OTANT�K TA�

YEMENİ YEŞM YEŞB (YEŞİM TAŞI)

GEMSTONE (DEĞERLİ TAŞLAR)
Yemeni Yeşim
Fiyatı      :      SATILDI TL
[dpsc_display_product]
Ürünün Özellikleri
 • 24.55 KARAT
 • 925 AYAR GÜMÜŞ İŞÇİLİK ÜCRETSİZ
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL YEMENİ YEŞM
 • EŞİ YOKTUR
 • KDV DAHİL
 • YEMEN

Yeşim Taşı, Farsçada yeşm , Arapçada yeşb olarak adlandırılır . “Yad, yat, yede, yada, yeda, cada, ceda, cede, cadı, kaş, büt, yağmur taşı, yad boncuğu, galebe taşı” gibi taşların da Yeşim Taşı taşı olduğu sanılmaktadır . Yeşim Taşı bu şekilde adlandırılmasının sebebi, Türklerin onu rüzgar estirmekte, yağmur, kar ve dolu yağdırmakta , fırtına çıkartmakta, düşman üstüne galebe gelmekte
Yeşim Taşı kullanmasındandır . Örneğin yat, kehanet; yatlamak, sihir yaptırmak manasına gelir ve Eski Türkler bu taşla yağmur yağdırırmış .

Yemeni Yeşim

Yemeni Yeşim

Klasik Türk Edebiyatı’nda Yeşim Taşıin, “yeşb-i ahdar (yeşil yeşb) , yeşb-i ahmer (kırmızı yeşb), yeşb-i asfer (sarı yeşb), yeşb-i Mısrî (esmer yeşb), yeşb-i hattî (çizgilerle nakışlı olan yani damarlı yeşb)” gibi kullanımları vardır. Bu da Za’îfî’nin yedi farklı renkte Yeşim Taşı olduğu şeklinde verdiği bilgiyi doğrular niteliktedir. Ayrıca Zâ’îfî, beyaz ve yeşil renkli Yeşim Taşı diğerlerinden üstün olduğunu açıklar . Pakalın’ın “Eski Eserler Ansiklopedisinden aktardığı bilgiye göre Yeşim Taşı, zümrüt, yakut ve pırlantadan sonra gelen en sert taştır. Bu taştan tespihler, tabaklar, fincanlar, bıçak ve kılıç kabzaları, ayna çerçeveleri, büyük küpler ve vazolar yapılırmış . Yine Yeşim Taşı dan “yüzük, bilezik,çubuk başlığı, enfiye kutusu, yayı çekmek için parmağa takılan halka, kalem sapı, eğerler ve kemerler” yapıldığı bilgiler arasında yer alır .

Nef’î’nin beyitinde Yeşim Taşı taşı Sultan I. Ahmed’in kılıcına bileği taşı olmuştur: Şimşîri ki ebr-i çemen-ârâ-yı zaferdir
Seng-i yede-i nusret ana seng-i fesândır (Nef’î/Onay, 2007: 410-411)

Nev’îzâde Atâî, Nâbî ve Kâmî’nin şu beyitlerinde de yada ile yağmur yağdırma hadisesine telmih vardır:

O sâgar ki sihr eyler ağlatmada
Meğer cevheri oldu seng-i yada (Atâî/Onay, 2007: 410-411) Eşkin ol seng-dil aldıkça bu mihnet-zedenin
Zâhir oldu bana hâsıyyeti seng-i yedenin (Nâbî/Onay, 2007: 410-411)

Gösterüp gonca-i ne’ş güfteyi seng-i yada-vâr Vâdi-i gülşene bârânı boşandurdı sabâ (Kâmî CD)

Yeşm kelimesinin Farsçaya Türkçe “şimşek” anlamındaki yeşin kelimesinden geçtiği öne sürülür. OnayLehçetü’l-Lûgat’ta bu kelimenin Farsçasının yeşb, şevyeşim, heşb olarak geçtiğini söyler. Konuyla ilgiliolarak bk. (Tanyu, 1987: 45-80; Kutlar, 2005: 37-39; Onay, 2007: 410-411). Devellioğlu, age, s. 1161.
Yeşime, Yakutlar sata, Uygurlar yade, Altaylar cada, Kıpçak grubuna ait lehçeleri kullananlar cay, Fransızlar jade der. Türkistan Çînî’de kaş olarak bilinir. Ayrıca bu taş için Araplar ve Acemler yeşef, yeşep, seng-iyede, hacer-ül matar, seng-i büt gibi kelime ve tamlamaları da kullanır. Konuyla ilgili olarak bk. (Tanyu,

Sihirle yağmur yağdırma hadisesine telmih olarak Necâtî’nin “Gamzeler kim cân iline tîr-i müjgân yağdırır / benzer ol Tatara kim sihr ile bârân yağdırır” beyiti ve Ahmed Paşa’nın “Sûzunu eşkimle teskin etmege gamzen komaz / Yağmuru yağdırmaz ol câdû cihân fettânıdır” (Onay, 2007: 350-351) beyiti örnek verilebilir. Ayrıca Ahmed Paşa’nın beyitindeki câdû kelimesinin iki manada kullanıldığı düşünülmektedir. Tanyu’dan aktardığımız bilgide yeşim taşının cede, cada, cadı olarak da adlandırıldığını belirtmiştik. Tanyu, age, s.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE %100 DOĞAL ÇOK NADİR YEMENİ YEŞM (YEŞİM TAŞI) 24.55 KARAT ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN EŞSİZ BİR HEDİYE OLARAK DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ;

925 AYAR GÜMÜŞ YÜZÜK KOLYE VEYA BİLEKLİK İŞÇİLİĞİ TARAFIMIZCA ÜCRETSİZ ŞEKİLDE SİZE ÖZEL YAPILACAKTIR;

DOĞAL YEMENİ YEŞM

Öğe Miktar 1 Adet *******
Ürün Ağırlığı 24.55 Cts *******
Ürün Boyutu ******* 20 x 16 X 7 MM
Öğe Şekli *******  Kabaşon
Öğe IŞILTI ******* MÜKEMMEL
Ürün Netlik ******* OPAK
Öğe Renk ******* MÜKEMMEL  RENKDOYUMU GÖRÜLEN RESİM
Ürün kökenli ******* YEMEN

