OTANT�K TA�

Şifalı Taşlar

V MAKALELER
Şifalı Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • ŞİFALI TAŞLAR

Şifalı Taşlar

 

Şifalı Taşlar belli özelliklere sahip albenisi yüksek mücevher taşlar , süsleme ve benzeri sektörlerde kullanılan organik, mineral ya da kayaçlardan oluşmuş malzemelere Şifalı Taşlar denir. Anadolu’da yaşamış tüm uygarlıklar, değerli ve yarı değerli taslar ile metalleri birlikte veya ayrı ayrı isleyerek hem kutsal hem de sanatsal amaçlara yönelik genelde küçük plastik olarak tanımlanabilecek takı ve

Şifalı Taşlar

Şifalı Taşlar

benzeri sayısız eser üretmişlerdir. Eski ustalar, sanatkârlar değerli tasları ve metalleri takıda kullanırken biçim, form, fonksiyon gibi özellikleri, sosyal, teknik ve sanatsal davranışları ile denetlemişlerdir. Doğanın, ilk insanlardan bu yana sürekli ilgimizi çeken bir başka gizem kaynağı da Taşlar, ender mineraller veya onların kristalleridir. Çekici güzellikteki bu ilginç geometrik yapıtlar, doğanın insanoğlunun sanatsal yaratıcılığını, düşünsel dünyasını etkileyici, dürtücü malzemedirler. İlk insanların bu kristalleri biriktirdikleri bilinmektedir. Daha sonraları büyücülerin kuvars kristallerinden yapılmış kürelerde gerçeği aradıklarını görülmektedir (Menteşeli,
Şifalı Taşlar olabilme kriterleri arasında: ender bulunmalı, albenili olmalı, sert olmalı, şekillendirilmeye uygun olmak bulunmalıdır

Şifalı Taşlar birkaç değişik şekilde sınıflandırıla bilinir  Bunlar; kökensel sınıflandırma, değersel sınıflandırma ve oluşumsal sınıflandırmadır.

ŞİFALI TAŞLAR

Kökensel Sınıflama

Şifalı Taşlar oluşumsal sınıflandırılması oluşum kökenlerine bağlı olarak da yapılmaktadır.

1.2.1.1. Organik Kökenli Şifalı Taşlar
Kimyasal yapısı organizma kökenli Şifalı Taşlar dır. Bunların en güzel örnekleri; Fildişi, Mercan, İnci, Sedef, Amber (Kehribar), Jet (Oltu Taşı) Silisleşmiş Ağaç olarak gösterilirler. Bu tarz Taşlar oluşumunda, organik malzemeler zaman içerisinde belli koşullara bağlı kalarak (Sıcaklık ve Basınç) bünyelerine silis ihtiva ederler. Silis sayesinde sertleşerek işlenmeye uygun duruma gelirler.

 

1.2.1.2. Mineral Kökenli Şifalı Taşlar
Yeryüzünde bulunan Taşlar ın büyük çoğunluğu bu gruba aittir. İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde 4000’e yakın mineral bulunmuştur. Her yıl ortalama olarak 10-15 adet yeni mineral keşfi yapılmaktadır. Bulunabilen bu minerallerden 110 tanesi (Bu sayı göreceli olarak değişebilmektedir) Şifalı Taşlarözellikleri taşımaktadır.

 

Şifa Taşları

Şifa Taşları

1.2.1.3. Kayaç Kökenli Taşlar
Birkaç mineralin birleşmesiyle oluşan malzemelere kayaç denmektedir. Bu tarz oluşumlara sahip Şifalı Taşlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında Opsidyen, Lapis Lazulli, Moldavit bulunmaktadır.

 

1.2.2. Değersel Sınıflama
Şifalı Taşlar sınıflandırılmasının bir şeklide değersel sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma izafidir. Kesin bir ayrımı yoktur. Genel olarak bazı Şifalı Taşlar değerli, bazı Şifalı Taşlarda yarı değerli Taşlar sınıfına girer. Aşağıdaki tablo 1.1.’de bazı değerli ve yarı Şifalı Taşlar verilmiştir.

