OTANT�K TA�

Burçlara Göre Şifalı Taşlar

V MAKALELER
Şifa Taşları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Burçlara Göre Şifalı Taşlar

Burçlara Göre Şifalı Taşlar

Burçlara Göre Şifalı Taşlar , enerjinin yaşamlarımızda nasıl işlediğini gösteren özellik ve nitelikleri temsil eder. İnsan evrimi ve gelişiminin öyküsünü anlatır ve hepsi yaşam deneyiminin sürekliliğini sağlamak için gereklidir.
Her ne kadar on iki Burçlara Göre Şifalı Taşlar için geleneksel metaforlar (Koç gibi) her zaman işlevsel olsa da her bir Burçlara Göre Şifalı Taşlar için bu alternatif kavramlar, insan ruhunun zaman içindeki gelişimini açıklar.

Koç: Öncü, Burçlara Göre Şifalı Taşlar kuşağının ilk burcudur ve başlangıç kavramını kapsar. Bu ateşli temas ve parlak başlangıç, yeni hayat için gereken itme gücünü kanıtlayabilir ama öncü, bir durum değişim ve karışıklığa hazır olmadan önce de ortaya çıkabilir.

Boğa: Koruyucu, Koç’un başlattığını devam ettirir ve resme istikrar ve odak getirir ama aynı zamanda bir şeyi bulunduğu durum içinde, yeni gelişmeye olanak vermeden korumaya çalışma eğilimi de gösterebilir.

İkizler: Sorgulayıcı, alternatiflerin mümkün olup olmadığını belirleme arzusu taşır ve Boğa’nın istikrar getirdiği süreçlere çeşitlilik sunar. Ancak sorgulamak, bir yandan enerjiyi ve odak noktasını dağıtırken dikkatin dağılmasına da neden olabilir.

 

Yengeç: Besleyici, büyüme ve emniyet için gerekli nitelikleri sağlar ve duygusal ihtiyaçların derin farkındalığına teşvik eder. Ancak aynı besleyicilik, boğucu seviyelere ulaştığı takdirde bireyleşmeye zarar verebilir.

Aslan: Sadık, Yengec’in sunduğu deneyimleri yönetir ve merkezleştirir. Bu nitelik, güçlü bir şekilde özfarkındalığı hedef alır ama ileriyi göremeyebilir. Bu yüzden sadık bakış açılarına ya da yeni deneyimleri engelleyen duygulara karşı sabit bir tavır geliştirebilir.

Başak: Değiştirici, Aslan’ın gün ışığına çıkardığı durumları analiz eder ve değişim olasılıklarını belirler. Bu değişim gelişme adı altında olsa bile, daha yüce ihtiyaçlarla uyum içinde olmadığı takdirde tatminsizlik yaratabilir.

Terazi: Yargıç, belirli bir seviyede haklılığın ve kusursuzluğun var olduğundan emin olmak için her şeyi kıyaslar. Ancak Yargıç sert ve soğuk gibi görünen ya da duygusuz olasılıkları da sunabilir.

Akrep: Dağıtıcı, yaşam oyununa, simyasal dönüşüm niteliğini sağlamak için adım atar. Dağıtıcı demliği, bir şifa iksiri yaratacak kadar ısıtabilir ya da her şeyi öyle güçlü harekete geçirir ki sıcaklık kontrolden çıkar.

Yay: Maceracı, ufkun ötesinde olanları görme umuduyla Akrep’in boyutundan uzaklaşır. Maceracı nihai sorulara yanıt veren olasılıkları arar ancak bu süreçte eve dönüş yolunu unutabilir.

Oğlak: Pragmatist, her şeyi yerli yerine koyma ve yaşamını doğru bir şekilde idame ettirme yollarını arar. Pragmatist elverişlilik ve kararlılık dersleri verebilir ama ileriyi göremediğinde bilgiçlik taslayabilir.

Kova: Reformcu, Oğlak’ın meydana getirip hayat verdiği şeyleri almanın yollarını arar. Ancak yeni bir plan uğruna orijinalini yok etme eğilimi taşıdığından etkili bir şekilde işlev göstermesi için gerekli istikrara sahip olmayabilir.