Konuyla ilgili olarak bk. (Pakalın, 1983: 634; Tanyu, 1987: 38-80).
Cem Sultan’ın “Ellerinde yeşm-i ahdar la’l-i ahmerden kadeh / Her kim içer ol kadehden mest-i câvîdândur” (Kutlar, 2005: 37-39). Devellioğlu, age, s. 1161.
Pakalın’ın, “Eski Eserler Ansiklopedisi”nden naklettiği yeşimin en makbul renginin koyu yeşil ve süt beyazı olduğu, siyah ve sarı renklilerinin ise iyi olmadığı bilgisi bu bilgi ile örtüşmektedir. Yeşimin diğer iki rengi, gri ve mavi olanıdır (Kutlar, 2005: 37-39; Pakalın, 1983: 634; Rehber Ansiklopedisi, “yeşim”, C. 18, s. 171). Pakalın, age, s. 634.
Efsaneye göre Babil Kraliçesi Semiramis, kemerinde insanı delilikten koruyan sihirli yeşim taşını taşırmış Yeşimden yapılan eşyalar ve efsane için bk. (Tanyu, 1987: 45-80, 204-209).
Rivayete göre bir gece Buğu Tekin’in rüyasına ak sakallı bir ihtiyar girer ve ona fıstık şeklinde bir yeşim taşını göstererek Türkler bu kuvvet dağını elinde tuttukça dört bucağa hakim olacaklar, der.
İyi bir yüzük kaşı yeşim taşı değeri dört gümüş dirhem ettiği, yeşimden yapılmış kemerin beş bin filori değerinin olduğunu kaynaklarda belirtilir. Pakalın’ın “Eski Eserler Ansiklopedisinden aktardığı bilgiye göre yeşimden kase ve tabakların yüz-yüz elli lira, fincanların otuz lira, kılıç kabzasının yüz lira ve altın çakmalı tespihlerin binlerce lira ettiği öğrenilir

Günümüz kaynaklarında Yeşim Taşı iki türüne rastlanır. Bunlar “daha çok Türkistan ve Doğu Sibirya kökenli” nefrit ve jadeyittir. Nefrit, jadeyite oranla daha değersiz, fakat daha çok elde edilenidir. Kolay kırılabilme ve yağsı parlaklığıyla jadeitten ayrılır. Nefritin en önemli kaynağı Çin’deki Hoten ve Yarkent bölgeleriyle Sibirya’da Baykal Gölü’dür . Jadeyit ise nefrite göre daha değerlidir. Taneli biçimde kırılır ve parlaklığı daha camsıdır .

Hekimler, bu taşa yasf veya yasb da dermiş. Zîsokoritos, Yeşim Taşı zebercedin bir cinsi olarak tanımlarken, Gâfikî, Yeşim Taşı ve dehnenin aslının aynı olduğu görüşündedir. Farklılık adlandırmadan kaynaklanır. Bazılarına göre Yeşim Taşı dehnenin bir çeşididir. Bazılarına göre ise Yeşim Taşı dehnenin kötü olanıdır. Kimileri de Yeşim Taşı Habeş yakutudur, der. Şarklılar, Yeşim Taşıin ebûkalemûn olduğunu söyler .
Şirvânî’ye göre Yeşim Taşı iki çeşittir. Birinci çeşit iyisidir ve fildişi rengine benzer sarıdır. İkinci çeşidi Çin’den gelir. Beyaz renkte ve sahtedir. Az bulunur. Faydası ve özelliği yoktur. Hoca Nasîrüddîn-i Tûsî Yeşim Taşıin madeni ve çeşidi hakkında şunları söyler:

Yemen Yeşim Taşı

Yemen Yeşim Taşı

“Yeşim Taşı Çin’de olur. Burada iki ırmak vardır. Birinin adı Akkaş’tır. Yeşim Taşın iyisi buradan çıkar ve rengi sarıya yakın beyazdır. Diğerinin adı Karakaş’tır. Donuk renkli, siyahımsıdır. Bu madenden şebeye benzer siyah ve şeffaf Yeşim Taşıları çıkar. Bu yeri yöneten kişi büyük parçaları kadeh, kaşık, yüzük ve düğme için alıp küçüklerin işçilerine verir .

Zisokoridos, Yeşim Taşıin zeberced cinsinden olduğu ve dört çeşidinin bulunduğu görüşündedir. Birinci çeşidi tıpkı zebercede benzer. İkinci çeşidinin rengi duman rengine benzer. Üçüncü çeşide Yunanlılar usturyûs derler. Manası kevkebî demektir, yani bu çeşit Yeşim Taşıin cismi parlaktır. İçinde beyaz damarlar bulunur. Dördüncü çeşide tarmînûn derler. Manası habbetü’l-hazrâya benzer demektir. Habbetü’l-hazrâ, menegüş ağacının yemişine denir. Dördüncü çeşidin rengi bu ağacın yemişinin rengindedir . 1.11.4.

 

Kimyasal formül: NaAlSi2O6 Sodyum alüminyum silikat
Kristal yapı: monoklinik
Renk: Yeşil, beyaz, turuncu, sarı, lavanta, gri ve siyah
Sertlik: Mohs ölçeğinde 6.5 – 7
Kırılma indisi: 1.652 – 1.688
Yoğunluk: 3,30 – 3,38
dilinim: Kristal eksikliği nedeniyle nadiren görülür
Şeffaflık: Opak, yarı saydam
Çift Kırılma veya Doğruluk: 0.020
Parlaklık: Donuk, yağlı, vitröz
floresan: Yeşilimsi: Çok zayıf; beyazımsı: Glimmer
Gemoloji ile ilgili terimlerin detayları için lütfen Gemstone Sözlüğümüze bakın.