Yukarıda değerli ve yarı değerli ayrımının izafi olduğundan bahsedilmişti. Buna bir örnek vermek gerekirse kaliteli bir yeşim taşı (Jade) düşük kaliteli bir zümrüt’ten daha kıymetli olabilmektedir. Bunun yanında yeşim taşı (Jade) yarı değerli grubunda bulunmaktadır. Her zaman bu tarz istisnalar bulunabilmektedir.

 

1.2.3. Oluşumsal Sınıflama
Oluşumsal sınıflama  Taşlar ın meydana geldikleri ortama göre yapılan bir sınıflamadır. Bu oluşum üç türlü olmaktadır.

 Doğal Taşlar
Şifalı Taşlar  tamamıyla doğal ortamlarında (yerküre’de) rastlantısal olarak oluşmalarıdır. Her Şifalı Taşlar belli sıcaklık ve basınç altında uygun elementlerin bir araya gelmesiyle oluşur.

 Sentetik  Taşlar

Sentetik  Taşlar, doğal olmayan ortamlarda (Laboratuar) insan eliyle üretilmiş Şifalı Taşlar dır. Günümüz teknolojilerinde her türlü değerli taşın sentetiğini insan eliyle üretebilmek mümkündür. Şifalı Taşlar üretim teknolojisi öylesine gelişme göstermiştir ki laboratuarda üretilen  Taş, doğal ortamda oluşan Şifalı Taşlardan daha albenili ve daha kaliteli özelliklere sahip olabilmektedir.
Türkiye’de sentetik Şifalı Taşlar hakkında halk arasında yanlış bir bilgilendirme bulunmaktadır. Sentetik kelimesi akla geldiğinde taklit Şifalı Taşlar ile karıştırılmaktadır. Oysaki sentetik Şifalı Taşlartamamıyla doğal değerli taşın aynı özelliklerini taşımaktadır. Sentetik ve doğal Şifalı Taşlararasındaki tek fark zaman ve mekândır. Doğal Şifalı Taşlar milyonlarca yılda ve yerkürede oluşurken, sentetik Şifalı Taşlar laboratuar ortamında ve kısa sürede üretilmektedir.

Sentetik ve doğal Şifalı Taşlar arasında bir fark olmamasına rağmen, fiyat olarak doğal Şifalı Taşlar her zaman sentetiklere oranla daha yüksektir. Sentetik Şifalı Taşların doğalına oranla daha albenili olmasına rağmen fiyatlarının daha düşük olmasına bir neden bulunamamaktadır. İnsanoğlu yapısı gereği her zaman doğal Şifalı Taşlar daha fazla rağbet göstermektedir. Aynı kalitedeki doğal ve sentetik  Taş arasından her zaman doğal olanı seçilmektedir. Sentetik olanının gerçek olmadığı düşünülmektedir

Şifalı  Taşların  Tüketim Alanları

Şifalı Taşlar her şeyden önce süs malzemesi olarak, küçük heykelciklerin yapımında, diğer sanatsal yapıtlarda ve sergilenmek amacıyla koleksiyonculukta kullanılır. Değerli Şifalı Taşlar ve serti olan kristal elmas, mücevher olarak kullanımının yanı sıra endüstriyel olarak da her türlü malzemeyi kesme, delme ve aşındırmada kullanılmaktadır. Elmas düşük kalitede ve hatta toz halinde bile olsa endüstride kullanılabilir. Korund (Alüminyum oksit) grubuna ait yakut, safir ile granat grubu minerallerin, iyi kristallileri mücevhercilikte ve diğerleri de metal kesmede, parlatma işlerinde ve aşındırmada kullanılır. Beril grubuna giren yakut, akuvamarin, heliodor gibi kıymetli taşlar, mücevherciliğin yanı sıra hassas terazilerin yapımında da kullanılır. Benzer şekilde yeşil turmalin de, turmalin kaması yapımında ve polarizasyon aletlerinin yapımında kullanılır. Kristal kuvarsın renklileri süs taşı olarak bazı çeşitleri de telsiz ve radyolarda kullanılır. Sert oluşu ve asitlerden etkilenmemesi nedeniyle bazı tür agatlar laboratuarlar için havan imalatında, ayrıca terazi ve bıçak ağızlarında, tekstil silindirlerinde ve spatül olarak kullanılırlar.

