OTANT�K TA�

Şifalı Taşlar ve Burçlar

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • Şifalı Taşlar ve Burçlar

Şifalı Taşlar ve Burçlar

Şifalı Taşlar ve Burçlar İnsanlar, gezegenler ve burçlar kuşağı ile şifalı taşlar arasında çeşitli bağlantılar kurmuşlardır. Doğadaki herşey gibi gezegenlerin ve yıldızlann da ruhsal nitelikleri vardır. Sizler onla-nn bu özelliklerinden en fazla doğum anınızda etkilenirsiniz. Doğum anınızı gösteren yıldız haritanız, yıldızlann ve gezegenlerin ve burçların ruhsal nitelikleri sezgi yolu ile farkedilmişler-dir. Bu yüzden bu konudaki açıklamalar inançlara ve kişisel deneyimlerin aktanmlarına dayanmaktadır. Taşlarla gezegen ve burçlann ilişkileri böylece kişisel (sübjektif) olmakta ve benzer özelliklerin, belli bir çerçevede birbirlerine bağlanmalan üzerine kurulmaktadır.
Eğer astroloji, numeroloji (sayı bilimi), tarot, kabbala gibi konularla ilgiliyseniz, taşların şifa verici yönlerini anlamak için yıldız haritanızdaki gök cisimlerini kullanabilirsiniz. Taşların nitelikleriyle gök cisimlerinin özelliklerini birleştirdiğinizde daha geniş bir bilgiye ulaşacak, böylece, onlarla çalışmanın yeni yollannı bulabileceksiniz.

Şifalı Taşlar ve Burçlar niteliklerinin birbirlerinden oldukça farklı tanımla-malanmn çeşitli nedenleri olabileceğini unutmamalı, onlarla yaşayan farklı deneyimlere saygı duymalısınız. Bununla birlikte, taşlarla olan ilişkinizde kendi algılarınıza ve inançlannıza gü-venmeniz en iyisidir. Okuduklannızın, onlan yazan insanlar için doğru olduğunu bilin ve sizin de kendi doğrulannızı oluşturma sürecinde olduğunuzu hatırlayın. Algılannıza her zaman önem vermelisiniz.

Şifalı Taşlar ve Burçlar

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • Şifalı Taşlar ve Burçlar
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Şifalı Taşlar ve Burçlar

Şifalı Taşlar ve Burçlar İnsanlar, gezegenler ve burçlar kuşağı ile şifalı taşlar arasında çeşitli bağlantılar kurmuşlardır. Doğadaki herşey gibi gezegenlerin ve yıldızlann da ruhsal nitelikleri vardır. Sizler onla-nn bu özelliklerinden en fazla doğum anınızda etkilenirsiniz. Doğum anınızı gösteren yıldız haritanız, yıldızlann ve gezegenlerin ve burçların ruhsal nitelikleri sezgi yolu ile farkedilmişler-dir. Bu yüzden bu konudaki açıklamalar inançlara ve kişisel deneyimlerin aktanmlarına dayanmaktadır. Taşlarla gezegen ve burçlann ilişkileri böylece kişisel (sübjektif) olmakta ve benzer özelliklerin, belli bir çerçevede birbirlerine bağlanmalan üzerine kurulmaktadır.
Eğer astroloji, numeroloji (sayı bilimi), tarot, kabbala gibi konularla ilgiliyseniz, taşların şifa verici yönlerini anlamak için yıldız haritanızdaki gök cisimlerini kullanabilirsiniz. Taşların nitelikleriyle gök cisimlerinin özelliklerini birleştirdiğinizde daha geniş bir bilgiye ulaşacak, böylece, onlarla çalışmanın yeni yollannı bulabileceksiniz.

Şifalı Taşlar ve Burçlar niteliklerinin birbirlerinden oldukça farklı tanımla-malanmn çeşitli nedenleri olabileceğini unutmamalı, onlarla yaşayan farklı deneyimlere saygı duymalısınız. Bununla birlikte, taşlarla olan ilişkinizde kendi algılarınıza ve inançlannıza gü-venmeniz en iyisidir. Okuduklannızın, onlan yazan insanlar için doğru olduğunu bilin ve sizin de kendi doğrulannızı oluşturma sürecinde olduğunuzu hatırlayın. Algılannıza her zaman önem vermelisiniz.