 

Jadeit Değerli Taş Mitolojisi, Metafizik ve Alternatif Kristal Şifa Yetkileri Başa Dön
Maya ve Aztekler, jadeitin vücudun yanlarındaki acıları iyileştirebileceğine inanıyorlardı. Yeşim isminin kaynaklandığı yer burasıdır, çünkü ilk İspanyol kaşifler “piedra de ijada” adını verdiler. Çinliler “cennet taşı”, “emperyal mücevher” veya “değerli mücevher” anlamına gelen “yeşim” adında ve Çin’de jadeit, iyiliği, güzelliği ve saflığı sembolize ediyor. Çin’de, jadeit o kadar değerli olarak kabul edilir ki, “altın değerlidir; yeşim paha biçilmez” diyen bir Çinli vardır. Jadeite’nin sağlık güçlendirici özelliklere sahip olduğu ve uzun ömürlülüğü teşvik ettiği düşünülmektedir. Çinliler genellikle jadeiti, güç ve refahın sembolleri olan ejderhalar gibi daha fazla anlam getiren geleneksel figürlere ayırırlar. Feng shui’de, jadeitin refah ve sağlığı etkilediği düşünülüyor. Jadeite’in Çinliler tarafından iyileştirici özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir ve tek bir jadeitten oyulmuş bileziklerin kullanıcıyı koruduğu düşünülmektedir. Yeşim bilezik kullananların ciddi şekilde hastalandığını veya kazalara karıştığını söyleyen çok sayıda hikaye var. Bu hikayelerin her birinde, bileklik kritik bir zamanda kırıldı ve daha sonra kullanıcı mucizevi bir şekilde hastalıklarından kurtuldu veya kazadan yaralanmadan çıktı. Jadeit bileziklerin negatif enerjiyi emdikleri ve böylece onları giyenleri koruduğu söylenir. Ayrıca, jadeitin kullanıcının yaşamını yansıttığına, iyi zamanlarda daha parlak ve parlak hale geldiğine ve acı zamanındaki parlaklığını yitirdiğine inanılmaktadır. Astrolojide jadeit, Toros burcuyla ilişkilidir. Ayrıca, jadeitin, kullanıcının kalbini sevgiye hazır bir şekilde açmasına izin verdiğine inanılmaktadır.

Yeşim

Yeşim

Feragatname: Metafizik ve Alternatif Kristal İyileştirme Yetkileri ve Özellikleri onaylanmış tavsiye olarak alınmamalıdır. Geleneksel, Tören ve Mitolojik Değerli Taş Lore, çeşitli kaynaklardan toplanmaktadır ve SETT Co., Ltd.’nin tek görüşünü temsil etmemektedir. Bu bilgi doktorunuzun tavsiyesinin yerine geçmez. Herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, lütfen lisanslı bir tıbbi pratisyene başvurun. GemSelect, şifa veya astrolojik doğum taşı güçleri ile ilgili hiçbir iddia veya beyanda bulunmaz ve hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Yeşim Taşı Faydaları
Yeşim Taşı Faydaları

Jadeite Gemstone ve Takı Tasarım Fikirleri Başa dönüş
Jadeitin çok yönlülüğü onu çeşitli kullanımlar için ideal kılar. Jadeite, özellikle çarpıcı jadeit cabochon halkalarında veya küpeler, kolyeler ve kolyeler için küreler veya diskler halinde kullanım için genellikle kabaşondan kesilir. Ayrıca broş veya diğer süs eşyaları olarak giyilebilecek karmaşık süslemelerle oyulmuştur. Jadeite hem erkekler hem de kadınlar için idealdir. Pırlantalarla eşleştirilebilir ve altın veya gümüş rengi olarak ayarlanabilir. Erkekler için popüler jade mücevherleri tıknaz halkalar, kravat pimleri, kol düğmeleri ve kolyelerdir. Bayanlar için jadeit; kolye, boncuklu kolye veya bilezik, cazibe bileziği, bilezik, yüzük, küpe veya saç süslemeli olarak giyilebilir. Doğu’da, jadeit takılar bile küçük çocuklara bile bilezik şeklinde veriliyor.

Not: Kara taş ağırlığına göre değil, boyuta göre renkli taşlar satın alın. Renkli taşlar boy / ağırlık oranına göre değişmektedir. Bazı taşlar daha büyük, diğerleri ise ağırlıkça elmastan daha küçüktür.

Ünlü Jadeit Değerli Taşlar Başa dönüş
Dünyanın birkaç köşesinde yüksek fiyatlara ulaşan kültürel ve sanatsal açıdan ilginç jadeit parçaları var. “İki kat şanslı kolye” olarak bilinen güzel, canlı, yeşil, yeşim boncuklu bir kolye, 1997’de, 9.3 milyon dolarlık inanılmaz bir fiyata Christie’s’de satıldı. Adı, kaynak boulder her kesildiğinde sahiplerinin servetini iki katına çıkarır. Ayrıca, tüm dünyadaki müzelerde sergilenen tarihsel olarak önemli jadeit eserler de vardır. Böyle bir örnek, Güney Kore, Seul’deki Kore Ulusal Müzesi’ndedir. “Gokok” adı verilen virgül şeklindeki jadeit boncukların bulunduğu beşinci yüzyıldan kalma bir altın taç. Bir diğer jadeit parçası da, bir jadeitten oyulmuş olan Jadeite Lahana’dır. Çin lahanasının inanılmaz canlı renk örneğidir ve yapraklarında kamufle edilmiş böcekleri barındırır. Tayvan, Taipei’deki Ulusal Saray Müzesi’nde sergilenmektedir. Zarif bir şekilde oyulmuş bir diğer jadeit ürünü ise, lavanta ve yeşil Birmanya jadeitten oyulmuş 50 cm uzunluğundaki ünlü Jade Dragon Vazosu. ABD, Smithsonian Enstitüsü, Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde sergilenmektedir. Hem Jadeite Lahana hem de Jade Dragon Vazo, ince ve zarif bir şekilde jadeitin oyulabildiğinin çarpıcı örnekleridir. Ayrıca Meksika’dan yeşil yeşim bir maya mısır tanrısı kolyesi, ABD Amerikan Kızılderili Ulusal Müzesi’ndeki serginin bir parçası. Ek olarak, gri bir Meksikalı Olmec jadeit maskesi, Boston, ABD’deki Güzel Sanatlar Müzesi’ndeki koleksiyonun bir parçasıdır.