Türkiye de Şifalı Taşlar

Anadolu Şifalı Taşlar işçiliğinin geçmişi tarih öncesi çağlara kadar dayanmaktadır. Arkeolojik birçok kazıda Anadolu’da kullanılmış Şifalı Taşlar bulunmuştur. Şifalı Taşlar ilk olarak kesiciler, mızrak ve ok uçlarında kullanılmışlardır. Bunun başlıca nedeni Şifalı Taşların sert olmalarıdır. Eski çağlardan kalan en güzel örnekler, Opsidyen adını verdiğimiz değerli taşın kesici alet olarak kullanılmasıdır.

Şifalı Taşlar ve Özellikleri

Şifalı Taşlar ve Özellikleri

Yapılan arkeolojik kazılar bizlere gösteriyor ki  potansiyeli bakımından her zaman zengindir. Günümüzde ihtiyaçların değişmesiyle Taşlar sınıfına giren malzemeler çeşitlenmiştir. Birçok yeni mineral, kayaç ve organik malzeme

Şifalı Taşlar olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Böylelikle Türkiye Şifalı Taşlar potansiyeli rezerv ve çeşitlilik yönünden zenginleşmiştir.Türkiye doğal taş potansiyeli içerisinde henüz ekonomik getirişi yeterince fark edilmemiş birçok kaynak vardır. Doğal taş sektörü için alternatif olabilecek önemli bir potansiyel de Şifalı Taşlardır. Anadolu’ya bakıldığında birçok yörede Şifalı Taşlar çıkarılan ocaklar olduğu görülür. Bunlardan bazıları yalnızca jeolojik değişimlerin bazı özel koşullarının etkisi altında kalan belirli bölgelerde bulunur ve bulundukları yörenin dünyaca tanınmasını sağlayan doğal bir elçi olurlar.

Türkiye’de Üretimi Yapılan Şifalı Taşlar

Günümüz Türkiye’sinde Şifalı Taş üretimi çok düşük seviyededir. Üretim potansiyelimiz olmasına karşın bu potansiyeli yeterince kullanamamaktayız. Küçük çapta birkaç Şifalı Taşlar üretim tesisi vardır. Bu tesisler üretimlerini çoğunlıkla hammadde olarak yurt dışına pazarlamaktadırlar. Oysaki hammadde değil de mamul olarak bu Şifalı Taşlar pazarlayabilsek çok yüksek düzeyde katma değer elde edebiliriz. Türkiye’de üretimi yapılan Şifalı Taşlar Ametist, Mavi Kalsedon, Diaspor’dur

İnsanın da içinde bulunduğu bütün alemlerde ruhsal evrimin ana konusu. Dünya gezegenine ve canlılanna Koşulsuz Sevgi ile Işıkla hizmet etmektir. Siz insanlar aklınız ve iradenizle yaratma yeteneğine sahipsiniz. Eğer size verilen bu armağanların değerini bilir ve başka yaşam biçimlerine özenle yaklaşırsanız, Dünya gezegeni dengesini korur ve enerjisini çoğaltabilir. Yaşam bereketle dolar. Fakat insan, aklını ve iradesini kişisel çıkarlarını korumak, isteklerini doyurmak üzere kullanır ve doğa ile olan etkileşimini dikkate almazsa, ortaya çıkacak olan enerji, yeryüzündeki tüm yaşam biçimlerinin evrimini olumsuz etkileyecektir.
Şifalı Taşlar Alemi yeryüzünde denge oluşturarak bütün yaşama hizmet etmektedir. enerjilerini güneşten ve gezegenin ötesindeki diğer kaynaklardan alırlar. Yeryüzündeki bütün alemler, Şifalı Taşlar aleminin onlara verdiği enerji sayesinde denge ve biçim kazanırlar. Sizler de yaşayabilmek için onlarla ortak bir zemin oluşturmalısınız.

