OTANT�K TA�

Reiki İle Taş Programlama

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • reiki ile taş programlama

Reiki ile Taş Programla manin özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: Reiki ile Taş Programlama şifacısı olarak insiye67 edilen kişinin bedenindeki enerji kanalları açılır. Uyumlanan birey evrensel şifa enerjisinin bir aracı haline gelir. Uyumlama kişiye yeni bir şey vermez, var olan gücünü ortaya çıkarır. Bu konuda şöyle denilmektedir: “Şifa yeteneğini edinmek için eğitim gerekli olmasa da, şifa yeteneğinizi artırıp Reiki ile Taş Programlama enerjisinin açık bir yolu haline gelmek istiyorsanız, kendinizi arındırmaya ve ruhsallığınızı geliştirmeye devam etmek için eğitim gereklidir”68. Bu ifadeden Reiki ile Taş Programlama eğitiminin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]

Ki yani enerji ile iletişime geçilmesi için yapılması gereken elleri kendi veya başkasının üzerine koymaktan ibarettir. Böylece enerji otomatik olarak akmaya başlar.  İnisiyasyon: Ezoterik bir öğreti anlamında mürüdin bir sonraki aşamaya geçmesi, insiye
olmasıdır. Osmanlıca tedris, irşat, Türkçe öğretme, doğru yolu gösterme. Çeşitli sırların öğretilmesinde izlenen yol. Bu sırları öğrenmek için ilk şart arzu, ruhun ve bedenin temizliği, duygusal asalet, hoşgörü ve pozitif enerji, ruhsal olgunluktur (sozluk.sourtime.org./show.asp-). inisiyasyon. İnisiyasyon (Süluk) kimi ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelişimi için, ‘spiritüel tesir’i alıp aktarabilen bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında, bir düzen ve disiplin içinde, sınavlara dayalı tarzda, metodlu olarak eğitimi şeklinde tanımlanmaktadır. İnisiyasyon sözcüğünün kökeni, Latince’de “bir yere girme, iştirak etme, kabul edilme, başlama”
anlamındaki “initium” sözcüğüdür. Osmanlı tarikat geleneğinde bulunan “süluk” kelimesi de, iplik, sıra, dizi, yol, meslek, tutulan yol” anlamlarındaki Arapça “silk” sözcüğünden gelmektedir. Bir inisiyasyonda üstad (inisiyatör, mürşid) tektir, öğrenci (inisiye adayı, mürit) ancak inisiyasyonu tamamladığı zaman inisiye olur. İnisiyasyonu tamamlamamış olanlara
inisiye denmez ( http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nisiyasyon).
68 Doi, a.g.e., s.37. 45

2- Enerjinin yoğunluğu alıcının ihtiyacı kadardır. Yoğunlaşma ya da güç gerekli değildir. Elleri gerekli pozisyonlarla vücuda değdirdiğimizde Reiki ile Taş Programlama kendiliğinden akmaya başlar. Şifacının gevşemesi ve ellerini dikkatli koyması
önemlidir. Enerji giysi, alçı, bandaj, metal vs. gibi her türlü maddeden geçmektedir69. Reiki ile Taş Programlama nin alıcıya ulaşmasında kişinin kıyafetleri önemli değildir. Her türlü halde Reiki ile Taş Programlamaye insiye edilebilir. Bununla birlikte, yinede alıcı ve vericinin üzerindeki aksesuarların, enerjiyi yavaşlatması nedeniyle, çıkartılmaları daha uygundur.

3- Şifacı evrensel enerjiyi yönlendirir. Reiki ile Taş Programlama şifacının aracılığıyla evrenden gelir. Şifada üç taraf vardır; alıcı, şifacı ve enerji (tanrı, kaynak). Burada şifacı, alıcıyla kaynak arasında kanal vazifesini üstlenmektedir. Alıcı şifa bulsun ya da
bulmasın bunda şifacının payı yoktur. Çünkü şifacı bir aracıdır. Kişinin ihtiyacı varsa enerji zaten akmaktadır.

4- Kişi enerjiye kanal olurken kendinden enerji eksilmez. Bireyde olumsuz etkiye neden olmaz. Alıcının acıları ve negatif duyguları şifacıya geçmez. Reiki ile Taş Programlama tamamen pozitif bir enerjidir. Şifacıya olumsuz enerji geçmediği gibi alıcıya da
negatif enerji aktarılmaz.

