OTANT�K TA�

Reiki Taşları

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • REİKİ TAŞLARI

Reiki Taşları nin kurucusu olduğu varsayılan Usui Sensei’nin Kyoto Üniversitesi’nde profesör olduğu doğru değildir. Ayrıca, Usui’nin bir Hıristiyan rahibi ya da ilahiyat profesörü olduğuna dair görüşler de gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Usui çeşitli uzmanlıklara sahip olmasına rağmen, Şinto diniyle alakalı misyonerlik faaliyetlerinde de bulunmuştur. Bu nedenle de tam olarak bir Hıristiyan olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. İlaveten Kurama Budistler için kutsal bir mekândır, Hıristiyanlar buraya giremedikleri gibi, oruç da tutmamaktadırlar15.

REİKİ TAŞLARI

REİKİ TAŞLARI

Usui’nin Hıristiyan olmadığı ve hiçbir üniversitede yöneticilik yapmadığına dair başka iddialar da vardır. Gakkai’ye göre, bir Budist olan Usui hiçbir zaman Hıristiyan olmamıştır. Zaten o bir Budist tapınağı olan Saihoji’de gömülüdür. Bayan Takata’nın iddia ettiği üzere o Chicago veya Doshisa Üniversitesi’nde hiçbir zaman yöneticilik, hocalık ya da öğrencilik yapmamıştır
16.

Tüm bunların ötesinde Mikao Usui’nin başka bir isminin olduğu konusu da gerçekleri yansıtmamaktadır. Willim Lee Rand’a göre, bazı kişiler Usui’nin Doshisa Üniversitesi’nde de, Chicago Üniversitesi’nde de kayıtlarının bulunmayışını, farklı bir isim kullanmış olabileceği ihtimaline bağlıyorlar. Bu söylenti pek inandırıcı değildir ve bu düşünceyi destekleyecek hiçbir kanıt bulunamamıştır. Saihoji mezarlığındaki mezar taşında yazılı olan isim Usui’dir. Ayrıca ailesinin hayatta olan ve mezarlıkta gömülü bulunan üyelerinin de adı aynıdır (mezar taşında ikinci bir adı olan Gyoko da yazılıdır, ancak bu Japon geleneğinde öldükten sonraki yaşamda kullanılacak olan adıdır). Bir Japon’un özellikle de bir üniversitenin başkanı veya öğrencisi olarak kayıt olmuşken, aile adını kullanmamış olması son derece olağandışı
bir olaydır
17.

Reiki Taşları nin tarihi ile ilgili önemli kaynak çalışmalardan biri de Toshitaka Mochizuki’nin Healing Hands isimli çalışmasıdır. Bu kitapta özetle şu bilgilere yer verilmektedir: Usui 1865 yılında Kyoto’da doğmuş ve yedi yıl boyunca burada yaşamıştır. Hayashi’nin öğrencilerinden olan Tatsumi-sun’a göre Usui’ye yaşam enerjisi 1914 yılında gelmiştir. Ayrıca Usui Bayan Takata’nın sözlerinden anlaşıldığı üzere, bir Hıristiyan rahibi olarak nitelendirilmesine rağmen, Tandai Budistidir ve bazı Japonlara göre de Rei Jyutsu Ka Tarikatının bir üyesidir18.

Usui’nin uzun yaşama metotlarını ve yaşamın sırrını öğrenmek için inzivaya çekilmesiyle ilgili bazı görüşler de bulunmaktadır. Buna göre, Usui’nin inzivaya çekildiğinde gördüğü iyileştirici ışığın kendiliğinden geldiği belirtmektedir. Ayrıca
bu açıklamalarda oruç sırasında Reiki Taşları sembollerini gördüğünden, başının ortasına bir ışığın geldiğinden ve gökkuşağının renklerinin belirdiğinden bahsedilmektedir. Ancak Usui Reiki Taşları Ryoho Elkitabında bu olayı şöyle açıklamıştır: “Tam olarak
açıklanması zor bir zaman geçirdim. Oruç sırasında bir havayı hissettiğimde kendiliğinden şifa verme yeteneğine sahip olduğumun farkına vardım.” Buradan da anlaşıldığı kadarıyla Usui çeşitli Reiki Taşları sembollerinden bahsetmemiştir19. Bu itirazla
da Reiki Taşlarınin temellerine yönelik bir eleştiri yapılmaktadır.

17 Lübeck, Petter ve Rand, a.g.e., s.34. 18 Richard Rivard, “The History of Reiki Taşları Reopens”, http//www.threshold.ca/Reiki Taşları/origins.html
,(04.02.07)
19 “The True Origins of Reiki Taşları”,http//equilibra.uk.com/trueoriginsofReiki Taşları.pdf 18

Usui Sensei hakkındaki asılsız söylentilerin birçoğunun Reiki Taşları nin daha fazla insana ulaşmasının sağlamak neden ile ortaya atıldığı düşünülmektedir. Çünkü, Reiki Taşları nin Batı’ya geliş tarihi II. Dünya savaşı ile eş zamanlıdır. Pearl Harbor olayından sonra Japonlar ABD’de zor günler yaşamıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra, Pearl Harbour’un anısı hala herkesin aklında iken, Takata için bir Japon şifa tekniğini ABD’de öğretmek kolay olamazdı. Amerikan nüfusu Japonya ile bağlantılı herhangi bir şeye özel olarak ilgili değildi.