Balık: Hayalperest, mistisizm ve hayal gücü getirir ve ruha, fiziksel düzlemin ötesine, var olabilecek bir âleme geçmesi için meydan okur. Hayal perdesini delebilir ve fiziksel dünyaya aydınlanmış bir şekilde döner. Burada temkinli olunması gereken, alternatif bir gerçeklik illüzyonunda kaybolmamaktır.

Temel Burç Taşları

Burç Taşları Astroloji, benliğinizi ve ihtiyaçlarınızı netliğe kavuşturmak için kullanılan eski ve sürekli gelişmekte olan bir sistemdir. Doğum tarihi, saati ve yeriyle hesaplanan yıldız haritası sembolik olarak bir insanı insan yapan ihtiyaçları, ifadeleri ve deneyimleri temsil eden pek çok faktör içerir. Profesyonel bir astrolog bu sembolik resmi yorumlayıp size kişiliğinize dair gerçek bir portre sunar.
Haritanın kendisi -horoskop- bir bireyin portresidir. Genel olarak bir doğum (ya da yıldız) haritası dairesel bir çarkla gösterilir. Çark, ev adı verilen on iki parçaya bölünür. On iki evin her biri, bireyin farklı bir özelliğini temsil eder, tıpkı ustalıkla kesilmiş bir taşın farklı yüzleri gibi. Evler, iş-ev-okul gibi farklı alanları betimler. Evler aynı zamanda roller ve ilişkileri temsil eder: aileleri, arkadaşları, sevgilileri, çocukları, eşleri. Her alanda, bireyler kişiliklerinin farklı bir yüzünü gösterirler. Evdeyken kendinizi iş yerinde olduğundan farklı yansıtabilirsiniz. Ayrıca her ilişkide kendinize dair farklı bir imaj sergilersiniz. Anne ve babanız, yakın arkadaşlarınıza gösterdiğiniz yüzünüzü nadiren görürler.
Gezegenlerin sembolleri, Güneş ve Ay bu evlerin içine yerleşti-rilirler. Her gezegen ayrı bir enerji türünü temsil eder. Siz bu enerjiyi belirli şekillerde deneyimler ve ifade edersiniz. (Tam bir liste için, aşağıdaki tabloya bakın.) Bu enerjileri nasıl kullanacağınız size kalmıştır. Haritanızdaki gezegenler size hiçbir şey yaptırmazlar!Zodyak’ın on iki burcu, sizin kişiliğinizi tanımlayan özellik ve nitelikleri verirler. Her Burçlara Göre Şifalı Taşlar, olumlu ve olumsuz şekillerde anlatı labilir. (Burçlara Göre Şifalı Taşlarların temel anlamları, gelecek bölümlerde açıklandı.)

Dahası, haritanızda on iki burcun tamamını göreceksiniz. Gezegenler tarafından vurgulanan Burçlara Göre Şifalı Taşlarlar, en etkili olanlardır. Güneş, Ay ve gezegenler haritaya, doğum saatindeki pozisyonlarına göre
yerleştirilmişlerdir. Bir burcun nitelikleri, bir gezegenin enerjisiyle birleştiğinde, o enerjiyi nasıl kullanabileceğinizi ve o enerjiyi
geliştirmenin en iyi yollarını gösterir. Burçlara Göre Şifalı Taşlar  kişiliğe renk, önem
ve boyut kazandırırlar.

Burçlara Göre Şifalı Taşlar

Koç Burcu Taşı Öncü

Boğa Burcu Taşı Koruyucu

ikizler Burcu Taşı Sorgulayıcı

Yengeç Burcu Taşı Besleyici

Aslan Burcu Taşı sadık

Başak Burcu Taşı Değiştirici

Terazi Burcu Taşı Yargıç

Akrep Burcu Taşı Dağıtıcı

YayBurcu Taşı Maceracı

Oğlak Burcu Taşı Pragmatist

Kova Burcu Taşı Reformcu

Balık Burcu Taşı Hayalperest

Burçlara Göre Şifalı Taşlar aynı zamanda, her bir evin çizgilerinde ya da evleri birbirinden ayıran hadarda yer alırlar. Burçlara Göre Şifalı Taşlar evler üzerindeki etkisi, Güneş, Ay ve gezegenler üzerindeki etkilerine benzer. Her ev, dilimindeki Burçlara Göre Şifalı Taşlarla şekillenir.
Bir yıldız haritasına baktığınızda, harita çarkını bölen dört

