OTANT�K TA�

Tasavvufta Yakut Taşı

V MAKALELER
YAKUT TAŞI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • Tasavvufta Yakut Taşı

Tasavvufta Yakut Taşı

Yakut, tasavvufta Küllî Nefs’e işaret eder. Nefs, kızıl yakuttur, zümrüttür. Göksel cevherlerin en kıymetlisi dürretü’l beyzâ olduğu için akıl beyaz incidir. Yeryüzü ve toprağın en kıymetli cevheri ise Yâkûtetü’l-hamrâ yani kızıl yakuttur156. Bu yüzden yakut Nefs-i Küllî’dir.
Yakûte-i sahrâ’ tamlaması da adını nûrâniyyet ile zulmun karışmasından alır . “Beyaz ve siyahın dışındaki diğer renkler beyaz ile siyah arasında bir berzah olduğu gibi nefs de akıl ve tabiat arasında berzahtır”158. Dolayısıyla yakut kızıl rengiyle akıl ve tabiat arasında kalan nefs’dir. Akılda arada kalmışlık yoktur. O nûrdur ve cisimdir.

157
155 Şirvânî, age, s. 121.
156 Kâşânî, age, s. 595.
157 Cebecioğlu, age, s. 708.
158 Kâşânî, age, s. 244.

Tasavvufta Yakut Taşı

V MAKALELER
YAKUT TAŞI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • Tasavvufta Yakut Taşı
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Tasavvufta Yakut Taşı

Yakut, tasavvufta Küllî Nefs’e işaret eder. Nefs, kızıl yakuttur, zümrüttür. Göksel cevherlerin en kıymetlisi dürretü’l beyzâ olduğu için akıl beyaz incidir. Yeryüzü ve toprağın en kıymetli cevheri ise Yâkûtetü’l-hamrâ yani kızıl yakuttur156. Bu yüzden yakut Nefs-i Küllî’dir.
Yakûte-i sahrâ’ tamlaması da adını nûrâniyyet ile zulmun karışmasından alır . “Beyaz ve siyahın dışındaki diğer renkler beyaz ile siyah arasında bir berzah olduğu gibi nefs de akıl ve tabiat arasında berzahtır”158. Dolayısıyla yakut kızıl rengiyle akıl ve tabiat arasında kalan nefs’dir. Akılda arada kalmışlık yoktur. O nûrdur ve cisimdir.

157
155 Şirvânî, age, s. 121.
156 Kâşânî, age, s. 595.
157 Cebecioğlu, age, s. 708.
158 Kâşânî, age, s. 244.