OTANT�K TA�

YEŞİL AKİK TAŞI

V MAKALELER
Yeşil Akik Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • YEŞİL AKİK TAŞI

Bölgeden alınan F1 ve F2 Yeşil Akik Taşı cevherleri çeneli kırıcı ile kırma işlemi uygulandıktan sonra elek analizine tabii tutulmuş, rakamsal değerleri Tablo 5.2 grafiksel sunumu ise Şekil 5.6 de gösterilmiştir

-0,05 -0,08 -0,25 -0,50 -2,00 -10,00 Tane iriliği (mm)

Yeşil Akik Taşı

Yeşil Akik Taşı

Şekil 5.6 Bölgeden alınan Yeşil Akik Taşı cevherlerinin elek analizi grafiği

Tablo 5.2 ve Şekil 5.6 ‘de görüldüğü gibi F1 ve F2 Yeşil Akik Taşı cevherleri tane boyut dağılımı yönünden birbirine yakın özellikler göstermektedir.

5.4 Demirci Yöresi Yeşil Akik Taşılarının Elek Analizi Tane Boyut Aralıklarının Mikroskobik İncelemeleri

Her iki Yeşil Akik lek analizi ürünleri Olympus marka binokülar mikroskopta incelenerek yorumlanmıştır.

 

Tablo 5.3 F1 Numunesine ait elek fraksiyonlarının mikroskobik incelemesi

 

+ 2 mm
Bileşik taneler çoğunlukta özellikle kuvars ve Yeşil Akik Taşı bileşik taneler halinde bulunuyor. İnce boyutlu mika da bu Yeşil Akik Taşı kuvars tanelerine bileşik. Ancak iri boyutta mika taneleri az miktarda gözlemlenmekte. Ayrıca iri boyutta serbest siyah turmalin taneleri gözlemlenmekte. – 2 + 1 mm
Serbest mika tanelerinin miktarı artmış halde Ayrıca Renkli mineraller bileşik halde kuvars ve Yeşil Akik Taşı taneleri ile beraber gözlemlenmekte. Sadece mika serbest diğer mineraller bağlı taneler halinde

– 1 + 0,500 mm
Serbest mika tanelerinin miktarı artmış durumda Bir miktar Yeşil Akik Taşı kuvars serbestleşmesi var ancak az. Renkli mineraller sıvama halde bileşik olarak Yeşil Akik Taşı ve kuvarsla beraber bulunuyor. Serbest halde turmalin taneleri gözlemleniyor. Serbest mika çok fazla miktarda
– 0,500 + 0,300m
Mika taneleri serbest ve çok miktarda Kuvars ve Yeşil Akik Taşı taneleri bağlı olarak gözlemleniyor. Serbest turmalin gözlemlendi Renkli mineraller bağlı olarak kuvars ve Yeşil Akik  beraber bulunuyor.

Çok az miktarda serbest mika var. Çok az miktarda serbest turmalin var. Bağlı halde az miktarda renkli mineraller içeren taneler mevcut. Serbest kuvars ve Yeşil Akik Taşı çoğunlukta.

n – 0,063 + 0,045 mm
Çok az miktarda serbest mika var. Çok az miktarda serbest turmalin var. Bağlı halde mineraller içeren taneler mevcut değildir.Serbest kuvars ve Yeşil Akik Taşı oranı artmıştır.
n – 0,045mm
Çok çok az serbest mika var. Çok çok az serbest turmalin var. Serbest halde kuvars ve Yeşil Akik Taşı mineralleri çoğunlukta
n – 0,212 + 0,150 mm
Demir oksitli minerallerde , kuvars ve Yeşil Akik Taşıın serbestleşmeye başladığı gözlenmektedir.
ri -0,150 + 0,075 mm
Kuvars ve Yeşil Akik Taşıın serbestleşmesi artmakta ve renkli taneler serbest halde görünmekte.
n -0,075 + 0,063 mm
Serbestleşme dercesi fazlalaşmış. Renkli mineraller serbest halde.
n – 0,063 + 0,045 mm
Homojene yakın bir görüntü ,renkli mineraller tamamen serbest halde.
– 0,045mm
Serbest halde kuvars ve Yeşil Akik Taşı mineralleri çoğunlukta.

