OTANT�K TA�

Takı Taşları

V MAKALELER
Takı Taşları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • Takı Taşları

Takılar da Kullanılan Takı Taşları

Takı Taşları Renk biçim ve dokusal özellikleri ile son derece estetik ve ilgi çekici özelliklere sahip olan değerli / yarı değerli organik ve mineral Takı Taşları, aynı zamanda, sertlik, berraklık ve dayanıklılık gibi özellikleri ile mücevher Takı Taşları olarak da anılmaktadır. Ancak Takı Taşları yalnızca estetik ve dokusal özellikleri ile değil, takıların ilgili fonksiyonlarının anlam ve önemini pekiştiren ve güçlendiren bir işleve de sahip olmuşlardır.

Takı Taşları

Takı Taşları

Organik yapısından dolayı, canlılarla arasında doğrudan ilişkisi, somut ve objektif olarak ortaya konmuş olan “kuvars kristali” örneğinden hareket ederek,yine organik yapısal özelliğinden dolayı model olarak ele alınan başta “akik Takı Taşları” olmak üzere bazı organik ve mineral Takı Taşları insan organizması ile arasındaki bio-ritmik ve psikolojik etkileşimleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Dolayısıyla bu çalışma, yüzyıllardan beri alternatif tıp aracı olarak itibar ve rağbet gören Takı Taşları, organik ve inorganik mineral Takı Taşları olarak sınıflandırılmasını ve insan organizması ile arasında kurduğu ilişkiyi analiz etmeyi esas almıştır. Böylece tarihsel süreçte daima tartışma konusu olan Takı Taşları insan bedeni üzerine yaptığı fiziksel ve psikolojik etkiler önemli ölçüde“bilimsel” bir zemine oturtulmaya çalışılarak, ilgili inanç ve itibari değerlerinrasyonelize edilmesi amaçlanmıştır.

Organik ve Mineral Takı Taşları İnsan Üzerine Etkileri

Gelişimine öncül katkıları, Takı Taşları ile insan arasında kurulan köklü ve sarsılmaz bir ilişkiyi vücuda getirerek, günümüze değin varlığını sürdüren istikrarlı ve süreğen bir birlikteliğe neden olmuştur. Ayrıca tüm müspet ve menfi bilimlerin teorik ve pratik olarak ilgi alanına giren Takı Taşları, medeniyetlerin oluşum sürecine ve bilimsel ortama birinci derecede katkı sağlayan önemli materyaller olarak dikkat çeker.Değerli ve yarı değerli Takı Taşları; fizikçiler için yapısal özellikleri,kimyacılar için bileşenleri, teologlar için büyüsel ve tılsımlı özellikleri,coğrafyacılar için, rezervi, dağılımı, kaynakları, tarihçiler için, iktisadi ve siyasi yapıya etkileri, astrologlar için parapsikolojik etkileri ve sanatçılar için, biçim doku ve renk özellikleri bakımından ilgi odağını oluşturarak çalışma alanına dahil olurlar. Tüm bunların yanı sıra Takı Taşlarılar; ilgili fiziksel,psikolojik ve hatta batıl yönleri ile geniş bir etki sahası oluşturarak, reklam ve pazarlama sektörünün etkin elemanlarından biri olarak ta varlık gösterirler Zira Takı Taşlarıların tarihsel süreç içerisinde en etkin kullanım pratiklerinden birini, “organik ve mineral bir özelliğe sahip olmadığı” haldetıp bilimindeki “Plasebo Etkisine” türdeş bir özellik oluşturmaktadır.1

Dolayısıyla, organik ya da inorganik tabiata sahip olmayan bazı Takı Taşları;etki altına alınmak istenen hedef kitle üzerinde, herhangi bir fiziksel etkiye sahip olmadığı ve olamayacağı halde, olacağı yönündeki telkine dayalı bir pazarlama metodu olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla takılardan ev aksesuarlarına ve günlük araç gereçlere kadar uzanan geniş bir alanda hayat bulan bu Takı Taşları, onlara yüklenen yüksek anlam ve beklentilerden hız alarak, iktisadi ortama yön ve biçim veren kapital unsurlar arasında ayrıca yerini almaktadır.

Takı Taşları Çeşitleri

Takı Taşlarılar organik ve mineral Takı Taşlarılar olarak kendi içerisinde ikiye ayrılmıştır. Kuvars Kristali, Kehribar, İnci ve Mercan organik bir yapıya sahip iken, bunların dışında kalan değerli ve yarı değerli Takı Taşları mineral Takı Taşları adı altında sınıflandırılmakta olup inorganik gruba dâhil olurlar.

Mineraller genellikle doğal olarak oluşmuş, kimyasal kompozisyona sahip ve iç yapıları ise geometrik bir tekdüzelikten oluşan inorganik sertkütlelerdir.

