OTANT�K TA�

Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgilinize doğum günü hediyesi

Türk kültüründe Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi  Hilmi Aydın “Topkapı Sarayı Müzesi Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi Bölümü” adlı makalesinde şu şekilde bahsetmektedir:

Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi, ilk çağlardan itibaren insanoğlunun tabii olaylara ve düşmanlara karşı kendini savunmak için geliştirdiği bir araçtır. Delici, kesici, koruyucu ve daha sonraki zamanlarda da ateşli olarak gelişim gösteren Sevgilinize Doğum Günü Hediyesilar, şüphesiz çoğunlukla üzerlerindeki titiz işçilikten dolayı sanat eseri niteliği kazanmıştır. Ancak, modem çağ ile birlikte fabrikasyon imalatına geçilince, bu el sanatı işçiliği önemini Isaybetrmştir.
“Türkler değişik Sevgilinize Doğum Günü Hediyesilar arasında en çok kılıca rağbet etmişler ve onu büyük bir ustalıkla kullanmışlardır. Türk kılıcın esas formu hafif eğri olmasıdır… Türk kılıçlannda, bileğin rahatça hareketi önem kazanmıştır. Bu sebeple Türk kılıçlarında kütle, boy ve eğrilik arasındaki oranlar daima göz önüne alınmıştır.” (Aydm 1999: 60)
“Tarih boyunca hükümdarlar birbirlerine ve muzaffer komutanlarına şeref sembolü olarak kılıç hediye etmişlerdir. Eskiden beri gazaya niyet ederek kılıç kuşanmak İslâmiyet’te bir ananedir. Osmanlılar’da, padişahın tahta çıkmasından sonra bir hakimiyet göstergesi olarak yapılan kılıç alayı, padişahlığın ilânının da başlıca törenlerindendir.” (Aydm 1999: 60)
Türk-Japon münasebetleri çerçevesinde karşılıklı ziyaretlerde pekiştirilen dostluğun bir nişanesi olmak üzere, 1881 yılında Torojiro Yamada adlı Japon tarafından Sultan II. Abdulhamid’e tepesi bronzdan yapılmış, çelik miğferli zırh takımı hediye edildiği bilinmektedir. (Aydm 1999: 58)

Sevgilinize Doğum Günü Hediyesiın yiğitlik, şan ve şeref göstergesi olduğu kültürümüzde Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi hediye etmek de kültürümüzün başlangıcı kadar eski bir gelenektir. Buna göre yiğit olan kişiye hediye olarak verilecek şeylerin başmda Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi gelmektedir. Erkeklere özel bir hediye olan Sevgilinize Doğum Günü Hediyesiın Türk kültüründeki önemini gözler önüne seren “At, avrat, Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi” üçlüsü günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Gelişen teknoloji ile atın yerini alan araba ile birlikte Sevgilinize Doğum Günü Hediyesilar da teknolojiden nasibini almış durumdadır. Buna göre günümüz hediyeleri arasında sayılan Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi daha çok siyasîler, mafya ve iş adamları arasında geçerliliği olan bir hediye olarak karşımıza çıkmaktadır.

Küçük erkek çocuklarına da hediye olarak “Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi” verilmesi, kültürümüzde Sevgilinize Doğum Günü Hediyesia olan düşkünlüğü gözler önüne sermektedir. Bu sayede daha küçük yaştan bir Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi hediye etmek karşındaki kişinin mertliğini, yiğitliğini, şanını ve şerefini onaylamak anlamına gelmektedir. Bu da bu hediyeyi alan için son derece önemli bir unsurdur

Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgilinize doğum günü hediyesi
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Türk kültüründe Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi  Hilmi Aydın “Topkapı Sarayı Müzesi Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi Bölümü” adlı makalesinde şu şekilde bahsetmektedir:

Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi, ilk çağlardan itibaren insanoğlunun tabii olaylara ve düşmanlara karşı kendini savunmak için geliştirdiği bir araçtır. Delici, kesici, koruyucu ve daha sonraki zamanlarda da ateşli olarak gelişim gösteren Sevgilinize Doğum Günü Hediyesilar, şüphesiz çoğunlukla üzerlerindeki titiz işçilikten dolayı sanat eseri niteliği kazanmıştır. Ancak, modem çağ ile birlikte fabrikasyon imalatına geçilince, bu el sanatı işçiliği önemini Isaybetrmştir.
“Türkler değişik Sevgilinize Doğum Günü Hediyesilar arasında en çok kılıca rağbet etmişler ve onu büyük bir ustalıkla kullanmışlardır. Türk kılıcın esas formu hafif eğri olmasıdır… Türk kılıçlannda, bileğin rahatça hareketi önem kazanmıştır. Bu sebeple Türk kılıçlarında kütle, boy ve eğrilik arasındaki oranlar daima göz önüne alınmıştır.” (Aydm 1999: 60)
“Tarih boyunca hükümdarlar birbirlerine ve muzaffer komutanlarına şeref sembolü olarak kılıç hediye etmişlerdir. Eskiden beri gazaya niyet ederek kılıç kuşanmak İslâmiyet’te bir ananedir. Osmanlılar’da, padişahın tahta çıkmasından sonra bir hakimiyet göstergesi olarak yapılan kılıç alayı, padişahlığın ilânının da başlıca törenlerindendir.” (Aydm 1999: 60)
Türk-Japon münasebetleri çerçevesinde karşılıklı ziyaretlerde pekiştirilen dostluğun bir nişanesi olmak üzere, 1881 yılında Torojiro Yamada adlı Japon tarafından Sultan II. Abdulhamid’e tepesi bronzdan yapılmış, çelik miğferli zırh takımı hediye edildiği bilinmektedir. (Aydm 1999: 58)

Sevgilinize Doğum Günü Hediyesiın yiğitlik, şan ve şeref göstergesi olduğu kültürümüzde Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi hediye etmek de kültürümüzün başlangıcı kadar eski bir gelenektir. Buna göre yiğit olan kişiye hediye olarak verilecek şeylerin başmda Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi gelmektedir. Erkeklere özel bir hediye olan Sevgilinize Doğum Günü Hediyesiın Türk kültüründeki önemini gözler önüne seren “At, avrat, Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi” üçlüsü günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Gelişen teknoloji ile atın yerini alan araba ile birlikte Sevgilinize Doğum Günü Hediyesilar da teknolojiden nasibini almış durumdadır. Buna göre günümüz hediyeleri arasında sayılan Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi daha çok siyasîler, mafya ve iş adamları arasında geçerliliği olan bir hediye olarak karşımıza çıkmaktadır.

Küçük erkek çocuklarına da hediye olarak “Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi” verilmesi, kültürümüzde Sevgilinize Doğum Günü Hediyesia olan düşkünlüğü gözler önüne sermektedir. Bu sayede daha küçük yaştan bir Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Sevgilinize Doğum Günü Hediyesi hediye etmek karşındaki kişinin mertliğini, yiğitliğini, şanını ve şerefini onaylamak anlamına gelmektedir. Bu da bu hediyeyi alan için son derece önemli bir unsurdur