Jadeite Gemstone Takı Bakımı ve Temizliği Başa dönüş

Yeşim Özellikleri

Yeşim Özellikleri

Değerli taşlar nasıl temizlenir Her ne kadar jadeit sert bir malzeme olsa da, parlaklığını korumak için uygun şekilde bakımı yapılmalıdır. Jadeitinizi temizlemek için sabunlu su ve yumuşak bir bez kullanın. Sabunlu kalıntıyı gidermek için iyice durulayın. Değerli taşların çoğunda olduğu gibi, ultrasonik temizleyiciler ve vapurlar önerilmez. Spor gibi sert fiziksel aktivitelere katılmadan, temizlenmeden veya spor yapmadan önce daima mücevherleri veya değerli taşları çıkarın. Çizilmeleri önlemek için jadeiti diğer değerli taşlardan uzakta saklayın. Değerli taşları yumuşak bir bezle sarmak veya kumaş kaplı bir mücevher kutusunun içine yerleştirmek en iyisidirYeşim Anlamına ve Kullanımına Giriş
Jade’in dokunduğu her şeyi kutsadığı ve tüm dünyada yaklaşık 6.000 yıldır insanlığa hizmet ettiği söyleniyor. Britanya Adaları’ndaki ilkel insanlar için, tokluğu, cilalama ve keskinleştirme yeteneği onu balta başları, bıçaklar ve silahlar için tercih edilen bir taş yaptı. Yerli Meksika, Orta ve Güney Amerika ve Yeni Zelanda kabileleri, tanrı maskelerine ve ritüel eserler olarak oyulmuştu, hatta tatlı ve bol su için su ruhlarına bir teklif olarak kuyulara bile atılmıştı. Çin’deki kayıtlı tarih boyunca en değerli taş olan Jade, güzelliği ve iyileştirme ve korunma gücü ile değerlendiriyor. Sonsuz çeşitlilikte değerli taş, kap, tütsü brülörü, boncuk, mezar eşyası ve heykel, Jade’den ve şiirle yazılmış müzik aletlerinden ve kolyelerden müthiş bir şekilde oyulmuştur. [Simmons, 210] [Eason, 266, 268]

Yeşim Taşı
Yeşim Taşı

Yeşim, metafiziksel özellikleri nedeniyle çok değerlidir. Eski kültürlerde olduğu kadar bugün de olduğu gibi, manevi dünyaya erişmek, ritüel bilgiler hakkında bir içgörü kazanmak, yaratıcılığı teşvik etmek ve rüyaları çözme üzerine saygı duyulan nihai “Rüya Taşı” dır. [Melody, 341] [Raphaell, 161] Uzun ömürlü ve huzurlu bir ölüm temin eden koruyucu bir tılsım olarak değerlenir ve güçlü bir şifa taşı olarak kabul edilir. [Mella, 87] İyi şanslar ve dostluğa sahip bir muska olan Jade, huzur içinde toplanan bilgeliği, olumsuzları dağıtarak ve kendini gerçekte olduğu gibi görmeye teşvik eder. [Hall, 152]

Bilimsel anlamda, Jade iki farklı mineral tarafından paylaşılan isimdir – bir kalsiyum magnezyum silikat olan nefrit ve bir sodyum alüminyum silikat olan Jadeite. Her ikisi de farklı bileşimlere, sertliklere, yoğunluklara ve kristal yapılara sahip olmalarına rağmen, ikisi de istisnai olarak sert taşlardır, görünüşte benzer ve metafiziksel özelliklerde eşit derecede değerlidirler. Her ikisi de yeşim yeşili olarak tanıdığımız güzel zeytin tonlarında ortaya çıkar, ancak bazı farklılıklar vardır.

Nefrit genellikle kremsi beyaz, orta ila koyu zeytin yeşili, kahverengi ve siyah renklerinde ortaya çıkar. Balmumu parlaklığı ile pürüzsüz bir yüzey cilası vardır ve daha yaygın olarak bulunur. Jadeit beyaz-gri yeşil, yapraklı yeşil, mavi veya mavi-yeşil, zümrüt yeşili, lavanta, pembe, kırmızı, turuncu, yeşilimsi-siyah veya siyah olabilir. Sert ve parlak, Nefrit’ten daha nadir ve genellikle daha pahalıdır. Krom izleri ile renklendirilmiş yarı saydam, zümrüt yeşili Jadeite, Imperial Jade olarak adlandırılıyor ve en nadir ve e

Kaşgar ile Hıtay beynindeki Hoten nahiyesinde bir ırmak vardırki suyu Andica.n şehrine gider. Yeşimin ma’deni ol ırmakdan gayn [yerde]134yokdur ve yeşimin yedi rengi vardır: Ak ve zeytima’ada renklerin bunlar a’lasıdır. Ve mübarek bir taşdır ki hükemaonu cevhere beraber [salmışlardır]i35 ve Hıtay’ın kiban yeşimsiz kemer

bağlamazlar. Ve üzerinde yeşim bulunmayan kimseye hürmet etmezler. Ve Hıtay diyannda yeşimin ‘aziz olmasına sebeb, onda yıldınm çok olurmuş. Yeşimi üzerinde götüren kimse, yıldırım şerrindenve ta’undan emin olur. Ve ‘illet-i bevasire mübtela ise def’olur. Ve sanlu ‘illetini def’ eder ve kalbe incila ve güşayiş ve ferah verir.

Genelde yeşil olarak bulunur. Sarı, beyaz, kahverengi, siyah, kırmızı ya da beyaz lekeli yeşil renklerde de olabilir

Yeşim Faydaları

Yeşim Faydaları

Yeşim Taşı’nın Metafiziksel ve psikolojik etkileri

*Kişiyi duyguların tutsaklığından kurtararak görüşünü netleştirir.

*Aşırıya kaçan duygusallıkları dengeler.

*Zihinsel odaklanmayı gerektiren çalışmalarda yardımcı olur.

*İçiniz korku ve endişeyle dolduğunda huzur ve güven verir. Kişinin kendini zayıf ve güçsüz hissettiği anlarda yeşimi kalbinin üzerine koyması içini rahatlatır.

*Elde tutulduğunda ısınarak rahatlatıcı bir his verir.

*Kendisini taşıyan kişilere akıl, cesaret ve adalet duyguları verir. Kazanılan başarının sonucunda insanın içinde doğabilecek olan kibir duygusunu engeller.

*Günlük kullanım için çok uygun bir taştır. Dengeli ve iyileştirici olan yeşil rengin etkisine sahiptir. Mücevher olarak özellikle konuşmacılar ve öğretmenler tarafından kullanılabilir.


