OTANT�K TA�

Bursa Özlüce Şifalı Doğal Taşlar

V MAKALELER
Özlüce Şifalı Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Özlüce Doğal Taş

Doğal taşlar, insanlar tarafından bilinen ve kullanılan en eski süs malzemelerinden

Özlüce Şifalı Doğal Taşlar

Özlüce Şifalı Doğal Taşlar

birisidir. İnsanlar kil ve ahşaptan yapılmış yerlerde ikamet ederlerken bile, çeşitli anıtsal yapılarında doğal taşları kullanmışlardır” . Bu açıklama, doğal taşların kullanım alanını dikkate almak suretiyle yapılmış ve doğal şifalı taşların pek çok farklı alanda kullanıldığına odaklanmaktadır. “Doğal taş deyimi ticareti yapılan ya da yapılmayan ve doğada olduğu gibi bulunan her türlü kayaçlar için kullanılan çok genel bir tanımdır. Ticari doğal taşlar yasal izin ile üretilerek işlemeden ve/veya işleyerek, boyutlandırmadan ya da boyutlandırılarak piyasada işlem gören kayaçlar olarak anlaşılmalıdır” . Görüldüğü üzere doğal taşlar, geniş bir kapsama sahip olan doğadaki kayaçların açıklanmasını içermektedir. Özlüce Doğal taşın sert hava koşullarına dayanıklı olması, taşıyıcı gücünün fazla olması ve doğada bol miktarda bulunması, yüzyıllar boyunca mimarinin en soylu yapı malzemesi olarak kullanılmasını sağlamıştır. Hiçbir bağlantıya gerek duyulmaksızın sağlam yapılar inşa etmeye olanak tanıması, doğal taşı diğer malzemelerden üstün kılan en önemli özelliktir
Bursa Doğal taşları açıklayan tanımlardan birisi de şu şekildedir: “İnsanlık tarihinde inşaat malzemesi olarak kullanılan ilk örneklerden olan doğal taşlar, yerkabuğundan çıkartılarak doğrudan veya işlenmiş olarak çeşitli amaçlarla yapılarda kullanılan taşlardır. Doğada bulunan kayaçların hemen hemen tümü bu tanıma göre doğal taş kapsamına girmektedir” . Diğer tanımlardan farklı olarak bu tanımda doğal taşların çıkarıldığı yerlere yönelik bilgi verilmesi ve nelerin Özlüce doğal taş olarak nitelendirilmesinin mümkün olduğunun yer alması dikkat çeken ayrıntılar olarak görünmektedir.

 

Özlüce Doğal Taşlar

Özlüce Doğal Taşlar

Tarihi süreçte şifalı doğal taşların kullanımının çok eskilere uzandığını gösteren birçok örnekten bahsedilmektedir. Örneğin 2600-2800 yıl kadar önce varlığını sürdüren Urartular, doğal taş alanında başarılı eserler ortaya koymuşlardır (Akman, 2003). Yine 3500 yıl kadar öncesini içerecek şekilde Mısır‟da doğal taşın etkili şekilde kullanımının örnekleri bulunmaktadır (Akman, 2003). Günümüze kadar uzanan piramitler de aynı uygarlığın önemli eserlerinden birisi olarak bilinmektedir. Bu gibi örneklerin sayısını artırmak mümkündür. Doğal taşların peyzaj düzenlemelerinde kullanımı, taşın fiziksel ve kimyasal özellikleri dolayısıyla iklim şartlarına dayanıklılığı ve rengi-tekstürü ile işlenme sırasında gördüğü mekanik işlemler ve maliyeti belirlemektedir. Ayrıca Bursa Özlüce doğal taşların, su emme yetenek ve miktarları, gözeneklilikle dayanıklılık arasındaki ters orantılı ilişki de kullanımını belirleyen önemli özelliklerdir. Bu özellikler taşın, peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanımı üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Taşın kullanım yeri ve kullanım amacının doğru belirlenmesi, tüm bu özelliklerin bilinip, değerlendirilmesi ile mümkün olabilmektedi

