OTANT�K TA�

YOSUNLU AKİK TAŞI

V MAKALELER
Yosunlu Akik
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • YOSUNLU AKİK

YOSUNLU AKİK TAŞI

Bir malzeme herhangi bir şekilde radyasyona maruz kaldığında, gelen enerjinin bir kısmı soğurulur ve daha uzun dalgaboylu bir ışık olarak yayınlanır (Stokes Kanunu). Bu işlem Yosunlu Akik Taşı olarak isimlendirilir. Bu koşullarda ışık yayınlayan bir malzeme, lüminesent malzeme veya fosfor olarak bilinir. Yayınlanan ışığın dalga boyu gelen radyasyona değil malzemeye özgüdür. Yosunlu Akik Taşı olaylarının çoğu, görünür ışığın salınımıyla ilgilenmektedir fakat mor ötesi ve kızıl ötesi gibi diğer dalga boyları da salınabilir.

Yosunlu Akik

Yosunlu Akik

Radyasyon ile ışınlama boyunca kristal örgüye aktarılan enerji kristaldeki elektronları uyaracak ve Yosunlu Akik Taşı merkezlerinde tuzaklanmasına sebep olacaktır.

Yosunlu Akik Taşı merkezinin türüne ve bulunduğu konuma göre, farklı yollarla Yosunlu Akik Taşı oluşabilir.
a) Uyarma enerjisinin soğurulması sonucunda elektronun önce iletkenlik sonra da değerlik bandına geçerken oluşan Yosunlu Akik Taşı
b) Uyarılma enerjisinin 1 ve 2 durumlarından yeniden birleşme merkezleri (akseptör) seviyelerine geçişinde ışın yayınlanması
c) Tuzak seviyelerinden iletkenlik bandına ve yine oradan yeniden birleşme merkezlerine (akseptörlere) geçişte ışın yayınlanması
d) Tuzaklardan akseptörlere geçiş sonrasında ışın yayınlanması
e) Tuzaklardan direkt değerlik bandına geçiş ile oluşan Yosunlu Akik Taşı

Yosunlu Akik Taşı işlemi özellikle malzeme içerisindeki elementlerin enerji seviyeleri hakkında bilgi vermektir. Bu bilgi sayesinde örneklerin kristal yapısı hakkında da bilgi edinilmektedir. Yosunlu Akik Taşı geniş bir terimdir; atomların uyartıldığı metotlara ve uyartılan seviyelerin ömür sürelerine göre gruplandırılabilir (Çetin, 2007).

Mineraller X-ışını, ultraviyole, katot ışınlarına veya benzeri iyonize radyasyona maruz kaldıklarında ışınım yaparlar. Işığın yayılımı radyasyonun soğurulmasından sonra karakteristik rc zamanında gerçekleşir ve bu bizim Yosunlu Akik Taşı sürecini sınıflandırabilmemize yardımcı olur. Bir başka deyişle; Yosunlu Akik Taşı süresi elektronların bir seviyeden başka bir seviyeye geçiş süresi ile belirlenir. Yayımlanma ömrü olarak bilinen bu zaman rc ile gösterilir ve malzemeye özgüdür. Foton
yayınımı uyarılmış bir seviyeden taban duruma olan doğrudan bir geçişten kaynaklandığında meydana gelen ve 10-8 s veya daha kısa süren Yosunlu Akik Taşı flüoresans olarak isimlendirilir. Uyarma durdurulduktan sonra devam eden Yosunlu Akik Taşı ise fosforesans adını alır. Bu tür özellik gösteren malzemelere verilen genel isim “fosforlar”dır. Fosforların Yosunlu Akik Taşı yaklaşık 10” s’den başlayıp dakikalar hatta saatlerce sürebilir. Dolayısıyla yayımlanma ömrüne göre, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Yosunlu Akik Taşı ikiye ayrılabilir (Vij, 1998).

Şekil 2.2 Fluoresans ve Fosforesans
Tc (10 8 s değeri, aslında flüoresans yayınımının kendiliğinden meydana geldiğini
gösteren bir tanımdır. Flüoresans yayınımı, radyasyonun soğurulması ile aynı anda meydana gelen ve radyasyonun kesilmesiyle derhal duran işlem olarak tanımlanmaktadır Öte yandan fosforesans, soğurulan radyasyon ile maksimum şiddete ulaşması için geçen süre (tmax) arasındaki gecikme ile karakterize edilmektedir. Buna ilaveten fosforesansın, uyarılma kaldırıldıktan sonra bir süre devam ettiği görülmektedir. Şüphesiz, gecikme zamanı rc, 1 s mertebesindedir.
Fosforesans olarak sınıflandırmak kolaydır. Bununla birlikte çok daha kısa süreli gecikmeler için, flüoresans ile fosforesans arasındaki ayrımı yapmak daha zordur.
Flüoresans ile fosforesans arasındaki farkı ayırt etmenin tek yolu Yosunlu Akik Taşıın bozunumu üzerine sıcaklığın etkisini incelemektir. Flüoresans, aslında sıcaklıktan bağımsızdır ancak fosforesans bozunumu, güçlü bir sıcaklık bağımlılığı sergiler. Flüoresans, fosforesans ve termoYosunlu Akik Taşı yayınımları ile radyasyon soğurulması arasındaki ilişkiler. T0 ışınlamanın meydana geldiği sıcaklık; 6 ısıtma hızı; tr
ışınlamanın son bulduğu ve fosforesans bozunumunun başladığı zamanı göstermektedir (Akın, 2009).