YEŞİL AKİK TAŞI

V MAKALELER
Yeşil Akik Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • YEŞİL AKİK TAŞI
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bölgeden alınan F1 ve F2 Yeşil Akik Taşı cevherleri çeneli kırıcı ile kırma işlemi uygulandıktan sonra elek analizine tabii tutulmuş, rakamsal değerleri Tablo 5.2 grafiksel sunumu ise Şekil 5.6 de gösterilmiştir

-0,05 -0,08 -0,25 -0,50 -2,00 -10,00 Tane iriliği (mm)

Yeşil Akik Taşı

Yeşil Akik Taşı

Şekil 5.6 Bölgeden alınan Yeşil Akik Taşı cevherlerinin elek analizi grafiği

Tablo 5.2 ve Şekil 5.6 ‘de görüldüğü gibi F1 ve F2 Yeşil Akik Taşı cevherleri tane boyut dağılımı yönünden birbirine yakın özellikler göstermektedir.

5.4 Demirci Yöresi Yeşil Akik Taşılarının Elek Analizi Tane Boyut Aralıklarının Mikroskobik İncelemeleri

Her iki Yeşil Akik lek analizi ürünleri Olympus marka binokülar mikroskopta incelenerek yorumlanmıştır.

 

Tablo 5.3 F1 Numunesine ait elek fraksiyonlarının mikroskobik incelemesi

 

+ 2 mm
Bileşik taneler çoğunlukta özellikle kuvars ve Yeşil Akik Taşı bileşik taneler halinde bulunuyor. İnce boyutlu mika da bu Yeşil Akik Taşı kuvars tanelerine bileşik. Ancak iri boyutta mika taneleri az miktarda gözlemlenmekte. Ayrıca iri boyutta serbest siyah turmalin taneleri gözlemlenmekte. – 2 + 1 mm
Serbest mika tanelerinin miktarı artmış halde Ayrıca Renkli mineraller bileşik halde kuvars ve Yeşil Akik Taşı taneleri ile beraber gözlemlenmekte. Sadece mika serbest diğer mineraller bağlı taneler halinde

– 1 + 0,500 mm
Serbest mika tanelerinin miktarı artmış durumda Bir miktar Yeşil Akik Taşı kuvars serbestleşmesi var ancak az. Renkli mineraller sıvama halde bileşik olarak Yeşil Akik Taşı ve kuvarsla beraber bulunuyor. Serbest halde turmalin taneleri gözlemleniyor. Serbest mika çok fazla miktarda
– 0,500 + 0,300m
Mika taneleri serbest ve çok miktarda Kuvars ve Yeşil Akik Taşı taneleri bağlı olarak gözlemleniyor. Serbest turmalin gözlemlendi Renkli mineraller bağlı olarak kuvars ve Yeşil Akik  beraber bulunuyor.

Çok az miktarda serbest mika var. Çok az miktarda serbest turmalin var. Bağlı halde az miktarda renkli mineraller içeren taneler mevcut. Serbest kuvars ve Yeşil Akik Taşı çoğunlukta.

n – 0,063 + 0,045 mm
Çok az miktarda serbest mika var. Çok az miktarda serbest turmalin var. Bağlı halde mineraller içeren taneler mevcut değildir.Serbest kuvars ve Yeşil Akik Taşı oranı artmıştır.
n – 0,045mm
Çok çok az serbest mika var. Çok çok az serbest turmalin var. Serbest halde kuvars ve Yeşil Akik Taşı mineralleri çoğunlukta
n – 0,212 + 0,150 mm
Demir oksitli minerallerde , kuvars ve Yeşil Akik Taşıın serbestleşmeye başladığı gözlenmektedir.
ri -0,150 + 0,075 mm
Kuvars ve Yeşil Akik Taşıın serbestleşmesi artmakta ve renkli taneler serbest halde görünmekte.
n -0,075 + 0,063 mm
Serbestleşme dercesi fazlalaşmış. Renkli mineraller serbest halde.
n – 0,063 + 0,045 mm
Homojene yakın bir görüntü ,renkli mineraller tamamen serbest halde.
– 0,045mm
Serbest halde kuvars ve Yeşil Akik Taşı mineralleri çoğunlukta.