OTANT�K TA�

Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgiliye doğum günü hediyesi fikirleri

Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleri Evlilik töreni kendi içinde birçok törensel yapıyı barındırmaktadır; söz, nişan, kına, düğün vb. gibi. Bu törensel yapının başından sonuna kadar küçüklü büyüklü Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleri alıp vermeler görülmektedir. Burada diyebiliriz ki düğün geleneği Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileşme çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu çalışmada evlilik töreninin
oluşumu hakkında bilgi vermekten ziyade, bu vesilelerle verilen Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleri ler ve bu Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin anlamlan üzerinde durmaya çalışılacaktır.

Evlilik töreninde Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileşme hakkında Sedat Veyis Örnek şunlan söylemektedir:
“Evlenme olayının hemen her aşaması Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleriyle, bağışla, ödemeyle, ziyaretle, bir araya gelmeyle ilgili birtakım âdetleri de gerekli kılmaktadır. Oldukça zengin bir tablo çizen ve yöresel özellikleri de içererek çeşitlemeler gösteren bu gelenek ve âdetlerin yerine getirilmelerine özen gösterilir. Böylece, yaşamın bu önemli olayı, geleneklerin belirlediği çerçeve içerisinde, söz konusu toplumun ya da grubun olurundan geçirilerek, değerler sistemiyle ve bu sistemleri işleten mekanizmalarla uygunluk sağlanmış olur. Tersi durumda, yani törelerin öngördüğü beklentilere uyulmaması durumundaysa, çevrenin ayıplayıcı, kmayıcı ve zorlayıcı nitelikteki yaptırunlarryla karşılaşılır ki, bunu da kinişe istemez.” (Örnek 2000: 198)
Nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerisi ve yüzük vermek, Türklerin çok eski çağlardan beri yaptıkları yaygın bir âdetleri ve inanışları idi. Hun çağma ait Çin kaynaklannda bile elimizde, bu âdet ile ilgili bilgiler vardır. Dede Korkut kitabmda da bununla ilgili pek çok değerli bilgiler bulabiliyoruz. Bunlardan birini örnek olarak verelim: “(Beğrek) barınağından altun yüzügi çıkardı, kızun burmağına geçtirdi, ortamuzda bu nişan olsun Han kızi didi”. (Ögel 1991: 263)

Nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerisi, nişanda erkek tarafının kız tarafına kız tarafının da erkek tarafına gönderdiği Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerdir. Bu Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler genellikle bir bohça içinde gönderilmekle beraber bazı yörelerde bavul içerisine konulup da gönderilebilmektedir.

Nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileri farklı yörelerde de olsa çoğunlukla birbirine benzer şeylerden altın takılar, çeşitli süs eşyaları, iç çamaşırı, giyecek vb. şeylerden oluşmaktadır.

“Düğün alışverişinde, gelinin ihtiyaçları karşılandıktan sonra, kayın valide ve kayın peder, kız kardeş, amca, yenge, teyze gibi birinci derecedeki yakınlara da elbiselik kumaş veya takım elbise, terlik, ayakkabı, yazma, çorap gibi gönülleri hoş tutacak Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler alınır. (Öğüt Eker 1997: 292)
Nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileri arasında bohça önemli bir yer tutmaktadır. Ankara’da nişan bohçası hazrrlamrken gelinin ve damadın yakın akrabalarına bohça gönderilmektedir. Buna göre kız evine gönderilen gelin bohçasmda çamaşır, çorap, patik, havlu, yazma, seccade, tespih, kıyafet, ayakkabı, terlik, gecelik, lif gibi şeyler yer alırken benzer şeyler de kızın annesine, kız kardeşine gönderilmektedir. Erkek bohçalarında ise kız bohçasından farklı olarak gömlek, kravat gibi şeyler eklenmektedir. Ailelerin maddî durumuna göre bohçaların içinde takılar da yer alabilmektedir.