 

YOSUNLU AKİK TAŞI

V MAKALELER
Yosunlu Akik
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • YOSUNLU AKİK
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

YOSUNLU AKİK TAŞI

Bir malzeme herhangi bir şekilde radyasyona maruz kaldığında, gelen enerjinin bir kısmı soğurulur ve daha uzun dalgaboylu bir ışık olarak yayınlanır (Stokes Kanunu). Bu işlem Yosunlu Akik Taşı olarak isimlendirilir. Bu koşullarda ışık yayınlayan bir malzeme, lüminesent malzeme veya fosfor olarak bilinir. Yayınlanan ışığın dalga boyu gelen radyasyona değil malzemeye özgüdür. Yosunlu Akik Taşı olaylarının çoğu, görünür ışığın salınımıyla ilgilenmektedir fakat mor ötesi ve kızıl ötesi gibi diğer dalga boyları da salınabilir.

Yosunlu Akik

Yosunlu Akik

Radyasyon ile ışınlama boyunca kristal örgüye aktarılan enerji kristaldeki elektronları uyaracak ve Yosunlu Akik Taşı merkezlerinde tuzaklanmasına sebep olacaktır.

Yosunlu Akik Taşı merkezinin türüne ve bulunduğu konuma göre, farklı yollarla Yosunlu Akik Taşı oluşabilir.
a) Uyarma enerjisinin soğurulması sonucunda elektronun önce iletkenlik sonra da değerlik bandına geçerken oluşan Yosunlu Akik Taşı
b) Uyarılma enerjisinin 1 ve 2 durumlarından yeniden birleşme merkezleri (akseptör) seviyelerine geçişinde ışın yayınlanması
c) Tuzak seviyelerinden iletkenlik bandına ve yine oradan yeniden birleşme merkezlerine (akseptörlere) geçişte ışın yayınlanması
d) Tuzaklardan akseptörlere geçiş sonrasında ışın yayınlanması
e) Tuzaklardan direkt değerlik bandına geçiş ile oluşan Yosunlu Akik Taşı

Yosunlu Akik Taşı işlemi özellikle malzeme içerisindeki elementlerin enerji seviyeleri hakkında bilgi vermektir. Bu bilgi sayesinde örneklerin kristal yapısı hakkında da bilgi edinilmektedir. Yosunlu Akik Taşı geniş bir terimdir; atomların uyartıldığı metotlara ve uyartılan seviyelerin ömür sürelerine göre gruplandırılabilir (Çetin, 2007).

Mineraller X-ışını, ultraviyole, katot ışınlarına veya benzeri iyonize radyasyona maruz kaldıklarında ışınım yaparlar. Işığın yayılımı radyasyonun soğurulmasından sonra karakteristik rc zamanında gerçekleşir ve bu bizim Yosunlu Akik Taşı sürecini sınıflandırabilmemize yardımcı olur. Bir başka deyişle; Yosunlu Akik Taşı süresi elektronların bir seviyeden başka bir seviyeye geçiş süresi ile belirlenir. Yayımlanma ömrü olarak bilinen bu zaman rc ile gösterilir ve malzemeye özgüdür. Foton
yayınımı uyarılmış bir seviyeden taban duruma olan doğrudan bir geçişten kaynaklandığında meydana gelen ve 10-8 s veya daha kısa süren Yosunlu Akik Taşı flüoresans olarak isimlendirilir. Uyarma durdurulduktan sonra devam eden Yosunlu Akik Taşı ise fosforesans adını alır. Bu tür özellik gösteren malzemelere verilen genel isim “fosforlar”dır. Fosforların Yosunlu Akik Taşı yaklaşık 10” s’den başlayıp dakikalar hatta saatlerce sürebilir. Dolayısıyla yayımlanma ömrüne göre, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Yosunlu Akik Taşı ikiye ayrılabilir (Vij, 1998).

Şekil 2.2 Fluoresans ve Fosforesans
Tc (10 8 s değeri, aslında flüoresans yayınımının kendiliğinden meydana geldiğini
gösteren bir tanımdır. Flüoresans yayınımı, radyasyonun soğurulması ile aynı anda meydana gelen ve radyasyonun kesilmesiyle derhal duran işlem olarak tanımlanmaktadır Öte yandan fosforesans, soğurulan radyasyon ile maksimum şiddete ulaşması için geçen süre (tmax) arasındaki gecikme ile karakterize edilmektedir. Buna ilaveten fosforesansın, uyarılma kaldırıldıktan sonra bir süre devam ettiği görülmektedir. Şüphesiz, gecikme zamanı rc, 1 s mertebesindedir.
Fosforesans olarak sınıflandırmak kolaydır. Bununla birlikte çok daha kısa süreli gecikmeler için, flüoresans ile fosforesans arasındaki ayrımı yapmak daha zordur.
Flüoresans ile fosforesans arasındaki farkı ayırt etmenin tek yolu Yosunlu Akik Taşıın bozunumu üzerine sıcaklığın etkisini incelemektir. Flüoresans, aslında sıcaklıktan bağımsızdır ancak fosforesans bozunumu, güçlü bir sıcaklık bağımlılığı sergiler. Flüoresans, fosforesans ve termoYosunlu Akik Taşı yayınımları ile radyasyon soğurulması arasındaki ilişkiler. T0 ışınlamanın meydana geldiği sıcaklık; 6 ısıtma hızı; tr
ışınlamanın son bulduğu ve fosforesans bozunumunun başladığı zamanı göstermektedir (Akın, 2009).