OTANT�K TA�

Reiki Taş

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • reiki taş

Reiki Taş

Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, Usui Reiki Taş yi önce kendisi ve ailesi üzerinde uygulamıştır. 1923 Kanto depremiyle Japonya sarsılmıştır. Birçok kişi yaralanmış, evsiz kalmıştır. Bu durum psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getirmiştir. Zarar
gören insanlar Usui ve öğrencileri tarafından tedavi edilmiştir.

Usui başarılı sonuçlar aldığını görünce 1922’de “Usui Reiki Taş Ryoha Gakkai” (Usui Reiki Taş’si ve Şifa Yeri) adıyla Tokyo’da bir klinik açmıştır. Kuruluşundan günümüze Usui Reiki Taş Ryoho Gakkai’nin Başkanları şunlardır:

Usui’den iki binden fazla kişinin Reiki Taş eğitimi aldığı rivayet edilmektedir. Fakat bunlardan çok azına Sho-den (Giriş, Reiki Taş 1), Oku-den (Derin İç, Reiki Taş 2) ve Sihinpi-den (Gizem, Reiki Taş 3 ve Master derecesi)’den oluşan üç aşamanın tümü öğretilmiştir23. Master eğitimi alan kişilerden sadece üç kişinin adı günümüze kadar ulaşmıştır: Bunlar Tuğamiral Juzabura Ushida, Tuğamiral Kan’ichi Taketomi ve Deniz Albayı Chujiro Hayashi’dir. Bu isimlerden özellikle Chujiro Hayashi Reiki Taş nin Batı’ya yayılmasında öncü kişi olmuştur. Ayrıca o Reiki Taşnin Japonya’da gelişmesi için de önemli çalışmalarda bulunmuştur. Hayashi bizzat Usui tarafından eğitilmiş ve onun yakın arkadaşı olmuştur. Usui son günleri yaklaştığında, Hayashi’yi Reiki Taş üstadı ilan etmiş ve ondan öğretilerini saklayıp korumasını istemiştir. Usui’den sonra Hayashi bir klinik açmış ve Reiki Taş ile şifa vermeye ve Reiki Taşyi öğretmeye başlamıştır
24.
22 Lübeck, Petter ve Rand, a.g.e., s.21.
23 Doi, a.g.e., s. 57. 24 Müller- Günther, a.g.e., s.30. 20

Burada Chujiro Hayashi hakkında yukarıda ifade ettiğimiz görüşlere aykırı görüşlerin bulunduğunu da söylemeliyiz. Buna göre Hayashi, Mikao Usui’den sonra Japonya’da Reiki Taş konusunda en yetkin kişi değildir. O Sihinpi-den derecesini aldıktan sonra Usui’nin kurmuş olduğu Reiki Taş Ryoha Gakkai’nin başkanlığına da gelmemiştir. Usui’nin ölümünün ardından Hayashi kendi kurumunu kurmak
amacıyla Gakkai’den ayrılmış ve kendi Reiki Taş metodunu geliştirmiştir. Çeşitli hastalılar için özel el pozisyonlarını içeren bu yöntemle Hayashi gerçekte Usui sisteminin büyük üstadı olmamıştır. Ayrıca zaten Usui sisteminde böyle bir unvan da
bulunmamaktadır
25.

Buraya kadar verdiğimiz bilgilerden de anlaşıldığı gibi, Reiki Taş önce Japonya’da gelişmiş ve oradan tüm dünyaya yayılmıştır. Usui, Reiki Taş elle şifa yöntemlerini uygulamak üzere Usui Reiki Taş Ryoha Gakkai adıyla bir organizasyon
oluşturmuş ve onun ölümünden sonra da bu organizasyon faaliyetlerine devam
etmiştir.

3. REİKİ TAŞ VE BATI

 
Batı’da Reiki Taş nin ortaya çıkması 1930’lu yılların sonlarına doğru gerçekleşmiştir. Mikao Usui ölümünden önce birçok öğrenci yetiştirmeye çalışmıştır. Bunlardan birisi de, bahsettiğimiz gibi, Chujiro Hayashi’dir. Hayashi, Usui’nin en yakın çalışma arkadaşı olmuştur. Doğu’da Reiki Taşnin kurucusu Usui’den sonra en çok bilinen Reiki Taş ustası Hayashi’dir. O sıralar Japonya ve ABD siyasi olarak karışık durumdadır (1940’ yıllar). Emekli bir Deniz Albayı olan Hayashi büyük bir ihtimalle orduya çağrılacağını sezmiş, bunun üzerine ordudaki görevi Reiki Taş ile bağdaştıramadığı için “geleneksel japon kıyafetleri ile lotus duruşundayken gözlerini
kapatmış ve bedenini terk etmiştir”26.

Hayashi karısından başka savaşa çağırılmayacak birisine daha Reiki Taşyi öğretmek istemiş, bayan Takata’nın çok ısrarlı olduğunu görünce onu master 25 Lübeck, Petter ve Rand, a.g.e., s.22. 26 Müller- Günther, a.g.e., s. 35. 21
seviyesine getirmeye karar vermiştir. Hayashi, ölümünden önce Takata’yı yerine geçecek kişi ilan etmiştir. Hayashi Batı’da Reiki Taşyi öğretmesi için Takata’ya izin vermiştir. Bayan Takata, Hayashi’nin inisiye ettiği 13. ve muhtemelen son Reiki Taş
masterdir. Reiki Taşyi gerçek anlamda Batı’ya ulaştıran da Hawaya Takata olmuştur.