YEMENİ YEŞM YEŞB (YEŞİM TAŞI)

GEMSTONE (DEĞERLİ TAŞLAR)
Yemeni Yeşim
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 24.55 KARAT
 • 925 AYAR GÜMÜŞ İŞÇİLİK ÜCRETSİZ
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL YEMENİ YEŞM
 • EŞİ YOKTUR
 • KDV DAHİL
 • YEMEN
[dpsc_display_product]
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Yeşim Taşı, Farsçada yeşm , Arapçada yeşb olarak adlandırılır . “Yad, yat, yede, yada, yeda, cada, ceda, cede, cadı, kaş, büt, yağmur taşı, yad boncuğu, galebe taşı” gibi taşların da Yeşim Taşı taşı olduğu sanılmaktadır . Yeşim Taşı bu şekilde adlandırılmasının sebebi, Türklerin onu rüzgar estirmekte, yağmur, kar ve dolu yağdırmakta , fırtına çıkartmakta, düşman üstüne galebe gelmekte
Yeşim Taşı kullanmasındandır . Örneğin yat, kehanet; yatlamak, sihir yaptırmak manasına gelir ve Eski Türkler bu taşla yağmur yağdırırmış .

Yemeni Yeşim

Yemeni Yeşim

Klasik Türk Edebiyatı’nda Yeşim Taşıin, “yeşb-i ahdar (yeşil yeşb) , yeşb-i ahmer (kırmızı yeşb), yeşb-i asfer (sarı yeşb), yeşb-i Mısrî (esmer yeşb), yeşb-i hattî (çizgilerle nakışlı olan yani damarlı yeşb)” gibi kullanımları vardır. Bu da Za’îfî’nin yedi farklı renkte Yeşim Taşı olduğu şeklinde verdiği bilgiyi doğrular niteliktedir. Ayrıca Zâ’îfî, beyaz ve yeşil renkli Yeşim Taşı diğerlerinden üstün olduğunu açıklar . Pakalın’ın “Eski Eserler Ansiklopedisinden aktardığı bilgiye göre Yeşim Taşı, zümrüt, yakut ve pırlantadan sonra gelen en sert taştır. Bu taştan tespihler, tabaklar, fincanlar, bıçak ve kılıç kabzaları, ayna çerçeveleri, büyük küpler ve vazolar yapılırmış . Yine Yeşim Taşı dan “yüzük, bilezik,çubuk başlığı, enfiye kutusu, yayı çekmek için parmağa takılan halka, kalem sapı, eğerler ve kemerler” yapıldığı bilgiler arasında yer alır .

Nef’î’nin beyitinde Yeşim Taşı taşı Sultan I. Ahmed’in kılıcına bileği taşı olmuştur: Şimşîri ki ebr-i çemen-ârâ-yı zaferdir
Seng-i yede-i nusret ana seng-i fesândır (Nef’î/Onay, 2007: 410-411)

Nev’îzâde Atâî, Nâbî ve Kâmî’nin şu beyitlerinde de yada ile yağmur yağdırma hadisesine telmih vardır:

O sâgar ki sihr eyler ağlatmada
Meğer cevheri oldu seng-i yada (Atâî/Onay, 2007: 410-411) Eşkin ol seng-dil aldıkça bu mihnet-zedenin
Zâhir oldu bana hâsıyyeti seng-i yedenin (Nâbî/Onay, 2007: 410-411)

Gösterüp gonca-i ne’ş güfteyi seng-i yada-vâr Vâdi-i gülşene bârânı boşandurdı sabâ (Kâmî CD)

Yeşm kelimesinin Farsçaya Türkçe “şimşek” anlamındaki yeşin kelimesinden geçtiği öne sürülür. OnayLehçetü’l-Lûgat’ta bu kelimenin Farsçasının yeşb, şevyeşim, heşb olarak geçtiğini söyler. Konuyla ilgiliolarak bk. (Tanyu, 1987: 45-80; Kutlar, 2005: 37-39; Onay, 2007: 410-411). Devellioğlu, age, s. 1161.
Yeşime, Yakutlar sata, Uygurlar yade, Altaylar cada, Kıpçak grubuna ait lehçeleri kullananlar cay, Fransızlar jade der. Türkistan Çînî’de kaş olarak bilinir. Ayrıca bu taş için Araplar ve Acemler yeşef, yeşep, seng-iyede, hacer-ül matar, seng-i büt gibi kelime ve tamlamaları da kullanır. Konuyla ilgili olarak bk. (Tanyu,

Sihirle yağmur yağdırma hadisesine telmih olarak Necâtî’nin “Gamzeler kim cân iline tîr-i müjgân yağdırır / benzer ol Tatara kim sihr ile bârân yağdırır” beyiti ve Ahmed Paşa’nın “Sûzunu eşkimle teskin etmege gamzen komaz / Yağmuru yağdırmaz ol câdû cihân fettânıdır” (Onay, 2007: 350-351) beyiti örnek verilebilir. Ayrıca Ahmed Paşa’nın beyitindeki câdû kelimesinin iki manada kullanıldığı düşünülmektedir. Tanyu’dan aktardığımız bilgide yeşim taşının cede, cada, cadı olarak da adlandırıldığını belirtmiştik. Tanyu, age, s.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE %100 DOĞAL ÇOK NADİR YEMENİ YEŞM (YEŞİM TAŞI) 24.55 KARAT ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN EŞSİZ BİR HEDİYE OLARAK DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ;

925 AYAR GÜMÜŞ YÜZÜK KOLYE VEYA BİLEKLİK İŞÇİLİĞİ TARAFIMIZCA ÜCRETSİZ ŞEKİLDE SİZE ÖZEL YAPILACAKTIR;

DOĞAL YEMENİ YEŞM

Öğe Miktar 1 Adet *******
Ürün Ağırlığı 24.55 Cts *******
Ürün Boyutu ******* 20 x 16 X 7 MM
Öğe Şekli *******  Kabaşon
Öğe IŞILTI ******* MÜKEMMEL
Ürün Netlik ******* OPAK
Öğe Renk ******* MÜKEMMEL  RENKDOYUMU GÖRÜLEN RESİM
Ürün kökenli ******* YEMEN

