OTANT�K TA�

Zümrüt Taşı Elde Edildiği Yerler

V MAKALELER
ZÜMRÜT TAŞI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • ZÜMRÜT TAŞI ELDE EDİLDİĞİ YERLER

Zümrüt Taşı Elde Edildiği Yerler

Zümrüt, Günbed-i Hirmân167, Fireng diyarındaki dağlık bölge168, Brezilya, Hindistan, Pakistan169’dan elde edilir.

Tigâşî ve Mu’izzüddîn zümrüdün madeniyle ilgili olarak şunları söyler:

“İsvân’dan öte Mısır ile Sudan arasında Tohum adlı bir büyük ve uzun dağ vardır. Toprağı kirece benzer. O dağı Zümrüt Taşı için kazdıklarında önce talk adlı bir kara taş çıkar, o taşı ateşe bırakırlar, kızdırırlar. Ateşten çıkardıklarında cevherîlerin bürünce dediği taş (merkaşîsâ -yı zehebî) olur. O taş çıktıktan sonra yine o kadar kazarlar ki yumuşak talka karışmış kızıl toprak çıkar. O toprağın içinde çay taşları gibi irili ufaklı yüzük kaşları bulunur ve o damarlardan büyük parça zümrütler çıkarırlar. Onlardan kadehler, yüzükler, kaşıklar, düğmeler, bıçak sapları dizerler”170.

“Zümrüt Taşı madeni  İsvân’dan öte on günlük uzaklıktadır. Orada Zümrüt Taşı madenleri çoktur. Bir madenin adı Şende’dir. Birinin adı Tekâbu,birinin adı Kar’-ı gâzî, birinin adı Vâdiü’ş-şât’tır. Buna içinde bakırdan bir koyunşekli bulunduğu için Vâdiü’ş-şât demişlerdir. Bu madenin zümrütü diğer madenlerin zümrütlerinden daha iyi ve büyüktür. Hindîler zümrüte diğer cevherlerden daha çok
171
165 Şirvânî, age, s. 122-130.
166 Şirvânî, age, s. 122-130.
167 Mısır payitahtının yakınlarında bir yer (Kutlar, 2005: 63-64).
1<î8 Kutlar, age, s. 63-64.
169 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, ” Zümrüt”, C. 24, Milliyet Gazetesi Yay., İstanbul, s. 12780.
170 Şirvânî, age, s. 122-130.
171 Şirvânî, age, s. 122-130.
rağbet ederler, çok değer verirler”

Zümrüt Taşı Elde Edildiği Yerler

V MAKALELER
ZÜMRÜT TAŞI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • ZÜMRÜT TAŞI ELDE EDİLDİĞİ YERLER
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Zümrüt Taşı Elde Edildiği Yerler

Zümrüt, Günbed-i Hirmân167, Fireng diyarındaki dağlık bölge168, Brezilya, Hindistan, Pakistan169’dan elde edilir.

Tigâşî ve Mu’izzüddîn zümrüdün madeniyle ilgili olarak şunları söyler:

“İsvân’dan öte Mısır ile Sudan arasında Tohum adlı bir büyük ve uzun dağ vardır. Toprağı kirece benzer. O dağı Zümrüt Taşı için kazdıklarında önce talk adlı bir kara taş çıkar, o taşı ateşe bırakırlar, kızdırırlar. Ateşten çıkardıklarında cevherîlerin bürünce dediği taş (merkaşîsâ -yı zehebî) olur. O taş çıktıktan sonra yine o kadar kazarlar ki yumuşak talka karışmış kızıl toprak çıkar. O toprağın içinde çay taşları gibi irili ufaklı yüzük kaşları bulunur ve o damarlardan büyük parça zümrütler çıkarırlar. Onlardan kadehler, yüzükler, kaşıklar, düğmeler, bıçak sapları dizerler”170.

“Zümrüt Taşı madeni  İsvân’dan öte on günlük uzaklıktadır. Orada Zümrüt Taşı madenleri çoktur. Bir madenin adı Şende’dir. Birinin adı Tekâbu,birinin adı Kar’-ı gâzî, birinin adı Vâdiü’ş-şât’tır. Buna içinde bakırdan bir koyunşekli bulunduğu için Vâdiü’ş-şât demişlerdir. Bu madenin zümrütü diğer madenlerin zümrütlerinden daha iyi ve büyüktür. Hindîler zümrüte diğer cevherlerden daha çok
171
165 Şirvânî, age, s. 122-130.
166 Şirvânî, age, s. 122-130.
167 Mısır payitahtının yakınlarında bir yer (Kutlar, 2005: 63-64).
1<î8 Kutlar, age, s. 63-64.
169 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, ” Zümrüt”, C. 24, Milliyet Gazetesi Yay., İstanbul, s. 12780.
170 Şirvânî, age, s. 122-130.
171 Şirvânî, age, s. 122-130.
rağbet ederler, çok değer verirler”