Takı Taşları

V MAKALELER
Takı Taşları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • Takı Taşları
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Takılar da Kullanılan Takı Taşları

Takı Taşları Renk biçim ve dokusal özellikleri ile son derece estetik ve ilgi çekici özelliklere sahip olan değerli / yarı değerli organik ve mineral Takı Taşları, aynı zamanda, sertlik, berraklık ve dayanıklılık gibi özellikleri ile mücevher Takı Taşları olarak da anılmaktadır. Ancak Takı Taşları yalnızca estetik ve dokusal özellikleri ile değil, takıların ilgili fonksiyonlarının anlam ve önemini pekiştiren ve güçlendiren bir işleve de sahip olmuşlardır.

Takı Taşları

Takı Taşları

Organik yapısından dolayı, canlılarla arasında doğrudan ilişkisi, somut ve objektif olarak ortaya konmuş olan “kuvars kristali” örneğinden hareket ederek,yine organik yapısal özelliğinden dolayı model olarak ele alınan başta “akik Takı Taşları” olmak üzere bazı organik ve mineral Takı Taşları insan organizması ile arasındaki bio-ritmik ve psikolojik etkileşimleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Dolayısıyla bu çalışma, yüzyıllardan beri alternatif tıp aracı olarak itibar ve rağbet gören Takı Taşları, organik ve inorganik mineral Takı Taşları olarak sınıflandırılmasını ve insan organizması ile arasında kurduğu ilişkiyi analiz etmeyi esas almıştır. Böylece tarihsel süreçte daima tartışma konusu olan Takı Taşları insan bedeni üzerine yaptığı fiziksel ve psikolojik etkiler önemli ölçüde“bilimsel” bir zemine oturtulmaya çalışılarak, ilgili inanç ve itibari değerlerinrasyonelize edilmesi amaçlanmıştır.

Organik ve Mineral Takı Taşları İnsan Üzerine Etkileri

Gelişimine öncül katkıları, Takı Taşları ile insan arasında kurulan köklü ve sarsılmaz bir ilişkiyi vücuda getirerek, günümüze değin varlığını sürdüren istikrarlı ve süreğen bir birlikteliğe neden olmuştur. Ayrıca tüm müspet ve menfi bilimlerin teorik ve pratik olarak ilgi alanına giren Takı Taşları, medeniyetlerin oluşum sürecine ve bilimsel ortama birinci derecede katkı sağlayan önemli materyaller olarak dikkat çeker.Değerli ve yarı değerli Takı Taşları; fizikçiler için yapısal özellikleri,kimyacılar için bileşenleri, teologlar için büyüsel ve tılsımlı özellikleri,coğrafyacılar için, rezervi, dağılımı, kaynakları, tarihçiler için, iktisadi ve siyasi yapıya etkileri, astrologlar için parapsikolojik etkileri ve sanatçılar için, biçim doku ve renk özellikleri bakımından ilgi odağını oluşturarak çalışma alanına dahil olurlar. Tüm bunların yanı sıra Takı Taşlarılar; ilgili fiziksel,psikolojik ve hatta batıl yönleri ile geniş bir etki sahası oluşturarak, reklam ve pazarlama sektörünün etkin elemanlarından biri olarak ta varlık gösterirler Zira Takı Taşlarıların tarihsel süreç içerisinde en etkin kullanım pratiklerinden birini, “organik ve mineral bir özelliğe sahip olmadığı” haldetıp bilimindeki “Plasebo Etkisine” türdeş bir özellik oluşturmaktadır.1

Dolayısıyla, organik ya da inorganik tabiata sahip olmayan bazı Takı Taşları;etki altına alınmak istenen hedef kitle üzerinde, herhangi bir fiziksel etkiye sahip olmadığı ve olamayacağı halde, olacağı yönündeki telkine dayalı bir pazarlama metodu olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla takılardan ev aksesuarlarına ve günlük araç gereçlere kadar uzanan geniş bir alanda hayat bulan bu Takı Taşları, onlara yüklenen yüksek anlam ve beklentilerden hız alarak, iktisadi ortama yön ve biçim veren kapital unsurlar arasında ayrıca yerini almaktadır.

Takı Taşları Çeşitleri

Takı Taşlarılar organik ve mineral Takı Taşlarılar olarak kendi içerisinde ikiye ayrılmıştır. Kuvars Kristali, Kehribar, İnci ve Mercan organik bir yapıya sahip iken, bunların dışında kalan değerli ve yarı değerli Takı Taşları mineral Takı Taşları adı altında sınıflandırılmakta olup inorganik gruba dâhil olurlar.

Mineraller genellikle doğal olarak oluşmuş, kimyasal kompozisyona sahip ve iç yapıları ise geometrik bir tekdüzelikten oluşan inorganik sertkütlelerdir.