5- Reiki ile Taş Programlama tüm düzeylerde tedavi edicidir. Bireyin sadece fiziksel yanını ya da zihinsel yanını değil aynı zamanda ruhsal ve duygusal yönünü de iyileştirir. “Reiki ile Taş Programlama enerjisi kişiye her yönden şifa verir. Örneğin, bir baş ağrısını tedavi ederken Reiki ile Taş Programlama başka organları ve düzeyleri de tedavi edebilir. Şifacının elleri acılı bölgede (baş)
olmakla birlikte bazı baş ağrıları sindirim sistemi kaynaklı olabilir. Eğer baş ağrısı bağırsaklardan kaynaklanıyorsa enerji hem buraya hem de başa yönlenir. Bunların her ikisi de fiziksel düzeydedir. Eğer baş ağrısının nedeni duygusalsa (örneğin, stres) Reiki ile Taş Programlama bu düzeyde de tedavi eder. Benzer şekilde, eğer ağrının kaynağı zihinsel veya ruhsal düzeylerdeyse Reiki ile Taş Programlama burada da şifa verici etkisini gösterir. Şifayı alan kişinin
69 Müller-Günther, a.g.e., s.24. 46

başka bir rahatsızlığı varsa (belkide alerjisi vardır) Reiki ile Taş Programlama, alıcı belirtmemiş olsa bile,
oraya yönelecektir”70.

6- Reiki ile Taş Programlama her varlıkta; insan, bitki ve hayvanda etkilidir. Yaşlı, genç fark etmeden insanlarda uygulandığı gibi diğer canlılar üzerinde de uygulanabilir. Bu konuda şöyle bir örnek verilmektedir: “Enerji için sürekli yanıma gelip duran küçük
bir köpeğe şifa yaptım. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikri olmayan köpeğin sahibi beni izledi. Birkaç hafta sonra köpeğin sahibi, köpeğinin hayatını tehdit eden karaciğer rahatsızlığının testlerde görünmediğini anlattı. O gün bahçede köpeğe dokunduğumda onun karaciğerinden rahatsız olduğunu bilmiyordum”71. Verilen bu örnekle Reiki ile Taş Programlamanin hayvanlarda da pozitif sonuçlar doğurduğu anlatılmaya çalışılmaktadır.

7- Uyumlama ile edinilen şifa yeteneği bir daha kullanılmasa da asla
kaybolmaz. Reiki ile Taş Programlama yolu bir kez açıldıktan sonra artık ortadan kalkmaz. Kullanılmadığı
sürece olduğu düzeyde kalır. Aksine bu şifa enerjisi kullanıldığı sürece
güçlenmektedir.

8- Tek başına veya tıbbi tedavi ile hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılır. İlaç tedavisini engellemez aksine iyileştirmeyi hızlandırır. Bir Reiki ile Taş Programlama uygulayıcısının belirli bir hastalığı tedavi edeceğine veya belirli bir sonuca ulaşacağına dair hiçbir söz verilmez. Bireyin acısını dindirir, kanamayı durdurur iyileşme sürecini hızlandırır
72.

Kişi ölümcül durumdaysa Reiki ile Taş Programlama bunu önleyemez fakat sürecin rahat geçirilmesini sağlar. Sadece hasta olanlar reki uygulamaz. Reiki ile Taş Programlama sağlıklı bireylerde rahatlık ve canlılık hissi verir. Kalıcı sakatlık ve doğuştan gelen hastalıklarda etkili olmasa da kişinin durumunu kabullenmesini sağlar. Reiki ile Taş Programlamanin karmayı da tedavi ettiği söylenir. Karma sözlükte “etki” demektir. Çok farklı açıklamaları olsa da temelde bazı değişmez prensipler vardır. Kişinin önceki hayatının toplamı sonraki hayatına şekil verir, etki eder. Şimdiki hayatında hasta veya kötü durumdaysa bunun sebebi önceki hayatındaki olumsuz davranışlara bağlanır. Kimi şifacılar, Reiki ile Taş Programlama yoluyla hastalıkları iyileştirmenin kişini karmasına karışmak anlamına gelip gelmediğini ya da karmik anlamda o kişiden sorumlu olmayı gerektirip gerektirmediğini sorarlar. Diane Stein’e göre “eğer bir kimse Reiki ile Taş Programlama veya başka bir yolla şifa bulduysa bu onun karmasının amacına ulaştığı anlamına gelir, aksi halde böyle bir şey vuku bulmazdı”

73. Geçmişten gelen karma Reiki ile Taş Programlama ile söndürülebilir. Zaten amaçta karmadan kurtulmak ise Reiki ile Taş Programlama de buna fayda veriyorsa kullanılmasında sakınca yoktur.

9- Reiki ile Taş Programlama sadece yakındaki bulunan varlıklara ya da kişinin kendisine etkili olmaz, aynı zamanda uzakta olanlara da enerji gönderilebilir. Zaman ve mekan problem değildir. Uzaktan şifa mümkündür.