farklı açı görürsünüz. Haritayı üst ve alt olmak üzere ikiye ayıran çizgi, ufku temsil eder. Çoğu durumda ufkun sol tarafına Yükselen adı verilir. Yükselende yer alan Burçlara Göre Şifalı Taşlar, sizin yükselen burcunuz-dur. Yükselen, başkalarının sizi nasıl gördüğünü gösterir.
Güneş, Ay ya da bir gezegen bir tiyatro oyunundaki aktöre benzer. Burçlara Göre Şifalı Taşlar, enerjinin nasıl işlediğini gösterir, tıpkı bir aktörün bir dramda oynadığı rol gibi. Ev ise enerjinin nerede işlediğini gösterir, bir oyunun geçtiği yer gibi. Psikolojik seviyede, Güneş sizin olduğunuzu düşündüğünüz bireyi temsil eder. Yükselen, başkalarının sizin olduğunuzu düşündükleri kişiyi tanımlar ve Ay sizin duygusal benliğinizi yansıtır.
Astrologlar, Güneş, Ay ve Gezegenler arasındaki geometrik ilişkiyi de incelerler. Bu geometrik ilişkilere açı adı verilir. Açılar, fiziksel, zihinsel, duygusal ve spirituel benliğinizdeki güçlü noktaları, zaafları ve mücadeleleri tanımlar. Bazen bir yıldız haritasında kalıplara da rastlarsınız. Bu kalıpların anlamları vardır.
Gezegenler
Güneş Q Ego, benlik, irade gücü
Ay j) Bilinçaltı benlik, alışkanlıklar
Merkür İ^J İletişim, zekâ
Venüs Ç) Duygusal ifade, sevgi, takdir, sanatkârlık
Mars Fiziksel güdü, girişkenlik, öfke
Jüpiter Felsefe, erikler, cömertlik
Satürn ^ Disiplin, odak, sorumluluk
Uranüs |^| Bireysellik, isyankârlık
Neptün Hayal gücü, hassasiyet, tutku
Plüton Dönüşüm, şifa, yenilenme

Zamanın belirli bir noktasında döngüleri anlamak için astrologlar pek çok faktörü incelerler. Pek çoğu, gezegenlerin hareketi ve pozisyonları için transitleri kullanır. Astrologlar bu pozisyonları doğum haritasıyla kıyasladıklarında, transitler haritanın belirli alanlarında aktiviteyi işaret eder. 2011 Burçlara Göre Şifalı Taşlar Kitabı transitleri kullanır.
Gördüğünüz gibi, Güneş burcunuz, kimliğinizi tanımlayan pek çok faktörden sadece biridir; ama güçlü biridir! Egonun sembolü olarak, haritanızdaki Güneş sizin fark edilme güdünüzü yansıtır. Güneş burcu, insanların kişisel kimlik hissine bağlı olduğundan, çoğu insan Güneş Burçlara Göre Şifalı Taşlar larıyla özdeşleştirilen kavramları anlamakta sıkıntı yaşamaz.

