OTANT�K TA�

Zebercet Taşı Oluşumu

V MAKALELER
Zebercet Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • Zebercet Taşı Oluşumu

Zebercet Taşı Oluşumu

Tifâşî, Zebercet Taşı başlangışta zümrüt olma ihtimali üzerinde durur. Zebercet Taşı, sertleşip taş olduğunda yüzeyi yoğunlaşıp kararırmış. İç yüzü ise kızıl olurmuş. Bu durumdaki taş, yerinde çok durduğundan güneşin ısısı iç ve dış yüzeyindeki renklerin birbirine karışmasına sebep olurmuş. Böylece cevher yeşil renge bürünürmüş. Bunun gibi yeşil renkli cevhere Zebercet Taşı derlermiş. Âlimlere göre de Zebercet Taşı, zümrüttür. Fakat harâret azlığından iyice olgunlaşamadığı için Zebercet Taşı olmuştur ve bir derece
zümrütten aşağıdır .

Zebercet Taşı, Brezilya, Sibirya, Seylan, Nijerya380’dan elde edilir. Tigâşî’nin rivayetine göre, altı yüz kırk yıldan beri kimse Zebercet Taşıin, madenlerinden çıktığını görmemiştir ve insanlarda bulunan Zebercet Taşı önceki zamanlardan kalmadır. Eski mezarlıklarda bulunur. Özellikle İskenderiye mezarlıklarından kalmadır. Çünkü İskenderiye İskender’in hazinesiydi ve bütün cevherler orada toplandı.381 Bir başka rivayete göre, güneş ışınları çarptıkça yeşile boyanan Kaf dağının yeşil zebercetten olduğuna ve semanın onun üzerinde bulunduğuna inanılır382.

 

Zebercet Taşı Oluşumu

V MAKALELER
Zebercet Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • Zebercet Taşı Oluşumu
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Zebercet Taşı Oluşumu

Tifâşî, Zebercet Taşı başlangışta zümrüt olma ihtimali üzerinde durur. Zebercet Taşı, sertleşip taş olduğunda yüzeyi yoğunlaşıp kararırmış. İç yüzü ise kızıl olurmuş. Bu durumdaki taş, yerinde çok durduğundan güneşin ısısı iç ve dış yüzeyindeki renklerin birbirine karışmasına sebep olurmuş. Böylece cevher yeşil renge bürünürmüş. Bunun gibi yeşil renkli cevhere Zebercet Taşı derlermiş. Âlimlere göre de Zebercet Taşı, zümrüttür. Fakat harâret azlığından iyice olgunlaşamadığı için Zebercet Taşı olmuştur ve bir derece
zümrütten aşağıdır .

Zebercet Taşı, Brezilya, Sibirya, Seylan, Nijerya380’dan elde edilir. Tigâşî’nin rivayetine göre, altı yüz kırk yıldan beri kimse Zebercet Taşıin, madenlerinden çıktığını görmemiştir ve insanlarda bulunan Zebercet Taşı önceki zamanlardan kalmadır. Eski mezarlıklarda bulunur. Özellikle İskenderiye mezarlıklarından kalmadır. Çünkü İskenderiye İskender’in hazinesiydi ve bütün cevherler orada toplandı.381 Bir başka rivayete göre, güneş ışınları çarptıkça yeşile boyanan Kaf dağının yeşil zebercetten olduğuna ve semanın onun üzerinde bulunduğuna inanılır382.