OTANT�K TA�

Opallerde Dendrit Oluşumu

V MAKALELER
ATEŞ OPALİ ÖZELLİKLERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • DENRİT OLUŞUMU OPAL

Opallerde Dendrit Oluşumu

Opallerdeki ağaçlara benzer büyümeler, genelde, alkali-silikat içeren SİO2 çözeltisinin ürünüdür. Eger alkali-silikat çözeltilerine metal tuzu çözeltileri eklenirse, bu tür dendrit büyüme ve şekilleri ve borumsu (çubuksu) yapıda ışınsal büyümüş silikat çubukları ortaya çıkar. (Landmesser,1984)
4. ARAŞTIRMA BULGULARI

ATEŞ OPALİ ÖZELLİKLERİ

ATEŞ OPALİ ÖZELLİKLERİ

Dendridi opallerde, dendritik yani ağaçlara benzer yapıda görülen mineral, opal oluşumundan önce oluşmuştur. Dendritler önce oluşup daha sonra etrafları opal malzemesince sarılmıştır. Bazı opallerde dendritler opallerden daha fazla yer kaplamaktadır. Bazı örneklerde ise az miktarda dendrid görülmektedir.
Dendritli opaller önce içerdikleri kapammlarm (dendritlerin) silis tarafından ornatılmayı daha sonrada tümüyle silisli çözeltilerle doldurulma olaylarım yani iki süreç üst üste geçirmiştir.
Buna göre dendritli opallerde 3 önemli ayırt edici özellik göze çarpmaktadır. ir.

 

 

Dendritlerin üstü ve araları opallerce kaplanmıştır. Opallerin rengi gridir, dendrit rengi siyahtır. Bu opalleri çevreleyen zar kremsi- açık sarımsı bir renkte görülmektedir.
2-Birim içindeki bazı opallerde dendrit bulunmaz. Bunlar çalışma bölgesinin masif opalleridir. Koyu gri renkte olan bu örnekler yer yer sarı, bal sarısı renklerdede gözlenmiştir.
3-Bazı yan kayaçlarda, geniş boşluklar masif opal malzemesi olan kalsedon ve kristalin kuvars ile doldurulmuştur.

Resim 4.1.53: Boşluk dolgusu olarak yerleşen kuvars

malar görülmektedir.
Resim 4.1.54: Gri opalde bantlaşma
Dendritlerin oluşumundan sonra SİO2 çözeltisi yeniden jel haline dönüşür dendritler üzerinde ve boşluklarda bu kez yeniden konsantrik (eş merkezli, halkalı) tabakalar olarak çökelirler.

 

Opallerde Dendrit Oluşumu

V MAKALELER
ATEŞ OPALİ ÖZELLİKLERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • DENRİT OLUŞUMU OPAL
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Opallerde Dendrit Oluşumu

Opallerdeki ağaçlara benzer büyümeler, genelde, alkali-silikat içeren SİO2 çözeltisinin ürünüdür. Eger alkali-silikat çözeltilerine metal tuzu çözeltileri eklenirse, bu tür dendrit büyüme ve şekilleri ve borumsu (çubuksu) yapıda ışınsal büyümüş silikat çubukları ortaya çıkar. (Landmesser,1984)
4. ARAŞTIRMA BULGULARI

ATEŞ OPALİ ÖZELLİKLERİ

ATEŞ OPALİ ÖZELLİKLERİ

Dendridi opallerde, dendritik yani ağaçlara benzer yapıda görülen mineral, opal oluşumundan önce oluşmuştur. Dendritler önce oluşup daha sonra etrafları opal malzemesince sarılmıştır. Bazı opallerde dendritler opallerden daha fazla yer kaplamaktadır. Bazı örneklerde ise az miktarda dendrid görülmektedir.
Dendritli opaller önce içerdikleri kapammlarm (dendritlerin) silis tarafından ornatılmayı daha sonrada tümüyle silisli çözeltilerle doldurulma olaylarım yani iki süreç üst üste geçirmiştir.
Buna göre dendritli opallerde 3 önemli ayırt edici özellik göze çarpmaktadır. ir.

 

 

Dendritlerin üstü ve araları opallerce kaplanmıştır. Opallerin rengi gridir, dendrit rengi siyahtır. Bu opalleri çevreleyen zar kremsi- açık sarımsı bir renkte görülmektedir.
2-Birim içindeki bazı opallerde dendrit bulunmaz. Bunlar çalışma bölgesinin masif opalleridir. Koyu gri renkte olan bu örnekler yer yer sarı, bal sarısı renklerdede gözlenmiştir.
3-Bazı yan kayaçlarda, geniş boşluklar masif opal malzemesi olan kalsedon ve kristalin kuvars ile doldurulmuştur.

Resim 4.1.53: Boşluk dolgusu olarak yerleşen kuvars

malar görülmektedir.
Resim 4.1.54: Gri opalde bantlaşma
Dendritlerin oluşumundan sonra SİO2 çözeltisi yeniden jel haline dönüşür dendritler üzerinde ve boşluklarda bu kez yeniden konsantrik (eş merkezli, halkalı) tabakalar olarak çökelirler.