, “Güneş Burcu Astrolojisini” yani doğum anınızda Güneşinizin bulunduğu burca bağlı astrolojiyi anlatıyor. Bu tekniğin kökeni, antik Yunan astrolojisine dayanır. Burada Güneş, haritada anlatım için odak noktası olarak kullanılan beş noktadan biriydi.
Ancak astrolojiyi kullanmanın en etkili yolu, size rehberlik etmesi açısından, yoruma sekiz veya daha fazla astrolojik yapıyı entegre edebilecek profesyonel bir astrologla teke tek çalışmaktır. Doğduğunuz yıl ve zamanla ilgili, yaşama bakış açınızı şekillendirecek önemli ve doğru kararlar almanız için yaşamsal faktörler vardır. Buna ek olarak, astrolojiyi kullanmanın burada yer almayan yolları da bulunur. Bunlardan bazıları iki birey arasındaki uyumluluk, aile yapılarını ortaya çıkarma ya da bir düğün veya açılış için gün seçmedir.
Aylık tahminlerde bilgiyi en doğru şekilde kullanabilmek için Yükselen burcunuzu öğrenmek isteyeceksiniz. Yükseleninizi bil-miyorsanız, bu açıklamanın ardından gelen tablo size yardımcı olacaktır. Bu tablolar, Amerika kıtasında doğanlar için daha net sonuçlar verecektir. Bunlar sadece tahmindir ama sizi aşağı yukarı yönlendirmeye yardımcı olacaklar. Yükselen burcunuz, doğum yer ve zamanınıza göre değişkenlik gösterebilir. Tabloları kulla-narak ya da yıldız haritanızı hesaplatarak yükselen burcunuzu bulduğunuzda, haritanızda iki önemli faktöre rastlayacaksınız. En faydalı bilgilere kavuşmak için hem Güneş hem de Yükselen burcunuz için aylık tahmin bölümlerini okuyun. Ayrıca Ayınızın bulunduğu burcunuz hakkındaki bölümü de okuyabilirsiniz. Güneş içinizdeki gerçek sizdir; Yükselen sizin kabuğunuz ya da dış görüntünüz ya da olmaya başladığınız insandır; Ay geçmişte olduğunuz ya da alışkanlık ve anılara bağlı olarak hâlâ olduğunuz kişidir.

Ayrıca bu yıl geri çekilen gezegenler hakkında bilgileri de dâhil ettim. Çoğu insan belki “Merkür’ün geri çekilmesini” duymuştur. Hatta Güneş ve Ay Taşı  dışında tüm gezegenler periyodik olarak kendi rotalarında geriye doğru hareket ediyor gibi görünürler (gerilemek). Ancak sadece öyle görünürler çünkü Dünya üzerindeki bizler, Güneş sisteminin ortasından diğer gezegenleri göremeyiz. Biz onları, kendi hareket hâlindeki objemizden izleriz. Bizler, otoyolda daha düşük hızda ilerleyen otomobillerin yanından geçen bir tren gibiyiz. Trendeki bizler için otomobiller geri gidiyor gibi görünürler.Burçlara Göre Şifalı Taşlar  Merkür her dört ayda bir üç hafta boyunca geri gidiyor gibi görünür; Venüs her on sekiz ayda bir altı hafta boyunca; Mars her iki yılda bir iki veya üç ay boyunca. Diğer gezegenler ise yılda bir defa dört ila beş ay boyunca. Her geri çekilme sırasında, yeni bir şey, gezegenin yıllık döngüsünün başlangıcında tasarladığımız bir şey yapma fırsatı yakalarız. Gezegenlerin yön değiştirdikleri zamanlar önemlidir çünkü bunlar, her döngünün başlangıç ve orta (zirve ya da doruk) noktalarıdır. Bunları aylık tahminlerinizde göreceksiniz.
“Şanslı Günler” ve “Dikkatli Olmanız Gereken Günler” bölümleri, sizin kendinizi daha kontrollü ya da dengesiz hissedeceğiniz zamanları gösterir. Şanslı günler sadece iyi performans göstereceğiniz günler değil, aynı zamanda kendinizi bir bütün olarak hissedeceğiniz günlerdir! Dikkatli olmanız gereken günlerde me-ditasyon yaparak ya da daha objektif hissetmenize yardımcı olan başka bir teknik kullanarak kontrolün sizde olduğunu hissetmek için zaman ayırın.

Her Burçlara Göre Şifalı Taşlar açıklamasının sonunda yer alan Eylem Tablosu, harekete geçmek için en uygun zamanlara dair genel öneriler sunar. Ancak lütfen unutmayın, haritanın geneli, bir şeyi yapmak için en iyi zaman konusunda daha doğru yönergeler verir. Bu yüzden bu tabloya kuşkuyla yaklaşın ve asla sizi geçmeye hazır hissettiğiniz bir harekette bulunmaktan alıkoymasına izin vermeyin.
Bu bilgileri, döngülerin sizi etkileme yollarına dair nesnel bir farkındalık olarak kullanabilirsiniz. Astrolojinin gücünün, elinizde bütün bir harita ve profesyonel rehberlik olduğu takdirde çok daha faydalı olduğunu unutmayın.

