OTANT�K TA�

Opal Oluşumu

V MAKALELER
OPAL
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • OPAL OLUŞUMU

Opal Oluşumu

Opal genellikle volkanik bölgelerde hidrotermal sular ve gayzerlerden oluşurlar. Ayrıca kayaların çatlak ve boşluklarında bazen de solüsyon olarak oluşmaktadır.Opal ultrabazık kayaçların ayrışması olarak sılıkaların bozuşmasıyla oluşurlar Silikatların kristal yapılarının ayrışmasıyla serbest hale gelen sılıka once eriyiğe (Silisik asit H4S1O4) dcnuşur Bu durum eluvıal zonda yada demir, alüminyum ve diğer elementlerin hıdroksıtlerıyle beraber metazomatık olarak çokelmesıyle gerçekleşir.

Geniş opal yataklan denizel vadilerin kıyı zonlanna nehir sularının getirdiği sılıka solüsyonlarının çokelmesıyle sedimantasyonla oluşurlar

(Betekhtın)

Çizelge 1 Opal türleri (Url 4)
Uluslararası Sınıflama

1. Agate Opal Agat (Akik) Opal 51. Mother of Pearl Opal Sedef Opal
2. Amatite Amatıte 52. Mountain Opal Dağ Opah
3. Amber Opal Ambeı Opal 53. Neslite Koyu Kahve Opal
4. Andamooka Opal Andamooka Opal 54. Nevada Opal Nevada Opali
S. Banded Opal Bandh, Çizgili Opal 55. Onyx Opal Onıks Opal
6. Bandfire Opal Bandlı Ateş Opal 56. Opal Matrix Matrıks (Parçacık) Opal
7. Black Opal Siyah (Kara) Opal 57. Opaline Parçacık Opal
8. Bone Opal Kemik Opal 58. Opalite Opalıt
9. Bouldei Opal Parçalı Opal 59. Opalized Bone Opalleşmış Kemik
10. Cachalong Opal Boşluklu (Delikli) Opal 60. Opalized Fossil Opalleşmış Fosil
11. Cherry Opal Kiraz Opal 61. Opalized Shell Opalleşmış Kavkı
12. Chloropal Kİ 01 Opal 62. Opalized Wood Opalleşmış Odun
13. Chrysopal Knzopal 63. Painted Boulder Boyalı Opal
14. ClaroOpal Şeffaf Opal 64. Pearl Opal Sedef (İncimsi) Opal
15. Common Opal Adı (Bayağı) Opal 65. Pineapple Opal Ananas Opal
16. Contra LuzOpal Kontla LuzOpal 66. Pinfire Opal İğne Şekilli Ateş Opal
17. Coober Pedy Opal Kuber Pedy Opal 67. Pin Point iğne Uçlu Opal
18. CiystalOpal Kristal Opal 68. Pipe Opal Boru (Pipo) Opal
19. Dark Opal Koyu (Kara) Opal 69. Pitch Opal Zift Opal
