OTANT�K TA�

Taşlara Reiki

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Taşlara Reiki

Taşlara Reiki nin Batı’da yayılmasını sağlayan kişi olan Hawayo Takata, 11 Aralık, 1980’de ölmeden önce yetiştirdiği 22 Taşlara Reiki üstadına aynen kendi öğrettiği şekilde devam etmeleri ve Usui sistemini korumaları için kutsal bir yemin ettirmiştir.
Takata’nın öğrettiği bu sistemde Dr. Usui’nin uyguladığı yöntem, yani Dr. Usui’nin önemli saydığı noktalar bırakılmıştır. Takata kendi kurallarını koymuş, böylece “Takata usulü Taşlara Reiki” olarak isimlendirilen Doğu’daki uygulamadan daha katı bir
Taşlara Reiki sistemi oluşturmuştur. Böylece Hawayo Takata, Batıyı Taşlara Reiki ile tanıştırırken aynı zamanda bu katı kuralları da Taşlara Reikiye dahil etmiştir39.

Ancak öğrencileri onun ölümünden sonra bu katı kuralların bazılarını yumuşatmıştır. 1980’li yıllardan itibaren dünyanın gelişimine paralel olarak  Reiki üstatları da Taşlara Reiki’nin gelişimi için bazı yenilikler yapmıştır. Bu değişiklikler kültürel
birtakım gerekliliklerdir. Bu değişim çerçevesinde yeni sembollere yönelinmiş, yeni şifa teknikleri geliştirilmiştir. Yeni yöntemlere göre insanlar enerjinin yerden, dünyadan veya evrenden hatta yukarıdan geldiğini, daha yumuşak, daha nazik, daha güçlü, daha yoğun, daha saf olduğunu fark etmiştir. Böylece Yeni Taşlara Reiki’nin Doğu Taşlara Reikisi’nden daha iyi çalıştığı görülmüştür. Yeni semboller ise ağrıları dindirmek, kalbi açmak, huzur vermek, ilham vermek, yaratıcılık, başarı, kökten şifa sağlamak
ve korumak gibi amaçları gütmektedir40.

38 Günter-Marche, a.g.e., s.30. 39 Lübeck, Petter ve Rand, a.g.e., s.24.
40 Lübeck, Petter ve Rand, a.g.e., s.26. 26

Batı Taşlara Reikisinde tekniğin kendisi Taşlara Reiki enerjisinin aktif hale getirilmesidir. Buna karşılık “enerji farklı ise, bu hiçbir zaman Taşlara Reiki olmayacaktır ve enerjinin Usui’nin düşündüğü kadar saf olması gerekmektedir” itirazı yapılmıştır
41.

Takata’nın Taşlara Reikiye getirdiği yeniliklerden en önemlilerinden birisi de eğitim verdiği masterlerle arasındaki farkı belirtmek için kendisini Taşlara Reikinin ‘Büyük Master’i olarak ilan etmesidir. Bu makam, Mikao Usui’nin Taşlara Reiki öğretisinde yer almamakta ve
Usui’nin felsefesine de aykırı bulunmaktadır. Usui’ye göre Taşlara Reiki bir insandan diğer bir insana bir armağan olarak aktarılabilen, nazik ve güçlü bir şifa tekniğidir. Yani, Taşlara Reiki kişinin riayet/hürmet edeceği gurular veya büyük masterlar kavramı üzerine dayanmaz.

Batı’lı tarzda Taşlara Reiki, Usui Taşlara Reiki Ryoho kökeninden gelişerek Japonya’ya döndüğünde pratik ve sofistike bir nitelik kazanmıştır. Öte yandan geleneksel Taşlara Reiki ruhsallığının zenginleşmesi için bilinç faktörünün ve yeteneğinin geliştirilmesi için
kendi kendini eğitme teknikleri de özellikle vurgulanmıştır.

Doğu ve Batı Taşlara Reikileri arasındaki farklılık temel konusunda olmasa da, özellikle uygulama yöntemleri ve ritüelleri konusunda ortaya çıkmaktadır. Geleneksel Taşlara Reiki ile Batı’lı Taşlara Reiki arasındaki asıl fark Doğu’da Taşlara Reikinin Usui Sensei’nin
geliştirdiği şekliyle katı bir biçimde korunmuş olmasıdır. Bu yöntemin takipçileri sadece şifa tekniklerini değil Usui’nin ruhunu yaşatmaya da çalışmışlardır. Batı’ya özgü Taşlara Reiki ile Avrupa ve Amerika kökenli düşünceler ise pratik ve basitleştirilmiş bir
tarzda düzenlenmiştir42.