10- Kişinin kendisini gerçekleştirmesini, ruhsal uyanışı yaşamasını sağlar. “Öz gerçekleştirme (self-actualisation) için etkin bir araçtır”74. Diğer bir deyişle bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Reiki İle Taş Programlama

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • reiki ile taş programlama
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Reiki ile Taş Programla manin özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: Reiki ile Taş Programlama şifacısı olarak insiye67 edilen kişinin bedenindeki enerji kanalları açılır. Uyumlanan birey evrensel şifa enerjisinin bir aracı haline gelir. Uyumlama kişiye yeni bir şey vermez, var olan gücünü ortaya çıkarır. Bu konuda şöyle denilmektedir: “Şifa yeteneğini edinmek için eğitim gerekli olmasa da, şifa yeteneğinizi artırıp Reiki ile Taş Programlama enerjisinin açık bir yolu haline gelmek istiyorsanız, kendinizi arındırmaya ve ruhsallığınızı geliştirmeye devam etmek için eğitim gereklidir”68. Bu ifadeden Reiki ile Taş Programlama eğitiminin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]

Ki yani enerji ile iletişime geçilmesi için yapılması gereken elleri kendi veya başkasının üzerine koymaktan ibarettir. Böylece enerji otomatik olarak akmaya başlar.  İnisiyasyon: Ezoterik bir öğreti anlamında mürüdin bir sonraki aşamaya geçmesi, insiye
olmasıdır. Osmanlıca tedris, irşat, Türkçe öğretme, doğru yolu gösterme. Çeşitli sırların öğretilmesinde izlenen yol. Bu sırları öğrenmek için ilk şart arzu, ruhun ve bedenin temizliği, duygusal asalet, hoşgörü ve pozitif enerji, ruhsal olgunluktur (sozluk.sourtime.org./show.asp-). inisiyasyon. İnisiyasyon (Süluk) kimi ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelişimi için, ‘spiritüel tesir’i alıp aktarabilen bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında, bir düzen ve disiplin içinde, sınavlara dayalı tarzda, metodlu olarak eğitimi şeklinde tanımlanmaktadır. İnisiyasyon sözcüğünün kökeni, Latince’de “bir yere girme, iştirak etme, kabul edilme, başlama”
anlamındaki “initium” sözcüğüdür. Osmanlı tarikat geleneğinde bulunan “süluk” kelimesi de, iplik, sıra, dizi, yol, meslek, tutulan yol” anlamlarındaki Arapça “silk” sözcüğünden gelmektedir. Bir inisiyasyonda üstad (inisiyatör, mürşid) tektir, öğrenci (inisiye adayı, mürit) ancak inisiyasyonu tamamladığı zaman inisiye olur. İnisiyasyonu tamamlamamış olanlara
inisiye denmez ( http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nisiyasyon).
68 Doi, a.g.e., s.37. 45

2- Enerjinin yoğunluğu alıcının ihtiyacı kadardır. Yoğunlaşma ya da güç gerekli değildir. Elleri gerekli pozisyonlarla vücuda değdirdiğimizde Reiki ile Taş Programlama kendiliğinden akmaya başlar. Şifacının gevşemesi ve ellerini dikkatli koyması
önemlidir. Enerji giysi, alçı, bandaj, metal vs. gibi her türlü maddeden geçmektedir69. Reiki ile Taş Programlama nin alıcıya ulaşmasında kişinin kıyafetleri önemli değildir. Her türlü halde Reiki ile Taş Programlamaye insiye edilebilir. Bununla birlikte, yinede alıcı ve vericinin üzerindeki aksesuarların, enerjiyi yavaşlatması nedeniyle, çıkartılmaları daha uygundur.

3- Şifacı evrensel enerjiyi yönlendirir. Reiki ile Taş Programlama şifacının aracılığıyla evrenden gelir. Şifada üç taraf vardır; alıcı, şifacı ve enerji (tanrı, kaynak). Burada şifacı, alıcıyla kaynak arasında kanal vazifesini üstlenmektedir. Alıcı şifa bulsun ya da
bulmasın bunda şifacının payı yoktur. Çünkü şifacı bir aracıdır. Kişinin ihtiyacı varsa enerji zaten akmaktadır.

4- Kişi enerjiye kanal olurken kendinden enerji eksilmez. Bireyde olumsuz etkiye neden olmaz. Alıcının acıları ve negatif duyguları şifacıya geçmez. Reiki ile Taş Programlama tamamen pozitif bir enerjidir. Şifacıya olumsuz enerji geçmediği gibi alıcıya da
negatif enerji aktarılmaz.