Burçlara Göre Şifalı Taşlar

V MAKALELER
Şifa Taşları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Burçlara Göre Şifalı Taşlar
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Burçlara Göre Şifalı Taşlar

Burçlara Göre Şifalı Taşlar , enerjinin yaşamlarımızda nasıl işlediğini gösteren özellik ve nitelikleri temsil eder. İnsan evrimi ve gelişiminin öyküsünü anlatır ve hepsi yaşam deneyiminin sürekliliğini sağlamak için gereklidir.
Her ne kadar on iki Burçlara Göre Şifalı Taşlar için geleneksel metaforlar (Koç gibi) her zaman işlevsel olsa da her bir Burçlara Göre Şifalı Taşlar için bu alternatif kavramlar, insan ruhunun zaman içindeki gelişimini açıklar.

Koç: Öncü, Burçlara Göre Şifalı Taşlar kuşağının ilk burcudur ve başlangıç kavramını kapsar. Bu ateşli temas ve parlak başlangıç, yeni hayat için gereken itme gücünü kanıtlayabilir ama öncü, bir durum değişim ve karışıklığa hazır olmadan önce de ortaya çıkabilir.

Boğa: Koruyucu, Koç’un başlattığını devam ettirir ve resme istikrar ve odak getirir ama aynı zamanda bir şeyi bulunduğu durum içinde, yeni gelişmeye olanak vermeden korumaya çalışma eğilimi de gösterebilir.

İkizler: Sorgulayıcı, alternatiflerin mümkün olup olmadığını belirleme arzusu taşır ve Boğa’nın istikrar getirdiği süreçlere çeşitlilik sunar. Ancak sorgulamak, bir yandan enerjiyi ve odak noktasını dağıtırken dikkatin dağılmasına da neden olabilir.

 

Yengeç: Besleyici, büyüme ve emniyet için gerekli nitelikleri sağlar ve duygusal ihtiyaçların derin farkındalığına teşvik eder. Ancak aynı besleyicilik, boğucu seviyelere ulaştığı takdirde bireyleşmeye zarar verebilir.

Aslan: Sadık, Yengec’in sunduğu deneyimleri yönetir ve merkezleştirir. Bu nitelik, güçlü bir şekilde özfarkındalığı hedef alır ama ileriyi göremeyebilir. Bu yüzden sadık bakış açılarına ya da yeni deneyimleri engelleyen duygulara karşı sabit bir tavır geliştirebilir.

Başak: Değiştirici, Aslan’ın gün ışığına çıkardığı durumları analiz eder ve değişim olasılıklarını belirler. Bu değişim gelişme adı altında olsa bile, daha yüce ihtiyaçlarla uyum içinde olmadığı takdirde tatminsizlik yaratabilir.

Terazi: Yargıç, belirli bir seviyede haklılığın ve kusursuzluğun var olduğundan emin olmak için her şeyi kıyaslar. Ancak Yargıç sert ve soğuk gibi görünen ya da duygusuz olasılıkları da sunabilir.

Akrep: Dağıtıcı, yaşam oyununa, simyasal dönüşüm niteliğini sağlamak için adım atar. Dağıtıcı demliği, bir şifa iksiri yaratacak kadar ısıtabilir ya da her şeyi öyle güçlü harekete geçirir ki sıcaklık kontrolden çıkar.

Yay: Maceracı, ufkun ötesinde olanları görme umuduyla Akrep’in boyutundan uzaklaşır. Maceracı nihai sorulara yanıt veren olasılıkları arar ancak bu süreçte eve dönüş yolunu unutabilir.

Oğlak: Pragmatist, her şeyi yerli yerine koyma ve yaşamını doğru bir şekilde idame ettirme yollarını arar. Pragmatist elverişlilik ve kararlılık dersleri verebilir ama ileriyi göremediğinde bilgiçlik taslayabilir.

Kova: Reformcu, Oğlak’ın meydana getirip hayat verdiği şeyleri almanın yollarını arar. Ancak yeni bir plan uğruna orijinalini yok etme eğilimi taşıdığından etkili bir şekilde işlev göstermesi için gerekli istikrara sahip olmayabilir.

