OTANT�K TA�

Sevgiliye Dogum Gunu Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgiliye dogum gunu hediyeleri

Yıldınm’ın folklorun mahiyeti olarak bahsettiği bu beş özellik çerçevesinde “Türk Kültüründe Sevgiliye Dogum Gunu Hediyeleri leşme Geleneği ve Sevgiliye Dogum Gunu Hediyeleriler” konusu incelendiğinde Türk kültüründe Sevgiliye Dogum Gunu Hediyeleri leşme geleneğinin bu özelliklerin çoğuna uyduğu görülmektedir. Buna göre Türk Sevgiliye Dogum Gunu Hediyelerileşme geleneğinde, “saçı, adak” gibi ritüelistik uygulamaların yanında “anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, yılbaşı Sevgiliye Dogum Gunu Hediyelerileşmeleri” gibi farklı kültürlerden kültürümüze geçmiş uygulamalar da bulunmaktadır. Bu uygulamalar da bize Türk Sevgiliye Dogum Gunu Hediyelerileşme geleneğinin sözlü olma, geleneğe bağlılık, çeşitlenme, anonimlik ve kalıplaşma özeUMerini yansıtan uygulamalardır.

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde öncelikle Türk kültürünün temel yazılı kaynaklan taranacak, bu konuda yazılmış müstakil eserler incelenecektir. Oluşturulacak araştırma plânı kapsamında, gerekirse çeşitli mülakatlar ve anketler gerçekleştirilecektir. Aynca, Türk Sevgiliye Dogum Gunu Hediyelerileşme geleneği ve Sevgiliye Dogum Gunu Hediyeleri ler ile ilgili olarak medya kapsamındaki görsel-işitsel araçlardaki verilere de başvurulacaktır. Söz konusu geleneğin Türk kültürü ve toplumu açısından işlevleri de belirlenmeye çalışılacaktır.

Sevgiliye Dogum Gunu Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgiliye dogum gunu hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Yıldınm’ın folklorun mahiyeti olarak bahsettiği bu beş özellik çerçevesinde “Türk Kültüründe Sevgiliye Dogum Gunu Hediyeleri leşme Geleneği ve Sevgiliye Dogum Gunu Hediyeleriler” konusu incelendiğinde Türk kültüründe Sevgiliye Dogum Gunu Hediyeleri leşme geleneğinin bu özelliklerin çoğuna uyduğu görülmektedir. Buna göre Türk Sevgiliye Dogum Gunu Hediyelerileşme geleneğinde, “saçı, adak” gibi ritüelistik uygulamaların yanında “anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, yılbaşı Sevgiliye Dogum Gunu Hediyelerileşmeleri” gibi farklı kültürlerden kültürümüze geçmiş uygulamalar da bulunmaktadır. Bu uygulamalar da bize Türk Sevgiliye Dogum Gunu Hediyelerileşme geleneğinin sözlü olma, geleneğe bağlılık, çeşitlenme, anonimlik ve kalıplaşma özeUMerini yansıtan uygulamalardır.

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde öncelikle Türk kültürünün temel yazılı kaynaklan taranacak, bu konuda yazılmış müstakil eserler incelenecektir. Oluşturulacak araştırma plânı kapsamında, gerekirse çeşitli mülakatlar ve anketler gerçekleştirilecektir. Aynca, Türk Sevgiliye Dogum Gunu Hediyelerileşme geleneği ve Sevgiliye Dogum Gunu Hediyeleri ler ile ilgili olarak medya kapsamındaki görsel-işitsel araçlardaki verilere de başvurulacaktır. Söz konusu geleneğin Türk kültürü ve toplumu açısından işlevleri de belirlenmeye çalışılacaktır.