5- Reiki ile Taş Programlama tüm düzeylerde tedavi edicidir. Bireyin sadece fiziksel yanını ya da zihinsel yanını değil aynı zamanda ruhsal ve duygusal yönünü de iyileştirir. “Reiki ile Taş Programlama enerjisi kişiye her yönden şifa verir. Örneğin, bir baş ağrısını tedavi ederken Reiki ile Taş Programlama başka organları ve düzeyleri de tedavi edebilir. Şifacının elleri acılı bölgede (baş)
olmakla birlikte bazı baş ağrıları sindirim sistemi kaynaklı olabilir. Eğer baş ağrısı bağırsaklardan kaynaklanıyorsa enerji hem buraya hem de başa yönlenir. Bunların her ikisi de fiziksel düzeydedir. Eğer baş ağrısının nedeni duygusalsa (örneğin, stres) Reiki ile Taş Programlama bu düzeyde de tedavi eder. Benzer şekilde, eğer ağrının kaynağı zihinsel veya ruhsal düzeylerdeyse Reiki ile Taş Programlama burada da şifa verici etkisini gösterir. Şifayı alan kişinin
69 Müller-Günther, a.g.e., s.24. 46

başka bir rahatsızlığı varsa (belkide alerjisi vardır) Reiki ile Taş Programlama, alıcı belirtmemiş olsa bile,
oraya yönelecektir”70.

6- Reiki ile Taş Programlama her varlıkta; insan, bitki ve hayvanda etkilidir. Yaşlı, genç fark etmeden insanlarda uygulandığı gibi diğer canlılar üzerinde de uygulanabilir. Bu konuda şöyle bir örnek verilmektedir: “Enerji için sürekli yanıma gelip duran küçük
bir köpeğe şifa yaptım. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikri olmayan köpeğin sahibi beni izledi. Birkaç hafta sonra köpeğin sahibi, köpeğinin hayatını tehdit eden karaciğer rahatsızlığının testlerde görünmediğini anlattı. O gün bahçede köpeğe dokunduğumda onun karaciğerinden rahatsız olduğunu bilmiyordum”71. Verilen bu örnekle Reiki ile Taş Programlamanin hayvanlarda da pozitif sonuçlar doğurduğu anlatılmaya çalışılmaktadır.

7- Uyumlama ile edinilen şifa yeteneği bir daha kullanılmasa da asla
kaybolmaz. Reiki ile Taş Programlama yolu bir kez açıldıktan sonra artık ortadan kalkmaz. Kullanılmadığı
sürece olduğu düzeyde kalır. Aksine bu şifa enerjisi kullanıldığı sürece
güçlenmektedir.

8- Tek başına veya tıbbi tedavi ile hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılır. İlaç tedavisini engellemez aksine iyileştirmeyi hızlandırır. Bir Reiki ile Taş Programlama uygulayıcısının belirli bir hastalığı tedavi edeceğine veya belirli bir sonuca ulaşacağına dair hiçbir söz verilmez. Bireyin acısını dindirir, kanamayı durdurur iyileşme sürecini hızlandırır
72.

Kişi ölümcül durumdaysa Reiki ile Taş Programlama bunu önleyemez fakat sürecin rahat geçirilmesini sağlar. Sadece hasta olanlar reki uygulamaz. Reiki ile Taş Programlama sağlıklı bireylerde rahatlık ve canlılık hissi verir. Kalıcı sakatlık ve doğuştan gelen hastalıklarda etkili olmasa da kişinin durumunu kabullenmesini sağlar. Reiki ile Taş Programlamanin karmayı da tedavi ettiği söylenir. Karma sözlükte “etki” demektir. Çok farklı açıklamaları olsa da temelde bazı değişmez prensipler vardır. Kişinin önceki hayatının toplamı sonraki hayatına şekil verir, etki eder. Şimdiki hayatında hasta veya kötü durumdaysa bunun sebebi önceki hayatındaki olumsuz davranışlara bağlanır. Kimi şifacılar, Reiki ile Taş Programlama yoluyla hastalıkları iyileştirmenin kişini karmasına karışmak anlamına gelip gelmediğini ya da karmik anlamda o kişiden sorumlu olmayı gerektirip gerektirmediğini sorarlar. Diane Stein’e göre “eğer bir kimse Reiki ile Taş Programlama veya başka bir yolla şifa bulduysa bu onun karmasının amacına ulaştığı anlamına gelir, aksi halde böyle bir şey vuku bulmazdı”

73. Geçmişten gelen karma Reiki ile Taş Programlama ile söndürülebilir. Zaten amaçta karmadan kurtulmak ise Reiki ile Taş Programlama de buna fayda veriyorsa kullanılmasında sakınca yoktur.

9- Reiki ile Taş Programlama sadece yakındaki bulunan varlıklara ya da kişinin kendisine etkili olmaz, aynı zamanda uzakta olanlara da enerji gönderilebilir. Zaman ve mekan problem değildir. Uzaktan şifa mümkündür.

10- Kişinin kendisini gerçekleştirmesini, ruhsal uyanışı yaşamasını sağlar. “Öz gerçekleştirme (self-actualisation) için etkin bir araçtır”74. Diğer bir deyişle bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olur.