında sıkışmış ve derli toplu bulunmayan Oltu Taşı Fiyatları  yatakları, kömürde olduğu gibi damar şeklinde devam etmediğinden çok geniş mekânlar açmaya gerek yoktur. Galeride aydınlatma, deveci lambası veya cep feneri ile sağlanır.