 

Şifalı Taşlar

Şifalı Taşlar

Yeryüzünde insanlar ya da doğa tarafından oluşturulan çatlak ve kabartılar, bu ışık ağında kopmalara yol açarlar. Eğer bu gidişe dur denilmezse, dengesizlik küçük bir alanda kalmayacak, gittikçe bütün gezegeni kaplayacaktır. Gerçekte, karşılıklı bağlar üstüne kurulu tek bir enerji vardır. Bu yüzden, kendini oluşturan bağlardan birinde oluşan dengesizlik, tüm yaşam ağını etkileyecektir. Dengenin bozulduğu alanlarda, yaşam enerjisinin uyumlu akışına konsantre olduğunuzda şifa verici bir etki yaratarak Dünya’nın dengesini kazanmasına yardım etmiş olursunuz.

Bunu yapabilmek için Dünya’yı üçüncü gözünüzde, Kuzey ve Güney Kutuplar’ından çıkan saf beyaz ışıktan oluşmuş kuşaklarla sanlı olarak canlandınn (Şekil 111). Bu çalışmayı, meditasyon sırasında şeffaf bir kuvars kristali kullanarak yaparsanız, Dünya’nın biçimini konuyan ışıktan ağı canlandırmış olursunuz. Enerjiyi, renkleriyle Dünya’ya armağanlar veren, hareketli bir gökkuşağı olarak düşünün. Verdiğiniz enerji, doğal alemler tarafından size verilen saf Koşulsuz Sevgi’nin niteliklerini yansıtabilir

Akik Taşı :Akik renkler ve dokular bir olağanüstü çeşitli konsantrik tabakalar oluşturan kalsedon kuvars bir şeklidir. Geodes kaya oyukları veya dahili kristal oluşumları ile boşluklu vardır .

Akuamarin Taşı :, Akuamarin beriller ve taş ailesine aittir. Su ve “mar” deniz anlamına adı Latince “aqua” Kökeni. Legend Denizkızları kuyrukları akuamarin yapılmış o var.Akuamarin genellikle kusurlar içermeyen ve üstün bir parlaklık sahiptir.

Amazonit taşı , Amazonit yeşil mikroklinden, bir feldspat mineral bir taş çeşididir.Brezilya’nın Amazon nehir almıştır., Mevduat yoktur bulundu olsa.

Kehribar Taşı  Amber, çam ağacının fosilleşmiş, sertleşmiş reçine, organik kökenli birkaç taşlar biridir. Çoğu kehribar yaklaşık 50 milyon yıl önce oluşmuş Baltık, bulunur

 Ametist Taşı :Ametist şeffaf mor kuvars olduğunu. Yunan-Amethystos-“sarhoş değil” adresinden isim kökeni. Ametist sarhoşluk karşı güçlü bir panzehir olarak kabul edildi. Yunan efsane Dionysos adında sarhoş bir tanrı takip edildi kızlık Amethystos hikayesini anlatıyor

Apatit Taşı Apatit, nadiren mücevher mağazalarında bulunan bir taş, birçok farklı renk ve formlar için koleksiyonerler tarafından seviliyor

Aragonit Taşı  aragonit kristaller şeklinde kalsiyum karbonat sedef, içinde inşa edilir.

Aventurin Taşı  Aventurin genellikle oymalar ve mineli için kullanılan yeşil kuvars türüdür..

Ay Taşı : Katmanlar halinde düzenlenmiş ortoklasta Albitin bir arada güzel bir parlaklık neden olur. Rainbow aytaşı bir mavimsi bir renk katıyor ay taşının bir başka çeşididir..

Çeroit Taşı :, demir eser miktarda renkli kalsedon kuvars turuncu çeşitli kahverengimsi kırmızı olduğunu. Koyu renk (kırmızı-kahverengi) ve sıklıkla adı Sard tarafından verilir.

Mercan Taşı, Kıymetli mercan kayalık seabottoms yetişen mercan bir türdür. Mercan somon pembe derin kırmızı arasında değişen sıcak kırmızımsı pembe bir renk aralığını sergiler..

