OTANT�K TA�

Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • unutulmaz doğum günü hediyeleri

Günümüzde Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri ü çok önemli ve yaygın bir malzeme olan seramiğin kökeni Neolitik çağlara kadar uzanmaktadır. İnsanoğlu doğada bulduğu malzemeyi, bazı özelliklerini değiştirerek, gereksinimi doğrultusunda geliştirmiş ve ilk biçimleri oluşturmuştur. Neolitikçağlardan beri, kilin şekillendirilmesi ile oluşan Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri tarihsel süreç içindeki teknolojik gelişmeler sonucunda önemli bir endüstri dalı haline gelmiştir.
Seramiğin ilk endüstriyel üretimi 1710 yılında Almanya’nın Meissen şehrinde başlamış, ilk porselen fabrikası da Fransa’nın meşhur Sevr şehrinde kurulmuştur. Ülkemizde ise ilk endüstriyel Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri üretimi girişimi 1942 yılında Kartal’da Eczacıbaşı tarafından kahve fincanı üretimi ile başlamaktadır. 1950’de başlatılan sanayileşme girişimine paralel olarak 1958’de ilk modern Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri fabrikasının yine Eczacıbaşı tarafından Kartal’da sofra ve süs eşyası üretmek üzere kurulduğu bilinmektedir.
Çağımızda, süratle gelişen sanat, bilim, teknoloji ve endüstri sonucu Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri malzemeler ve üretim yöntemleri de büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak da kullanım alanları oldukça genişlemiştir.
Bu alanlardan bir tanesi de hediyelik eşya sektörüdür. Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri hediyelik eşyalara baktığımızda bu ürünlerin büyük kısmının tasarım ve işlev özellikleri üzerinde düşünülmeden, yalnızca kar amacıyla üretildikleri görülmektedir.
Resim 2.21. ve 2.22.’deki örnekler ‘ziftleme’ diye tabir edilen yöntemle renklendirilmiştir. Petrol ve kömür türevinden elde edilen, uzun süre temas edildiğinde kansere yol açtığı bilinen ‘zift’ adlı maddenin kullanım eşyalarına uygulanması son derece yanlış bir uygulamadır. Pratik işlevini yerine getiremeyen bu gibi birçok ürün, üzerlerine yazılan şehir isimleriyle dikkati çekmekte, konu hakkında bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından oldukça rağbet görmektedir.
Bu teknikle üretilen ürünler, üreticisine iyi kazandırdığından ve doğru tasarım yöntemlerinin uygulandığı farklı seçenekler yeterince ucuza mal edilemediğinden, özellikle turistik amaçlı hediye piyasasında günden güne çeşitlenerek yer almaktadır. Bahsedilen doğru tasarımların yapılması için sayın Hande Kura’nın önerisi şu şekildedir:
“Tasarlama sürecinde; estetik, işlevsel, teknolojik etkenlerle birlikte ekonomik ölçütlerin de önemli bir yeri vardır. Tasarlama sürecinin başında üretici, kullanıcı açısından makro düzeyde ekonomi sağlamak için başarılı bir ürün planlaması yapmalıdır”.
Tasarım sürecinin başında, diğer ölçütlerin yanı sıra biçim- malzeme-yapım üçlüsünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu ilişkinin teknik verileri doğru irdelenmezse tüm tasarım kavramı zarara uğrayacak, tasarım, üreticiyi malzeme veya biçimden ödün vermeye zorunlu kılacaktır. Bu nedenle biçimin malzeme ve üretim yöntemlerine koşullu olduğu unutulmamalıdır.

Benzer şekilde resim 2.21’deki hediyelik eşya örneği de renklendirilmesinde kullanılan yağlı boya ile kullanım özelliğini yitirirken, bilinçsiz renk seçimleriyle görsel işlevini de yerine getirememektedir.

Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • unutulmaz doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Günümüzde Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri ü çok önemli ve yaygın bir malzeme olan seramiğin kökeni Neolitik çağlara kadar uzanmaktadır. İnsanoğlu doğada bulduğu malzemeyi, bazı özelliklerini değiştirerek, gereksinimi doğrultusunda geliştirmiş ve ilk biçimleri oluşturmuştur. Neolitikçağlardan beri, kilin şekillendirilmesi ile oluşan Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri tarihsel süreç içindeki teknolojik gelişmeler sonucunda önemli bir endüstri dalı haline gelmiştir.
Seramiğin ilk endüstriyel üretimi 1710 yılında Almanya’nın Meissen şehrinde başlamış, ilk porselen fabrikası da Fransa’nın meşhur Sevr şehrinde kurulmuştur. Ülkemizde ise ilk endüstriyel Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri üretimi girişimi 1942 yılında Kartal’da Eczacıbaşı tarafından kahve fincanı üretimi ile başlamaktadır. 1950’de başlatılan sanayileşme girişimine paralel olarak 1958’de ilk modern Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri fabrikasının yine Eczacıbaşı tarafından Kartal’da sofra ve süs eşyası üretmek üzere kurulduğu bilinmektedir.
Çağımızda, süratle gelişen sanat, bilim, teknoloji ve endüstri sonucu Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri malzemeler ve üretim yöntemleri de büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak da kullanım alanları oldukça genişlemiştir.
Bu alanlardan bir tanesi de hediyelik eşya sektörüdür. Unutulmaz Doğum Günü Hediyeleri hediyelik eşyalara baktığımızda bu ürünlerin büyük kısmının tasarım ve işlev özellikleri üzerinde düşünülmeden, yalnızca kar amacıyla üretildikleri görülmektedir.
Resim 2.21. ve 2.22.’deki örnekler ‘ziftleme’ diye tabir edilen yöntemle renklendirilmiştir. Petrol ve kömür türevinden elde edilen, uzun süre temas edildiğinde kansere yol açtığı bilinen ‘zift’ adlı maddenin kullanım eşyalarına uygulanması son derece yanlış bir uygulamadır. Pratik işlevini yerine getiremeyen bu gibi birçok ürün, üzerlerine yazılan şehir isimleriyle dikkati çekmekte, konu hakkında bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından oldukça rağbet görmektedir.
Bu teknikle üretilen ürünler, üreticisine iyi kazandırdığından ve doğru tasarım yöntemlerinin uygulandığı farklı seçenekler yeterince ucuza mal edilemediğinden, özellikle turistik amaçlı hediye piyasasında günden güne çeşitlenerek yer almaktadır. Bahsedilen doğru tasarımların yapılması için sayın Hande Kura’nın önerisi şu şekildedir:
“Tasarlama sürecinde; estetik, işlevsel, teknolojik etkenlerle birlikte ekonomik ölçütlerin de önemli bir yeri vardır. Tasarlama sürecinin başında üretici, kullanıcı açısından makro düzeyde ekonomi sağlamak için başarılı bir ürün planlaması yapmalıdır”.
Tasarım sürecinin başında, diğer ölçütlerin yanı sıra biçim- malzeme-yapım üçlüsünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu ilişkinin teknik verileri doğru irdelenmezse tüm tasarım kavramı zarara uğrayacak, tasarım, üreticiyi malzeme veya biçimden ödün vermeye zorunlu kılacaktır. Bu nedenle biçimin malzeme ve üretim yöntemlerine koşullu olduğu unutulmamalıdır.

Benzer şekilde resim 2.21’deki hediyelik eşya örneği de renklendirilmesinde kullanılan yağlı boya ile kullanım özelliğini yitirirken, bilinçsiz renk seçimleriyle görsel işlevini de yerine getirememektedir.