20. Diatomite Opal Dıyatomıt Opal 70. Potch Adı Opal
21. Fire Opal Ateş Opal 71. Prase Opal Koyu Yeşil Adı Opal
22. Flame Opal Alev Opal 72. Piecious Fire Opal Nadide Ateş Opali
23. Flash Opal Paııltı (Şimşek) Opal 73. Piecious Opal Nadide Opal
24. Flashfire Opal Parıltı Ateş Opal 74. Primed Opal En Iyı (Ana) Opal
25. Fossil opal Fosil Opal 75. Pyrophane Nadide Opal
26. GehteOpal Jel Opal 76. Queensland Opal Kraliçeler Karası Opal
27. Gayserite Gayser (Sıcak su) Opal 77. Quincite Opal Pembe Opal
28. GilsonOpal Gılson Opal (Sentetik) 78. Radiohte Opal (Radio Opal) Adı (Radıolaryalı) Opal
29. GirasolOpal Gırasol Opal 79. Rainbow Opal Gökkuşağı Opal
30. Glass Opal Cam Opal 80. Red Flash Opal Kırmızı Parıltılı Opal
31. Gold Opal Altın Opal 81. Resin Opal Sakız (Sakız Cilalı) Opal
32. Harlequin Opal Palyaço Opal 82. Rumanite Opal Romanya Opali
33. Honey Opal Bal Opal 83. Seam Opal Damarcıklı Opal
34. Hungarian Opal Macar Opali 84. Semi Opal Yarım (Opalımsı) Opal
35. Hyacinth Opal Sümbül Opal 85. Shell Opal Kavkı Opal
36. Hyaiilte Hyalıt 86. Slocum Stone Slokum Taşı (Sentetik)
37. Hydrophane Boşluklu Opal 87. Sun Opal Güneş Opali
38. Iridot Şans Opali 88. Tabasheer Organik Opal
39. Isopyre Parçalı Opal 89. Virgin Valley Opal Vırpn Vadisi Opali
40. Jasper Opal Jasp Opal 90. Wash Opal Aşınmalı (Su ile) Opal
41. Jell Opal Jelımsı Opal 91. Water Opal Su opali (Jel Opal)
42. Lechosos Opal Lekosos Opal 92. Wax Opal Mum Opal
43. Lemon Opal Limon Opal 93. White Cliff Opal Beyaz Klıf Opali
44. Levin Opal Işımalı Kıymetli Opal 94. White Opal Beyaz Opal
45. Light Opal Parlak Opal 95. Wood Opal Odun (Ağaç) Opal
46. Lighting Ride Opal Parlaklı Dağ Silsilesi Opali 96. Yowah Nut (Yuvarlak) Parçalı Opal
47. Lithoxyl Opal Ağaç (Odun) Opah 97. Liver Opal Koyu Bordo Renkli Opal
48. Milk Opal Sut Opal 98. Menihte Mat Koyu Kahve Adı Opal
49. Moss Opal Yosun Opal 99. Mexican Fire Opal Meksika Ateş Opali
50. Mother Opal Ana Opal
332