Konuyla ilgili olarak bk. (Pakalın, 1983: 634; Tanyu, 1987: 38-80).
Cem Sultan’ın “Ellerinde yeşm-i ahdar la’l-i ahmerden kadeh / Her kim içer ol kadehden mest-i câvîdândur” (Kutlar, 2005: 37-39). Devellioğlu, age, s. 1161.
Pakalın’ın, “Eski Eserler Ansiklopedisi”nden naklettiği yeşimin en makbul renginin koyu yeşil ve süt beyazı olduğu, siyah ve sarı renklilerinin ise iyi olmadığı bilgisi bu bilgi ile örtüşmektedir. Yeşimin diğer iki rengi, gri ve mavi olanıdır (Kutlar, 2005: 37-39; Pakalın, 1983: 634; Rehber Ansiklopedisi, “yeşim”, C. 18, s. 171). Pakalın, age, s. 634.
Efsaneye göre Babil Kraliçesi Semiramis, kemerinde insanı delilikten koruyan sihirli yeşim taşını taşırmış Yeşimden yapılan eşyalar ve efsane için bk. (Tanyu, 1987: 45-80, 204-209).
Rivayete göre bir gece Buğu Tekin’in rüyasına ak sakallı bir ihtiyar girer ve ona fıstık şeklinde bir yeşim taşını göstererek Türkler bu kuvvet dağını elinde tuttukça dört bucağa hakim olacaklar, der.
İyi bir yüzük kaşı yeşim taşı değeri dört gümüş dirhem ettiği, yeşimden yapılmış kemerin beş bin filori değerinin olduğunu kaynaklarda belirtilir. Pakalın’ın “Eski Eserler Ansiklopedisinden aktardığı bilgiye göre yeşimden kase ve tabakların yüz-yüz elli lira, fincanların otuz lira, kılıç kabzasının yüz lira ve altın çakmalı tespihlerin binlerce lira ettiği öğrenilir

Günümüz kaynaklarında Yeşim Taşı iki türüne rastlanır. Bunlar “daha çok Türkistan ve Doğu Sibirya kökenli” nefrit ve jadeyittir. Nefrit, jadeyite oranla daha değersiz, fakat daha çok elde edilenidir. Kolay kırılabilme ve yağsı parlaklığıyla jadeitten ayrılır. Nefritin en önemli kaynağı Çin’deki Hoten ve Yarkent bölgeleriyle Sibirya’da Baykal Gölü’dür . Jadeyit ise nefrite göre daha değerlidir. Taneli biçimde kırılır ve parlaklığı daha camsıdır .

Hekimler, bu taşa yasf veya yasb da dermiş. Zîsokoritos, Yeşim Taşı zebercedin bir cinsi olarak tanımlarken, Gâfikî, Yeşim Taşı ve dehnenin aslının aynı olduğu görüşündedir. Farklılık adlandırmadan kaynaklanır. Bazılarına göre Yeşim Taşı dehnenin bir çeşididir. Bazılarına göre ise Yeşim Taşı dehnenin kötü olanıdır. Kimileri de Yeşim Taşı Habeş yakutudur, der. Şarklılar, Yeşim Taşıin ebûkalemûn olduğunu söyler .
Şirvânî’ye göre Yeşim Taşı iki çeşittir. Birinci çeşit iyisidir ve fildişi rengine benzer sarıdır. İkinci çeşidi Çin’den gelir. Beyaz renkte ve sahtedir. Az bulunur. Faydası ve özelliği yoktur. Hoca Nasîrüddîn-i Tûsî Yeşim Taşıin madeni ve çeşidi hakkında şunları söyler:

Yemen Yeşim Taşı

Yemen Yeşim Taşı

“Yeşim Taşı Çin’de olur. Burada iki ırmak vardır. Birinin adı Akkaş’tır. Yeşim Taşın iyisi buradan çıkar ve rengi sarıya yakın beyazdır. Diğerinin adı Karakaş’tır. Donuk renkli, siyahımsıdır. Bu madenden şebeye benzer siyah ve şeffaf Yeşim Taşıları çıkar. Bu yeri yöneten kişi büyük parçaları kadeh, kaşık, yüzük ve düğme için alıp küçüklerin işçilerine verir .

Zisokoridos, Yeşim Taşıin zeberced cinsinden olduğu ve dört çeşidinin bulunduğu görüşündedir. Birinci çeşidi tıpkı zebercede benzer. İkinci çeşidinin rengi duman rengine benzer. Üçüncü çeşide Yunanlılar usturyûs derler. Manası kevkebî demektir, yani bu çeşit Yeşim Taşıin cismi parlaktır. İçinde beyaz damarlar bulunur. Dördüncü çeşide tarmînûn derler. Manası habbetü’l-hazrâya benzer demektir. Habbetü’l-hazrâ, menegüş ağacının yemişine denir. Dördüncü çeşidin rengi bu ağacın yemişinin rengindedir . 1.11.4.

 

Kimyasal formül: NaAlSi2O6 Sodyum alüminyum silikat
Kristal yapı: monoklinik
Renk: Yeşil, beyaz, turuncu, sarı, lavanta, gri ve siyah
Sertlik: Mohs ölçeğinde 6.5 – 7
Kırılma indisi: 1.652 – 1.688
Yoğunluk: 3,30 – 3,38
dilinim: Kristal eksikliği nedeniyle nadiren görülür
Şeffaflık: Opak, yarı saydam
Çift Kırılma veya Doğruluk: 0.020
Parlaklık: Donuk, yağlı, vitröz
floresan: Yeşilimsi: Çok zayıf; beyazımsı: Glimmer
Gemoloji ile ilgili terimlerin detayları için lütfen Gemstone Sözlüğümüze bakın.