Ayrıca, o yıllarda insanlar sürekli olarak dergilerde feng shui, tai chi ve diğer enerji kökenli teknikler, geleneksel Çin tıbbı,
meridyenler, chi vb. alternatif tıp ile ilgili fikirlere maruz kalmaktaydı. O dönemde Birleşik Devletler’de bu kavramlar başka bir gezegenden gelmiş gibi görülüyordu. Takata işte bu zor koşullarda Reiki Taşları kültürünü aktarmaya çalışmıştır
20. Dolayısıyla
böyle bir zamanda bir Japon tarafından sistemleştirilen Reiki Taşlarıden bahsetmek her halde
çok zor olurdu. Bu nedenlerle Reiki Taşlarınin kurucusunun Batı’lı göstertilmeye çalışılmış
olması ihtimal dâhilindedir.

Söz konusu zorluk nedeniyle, Batılılar tarafından Reiki Taşları nin kabul edilebilmesi için Hawayo Takata, Hayashi’den öğrendiği Reiki Taşları yi modifiye etmiş, basitleştirmiş ve değiştirmiştir. Böylece Hayashi tarafından değiştirilmiş olan Usui Reiki Taşları bir değişim
daha geçirmiştir. Bir görüşe göre bayan Takata sadece Reiki Taşları uygulamalarını değiştirmemiş, Reiki Taşları ’nin öyküsü ile ilgili yeni bir hikaye oluşturmuştur. Buna göre, Takata, Tendai Budist’i olan Mikao Usui’nin, İsa’nın gerçekleştirdiği şifa mucizelerini açıklayan şifa sistemini keşfetmek için dünyayı dolaşan bir Hıristiyan dinbilimci olduğunu yaymıştır. Böylece, Usui’nin bir Hıristiyan

Doktor olduğu ve çeşitli üniversitelerde teoloji çalıştığı bilgisi ortaya çıkmıştır. Bu bilgi Reiki Taşları ile ilgili pek çok kitaba da girmiştir21. Bütün bunlar o zamanlar için Japonya düşmanı olan Amerikalıların ve diğer Hıristiyan ülkelerin Reiki Taşları yi daha kolay ve daha çabuk kabul etmeleri için yapılmıştır.

Reiki Taşları

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • REİKİ TAŞLARI
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Reiki Taşları nin kurucusu olduğu varsayılan Usui Sensei’nin Kyoto Üniversitesi’nde profesör olduğu doğru değildir. Ayrıca, Usui’nin bir Hıristiyan rahibi ya da ilahiyat profesörü olduğuna dair görüşler de gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Usui çeşitli uzmanlıklara sahip olmasına rağmen, Şinto diniyle alakalı misyonerlik faaliyetlerinde de bulunmuştur. Bu nedenle de tam olarak bir Hıristiyan olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. İlaveten Kurama Budistler için kutsal bir mekândır, Hıristiyanlar buraya giremedikleri gibi, oruç da tutmamaktadırlar15.

REİKİ TAŞLARI

REİKİ TAŞLARI

Usui’nin Hıristiyan olmadığı ve hiçbir üniversitede yöneticilik yapmadığına dair başka iddialar da vardır. Gakkai’ye göre, bir Budist olan Usui hiçbir zaman Hıristiyan olmamıştır. Zaten o bir Budist tapınağı olan Saihoji’de gömülüdür. Bayan Takata’nın iddia ettiği üzere o Chicago veya Doshisa Üniversitesi’nde hiçbir zaman yöneticilik, hocalık ya da öğrencilik yapmamıştır
16.

Tüm bunların ötesinde Mikao Usui’nin başka bir isminin olduğu konusu da gerçekleri yansıtmamaktadır. Willim Lee Rand’a göre, bazı kişiler Usui’nin Doshisa Üniversitesi’nde de, Chicago Üniversitesi’nde de kayıtlarının bulunmayışını, farklı bir isim kullanmış olabileceği ihtimaline bağlıyorlar. Bu söylenti pek inandırıcı değildir ve bu düşünceyi destekleyecek hiçbir kanıt bulunamamıştır. Saihoji mezarlığındaki mezar taşında yazılı olan isim Usui’dir. Ayrıca ailesinin hayatta olan ve mezarlıkta gömülü bulunan üyelerinin de adı aynıdır (mezar taşında ikinci bir adı olan Gyoko da yazılıdır, ancak bu Japon geleneğinde öldükten sonraki yaşamda kullanılacak olan adıdır). Bir Japon’un özellikle de bir üniversitenin başkanı veya öğrencisi olarak kayıt olmuşken, aile adını kullanmamış olması son derece olağandışı
bir olaydır
17.

