OTANT�K TA�

Reiki İle Taş Temizliği

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • reiki ile taş temizliği

Doğu Reiki ile Taş Temizliği sinde ön planda olan konulardan birisi masterlik ve Reiki ile Taş Temizliği  aşamalarının farklı oluşudur. Fumio Ogawa, Usui’nin Reiki ile Taş Temizliği eğitimi için altı aşama geliştirdiğini söyler. Buna göre Batı’dakinden farklı olarak ilk aşama 6, en yüksek aşama ise 1 numara olarak adlandırılmıştır. Burada ilk 4 aşama, yani 6’dan 3’e kadar, bayan Takata’nın Reiki ile Taş Temizliği 1 olarak öğrettiği yöntem olmuştur. O dört aşamayı bir derecede toplamış, bu nedenle kendi 1. derecesi için 4 uyumlama vermiştir.noktada ilk 4 aşama Shoden ya da Başlangıç aşaması olarak adlandırılmış, 5. aşamanın adı ise Okuden Zenki (ilk yarı) ve Okuden Koki (2. yarı) olmuştur. En yüksek aşamaya Shingiden veya sırların öğretisi adı verilmiştir43.

Bunun yanı sıra Doğu’da Reiki ile Taş Temizliği sertifikasının yasal bir dayanağı yoktur. Batı’lı Reiki ile Taş Temizliğide, Reiki ile Taş Temizliği öğrenimi için düzenlenen bir semineri tamamlayan kişiler, kendi seminerlerini düzenleyebilmekte ve öğretmenin hiçbir kısıtlaması olmaksızın sertifika dağıtmaktadırlar44.

Aslında Doğu ve Batı Reiki ile Taş Temizliği ler arasındaki farkların yanı sıra önemli ortak yanların olduğu konusunda da hiçbir şüphe yoktur. Doğu’da uygulanan tekniklerin bir kısmı Batı’ya özgü Reiki ile Taş Temizliğiye de geçmiştir. Örneğin birden fazla şifacının sürekli olarak şifa uygulamasını esas alan Reiki ile Taş Temizliği maratonu ve bir grup insanın çember oluşturarak birbirine enerji aktarmasını esas alan Reiki ile Taş Temizliği çemberi buna örnek luşturmaktadır.

 

5. TÜRKİYE’DE REİKİ

 

Türkiye de Reiki ile Taş Temizliği nin dünya genelindeki yayılması sürecinden etkilenen ülkeler arasındadır. Bu ilginin izleri ileride gerek özel kurumlarda, gerekse resmi kurumlarda fazlasıyla görülecektir.

5.1. Reiki ile Taş Temizliği’nin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Saniyeleşme ile beraber meydana gelen değişiklikler insanoğlunun yaşamını derinden etkilemiştir. Birey yavaş yavaş doğadan kopmaya ve onu kullanabileceği bir araç gibi görmeye başlamıştır. Ne var ki insanoğlu doğanın içinde ve onun bir
parçasıdır. Buna rağmen doğaya zarar veren insanoğlu, yaptığı bu yanlışın farkına yeni yeni varmaya başlamıştır.

Uzakdoğu Reiki ile Taş Temizliği öğretileri ile ilgilenen insanların çoğunluğu maddi problemlerini halletmiş evi, arabası ve maddi olarak tüm istediklerini gerçekleştirdiği halde bir doyumsuzluk içinde hisseden kişiler oluşturmaktadır. Gelir düzeyi orta ve alt sevideki insanların birincil problemleri geçimini sağlamak olduğu için bu tür akımlara ilgi duymazlar. Bu yüzden bu öğretiler daha çok belirli ekonomik seviyedeki insanlar arasında yayılmaktadır.

Reiki İle Taş Temizliği

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • reiki ile taş temizliği
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Doğu Reiki ile Taş Temizliği sinde ön planda olan konulardan birisi masterlik ve Reiki ile Taş Temizliği  aşamalarının farklı oluşudur. Fumio Ogawa, Usui’nin Reiki ile Taş Temizliği eğitimi için altı aşama geliştirdiğini söyler. Buna göre Batı’dakinden farklı olarak ilk aşama 6, en yüksek aşama ise 1 numara olarak adlandırılmıştır. Burada ilk 4 aşama, yani 6’dan 3’e kadar, bayan Takata’nın Reiki ile Taş Temizliği 1 olarak öğrettiği yöntem olmuştur. O dört aşamayı bir derecede toplamış, bu nedenle kendi 1. derecesi için 4 uyumlama vermiştir.noktada ilk 4 aşama Shoden ya da Başlangıç aşaması olarak adlandırılmış, 5. aşamanın adı ise Okuden Zenki (ilk yarı) ve Okuden Koki (2. yarı) olmuştur. En yüksek aşamaya Shingiden veya sırların öğretisi adı verilmiştir43.

Bunun yanı sıra Doğu’da Reiki ile Taş Temizliği sertifikasının yasal bir dayanağı yoktur. Batı’lı Reiki ile Taş Temizliğide, Reiki ile Taş Temizliği öğrenimi için düzenlenen bir semineri tamamlayan kişiler, kendi seminerlerini düzenleyebilmekte ve öğretmenin hiçbir kısıtlaması olmaksızın sertifika dağıtmaktadırlar44.

Aslında Doğu ve Batı Reiki ile Taş Temizliği ler arasındaki farkların yanı sıra önemli ortak yanların olduğu konusunda da hiçbir şüphe yoktur. Doğu’da uygulanan tekniklerin bir kısmı Batı’ya özgü Reiki ile Taş Temizliğiye de geçmiştir. Örneğin birden fazla şifacının sürekli olarak şifa uygulamasını esas alan Reiki ile Taş Temizliği maratonu ve bir grup insanın çember oluşturarak birbirine enerji aktarmasını esas alan Reiki ile Taş Temizliği çemberi buna örnek luşturmaktadır.

 

5. TÜRKİYE’DE REİKİ

 

Türkiye de Reiki ile Taş Temizliği nin dünya genelindeki yayılması sürecinden etkilenen ülkeler arasındadır. Bu ilginin izleri ileride gerek özel kurumlarda, gerekse resmi kurumlarda fazlasıyla görülecektir.

5.1. Reiki ile Taş Temizliği’nin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Saniyeleşme ile beraber meydana gelen değişiklikler insanoğlunun yaşamını derinden etkilemiştir. Birey yavaş yavaş doğadan kopmaya ve onu kullanabileceği bir araç gibi görmeye başlamıştır. Ne var ki insanoğlu doğanın içinde ve onun bir
parçasıdır. Buna rağmen doğaya zarar veren insanoğlu, yaptığı bu yanlışın farkına yeni yeni varmaya başlamıştır.

Uzakdoğu Reiki ile Taş Temizliği öğretileri ile ilgilenen insanların çoğunluğu maddi problemlerini halletmiş evi, arabası ve maddi olarak tüm istediklerini gerçekleştirdiği halde bir doyumsuzluk içinde hisseden kişiler oluşturmaktadır. Gelir düzeyi orta ve alt sevideki insanların birincil problemleri geçimini sağlamak olduğu için bu tür akımlara ilgi duymazlar. Bu yüzden bu öğretiler daha çok belirli ekonomik seviyedeki insanlar arasında yayılmaktadır.