OTANT�K TA�

Reiki ve Şifalı Taşlar

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • reiki ve şifalı taşlar

Reiki ve Şifalı Taşlar en yalın tanımıyla uygulayıcının sadece ellerini kullanarak vücudun  değişik bölgelerinde dolaştırılmasıyla gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Michael H. Cohen, tarihsel olarak manevi olguların acil tedavi sağladığını söylemektedir. Tıp
alanında ve diş hekimliğinde kullanılan bu yöntemlerde hekimin dinsel iyileştirme ya da enerjiyle iyileştirme yöntemini kullanması artık yadsınan bir metod olmaktan çıkmıştır.

Enerji ile tedavi yöntemi vücutta bir uçtan diğer uca dokunma yoluyla  tedavi yöntemidir. Çeşitli tıbbi alanlarda uygulan Reiki ve Şifalı Taşlar enerji yönteminin özellikle cerrahi ve gebelik durumlarında tıbb egzersizlerle birlikte sağlığın korunması ve
hastanın eziyet çekmeden toparlanmasına yardımcı olduğu ileri sürülmektedir. Manevi tedavi yöntemlerinin diğer örnekleri ise akupunktur, masaj ve geleneksel doğal özlü ilaçlardır
79.

Reiki ve Şifalı Taşlarnin alternatif bir tıp metodu olduğu hususu günümüzde bazı çevrelerce kabul görmektedir. Reiki ve Şifalı Taşlar gibi merkezi bölgelere dokunarak yapılan masajla tedavi ve masaj terapisi, pek çok uzmanın yer aldığı bir toplantıda tartışılmış, bu yöntemlerin  alternatif tıp olarak kabul edilmesi 1992’de Chantilly Repart’ta belirtilmiştir80.

78 Steın, a.g.e., s.34. 79 Michael H. Cohen, “Healing at the borderland of medicine and religion: regulating potential
abuse of authority by spiritual healers”, Journal of Law and Religion, Cilt: 18, Sayı: 2, 2004,
s.373.
80 Cohen, y.a.g.m., s.373. 49

Daha çok şifalı bitkilerle iyileşme olarak ön plana çıkarılan alternatif tıbba yönelim son yıllarda önemli boyutlarda artmıştır. Dünyada giderek yaygınlaşan uygulamalar ve literatürdeki eksiklikler nedeniyle 1991’de ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne bağlı Ulusal Tamamlatıcı ve Alternatif Tıp Merkezi kurulmuştur. Bu merkezin amacı tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının güvenilirlik ve
etkinliğini incelemek, etkinliği bilimsel olarak da kanıtlanmış uygulamaların genel tedavilere katılımını sağlamaktır
81.

Reiki ve Şifalı Taşlar günümüzde alternatif tıp kabul edilmesi bir yana tamamlayıcı tıp
olarak da değerlendirilmekte ve özellikle ABD’de birçok hastanede
uygulanmaktadır.

Hiroshi Doi de alternatif tıp olarak Reiki ve Şifalı Taşlaryi şu şekilde tanımlamaktadır
82:

“Reiki ve Şifalı Taşlar şifası tıbbi bir tedavi değildir. Gerekli izinleri almaksızın teşhis koymak, ilaç vermek ya da tıbbi tedavi uygulamak yasadışıdır. Gerekli belgeler olmadan akupunktur, moksibüsyon, masaj ve do-on kavramlarının kullanılmasına izin
verilmemektedir. Ellerle hafifçe dokunmaya dayanan Reiki ve Şifalı Taşlar şifası, hiçbir ilaç kullanımını gerektirmediği için herhangi bir sorun yaratabileceğini düşünmek güçtür.

Manyetik veya zihinsel tedavi gibi enerji çalışmalarında uygulayıcı sürekli olarak ve hastadan ayrılmadan dikkatini enerji göndermeye odaklanmak zorundadır. Reiki ve Şifalı Taşlarde ise başlangıçta tedaviye niyetlendikten ve elleri vücut üzerine koyduktan sonra uygulayıcının herhangi bir odaklanma yapmasına ihtiyaç olmaksızın enerji kendi uyumu içinde çekilmeye başlamaktadır
92.

Tüm bunların yanı sıra Reiki ve Şifalı Taşlar bir alternatif tıp uygulaması olarak bünyesinde çeşitli farklılıkları da barındırmaktadır. Örneğin terapi amaçlı masaj ve Reiki ve Şifalı Taşlar uygulaması arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Reiki ve Şifalı Taşlar ve tedavi amaçlı masaj arasındaki farklılıklar özellikle sonuçlarda görülmemektedir. Terapi amaçlı mesaj
felsefesi de bir kişinin enerji ile iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Uygulayıcılar alıcılara nasıl ulaşacaklarının tekniklerini öğrenmektedir. Reiki ve Şifalı Taşlarde öğrenim uyumlanma yoluyla sağlanırken terapide tekniklerin öğrenilmesi söz konudur.
Reiki ve Şifalı Taşlarde öğrenim üstatlar tarafından verilirken, terapik dokunuşta uzman
uygulayıcılar görev almaktadır. Bunun dışında Reiki ve Şifalı Taşlar de eller kişinin hep
üzerindeyken, terapik mesajda eller enerjiyi göndermek için kişinin çevresinde
dolaşmaktadır
93.

3. REİKİNİN UYGULAMA ALANLARI

Reiki ve Şifalı Taşlar uygulaması kendine ve başkalarına olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Başkalarına Reiki ve Şifalı Taşlar uygulaması ise sadece diğer insanları kapsamamaktadır. Buna hayvanlar, bitkiler gibi varlıklar ile yiyecek, içecek, ilaçlar
vs. de dâhildir.