Dağ Kristali  Kuvars yeryüzünde en yaygın minerallerden biridir ve ametist, sitrin, ve Ametrine dahil olmak üzere birçok formları iyi taşlar dünyada bilinmektedir

Elmas , Diamond, bilinen en sert doğal malzeme, karbon şeffaf bir kristaldir. Elmas muhteşem sertlik için değil, aynı zamanda yüksek kırılma indeksi ve dağılma için değil sadece ünlüdür.

Pirit : Pirit Rusya’dan yeni bir bulgu. Malzeme Druzy şeklinde gelir – kaplama bir matris minyatür pirit kristalleri bir tabaka.

Safir taşı  Ikinci sadece elmas mükemmel sertlik, Sapphire, 4 geleneksel değerli taşlar biridir….

Granat Taşı Renk değişimi Garanat spessartite ve pirop granatın bir karışımıdır.Bu granat akkor ışığında bir gül pembe ışığında kahverengimsi bir renk değişimi göstermektedir..

Yeşim Taşı :Jadeid, pembe, kahverengi, kırmızı, turuncu, mor aracılığıyla saf beyaz çoğu renklerde bulunan, yeşillikleri bir dizi, mavi ve siyah

Şifalı Taşlar

V MAKALELER
Şifalı Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • ŞİFALI TAŞLAR
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Şifalı Taşlar

 

Şifalı Taşlar belli özelliklere sahip albenisi yüksek mücevher taşlar , süsleme ve benzeri sektörlerde kullanılan organik, mineral ya da kayaçlardan oluşmuş malzemelere Şifalı Taşlar denir. Anadolu’da yaşamış tüm uygarlıklar, değerli ve yarı değerli taslar ile metalleri birlikte veya ayrı ayrı isleyerek hem kutsal hem de sanatsal amaçlara yönelik genelde küçük plastik olarak tanımlanabilecek takı ve

Şifalı Taşlar

Şifalı Taşlar

benzeri sayısız eser üretmişlerdir. Eski ustalar, sanatkârlar değerli tasları ve metalleri takıda kullanırken biçim, form, fonksiyon gibi özellikleri, sosyal, teknik ve sanatsal davranışları ile denetlemişlerdir. Doğanın, ilk insanlardan bu yana sürekli ilgimizi çeken bir başka gizem kaynağı da Taşlar, ender mineraller veya onların kristalleridir. Çekici güzellikteki bu ilginç geometrik yapıtlar, doğanın insanoğlunun sanatsal yaratıcılığını, düşünsel dünyasını etkileyici, dürtücü malzemedirler. İlk insanların bu kristalleri biriktirdikleri bilinmektedir. Daha sonraları büyücülerin kuvars kristallerinden yapılmış kürelerde gerçeği aradıklarını görülmektedir (Menteşeli,
Şifalı Taşlar olabilme kriterleri arasında: ender bulunmalı, albenili olmalı, sert olmalı, şekillendirilmeye uygun olmak bulunmalıdır

Şifalı Taşlar birkaç değişik şekilde sınıflandırıla bilinir  Bunlar; kökensel sınıflandırma, değersel sınıflandırma ve oluşumsal sınıflandırmadır.

ŞİFALI TAŞLAR

Kökensel Sınıflama

Şifalı Taşlar oluşumsal sınıflandırılması oluşum kökenlerine bağlı olarak da yapılmaktadır.

1.2.1.1. Organik Kökenli Şifalı Taşlar
Kimyasal yapısı organizma kökenli Şifalı Taşlar dır. Bunların en güzel örnekleri; Fildişi, Mercan, İnci, Sedef, Amber (Kehribar), Jet (Oltu Taşı) Silisleşmiş Ağaç olarak gösterilirler. Bu tarz Taşlar oluşumunda, organik malzemeler zaman içerisinde belli koşullara bağlı kalarak (Sıcaklık ve Basınç) bünyelerine silis ihtiva ederler. Silis sayesinde sertleşerek işlenmeye uygun duruma gelirler.