Bursa Özlüce Şifalı Doğal Taşlar

V MAKALELER
Özlüce Şifalı Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Özlüce Doğal Taş
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Doğal taşlar, insanlar tarafından bilinen ve kullanılan en eski süs malzemelerinden

Özlüce Şifalı Doğal Taşlar

Özlüce Şifalı Doğal Taşlar

birisidir. İnsanlar kil ve ahşaptan yapılmış yerlerde ikamet ederlerken bile, çeşitli anıtsal yapılarında doğal taşları kullanmışlardır” . Bu açıklama, doğal taşların kullanım alanını dikkate almak suretiyle yapılmış ve doğal şifalı taşların pek çok farklı alanda kullanıldığına odaklanmaktadır. “Doğal taş deyimi ticareti yapılan ya da yapılmayan ve doğada olduğu gibi bulunan her türlü kayaçlar için kullanılan çok genel bir tanımdır. Ticari doğal taşlar yasal izin ile üretilerek işlemeden ve/veya işleyerek, boyutlandırmadan ya da boyutlandırılarak piyasada işlem gören kayaçlar olarak anlaşılmalıdır” . Görüldüğü üzere doğal taşlar, geniş bir kapsama sahip olan doğadaki kayaçların açıklanmasını içermektedir. Özlüce Doğal taşın sert hava koşullarına dayanıklı olması, taşıyıcı gücünün fazla olması ve doğada bol miktarda bulunması, yüzyıllar boyunca mimarinin en soylu yapı malzemesi olarak kullanılmasını sağlamıştır. Hiçbir bağlantıya gerek duyulmaksızın sağlam yapılar inşa etmeye olanak tanıması, doğal taşı diğer malzemelerden üstün kılan en önemli özelliktir
Bursa Doğal taşları açıklayan tanımlardan birisi de şu şekildedir: “İnsanlık tarihinde inşaat malzemesi olarak kullanılan ilk örneklerden olan doğal taşlar, yerkabuğundan çıkartılarak doğrudan veya işlenmiş olarak çeşitli amaçlarla yapılarda kullanılan taşlardır. Doğada bulunan kayaçların hemen hemen tümü bu tanıma göre doğal taş kapsamına girmektedir” . Diğer tanımlardan farklı olarak bu tanımda doğal taşların çıkarıldığı yerlere yönelik bilgi verilmesi ve nelerin Özlüce doğal taş olarak nitelendirilmesinin mümkün olduğunun yer alması dikkat çeken ayrıntılar olarak görünmektedir.

 

Özlüce Doğal Taşlar

Özlüce Doğal Taşlar

Tarihi süreçte şifalı doğal taşların kullanımının çok eskilere uzandığını gösteren birçok örnekten bahsedilmektedir. Örneğin 2600-2800 yıl kadar önce varlığını sürdüren Urartular, doğal taş alanında başarılı eserler ortaya koymuşlardır (Akman, 2003). Yine 3500 yıl kadar öncesini içerecek şekilde Mısır‟da doğal taşın etkili şekilde kullanımının örnekleri bulunmaktadır (Akman, 2003). Günümüze kadar uzanan piramitler de aynı uygarlığın önemli eserlerinden birisi olarak bilinmektedir. Bu gibi örneklerin sayısını artırmak mümkündür. Doğal taşların peyzaj düzenlemelerinde kullanımı, taşın fiziksel ve kimyasal özellikleri dolayısıyla iklim şartlarına dayanıklılığı ve rengi-tekstürü ile işlenme sırasında gördüğü mekanik işlemler ve maliyeti belirlemektedir. Ayrıca Bursa Özlüce doğal taşların, su emme yetenek ve miktarları, gözeneklilikle dayanıklılık arasındaki ters orantılı ilişki de kullanımını belirleyen önemli özelliklerdir. Bu özellikler taşın, peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanımı üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Taşın kullanım yeri ve kullanım amacının doğru belirlenmesi, tüm bu özelliklerin bilinip, değerlendirilmesi ile mümkün olabilmektedi