Taşlara Reiki

V MAKALELER
REİKİ TAŞLARI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Taşlara Reiki
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Taşlara Reiki nin Batı’da yayılmasını sağlayan kişi olan Hawayo Takata, 11 Aralık, 1980’de ölmeden önce yetiştirdiği 22 Taşlara Reiki üstadına aynen kendi öğrettiği şekilde devam etmeleri ve Usui sistemini korumaları için kutsal bir yemin ettirmiştir.
Takata’nın öğrettiği bu sistemde Dr. Usui’nin uyguladığı yöntem, yani Dr. Usui’nin önemli saydığı noktalar bırakılmıştır. Takata kendi kurallarını koymuş, böylece “Takata usulü Taşlara Reiki” olarak isimlendirilen Doğu’daki uygulamadan daha katı bir
Taşlara Reiki sistemi oluşturmuştur. Böylece Hawayo Takata, Batıyı Taşlara Reiki ile tanıştırırken aynı zamanda bu katı kuralları da Taşlara Reikiye dahil etmiştir39.

Ancak öğrencileri onun ölümünden sonra bu katı kuralların bazılarını yumuşatmıştır. 1980’li yıllardan itibaren dünyanın gelişimine paralel olarak  Reiki üstatları da Taşlara Reiki’nin gelişimi için bazı yenilikler yapmıştır. Bu değişiklikler kültürel
birtakım gerekliliklerdir. Bu değişim çerçevesinde yeni sembollere yönelinmiş, yeni şifa teknikleri geliştirilmiştir. Yeni yöntemlere göre insanlar enerjinin yerden, dünyadan veya evrenden hatta yukarıdan geldiğini, daha yumuşak, daha nazik, daha güçlü, daha yoğun, daha saf olduğunu fark etmiştir. Böylece Yeni Taşlara Reiki’nin Doğu Taşlara Reikisi’nden daha iyi çalıştığı görülmüştür. Yeni semboller ise ağrıları dindirmek, kalbi açmak, huzur vermek, ilham vermek, yaratıcılık, başarı, kökten şifa sağlamak
ve korumak gibi amaçları gütmektedir40.

38 Günter-Marche, a.g.e., s.30. 39 Lübeck, Petter ve Rand, a.g.e., s.24.
40 Lübeck, Petter ve Rand, a.g.e., s.26. 26

Batı Taşlara Reikisinde tekniğin kendisi Taşlara Reiki enerjisinin aktif hale getirilmesidir. Buna karşılık “enerji farklı ise, bu hiçbir zaman Taşlara Reiki olmayacaktır ve enerjinin Usui’nin düşündüğü kadar saf olması gerekmektedir” itirazı yapılmıştır
41.

Takata’nın Taşlara Reikiye getirdiği yeniliklerden en önemlilerinden birisi de eğitim verdiği masterlerle arasındaki farkı belirtmek için kendisini Taşlara Reikinin ‘Büyük Master’i olarak ilan etmesidir. Bu makam, Mikao Usui’nin Taşlara Reiki öğretisinde yer almamakta ve
Usui’nin felsefesine de aykırı bulunmaktadır. Usui’ye göre Taşlara Reiki bir insandan diğer bir insana bir armağan olarak aktarılabilen, nazik ve güçlü bir şifa tekniğidir. Yani, Taşlara Reiki kişinin riayet/hürmet edeceği gurular veya büyük masterlar kavramı üzerine dayanmaz.

Batı’lı tarzda Taşlara Reiki, Usui Taşlara Reiki Ryoho kökeninden gelişerek Japonya’ya döndüğünde pratik ve sofistike bir nitelik kazanmıştır. Öte yandan geleneksel Taşlara Reiki ruhsallığının zenginleşmesi için bilinç faktörünün ve yeteneğinin geliştirilmesi için
kendi kendini eğitme teknikleri de özellikle vurgulanmıştır.

Doğu ve Batı Taşlara Reikileri arasındaki farklılık temel konusunda olmasa da, özellikle uygulama yöntemleri ve ritüelleri konusunda ortaya çıkmaktadır. Geleneksel Taşlara Reiki ile Batı’lı Taşlara Reiki arasındaki asıl fark Doğu’da Taşlara Reikinin Usui Sensei’nin
geliştirdiği şekliyle katı bir biçimde korunmuş olmasıdır. Bu yöntemin takipçileri sadece şifa tekniklerini değil Usui’nin ruhunu yaşatmaya da çalışmışlardır. Batı’ya özgü Taşlara Reiki ile Avrupa ve Amerika kökenli düşünceler ise pratik ve basitleştirilmiş bir
tarzda düzenlenmiştir42.