Reiki Taşları nin tarihi ile ilgili önemli kaynak çalışmalardan biri de Toshitaka Mochizuki’nin Healing Hands isimli çalışmasıdır. Bu kitapta özetle şu bilgilere yer verilmektedir: Usui 1865 yılında Kyoto’da doğmuş ve yedi yıl boyunca burada yaşamıştır. Hayashi’nin öğrencilerinden olan Tatsumi-sun’a göre Usui’ye yaşam enerjisi 1914 yılında gelmiştir. Ayrıca Usui Bayan Takata’nın sözlerinden anlaşıldığı üzere, bir Hıristiyan rahibi olarak nitelendirilmesine rağmen, Tandai Budistidir ve bazı Japonlara göre de Rei Jyutsu Ka Tarikatının bir üyesidir18.

Usui’nin uzun yaşama metotlarını ve yaşamın sırrını öğrenmek için inzivaya çekilmesiyle ilgili bazı görüşler de bulunmaktadır. Buna göre, Usui’nin inzivaya çekildiğinde gördüğü iyileştirici ışığın kendiliğinden geldiği belirtmektedir. Ayrıca
bu açıklamalarda oruç sırasında Reiki Taşları sembollerini gördüğünden, başının ortasına bir ışığın geldiğinden ve gökkuşağının renklerinin belirdiğinden bahsedilmektedir. Ancak Usui Reiki Taşları Ryoho Elkitabında bu olayı şöyle açıklamıştır: “Tam olarak
açıklanması zor bir zaman geçirdim. Oruç sırasında bir havayı hissettiğimde kendiliğinden şifa verme yeteneğine sahip olduğumun farkına vardım.” Buradan da anlaşıldığı kadarıyla Usui çeşitli Reiki Taşları sembollerinden bahsetmemiştir19. Bu itirazla
da Reiki Taşlarınin temellerine yönelik bir eleştiri yapılmaktadır.

17 Lübeck, Petter ve Rand, a.g.e., s.34. 18 Richard Rivard, “The History of Reiki Taşları Reopens”, http//www.threshold.ca/Reiki Taşları/origins.html
,(04.02.07)
19 “The True Origins of Reiki Taşları”,http//equilibra.uk.com/trueoriginsofReiki Taşları.pdf 18

Usui Sensei hakkındaki asılsız söylentilerin birçoğunun Reiki Taşları nin daha fazla insana ulaşmasının sağlamak neden ile ortaya atıldığı düşünülmektedir. Çünkü, Reiki Taşları nin Batı’ya geliş tarihi II. Dünya savaşı ile eş zamanlıdır. Pearl Harbor olayından sonra Japonlar ABD’de zor günler yaşamıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra, Pearl Harbour’un anısı hala herkesin aklında iken, Takata için bir Japon şifa tekniğini ABD’de öğretmek kolay olamazdı. Amerikan nüfusu Japonya ile bağlantılı herhangi bir şeye özel olarak ilgili değildi.

Ayrıca, o yıllarda insanlar sürekli olarak dergilerde feng shui, tai chi ve diğer enerji kökenli teknikler, geleneksel Çin tıbbı,
meridyenler, chi vb. alternatif tıp ile ilgili fikirlere maruz kalmaktaydı. O dönemde Birleşik Devletler’de bu kavramlar başka bir gezegenden gelmiş gibi görülüyordu. Takata işte bu zor koşullarda Reiki Taşları kültürünü aktarmaya çalışmıştır
20. Dolayısıyla
böyle bir zamanda bir Japon tarafından sistemleştirilen Reiki Taşlarıden bahsetmek her halde
çok zor olurdu. Bu nedenlerle Reiki Taşlarınin kurucusunun Batı’lı göstertilmeye çalışılmış
olması ihtimal dâhilindedir.

Söz konusu zorluk nedeniyle, Batılılar tarafından Reiki Taşları nin kabul edilebilmesi için Hawayo Takata, Hayashi’den öğrendiği Reiki Taşları yi modifiye etmiş, basitleştirmiş ve değiştirmiştir. Böylece Hayashi tarafından değiştirilmiş olan Usui Reiki Taşları bir değişim
daha geçirmiştir. Bir görüşe göre bayan Takata sadece Reiki Taşları uygulamalarını değiştirmemiş, Reiki Taşları ’nin öyküsü ile ilgili yeni bir hikaye oluşturmuştur. Buna göre, Takata, Tendai Budist’i olan Mikao Usui’nin, İsa’nın gerçekleştirdiği şifa mucizelerini açıklayan şifa sistemini keşfetmek için dünyayı dolaşan bir Hıristiyan dinbilimci olduğunu yaymıştır. Böylece, Usui’nin bir Hıristiyan

Doktor olduğu ve çeşitli üniversitelerde teoloji çalıştığı bilgisi ortaya çıkmıştır. Bu bilgi Reiki Taşları ile ilgili pek çok kitaba da girmiştir21. Bütün bunlar o zamanlar için Japonya düşmanı olan Amerikalıların ve diğer Hıristiyan ülkelerin Reiki Taşları yi daha kolay ve daha çabuk kabul etmeleri için yapılmıştır.