Reiki Taş

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • reiki taş
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Reiki Taş

Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, Usui Reiki Taş yi önce kendisi ve ailesi üzerinde uygulamıştır. 1923 Kanto depremiyle Japonya sarsılmıştır. Birçok kişi yaralanmış, evsiz kalmıştır. Bu durum psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getirmiştir. Zarar
gören insanlar Usui ve öğrencileri tarafından tedavi edilmiştir.

Usui başarılı sonuçlar aldığını görünce 1922’de “Usui Reiki Taş Ryoha Gakkai” (Usui Reiki Taş’si ve Şifa Yeri) adıyla Tokyo’da bir klinik açmıştır. Kuruluşundan günümüze Usui Reiki Taş Ryoho Gakkai’nin Başkanları şunlardır:

Usui’den iki binden fazla kişinin Reiki Taş eğitimi aldığı rivayet edilmektedir. Fakat bunlardan çok azına Sho-den (Giriş, Reiki Taş 1), Oku-den (Derin İç, Reiki Taş 2) ve Sihinpi-den (Gizem, Reiki Taş 3 ve Master derecesi)’den oluşan üç aşamanın tümü öğretilmiştir23. Master eğitimi alan kişilerden sadece üç kişinin adı günümüze kadar ulaşmıştır: Bunlar Tuğamiral Juzabura Ushida, Tuğamiral Kan’ichi Taketomi ve Deniz Albayı Chujiro Hayashi’dir. Bu isimlerden özellikle Chujiro Hayashi Reiki Taş nin Batı’ya yayılmasında öncü kişi olmuştur. Ayrıca o Reiki Taşnin Japonya’da gelişmesi için de önemli çalışmalarda bulunmuştur. Hayashi bizzat Usui tarafından eğitilmiş ve onun yakın arkadaşı olmuştur. Usui son günleri yaklaştığında, Hayashi’yi Reiki Taş üstadı ilan etmiş ve ondan öğretilerini saklayıp korumasını istemiştir. Usui’den sonra Hayashi bir klinik açmış ve Reiki Taş ile şifa vermeye ve Reiki Taşyi öğretmeye başlamıştır
24.
22 Lübeck, Petter ve Rand, a.g.e., s.21.
23 Doi, a.g.e., s. 57. 24 Müller- Günther, a.g.e., s.30. 20

Burada Chujiro Hayashi hakkında yukarıda ifade ettiğimiz görüşlere aykırı görüşlerin bulunduğunu da söylemeliyiz. Buna göre Hayashi, Mikao Usui’den sonra Japonya’da Reiki Taş konusunda en yetkin kişi değildir. O Sihinpi-den derecesini aldıktan sonra Usui’nin kurmuş olduğu Reiki Taş Ryoha Gakkai’nin başkanlığına da gelmemiştir. Usui’nin ölümünün ardından Hayashi kendi kurumunu kurmak
amacıyla Gakkai’den ayrılmış ve kendi Reiki Taş metodunu geliştirmiştir. Çeşitli hastalılar için özel el pozisyonlarını içeren bu yöntemle Hayashi gerçekte Usui sisteminin büyük üstadı olmamıştır. Ayrıca zaten Usui sisteminde böyle bir unvan da
bulunmamaktadır
25.

Buraya kadar verdiğimiz bilgilerden de anlaşıldığı gibi, Reiki Taş önce Japonya’da gelişmiş ve oradan tüm dünyaya yayılmıştır. Usui, Reiki Taş elle şifa yöntemlerini uygulamak üzere Usui Reiki Taş Ryoha Gakkai adıyla bir organizasyon
oluşturmuş ve onun ölümünden sonra da bu organizasyon faaliyetlerine devam
etmiştir.

3. REİKİ TAŞ VE BATI

 
Batı’da Reiki Taş nin ortaya çıkması 1930’lu yılların sonlarına doğru gerçekleşmiştir. Mikao Usui ölümünden önce birçok öğrenci yetiştirmeye çalışmıştır. Bunlardan birisi de, bahsettiğimiz gibi, Chujiro Hayashi’dir. Hayashi, Usui’nin en yakın çalışma arkadaşı olmuştur. Doğu’da Reiki Taşnin kurucusu Usui’den sonra en çok bilinen Reiki Taş ustası Hayashi’dir. O sıralar Japonya ve ABD siyasi olarak karışık durumdadır (1940’ yıllar). Emekli bir Deniz Albayı olan Hayashi büyük bir ihtimalle orduya çağrılacağını sezmiş, bunun üzerine ordudaki görevi Reiki Taş ile bağdaştıramadığı için “geleneksel japon kıyafetleri ile lotus duruşundayken gözlerini
kapatmış ve bedenini terk etmiştir”26.

Hayashi karısından başka savaşa çağırılmayacak birisine daha Reiki Taşyi öğretmek istemiş, bayan Takata’nın çok ısrarlı olduğunu görünce onu master 25 Lübeck, Petter ve Rand, a.g.e., s.22. 26 Müller- Günther, a.g.e., s. 35. 21
seviyesine getirmeye karar vermiştir. Hayashi, ölümünden önce Takata’yı yerine geçecek kişi ilan etmiştir. Hayashi Batı’da Reiki Taşyi öğretmesi için Takata’ya izin vermiştir. Bayan Takata, Hayashi’nin inisiye ettiği 13. ve muhtemelen son Reiki Taş
masterdir. Reiki Taşyi gerçek anlamda Batı’ya ulaştıran da Hawaya Takata olmuştur.