 

Jadeit Değerli Taş Mitolojisi, Metafizik ve Alternatif Kristal Şifa Yetkileri Başa Dön
Maya ve Aztekler, jadeitin vücudun yanlarındaki acıları iyileştirebileceğine inanıyorlardı. Yeşim isminin kaynaklandığı yer burasıdır, çünkü ilk İspanyol kaşifler “piedra de ijada” adını verdiler. Çinliler “cennet taşı”, “emperyal mücevher” veya “değerli mücevher” anlamına gelen “yeşim” adında ve Çin’de jadeit, iyiliği, güzelliği ve saflığı sembolize ediyor. Çin’de, jadeit o kadar değerli olarak kabul edilir ki, “altın değerlidir; yeşim paha biçilmez” diyen bir Çinli vardır. Jadeite’nin sağlık güçlendirici özelliklere sahip olduğu ve uzun ömürlülüğü teşvik ettiği düşünülmektedir. Çinliler genellikle jadeiti, güç ve refahın sembolleri olan ejderhalar gibi daha fazla anlam getiren geleneksel figürlere ayırırlar. Feng shui’de, jadeitin refah ve sağlığı etkilediği düşünülüyor. Jadeite’in Çinliler tarafından iyileştirici özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir ve tek bir jadeitten oyulmuş bileziklerin kullanıcıyı koruduğu düşünülmektedir. Yeşim bilezik kullananların ciddi şekilde hastalandığını veya kazalara karıştığını söyleyen çok sayıda hikaye var. Bu hikayelerin her birinde, bileklik kritik bir zamanda kırıldı ve daha sonra kullanıcı mucizevi bir şekilde hastalıklarından kurtuldu veya kazadan yaralanmadan çıktı. Jadeit bileziklerin negatif enerjiyi emdikleri ve böylece onları giyenleri koruduğu söylenir. Ayrıca, jadeitin kullanıcının yaşamını yansıttığına, iyi zamanlarda daha parlak ve parlak hale geldiğine ve acı zamanındaki parlaklığını yitirdiğine inanılmaktadır. Astrolojide jadeit, Toros burcuyla ilişkilidir. Ayrıca, jadeitin, kullanıcının kalbini sevgiye hazır bir şekilde açmasına izin verdiğine inanılmaktadır.

Yeşim

Yeşim

Feragatname: Metafizik ve Alternatif Kristal İyileştirme Yetkileri ve Özellikleri onaylanmış tavsiye olarak alınmamalıdır. Geleneksel, Tören ve Mitolojik Değerli Taş Lore, çeşitli kaynaklardan toplanmaktadır ve SETT Co., Ltd.’nin tek görüşünü temsil etmemektedir. Bu bilgi doktorunuzun tavsiyesinin yerine geçmez. Herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, lütfen lisanslı bir tıbbi pratisyene başvurun. GemSelect, şifa veya astrolojik doğum taşı güçleri ile ilgili hiçbir iddia veya beyanda bulunmaz ve hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Yeşim Taşı Faydaları
Yeşim Taşı Faydaları

Jadeite Gemstone ve Takı Tasarım Fikirleri Başa dönüş
Jadeitin çok yönlülüğü onu çeşitli kullanımlar için ideal kılar. Jadeite, özellikle çarpıcı jadeit cabochon halkalarında veya küpeler, kolyeler ve kolyeler için küreler veya diskler halinde kullanım için genellikle kabaşondan kesilir. Ayrıca broş veya diğer süs eşyaları olarak giyilebilecek karmaşık süslemelerle oyulmuştur. Jadeite hem erkekler hem de kadınlar için idealdir. Pırlantalarla eşleştirilebilir ve altın veya gümüş rengi olarak ayarlanabilir. Erkekler için popüler jade mücevherleri tıknaz halkalar, kravat pimleri, kol düğmeleri ve kolyelerdir. Bayanlar için jadeit; kolye, boncuklu kolye veya bilezik, cazibe bileziği, bilezik, yüzük, küpe veya saç süslemeli olarak giyilebilir. Doğu’da, jadeit takılar bile küçük çocuklara bile bilezik şeklinde veriliyor.

Not: Kara taş ağırlığına göre değil, boyuta göre renkli taşlar satın alın. Renkli taşlar boy / ağırlık oranına göre değişmektedir. Bazı taşlar daha büyük, diğerleri ise ağırlıkça elmastan daha küçüktür.

Ünlü Jadeit Değerli Taşlar Başa dönüş
Dünyanın birkaç köşesinde yüksek fiyatlara ulaşan kültürel ve sanatsal açıdan ilginç jadeit parçaları var. “İki kat şanslı kolye” olarak bilinen güzel, canlı, yeşil, yeşim boncuklu bir kolye, 1997’de, 9.3 milyon dolarlık inanılmaz bir fiyata Christie’s’de satıldı. Adı, kaynak boulder her kesildiğinde sahiplerinin servetini iki katına çıkarır. Ayrıca, tüm dünyadaki müzelerde sergilenen tarihsel olarak önemli jadeit eserler de vardır. Böyle bir örnek, Güney Kore, Seul’deki Kore Ulusal Müzesi’ndedir. “Gokok” adı verilen virgül şeklindeki jadeit boncukların bulunduğu beşinci yüzyıldan kalma bir altın taç. Bir diğer jadeit parçası da, bir jadeitten oyulmuş olan Jadeite Lahana’dır. Çin lahanasının inanılmaz canlı renk örneğidir ve yapraklarında kamufle edilmiş böcekleri barındırır. Tayvan, Taipei’deki Ulusal Saray Müzesi’nde sergilenmektedir. Zarif bir şekilde oyulmuş bir diğer jadeit ürünü ise, lavanta ve yeşil Birmanya jadeitten oyulmuş 50 cm uzunluğundaki ünlü Jade Dragon Vazosu. ABD, Smithsonian Enstitüsü, Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde sergilenmektedir. Hem Jadeite Lahana hem de Jade Dragon Vazo, ince ve zarif bir şekilde jadeitin oyulabildiğinin çarpıcı örnekleridir. Ayrıca Meksika’dan yeşil yeşim bir maya mısır tanrısı kolyesi, ABD Amerikan Kızılderili Ulusal Müzesi’ndeki serginin bir parçası. Ek olarak, gri bir Meksikalı Olmec jadeit maskesi, Boston, ABD’deki Güzel Sanatlar Müzesi’ndeki koleksiyonun bir parçasıdır.