Opal Oluşumu

V MAKALELER
OPAL
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • OPAL OLUŞUMU
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Opal Oluşumu

Opal genellikle volkanik bölgelerde hidrotermal sular ve gayzerlerden oluşurlar. Ayrıca kayaların çatlak ve boşluklarında bazen de solüsyon olarak oluşmaktadır.Opal ultrabazık kayaçların ayrışması olarak sılıkaların bozuşmasıyla oluşurlar Silikatların kristal yapılarının ayrışmasıyla serbest hale gelen sılıka once eriyiğe (Silisik asit H4S1O4) dcnuşur Bu durum eluvıal zonda yada demir, alüminyum ve diğer elementlerin hıdroksıtlerıyle beraber metazomatık olarak çokelmesıyle gerçekleşir.

Geniş opal yataklan denizel vadilerin kıyı zonlanna nehir sularının getirdiği sılıka solüsyonlarının çokelmesıyle sedimantasyonla oluşurlar

(Betekhtın)

Çizelge 1 Opal türleri (Url 4)
Uluslararası Sınıflama

1. Agate Opal Agat (Akik) Opal 51. Mother of Pearl Opal Sedef Opal
2. Amatite Amatıte 52. Mountain Opal Dağ Opah
3. Amber Opal Ambeı Opal 53. Neslite Koyu Kahve Opal
4. Andamooka Opal Andamooka Opal 54. Nevada Opal Nevada Opali
S. Banded Opal Bandh, Çizgili Opal 55. Onyx Opal Onıks Opal
6. Bandfire Opal Bandlı Ateş Opal 56. Opal Matrix Matrıks (Parçacık) Opal
7. Black Opal Siyah (Kara) Opal 57. Opaline Parçacık Opal
8. Bone Opal Kemik Opal 58. Opalite Opalıt
9. Bouldei Opal Parçalı Opal 59. Opalized Bone Opalleşmış Kemik
10. Cachalong Opal Boşluklu (Delikli) Opal 60. Opalized Fossil Opalleşmış Fosil
11. Cherry Opal Kiraz Opal 61. Opalized Shell Opalleşmış Kavkı
12. Chloropal Kİ 01 Opal 62. Opalized Wood Opalleşmış Odun
13. Chrysopal Knzopal 63. Painted Boulder Boyalı Opal
14. ClaroOpal Şeffaf Opal 64. Pearl Opal Sedef (İncimsi) Opal
15. Common Opal Adı (Bayağı) Opal 65. Pineapple Opal Ananas Opal
16. Contra LuzOpal Kontla LuzOpal 66. Pinfire Opal İğne Şekilli Ateş Opal
17. Coober Pedy Opal Kuber Pedy Opal 67. Pin Point iğne Uçlu Opal
18. CiystalOpal Kristal Opal 68. Pipe Opal Boru (Pipo) Opal
19. Dark Opal Koyu (Kara) Opal 69. Pitch Opal Zift Opal
20. Diatomite Opal Dıyatomıt Opal 70. Potch Adı Opal
21. Fire Opal Ateş Opal 71. Prase Opal Koyu Yeşil Adı Opal
22. Flame Opal Alev Opal 72. Piecious Fire Opal Nadide Ateş Opali
23. Flash Opal Paııltı (Şimşek) Opal 73. Piecious Opal Nadide Opal
24. Flashfire Opal Parıltı Ateş Opal 74. Primed Opal En Iyı (Ana) Opal
25. Fossil opal Fosil Opal 75. Pyrophane Nadide Opal
26. GehteOpal Jel Opal 76. Queensland Opal Kraliçeler Karası Opal
27. Gayserite Gayser (Sıcak su) Opal 77. Quincite Opal Pembe Opal
28. GilsonOpal Gılson Opal (Sentetik) 78. Radiohte Opal (Radio Opal) Adı (Radıolaryalı) Opal
29. GirasolOpal Gırasol Opal 79. Rainbow Opal Gökkuşağı Opal
30. Glass Opal Cam Opal 80. Red Flash Opal Kırmızı Parıltılı Opal
31. Gold Opal Altın Opal 81. Resin Opal Sakız (Sakız Cilalı) Opal
32. Harlequin Opal Palyaço Opal 82. Rumanite Opal Romanya Opali
33. Honey Opal Bal Opal 83. Seam Opal Damarcıklı Opal
34. Hungarian Opal Macar Opali 84. Semi Opal Yarım (Opalımsı) Opal
35. Hyacinth Opal Sümbül Opal 85. Shell Opal Kavkı Opal
36. Hyaiilte Hyalıt 86. Slocum Stone Slokum Taşı (Sentetik)
37. Hydrophane Boşluklu Opal 87. Sun Opal Güneş Opali
38. Iridot Şans Opali 88. Tabasheer Organik Opal
39. Isopyre Parçalı Opal 89. Virgin Valley Opal Vırpn Vadisi Opali
40. Jasper Opal Jasp Opal 90. Wash Opal Aşınmalı (Su ile) Opal
41. Jell Opal Jelımsı Opal 91. Water Opal Su opali (Jel Opal)
42. Lechosos Opal Lekosos Opal 92. Wax Opal Mum Opal
43. Lemon Opal Limon Opal 93. White Cliff Opal Beyaz Klıf Opali
44. Levin Opal Işımalı Kıymetli Opal 94. White Opal Beyaz Opal
45. Light Opal Parlak Opal 95. Wood Opal Odun (Ağaç) Opal
46. Lighting Ride Opal Parlaklı Dağ Silsilesi Opali 96. Yowah Nut (Yuvarlak) Parçalı Opal
47. Lithoxyl Opal Ağaç (Odun) Opah 97. Liver Opal Koyu Bordo Renkli Opal
48. Milk Opal Sut Opal 98. Menihte Mat Koyu Kahve Adı Opal
49. Moss Opal Yosun Opal 99. Mexican Fire Opal Meksika Ateş Opali
50. Mother Opal Ana Opal
332