Samsun’da nişandan iki gün önce oğlan evi tarafından kız evine boya, şeker, kahve gönderildiği bilinmektedir. Tepsi içine konulan gaz boyaması bir çevre, elmas yüzük, küpe, beşi birlik, gümüş kemer, bilezik, altın saat ve çakmak bir aynanın önüne dizilmektedir. Tepsinin iki kulpundan tel geçiri lererk üzeri gaz boyama ile örtülmektedir. İkinci bir tepside ise kıyafetler yer almaktadır. Cuma günü bu tepsilerin erkek evi tarafından kız evine getirildiği bilinmektedir. (Önal 1936:20-21)
Kastamonu’da ise nişan için iki küpe, beşibirlik, birkaç parça kumaş, iki büyük ekmek, iki helva tekeri, nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerisi olarak kız evine gönderilmektedir. (Erdentuğ 1967: 210) Burada gönderilen Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilere dikat edilecek olursa ziynet eşyalarının yanı sura ekmek ve helva tekeri de bulunmaktadu”. Ekmek bereketi ve bolluğu simgelerken, helva tekeri de ağız tatlılığım göstermektedir. Ekmek ve helvadan ikişer tane verilmesinin nedeni ise evli çiftin bolluğu, bereketi ve ağız tatlılığım birlikte yaşamalarım temenni etmek amacım taşımaktadır.

Makedonya Türkleriııin yaşadığı Kocacık’ta nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileri zengin-fakir hep aynıdır. Oğlan tarafı kız tarafına bir san lira, bir şubata (ipek grep), bir de gümüş yüzük verir. Buna karşılık kız tarafı, dünürcü basma bir çift çorap, bir telli mahrama verir. (Kartal 1987: 211) zengin olsun, fakir olsun gönderilen Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin aynı oluşu oldukça önemli bir konudur. Buna göre sosyal statü ve üstünlük simgesi olan nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileri Makedonya Türkleri tarafından sadece geleneğin gerçekleşmesi amacıyla veriliyor demektir. Burada Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin maddî değeri değil daha çok manevî değeri önem arzetmektedir.

Evlilik hazırlığı sırasında araya giren bayramlar, Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileşmek için önemli vesileler oluştıırmaktadır. Oğlan evi ve kız evi arasında sürekli bir bohça alışverişi söz konusudur. Karşılıklı gönderilen bu bohçalar aileler arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmakta ve tarafların bubMerinden beklentilerini daha da neüeştirmektedir. Bayram bohçalarında genellikle gelinin ve damadın giyebileceği bayramlık kıyafetler baş şurada yer almaktadır. Bununla birlikte kız bohçasında damadın ailesinin kızın çeyizine koyması için gönderdiği Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler ve kızın ailesine gönderilen Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler yer almaktadır. Bu bohçanın karşılığı da kız evinden oğlan evine denk bir bohçe gönderilrnaktedir.

 

Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgiliye doğum günü hediyesi fikirleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleri Evlilik töreni kendi içinde birçok törensel yapıyı barındırmaktadır; söz, nişan, kına, düğün vb. gibi. Bu törensel yapının başından sonuna kadar küçüklü büyüklü Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleri alıp vermeler görülmektedir. Burada diyebiliriz ki düğün geleneği Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileşme çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu çalışmada evlilik töreninin
oluşumu hakkında bilgi vermekten ziyade, bu vesilelerle verilen Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleri ler ve bu Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin anlamlan üzerinde durmaya çalışılacaktır.

Evlilik töreninde Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileşme hakkında Sedat Veyis Örnek şunlan söylemektedir:
“Evlenme olayının hemen her aşaması Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleriyle, bağışla, ödemeyle, ziyaretle, bir araya gelmeyle ilgili birtakım âdetleri de gerekli kılmaktadır. Oldukça zengin bir tablo çizen ve yöresel özellikleri de içererek çeşitlemeler gösteren bu gelenek ve âdetlerin yerine getirilmelerine özen gösterilir. Böylece, yaşamın bu önemli olayı, geleneklerin belirlediği çerçeve içerisinde, söz konusu toplumun ya da grubun olurundan geçirilerek, değerler sistemiyle ve bu sistemleri işleten mekanizmalarla uygunluk sağlanmış olur. Tersi durumda, yani törelerin öngördüğü beklentilere uyulmaması durumundaysa, çevrenin ayıplayıcı, kmayıcı ve zorlayıcı nitelikteki yaptırunlarryla karşılaşılır ki, bunu da kinişe istemez.” (Örnek 2000: 198)
Nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerisi ve yüzük vermek, Türklerin çok eski çağlardan beri yaptıkları yaygın bir âdetleri ve inanışları idi. Hun çağma ait Çin kaynaklannda bile elimizde, bu âdet ile ilgili bilgiler vardır. Dede Korkut kitabmda da bununla ilgili pek çok değerli bilgiler bulabiliyoruz. Bunlardan birini örnek olarak verelim: “(Beğrek) barınağından altun yüzügi çıkardı, kızun burmağına geçtirdi, ortamuzda bu nişan olsun Han kızi didi”. (Ögel 1991: 263)

Nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerisi, nişanda erkek tarafının kız tarafına kız tarafının da erkek tarafına gönderdiği Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerdir. Bu Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler genellikle bir bohça içinde gönderilmekle beraber bazı yörelerde bavul içerisine konulup da gönderilebilmektedir.

Nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileri farklı yörelerde de olsa çoğunlukla birbirine benzer şeylerden altın takılar, çeşitli süs eşyaları, iç çamaşırı, giyecek vb. şeylerden oluşmaktadır.

“Düğün alışverişinde, gelinin ihtiyaçları karşılandıktan sonra, kayın valide ve kayın peder, kız kardeş, amca, yenge, teyze gibi birinci derecedeki yakınlara da elbiselik kumaş veya takım elbise, terlik, ayakkabı, yazma, çorap gibi gönülleri hoş tutacak Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler alınır. (Öğüt Eker 1997: 292)
Nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileri arasında bohça önemli bir yer tutmaktadır. Ankara’da nişan bohçası hazrrlamrken gelinin ve damadın yakın akrabalarına bohça gönderilmektedir. Buna göre kız evine gönderilen gelin bohçasmda çamaşır, çorap, patik, havlu, yazma, seccade, tespih, kıyafet, ayakkabı, terlik, gecelik, lif gibi şeyler yer alırken benzer şeyler de kızın annesine, kız kardeşine gönderilmektedir. Erkek bohçalarında ise kız bohçasından farklı olarak gömlek, kravat gibi şeyler eklenmektedir. Ailelerin maddî durumuna göre bohçaların içinde takılar da yer alabilmektedir.

Samsun’da nişandan iki gün önce oğlan evi tarafından kız evine boya, şeker, kahve gönderildiği bilinmektedir. Tepsi içine konulan gaz boyaması bir çevre, elmas yüzük, küpe, beşi birlik, gümüş kemer, bilezik, altın saat ve çakmak bir aynanın önüne dizilmektedir. Tepsinin iki kulpundan tel geçiri lererk üzeri gaz boyama ile örtülmektedir. İkinci bir tepside ise kıyafetler yer almaktadır. Cuma günü bu tepsilerin erkek evi tarafından kız evine getirildiği bilinmektedir. (Önal 1936:20-21)
Kastamonu’da ise nişan için iki küpe, beşibirlik, birkaç parça kumaş, iki büyük ekmek, iki helva tekeri, nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerisi olarak kız evine gönderilmektedir. (Erdentuğ 1967: 210) Burada gönderilen Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilere dikat edilecek olursa ziynet eşyalarının yanı sura ekmek ve helva tekeri de bulunmaktadu”. Ekmek bereketi ve bolluğu simgelerken, helva tekeri de ağız tatlılığım göstermektedir. Ekmek ve helvadan ikişer tane verilmesinin nedeni ise evli çiftin bolluğu, bereketi ve ağız tatlılığım birlikte yaşamalarım temenni etmek amacım taşımaktadır.

Makedonya Türkleriııin yaşadığı Kocacık’ta nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileri zengin-fakir hep aynıdır. Oğlan tarafı kız tarafına bir san lira, bir şubata (ipek grep), bir de gümüş yüzük verir. Buna karşılık kız tarafı, dünürcü basma bir çift çorap, bir telli mahrama verir. (Kartal 1987: 211) zengin olsun, fakir olsun gönderilen Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin aynı oluşu oldukça önemli bir konudur. Buna göre sosyal statü ve üstünlük simgesi olan nişan Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileri Makedonya Türkleri tarafından sadece geleneğin gerçekleşmesi amacıyla veriliyor demektir. Burada Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin maddî değeri değil daha çok manevî değeri önem arzetmektedir.

Evlilik hazırlığı sırasında araya giren bayramlar, Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirlerileşmek için önemli vesileler oluştıırmaktadır. Oğlan evi ve kız evi arasında sürekli bir bohça alışverişi söz konusudur. Karşılıklı gönderilen bu bohçalar aileler arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmakta ve tarafların bubMerinden beklentilerini daha da neüeştirmektedir. Bayram bohçalarında genellikle gelinin ve damadın giyebileceği bayramlık kıyafetler baş şurada yer almaktadır. Bununla birlikte kız bohçasında damadın ailesinin kızın çeyizine koyması için gönderdiği Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler ve kızın ailesine gönderilen Sevgiliye Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler yer almaktadır. Bu bohçanın karşılığı da kız evinden oğlan evine denk bir bohçe gönderilrnaktedir.