Balık: Hayalperest, mistisizm ve hayal gücü getirir ve ruha, fiziksel düzlemin ötesine, var olabilecek bir âleme geçmesi için meydan okur. Hayal perdesini delebilir ve fiziksel dünyaya aydınlanmış bir şekilde döner. Burada temkinli olunması gereken, alternatif bir gerçeklik illüzyonunda kaybolmamaktır.

Temel Burç Taşları

Burç Taşları Astroloji, benliğinizi ve ihtiyaçlarınızı netliğe kavuşturmak için kullanılan eski ve sürekli gelişmekte olan bir sistemdir. Doğum tarihi, saati ve yeriyle hesaplanan yıldız haritası sembolik olarak bir insanı insan yapan ihtiyaçları, ifadeleri ve deneyimleri temsil eden pek çok faktör içerir. Profesyonel bir astrolog bu sembolik resmi yorumlayıp size kişiliğinize dair gerçek bir portre sunar.
Haritanın kendisi -horoskop- bir bireyin portresidir. Genel olarak bir doğum (ya da yıldız) haritası dairesel bir çarkla gösterilir. Çark, ev adı verilen on iki parçaya bölünür. On iki evin her biri, bireyin farklı bir özelliğini temsil eder, tıpkı ustalıkla kesilmiş bir taşın farklı yüzleri gibi. Evler, iş-ev-okul gibi farklı alanları betimler. Evler aynı zamanda roller ve ilişkileri temsil eder: aileleri, arkadaşları, sevgilileri, çocukları, eşleri. Her alanda, bireyler kişiliklerinin farklı bir yüzünü gösterirler. Evdeyken kendinizi iş yerinde olduğundan farklı yansıtabilirsiniz. Ayrıca her ilişkide kendinize dair farklı bir imaj sergilersiniz. Anne ve babanız, yakın arkadaşlarınıza gösterdiğiniz yüzünüzü nadiren görürler.
Gezegenlerin sembolleri, Güneş ve Ay bu evlerin içine yerleşti-rilirler. Her gezegen ayrı bir enerji türünü temsil eder. Siz bu enerjiyi belirli şekillerde deneyimler ve ifade edersiniz. (Tam bir liste için, aşağıdaki tabloya bakın.) Bu enerjileri nasıl kullanacağınız size kalmıştır. Haritanızdaki gezegenler size hiçbir şey yaptırmazlar!Zodyak’ın on iki burcu, sizin kişiliğinizi tanımlayan özellik ve nitelikleri verirler. Her Burçlara Göre Şifalı Taşlar, olumlu ve olumsuz şekillerde anlatı labilir. (Burçlara Göre Şifalı Taşlarların temel anlamları, gelecek bölümlerde açıklandı.)

Dahası, haritanızda on iki burcun tamamını göreceksiniz. Gezegenler tarafından vurgulanan Burçlara Göre Şifalı Taşlarlar, en etkili olanlardır. Güneş, Ay ve gezegenler haritaya, doğum saatindeki pozisyonlarına göre
yerleştirilmişlerdir. Bir burcun nitelikleri, bir gezegenin enerjisiyle birleştiğinde, o enerjiyi nasıl kullanabileceğinizi ve o enerjiyi
geliştirmenin en iyi yollarını gösterir. Burçlara Göre Şifalı Taşlar  kişiliğe renk, önem
ve boyut kazandırırlar.

Burçlara Göre Şifalı Taşlar

Koç Burcu Taşı Öncü

Boğa Burcu Taşı Koruyucu

ikizler Burcu Taşı Sorgulayıcı

Yengeç Burcu Taşı Besleyici

Aslan Burcu Taşı sadık

Başak Burcu Taşı Değiştirici

Terazi Burcu Taşı Yargıç

Akrep Burcu Taşı Dağıtıcı

YayBurcu Taşı Maceracı

Oğlak Burcu Taşı Pragmatist

Kova Burcu Taşı Reformcu

Balık Burcu Taşı Hayalperest

Burçlara Göre Şifalı Taşlar aynı zamanda, her bir evin çizgilerinde ya da evleri birbirinden ayıran hadarda yer alırlar. Burçlara Göre Şifalı Taşlar evler üzerindeki etkisi, Güneş, Ay ve gezegenler üzerindeki etkilerine benzer. Her ev, dilimindeki Burçlara Göre Şifalı Taşlarla şekillenir.
Bir yıldız haritasına baktığınızda, harita çarkını bölen dört

