OTANT�K TA�

Oltu Taşının Çıkarıldığı Bölgeler

V MAKALELER
Oltu Taşı Çıkarılan Bölgeler
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE

Oltu Taşının Çıkarıldığı Bölgeler

Oltu Taşı, Oltu ilçesinin ” Kabaşut Mevki’nde, Dutlu dağı (Yasakdağ) ve çevresinde, Dutlu, Hankaskışla, Güzelsu, Alatarla, Sülünkaya, Günlüce, Ormanağzı, Taşlıköy, Çataksu köylerinde çıkarılmaktadır.

 Oltu Taşı yataklarına genellikle Oltu’nun kuzeyinde yer alan Dutlu Dağı’nın (Yasak Dağ Doruğu 2252 m.); güney yamaçları boyunca rastlanmaktadır. Dutlu Köyü; Oltu’nun kuzeydoğusunda yer almaktadır ve ilçeye 20 km. uzaklıktadır. Oltu Taşı galerileri ise Oltu-Göle istikametinde asfalta 5-8 km. kuzey ve kuzey batıya düşmektedir. Oltu Taşı çıkarılan bölgeler 1600-1800 m. rakımlı sarıçam ormanları ile kaplıdır 

Oltu Taşı Çıkarılan Bölgeler

Oltu Taşı Çıkarılan Bölgeler

Dutlu Dağının güney kesimlerinde hem arazinin aşınmaya elverişli olması hem de bitki örtüsünün geçmiş yıllarda büyük ölçüde tahrip olması sebebiyle, genellikle yüksek konumda olan (1600-1800m.) yükseklikte bulunan Oltu Taşı ocaklarına ulaşmakta güçlük çekilmektedir.

 Oltu’da yaşayan halk, Mayıs-Eylül ayları arasında tarım ile uğraştığı için ancak tarımdan arta kalan zamanlarda, yani Ekim -Mart ayları arasında Oltu Taşı çıkarmak için galerilere inmektedirler. Oltu taşı galerilerine kış mevsiminde vasıtalarla ulaşmak mümkün olmadığı için köylüler kışın bölgeye yaya olarak ancak 3-4 saatte ulaşabilmektedirler.

 Oltu Taşı, dağlık kesimin parçalanmış kısımlarında, dik olarak açılan 70-80 cm çapındaki galerilerden gelişi güzel metotlarla çıkarılmaktadır. Galerilerde ancak iki üç kişi birlikte çalışabilmekte ve bu iş en çok yöre halkı tarafından yapılabilmektedir. Çünkü açılan her galeride Oltu Taşı merceklerine rastlanmamaktadır ve Oltu Taşı yataklarının bulunduğu ocaklar köylüler tarafından bilinmektedir. Oltu taşı galerileri çökmemesi için silindirik bir yapıda açılmaktadır .

Oltu Taşı yatakları; basınç altında sıkışmış ve bir kaç metre yatay devamlılık gösteren mercekler halindedir. Taşın çıkarılmasında çekiç, kazma gibi araçlar kullanılmaktadır

Galerilerdeki merceklerin tükenmesi veya galeriden aşırı derecede su çıkması halinde ocaktan çıkılmaktadır. Galerilerde Oltu Taşı bulunmadığı takdirde yaklaşık 10 metre, bulunduğu zaman ise 150 metre sonra ocaktan çıkılmaktadır. Oltu Taşı galerisinde aydınlanma, deveci lambası veya cep feneri ile sağlanmaktadır. Galerilerde bulunan Oltu Taşı, el ile çekilen küçük el arabalarıyla çok zor şartlarda dışarı çıkarılmaktadır

Oltu Taşının Çıkarıldığı Bölgeler

V MAKALELER
Oltu Taşı Çıkarılan Bölgeler
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Oltu Taşının Çıkarıldığı Bölgeler

Oltu Taşı, Oltu ilçesinin ” Kabaşut Mevki’nde, Dutlu dağı (Yasakdağ) ve çevresinde, Dutlu, Hankaskışla, Güzelsu, Alatarla, Sülünkaya, Günlüce, Ormanağzı, Taşlıköy, Çataksu köylerinde çıkarılmaktadır.

 Oltu Taşı yataklarına genellikle Oltu’nun kuzeyinde yer alan Dutlu Dağı’nın (Yasak Dağ Doruğu 2252 m.); güney yamaçları boyunca rastlanmaktadır. Dutlu Köyü; Oltu’nun kuzeydoğusunda yer almaktadır ve ilçeye 20 km. uzaklıktadır. Oltu Taşı galerileri ise Oltu-Göle istikametinde asfalta 5-8 km. kuzey ve kuzey batıya düşmektedir. Oltu Taşı çıkarılan bölgeler 1600-1800 m. rakımlı sarıçam ormanları ile kaplıdır 

Oltu Taşı Çıkarılan Bölgeler

Oltu Taşı Çıkarılan Bölgeler

Dutlu Dağının güney kesimlerinde hem arazinin aşınmaya elverişli olması hem de bitki örtüsünün geçmiş yıllarda büyük ölçüde tahrip olması sebebiyle, genellikle yüksek konumda olan (1600-1800m.) yükseklikte bulunan Oltu Taşı ocaklarına ulaşmakta güçlük çekilmektedir.

 Oltu’da yaşayan halk, Mayıs-Eylül ayları arasında tarım ile uğraştığı için ancak tarımdan arta kalan zamanlarda, yani Ekim -Mart ayları arasında Oltu Taşı çıkarmak için galerilere inmektedirler. Oltu taşı galerilerine kış mevsiminde vasıtalarla ulaşmak mümkün olmadığı için köylüler kışın bölgeye yaya olarak ancak 3-4 saatte ulaşabilmektedirler.

 Oltu Taşı, dağlık kesimin parçalanmış kısımlarında, dik olarak açılan 70-80 cm çapındaki galerilerden gelişi güzel metotlarla çıkarılmaktadır. Galerilerde ancak iki üç kişi birlikte çalışabilmekte ve bu iş en çok yöre halkı tarafından yapılabilmektedir. Çünkü açılan her galeride Oltu Taşı merceklerine rastlanmamaktadır ve Oltu Taşı yataklarının bulunduğu ocaklar köylüler tarafından bilinmektedir. Oltu taşı galerileri çökmemesi için silindirik bir yapıda açılmaktadır .

Oltu Taşı yatakları; basınç altında sıkışmış ve bir kaç metre yatay devamlılık gösteren mercekler halindedir. Taşın çıkarılmasında çekiç, kazma gibi araçlar kullanılmaktadır

Galerilerdeki merceklerin tükenmesi veya galeriden aşırı derecede su çıkması halinde ocaktan çıkılmaktadır. Galerilerde Oltu Taşı bulunmadığı takdirde yaklaşık 10 metre, bulunduğu zaman ise 150 metre sonra ocaktan çıkılmaktadır. Oltu Taşı galerisinde aydınlanma, deveci lambası veya cep feneri ile sağlanmaktadır. Galerilerde bulunan Oltu Taşı, el ile çekilen küçük el arabalarıyla çok zor şartlarda dışarı çıkarılmaktadır