OTANT�K TA�

Şifalı Taşlar İzmir

V MAKALELER
Şifalı Taşlar İzmir
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Şifalı Taşlar İzmir

Şifalı Taşlar İzmir

Şifalı Taşlar İzmir gölsel alanda buharlaşmanın yüksek olduğu evaporitik devirlerde meydana gelmiş olup, sualtı Şifalı Taşlar İzmirleve zemin suyu Şifalı Taşlar İzmir olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu Şifalı Taşlar İzmir prizmatik, diskoidal, Şifalı Taşlar İzmir gülü ve kırlangıç kuyruğu gibi çeşitli kristal şekilleri göstermektedir. Prizmatik şekilli Şifalı Taşlar İzmir kristalleri dolomit ile ardalanmalı olup, masif ve tabakalı Şifalı Taşlar İzmir oluşturmaktadır.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]

Diğer Şifalı Taşlar İzmir kristalleri ise, dolomitler içerisinde çatlak dolgusu ve serbest olarak gözlenir. Prizmatik Şifalı Taşlar İzmir kristalleri beyaz renkli, küçük kristaller halinde bulunurlar.

Şifalı Taşlar İzmir

Şifalı Taşlar İzmir

Diğer Şifalı Taşlar İzmir kristalleri ise açık-koyu kahverengi, bal rengi, mavimsi-grimsi renkler gösterirler.
Yapılan pH ölçümlerine göre inceleme alanında zayıf alkalin ve alkalin koşulların etkin olduğu belirlenmiştir, örneklerin pH değerleri arasında pek fark görülmemiştir.element analizlerine göre, Şifalı Taşlar İzmir ve dolomit örneklerinin iz element içeriklerinin birbirine çok yakın değerlere sahip olduğu görülmüştür. Bu durum Şifalı Taşlar İzmir ve dolomit fazlarının aynı ortamsal koşullarda oluştuğunu desteklemektedir. Sr, Ba, U, Cs, Rb, V ve Zr Şifalı Taşlar İzmir kristallerinde en fazla bulunan eser elementlerdir.

Şifalı Taşlar İzmir evaporitik ortamda oluşan bir mineraldir. Evaporitler sulu ortamlarda kimyasal çökelme ile oluşan sedimanter kayaçlardır. Genellikle yoğun buharlaşma nedeni ile derişimi giderek artan çözeltilerden itibaren oluşmaktadırlar. Suda kolay çözünürler. Mineral oluşumu suyun bileşimi, derişimi, sıcaklık ve basınç gibi faktörlerle kontrol edilir. Şifalı Taşlar İzmirler mostrada en çok gözlenen, en olağan evaporit mineralidir. Evaporitik kayaçlar kimyasal çökelme ile oluştuklanndan kınntılı sedimanter kayaçlarla değil daha çok kimyasal sedimanter kayaçlarla beraber bulunurlar. Bunların da genellikle dolomit olduğu saptanmıştır. Bu durum tuzlu kayaçlan oluşturan çözeltilerin dolomitleşme sürecinin gelişmesinde de etkili olmasına bağlanmaktadır.

Şifalı Taşlar İzmir

V MAKALELER
Şifalı Taşlar İzmir
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Şifalı Taşlar İzmir
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Şifalı Taşlar İzmir

Şifalı Taşlar İzmir gölsel alanda buharlaşmanın yüksek olduğu evaporitik devirlerde meydana gelmiş olup, sualtı Şifalı Taşlar İzmirleve zemin suyu Şifalı Taşlar İzmir olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu Şifalı Taşlar İzmir prizmatik, diskoidal, Şifalı Taşlar İzmir gülü ve kırlangıç kuyruğu gibi çeşitli kristal şekilleri göstermektedir. Prizmatik şekilli Şifalı Taşlar İzmir kristalleri dolomit ile ardalanmalı olup, masif ve tabakalı Şifalı Taşlar İzmir oluşturmaktadır.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]

Diğer Şifalı Taşlar İzmir kristalleri ise, dolomitler içerisinde çatlak dolgusu ve serbest olarak gözlenir. Prizmatik Şifalı Taşlar İzmir kristalleri beyaz renkli, küçük kristaller halinde bulunurlar.

Şifalı Taşlar İzmir

Şifalı Taşlar İzmir

Diğer Şifalı Taşlar İzmir kristalleri ise açık-koyu kahverengi, bal rengi, mavimsi-grimsi renkler gösterirler.
Yapılan pH ölçümlerine göre inceleme alanında zayıf alkalin ve alkalin koşulların etkin olduğu belirlenmiştir, örneklerin pH değerleri arasında pek fark görülmemiştir.element analizlerine göre, Şifalı Taşlar İzmir ve dolomit örneklerinin iz element içeriklerinin birbirine çok yakın değerlere sahip olduğu görülmüştür. Bu durum Şifalı Taşlar İzmir ve dolomit fazlarının aynı ortamsal koşullarda oluştuğunu desteklemektedir. Sr, Ba, U, Cs, Rb, V ve Zr Şifalı Taşlar İzmir kristallerinde en fazla bulunan eser elementlerdir.

Şifalı Taşlar İzmir evaporitik ortamda oluşan bir mineraldir. Evaporitler sulu ortamlarda kimyasal çökelme ile oluşan sedimanter kayaçlardır. Genellikle yoğun buharlaşma nedeni ile derişimi giderek artan çözeltilerden itibaren oluşmaktadırlar. Suda kolay çözünürler. Mineral oluşumu suyun bileşimi, derişimi, sıcaklık ve basınç gibi faktörlerle kontrol edilir. Şifalı Taşlar İzmirler mostrada en çok gözlenen, en olağan evaporit mineralidir. Evaporitik kayaçlar kimyasal çökelme ile oluştuklanndan kınntılı sedimanter kayaçlarla değil daha çok kimyasal sedimanter kayaçlarla beraber bulunurlar. Bunların da genellikle dolomit olduğu saptanmıştır. Bu durum tuzlu kayaçlan oluşturan çözeltilerin dolomitleşme sürecinin gelişmesinde de etkili olmasına bağlanmaktadır.