Reiki ve Şifalı Taşlar

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • reiki ve şifalı taşlar
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Reiki ve Şifalı Taşlar en yalın tanımıyla uygulayıcının sadece ellerini kullanarak vücudun  değişik bölgelerinde dolaştırılmasıyla gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Michael H. Cohen, tarihsel olarak manevi olguların acil tedavi sağladığını söylemektedir. Tıp
alanında ve diş hekimliğinde kullanılan bu yöntemlerde hekimin dinsel iyileştirme ya da enerjiyle iyileştirme yöntemini kullanması artık yadsınan bir metod olmaktan çıkmıştır.

Enerji ile tedavi yöntemi vücutta bir uçtan diğer uca dokunma yoluyla  tedavi yöntemidir. Çeşitli tıbbi alanlarda uygulan Reiki ve Şifalı Taşlar enerji yönteminin özellikle cerrahi ve gebelik durumlarında tıbb egzersizlerle birlikte sağlığın korunması ve
hastanın eziyet çekmeden toparlanmasına yardımcı olduğu ileri sürülmektedir. Manevi tedavi yöntemlerinin diğer örnekleri ise akupunktur, masaj ve geleneksel doğal özlü ilaçlardır
79.

Reiki ve Şifalı Taşlarnin alternatif bir tıp metodu olduğu hususu günümüzde bazı çevrelerce kabul görmektedir. Reiki ve Şifalı Taşlar gibi merkezi bölgelere dokunarak yapılan masajla tedavi ve masaj terapisi, pek çok uzmanın yer aldığı bir toplantıda tartışılmış, bu yöntemlerin  alternatif tıp olarak kabul edilmesi 1992’de Chantilly Repart’ta belirtilmiştir80.

78 Steın, a.g.e., s.34. 79 Michael H. Cohen, “Healing at the borderland of medicine and religion: regulating potential
abuse of authority by spiritual healers”, Journal of Law and Religion, Cilt: 18, Sayı: 2, 2004,
s.373.
80 Cohen, y.a.g.m., s.373. 49

Daha çok şifalı bitkilerle iyileşme olarak ön plana çıkarılan alternatif tıbba yönelim son yıllarda önemli boyutlarda artmıştır. Dünyada giderek yaygınlaşan uygulamalar ve literatürdeki eksiklikler nedeniyle 1991’de ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne bağlı Ulusal Tamamlatıcı ve Alternatif Tıp Merkezi kurulmuştur. Bu merkezin amacı tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının güvenilirlik ve
etkinliğini incelemek, etkinliği bilimsel olarak da kanıtlanmış uygulamaların genel tedavilere katılımını sağlamaktır
81.

Reiki ve Şifalı Taşlar günümüzde alternatif tıp kabul edilmesi bir yana tamamlayıcı tıp
olarak da değerlendirilmekte ve özellikle ABD’de birçok hastanede
uygulanmaktadır.

Hiroshi Doi de alternatif tıp olarak Reiki ve Şifalı Taşlaryi şu şekilde tanımlamaktadır
82:

“Reiki ve Şifalı Taşlar şifası tıbbi bir tedavi değildir. Gerekli izinleri almaksızın teşhis koymak, ilaç vermek ya da tıbbi tedavi uygulamak yasadışıdır. Gerekli belgeler olmadan akupunktur, moksibüsyon, masaj ve do-on kavramlarının kullanılmasına izin
verilmemektedir. Ellerle hafifçe dokunmaya dayanan Reiki ve Şifalı Taşlar şifası, hiçbir ilaç kullanımını gerektirmediği için herhangi bir sorun yaratabileceğini düşünmek güçtür.

Manyetik veya zihinsel tedavi gibi enerji çalışmalarında uygulayıcı sürekli olarak ve hastadan ayrılmadan dikkatini enerji göndermeye odaklanmak zorundadır. Reiki ve Şifalı Taşlarde ise başlangıçta tedaviye niyetlendikten ve elleri vücut üzerine koyduktan sonra uygulayıcının herhangi bir odaklanma yapmasına ihtiyaç olmaksızın enerji kendi uyumu içinde çekilmeye başlamaktadır
92.

Tüm bunların yanı sıra Reiki ve Şifalı Taşlar bir alternatif tıp uygulaması olarak bünyesinde çeşitli farklılıkları da barındırmaktadır. Örneğin terapi amaçlı masaj ve Reiki ve Şifalı Taşlar uygulaması arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Reiki ve Şifalı Taşlar ve tedavi amaçlı masaj arasındaki farklılıklar özellikle sonuçlarda görülmemektedir. Terapi amaçlı mesaj
felsefesi de bir kişinin enerji ile iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Uygulayıcılar alıcılara nasıl ulaşacaklarının tekniklerini öğrenmektedir. Reiki ve Şifalı Taşlarde öğrenim uyumlanma yoluyla sağlanırken terapide tekniklerin öğrenilmesi söz konudur.
Reiki ve Şifalı Taşlarde öğrenim üstatlar tarafından verilirken, terapik dokunuşta uzman
uygulayıcılar görev almaktadır. Bunun dışında Reiki ve Şifalı Taşlar de eller kişinin hep
üzerindeyken, terapik mesajda eller enerjiyi göndermek için kişinin çevresinde
dolaşmaktadır
93.

3. REİKİNİN UYGULAMA ALANLARI

Reiki ve Şifalı Taşlar uygulaması kendine ve başkalarına olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Başkalarına Reiki ve Şifalı Taşlar uygulaması ise sadece diğer insanları kapsamamaktadır. Buna hayvanlar, bitkiler gibi varlıklar ile yiyecek, içecek, ilaçlar
vs. de dâhildir.