Jadeite Gemstone Takı Bakımı ve Temizliği Başa dönüş

Yeşim Özellikleri

Yeşim Özellikleri

Değerli taşlar nasıl temizlenir Her ne kadar jadeit sert bir malzeme olsa da, parlaklığını korumak için uygun şekilde bakımı yapılmalıdır. Jadeitinizi temizlemek için sabunlu su ve yumuşak bir bez kullanın. Sabunlu kalıntıyı gidermek için iyice durulayın. Değerli taşların çoğunda olduğu gibi, ultrasonik temizleyiciler ve vapurlar önerilmez. Spor gibi sert fiziksel aktivitelere katılmadan, temizlenmeden veya spor yapmadan önce daima mücevherleri veya değerli taşları çıkarın. Çizilmeleri önlemek için jadeiti diğer değerli taşlardan uzakta saklayın. Değerli taşları yumuşak bir bezle sarmak veya kumaş kaplı bir mücevher kutusunun içine yerleştirmek en iyisidirYeşim Anlamına ve Kullanımına Giriş
Jade’in dokunduğu her şeyi kutsadığı ve tüm dünyada yaklaşık 6.000 yıldır insanlığa hizmet ettiği söyleniyor. Britanya Adaları’ndaki ilkel insanlar için, tokluğu, cilalama ve keskinleştirme yeteneği onu balta başları, bıçaklar ve silahlar için tercih edilen bir taş yaptı. Yerli Meksika, Orta ve Güney Amerika ve Yeni Zelanda kabileleri, tanrı maskelerine ve ritüel eserler olarak oyulmuştu, hatta tatlı ve bol su için su ruhlarına bir teklif olarak kuyulara bile atılmıştı. Çin’deki kayıtlı tarih boyunca en değerli taş olan Jade, güzelliği ve iyileştirme ve korunma gücü ile değerlendiriyor. Sonsuz çeşitlilikte değerli taş, kap, tütsü brülörü, boncuk, mezar eşyası ve heykel, Jade’den ve şiirle yazılmış müzik aletlerinden ve kolyelerden müthiş bir şekilde oyulmuştur. [Simmons, 210] [Eason, 266, 268]

Yeşim Taşı
Yeşim Taşı

Yeşim, metafiziksel özellikleri nedeniyle çok değerlidir. Eski kültürlerde olduğu kadar bugün de olduğu gibi, manevi dünyaya erişmek, ritüel bilgiler hakkında bir içgörü kazanmak, yaratıcılığı teşvik etmek ve rüyaları çözme üzerine saygı duyulan nihai “Rüya Taşı” dır. [Melody, 341] [Raphaell, 161] Uzun ömürlü ve huzurlu bir ölüm temin eden koruyucu bir tılsım olarak değerlenir ve güçlü bir şifa taşı olarak kabul edilir. [Mella, 87] İyi şanslar ve dostluğa sahip bir muska olan Jade, huzur içinde toplanan bilgeliği, olumsuzları dağıtarak ve kendini gerçekte olduğu gibi görmeye teşvik eder. [Hall, 152]

Bilimsel anlamda, Jade iki farklı mineral tarafından paylaşılan isimdir – bir kalsiyum magnezyum silikat olan nefrit ve bir sodyum alüminyum silikat olan Jadeite. Her ikisi de farklı bileşimlere, sertliklere, yoğunluklara ve kristal yapılara sahip olmalarına rağmen, ikisi de istisnai olarak sert taşlardır, görünüşte benzer ve metafiziksel özelliklerde eşit derecede değerlidirler. Her ikisi de yeşim yeşili olarak tanıdığımız güzel zeytin tonlarında ortaya çıkar, ancak bazı farklılıklar vardır.

Nefrit genellikle kremsi beyaz, orta ila koyu zeytin yeşili, kahverengi ve siyah renklerinde ortaya çıkar. Balmumu parlaklığı ile pürüzsüz bir yüzey cilası vardır ve daha yaygın olarak bulunur. Jadeit beyaz-gri yeşil, yapraklı yeşil, mavi veya mavi-yeşil, zümrüt yeşili, lavanta, pembe, kırmızı, turuncu, yeşilimsi-siyah veya siyah olabilir. Sert ve parlak, Nefrit’ten daha nadir ve genellikle daha pahalıdır. Krom izleri ile renklendirilmiş yarı saydam, zümrüt yeşili Jadeite, Imperial Jade olarak adlandırılıyor ve en nadir ve e

Kaşgar ile Hıtay beynindeki Hoten nahiyesinde bir ırmak vardırki suyu Andica.n şehrine gider. Yeşimin ma’deni ol ırmakdan gayn [yerde]134yokdur ve yeşimin yedi rengi vardır: Ak ve zeytima’ada renklerin bunlar a’lasıdır. Ve mübarek bir taşdır ki hükemaonu cevhere beraber [salmışlardır]i35 ve Hıtay’ın kiban yeşimsiz kemer

bağlamazlar. Ve üzerinde yeşim bulunmayan kimseye hürmet etmezler. Ve Hıtay diyannda yeşimin ‘aziz olmasına sebeb, onda yıldınm çok olurmuş. Yeşimi üzerinde götüren kimse, yıldırım şerrindenve ta’undan emin olur. Ve ‘illet-i bevasire mübtela ise def’olur. Ve sanlu ‘illetini def’ eder ve kalbe incila ve güşayiş ve ferah verir.

Genelde yeşil olarak bulunur. Sarı, beyaz, kahverengi, siyah, kırmızı ya da beyaz lekeli yeşil renklerde de olabilir

Yeşim Faydaları

Yeşim Faydaları

Yeşim Taşı’nın Metafiziksel ve psikolojik etkileri

*Kişiyi duyguların tutsaklığından kurtararak görüşünü netleştirir.

*Aşırıya kaçan duygusallıkları dengeler.

*Zihinsel odaklanmayı gerektiren çalışmalarda yardımcı olur.

*İçiniz korku ve endişeyle dolduğunda huzur ve güven verir. Kişinin kendini zayıf ve güçsüz hissettiği anlarda yeşimi kalbinin üzerine koyması içini rahatlatır.

*Elde tutulduğunda ısınarak rahatlatıcı bir his verir.

*Kendisini taşıyan kişilere akıl, cesaret ve adalet duyguları verir. Kazanılan başarının sonucunda insanın içinde doğabilecek olan kibir duygusunu engeller.

*Günlük kullanım için çok uygun bir taştır. Dengeli ve iyileştirici olan yeşil rengin etkisine sahiptir. Mücevher olarak özellikle konuşmacılar ve öğretmenler tarafından kullanılabilir.