farklı açı görürsünüz. Haritayı üst ve alt olmak üzere ikiye ayıran çizgi, ufku temsil eder. Çoğu durumda ufkun sol tarafına Yükselen adı verilir. Yükselende yer alan Burçlara Göre Şifalı Taşlar, sizin yükselen burcunuz-dur. Yükselen, başkalarının sizi nasıl gördüğünü gösterir.
Güneş, Ay ya da bir gezegen bir tiyatro oyunundaki aktöre benzer. Burçlara Göre Şifalı Taşlar, enerjinin nasıl işlediğini gösterir, tıpkı bir aktörün bir dramda oynadığı rol gibi. Ev ise enerjinin nerede işlediğini gösterir, bir oyunun geçtiği yer gibi. Psikolojik seviyede, Güneş sizin olduğunuzu düşündüğünüz bireyi temsil eder. Yükselen, başkalarının sizin olduğunuzu düşündükleri kişiyi tanımlar ve Ay sizin duygusal benliğinizi yansıtır.
Astrologlar, Güneş, Ay ve Gezegenler arasındaki geometrik ilişkiyi de incelerler. Bu geometrik ilişkilere açı adı verilir. Açılar, fiziksel, zihinsel, duygusal ve spirituel benliğinizdeki güçlü noktaları, zaafları ve mücadeleleri tanımlar. Bazen bir yıldız haritasında kalıplara da rastlarsınız. Bu kalıpların anlamları vardır.
Gezegenler
Güneş Q Ego, benlik, irade gücü
Ay j) Bilinçaltı benlik, alışkanlıklar
Merkür İ^J İletişim, zekâ
Venüs Ç) Duygusal ifade, sevgi, takdir, sanatkârlık
Mars Fiziksel güdü, girişkenlik, öfke
Jüpiter Felsefe, erikler, cömertlik
Satürn ^ Disiplin, odak, sorumluluk
Uranüs |^| Bireysellik, isyankârlık
Neptün Hayal gücü, hassasiyet, tutku
Plüton Dönüşüm, şifa, yenilenme

Zamanın belirli bir noktasında döngüleri anlamak için astrologlar pek çok faktörü incelerler. Pek çoğu, gezegenlerin hareketi ve pozisyonları için transitleri kullanır. Astrologlar bu pozisyonları doğum haritasıyla kıyasladıklarında, transitler haritanın belirli alanlarında aktiviteyi işaret eder. 2011 Burçlara Göre Şifalı Taşlar Kitabı transitleri kullanır.
Gördüğünüz gibi, Güneş burcunuz, kimliğinizi tanımlayan pek çok faktörden sadece biridir; ama güçlü biridir! Egonun sembolü olarak, haritanızdaki Güneş sizin fark edilme güdünüzü yansıtır. Güneş burcu, insanların kişisel kimlik hissine bağlı olduğundan, çoğu insan Güneş Burçlara Göre Şifalı Taşlar larıyla özdeşleştirilen kavramları anlamakta sıkıntı yaşamaz.

, “Güneş Burcu Astrolojisini” yani doğum anınızda Güneşinizin bulunduğu burca bağlı astrolojiyi anlatıyor. Bu tekniğin kökeni, antik Yunan astrolojisine dayanır. Burada Güneş, haritada anlatım için odak noktası olarak kullanılan beş noktadan biriydi.
Ancak astrolojiyi kullanmanın en etkili yolu, size rehberlik etmesi açısından, yoruma sekiz veya daha fazla astrolojik yapıyı entegre edebilecek profesyonel bir astrologla teke tek çalışmaktır. Doğduğunuz yıl ve zamanla ilgili, yaşama bakış açınızı şekillendirecek önemli ve doğru kararlar almanız için yaşamsal faktörler vardır. Buna ek olarak, astrolojiyi kullanmanın burada yer almayan yolları da bulunur. Bunlardan bazıları iki birey arasındaki uyumluluk, aile yapılarını ortaya çıkarma ya da bir düğün veya açılış için gün seçmedir.
Aylık tahminlerde bilgiyi en doğru şekilde kullanabilmek için Yükselen burcunuzu öğrenmek isteyeceksiniz. Yükseleninizi bil-miyorsanız, bu açıklamanın ardından gelen tablo size yardımcı olacaktır. Bu tablolar, Amerika kıtasında doğanlar için daha net sonuçlar verecektir. Bunlar sadece tahmindir ama sizi aşağı yukarı yönlendirmeye yardımcı olacaklar. Yükselen burcunuz, doğum yer ve zamanınıza göre değişkenlik gösterebilir. Tabloları kulla-narak ya da yıldız haritanızı hesaplatarak yükselen burcunuzu bulduğunuzda, haritanızda iki önemli faktöre rastlayacaksınız. En faydalı bilgilere kavuşmak için hem Güneş hem de Yükselen burcunuz için aylık tahmin bölümlerini okuyun. Ayrıca Ayınızın bulunduğu burcunuz hakkındaki bölümü de okuyabilirsiniz. Güneş içinizdeki gerçek sizdir; Yükselen sizin kabuğunuz ya da dış görüntünüz ya da olmaya başladığınız insandır; Ay geçmişte olduğunuz ya da alışkanlık ve anılara bağlı olarak hâlâ olduğunuz kişidir.

Ayrıca bu yıl geri çekilen gezegenler hakkında bilgileri de dâhil ettim. Çoğu insan belki “Merkür’ün geri çekilmesini” duymuştur. Hatta Güneş ve Ay Taşı  dışında tüm gezegenler periyodik olarak kendi rotalarında geriye doğru hareket ediyor gibi görünürler (gerilemek). Ancak sadece öyle görünürler çünkü Dünya üzerindeki bizler, Güneş sisteminin ortasından diğer gezegenleri göremeyiz. Biz onları, kendi hareket hâlindeki objemizden izleriz. Bizler, otoyolda daha düşük hızda ilerleyen otomobillerin yanından geçen bir tren gibiyiz. Trendeki bizler için otomobiller geri gidiyor gibi görünürler.Burçlara Göre Şifalı Taşlar  Merkür her dört ayda bir üç hafta boyunca geri gidiyor gibi görünür; Venüs her on sekiz ayda bir altı hafta boyunca; Mars her iki yılda bir iki veya üç ay boyunca. Diğer gezegenler ise yılda bir defa dört ila beş ay boyunca. Her geri çekilme sırasında, yeni bir şey, gezegenin yıllık döngüsünün başlangıcında tasarladığımız bir şey yapma fırsatı yakalarız. Gezegenlerin yön değiştirdikleri zamanlar önemlidir çünkü bunlar, her döngünün başlangıç ve orta (zirve ya da doruk) noktalarıdır. Bunları aylık tahminlerinizde göreceksiniz.
“Şanslı Günler” ve “Dikkatli Olmanız Gereken Günler” bölümleri, sizin kendinizi daha kontrollü ya da dengesiz hissedeceğiniz zamanları gösterir. Şanslı günler sadece iyi performans göstereceğiniz günler değil, aynı zamanda kendinizi bir bütün olarak hissedeceğiniz günlerdir! Dikkatli olmanız gereken günlerde me-ditasyon yaparak ya da daha objektif hissetmenize yardımcı olan başka bir teknik kullanarak kontrolün sizde olduğunu hissetmek için zaman ayırın.

Her Burçlara Göre Şifalı Taşlar açıklamasının sonunda yer alan Eylem Tablosu, harekete geçmek için en uygun zamanlara dair genel öneriler sunar. Ancak lütfen unutmayın, haritanın geneli, bir şeyi yapmak için en iyi zaman konusunda daha doğru yönergeler verir. Bu yüzden bu tabloya kuşkuyla yaklaşın ve asla sizi geçmeye hazır hissettiğiniz bir harekette bulunmaktan alıkoymasına izin vermeyin.
Bu bilgileri, döngülerin sizi etkileme yollarına dair nesnel bir farkındalık olarak kullanabilirsiniz. Astrolojinin gücünün, elinizde bütün bir harita ve profesyonel rehberlik olduğu takdirde çok daha faydalı olduğunu unutmayın.