 

1.2.1.2. Mineral Kökenli Şifalı Taşlar
Yeryüzünde bulunan Taşlar ın büyük çoğunluğu bu gruba aittir. İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde 4000’e yakın mineral bulunmuştur. Her yıl ortalama olarak 10-15 adet yeni mineral keşfi yapılmaktadır. Bulunabilen bu minerallerden 110 tanesi (Bu sayı göreceli olarak değişebilmektedir) Şifalı Taşlarözellikleri taşımaktadır.

 

Şifa Taşları

Şifa Taşları

1.2.1.3. Kayaç Kökenli Taşlar
Birkaç mineralin birleşmesiyle oluşan malzemelere kayaç denmektedir. Bu tarz oluşumlara sahip Şifalı Taşlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında Opsidyen, Lapis Lazulli, Moldavit bulunmaktadır.

 

1.2.2. Değersel Sınıflama
Şifalı Taşlar sınıflandırılmasının bir şeklide değersel sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma izafidir. Kesin bir ayrımı yoktur. Genel olarak bazı Şifalı Taşlar değerli, bazı Şifalı Taşlarda yarı değerli Taşlar sınıfına girer. Aşağıdaki tablo 1.1.’de bazı değerli ve yarı Şifalı Taşlar verilmiştir.

Yukarıda değerli ve yarı değerli ayrımının izafi olduğundan bahsedilmişti. Buna bir örnek vermek gerekirse kaliteli bir yeşim taşı (Jade) düşük kaliteli bir zümrüt’ten daha kıymetli olabilmektedir. Bunun yanında yeşim taşı (Jade) yarı değerli grubunda bulunmaktadır. Her zaman bu tarz istisnalar bulunabilmektedir.

 

1.2.3. Oluşumsal Sınıflama
Oluşumsal sınıflama  Taşlar ın meydana geldikleri ortama göre yapılan bir sınıflamadır. Bu oluşum üç türlü olmaktadır.

 Doğal Taşlar
Şifalı Taşlar  tamamıyla doğal ortamlarında (yerküre’de) rastlantısal olarak oluşmalarıdır. Her Şifalı Taşlar belli sıcaklık ve basınç altında uygun elementlerin bir araya gelmesiyle oluşur.

 Sentetik  Taşlar

Sentetik  Taşlar, doğal olmayan ortamlarda (Laboratuar) insan eliyle üretilmiş Şifalı Taşlar dır. Günümüz teknolojilerinde her türlü değerli taşın sentetiğini insan eliyle üretebilmek mümkündür. Şifalı Taşlar üretim teknolojisi öylesine gelişme göstermiştir ki laboratuarda üretilen  Taş, doğal ortamda oluşan Şifalı Taşlardan daha albenili ve daha kaliteli özelliklere sahip olabilmektedir.
Türkiye’de sentetik Şifalı Taşlar hakkında halk arasında yanlış bir bilgilendirme bulunmaktadır. Sentetik kelimesi akla geldiğinde taklit Şifalı Taşlar ile karıştırılmaktadır. Oysaki sentetik Şifalı Taşlartamamıyla doğal değerli taşın aynı özelliklerini taşımaktadır. Sentetik ve doğal Şifalı Taşlararasındaki tek fark zaman ve mekândır. Doğal Şifalı Taşlar milyonlarca yılda ve yerkürede oluşurken, sentetik Şifalı Taşlar laboratuar ortamında ve kısa sürede üretilmektedir.

Sentetik ve doğal Şifalı Taşlar arasında bir fark olmamasına rağmen, fiyat olarak doğal Şifalı Taşlar her zaman sentetiklere oranla daha yüksektir. Sentetik Şifalı Taşların doğalına oranla daha albenili olmasına rağmen fiyatlarının daha düşük olmasına bir neden bulunamamaktadır. İnsanoğlu yapısı gereği her zaman doğal Şifalı Taşlar daha fazla rağbet göstermektedir. Aynı kalitedeki doğal ve sentetik  Taş arasından her zaman doğal olanı seçilmektedir. Sentetik olanının gerçek olmadığı düşünülmektedir

Şifalı  Taşların  Tüketim Alanları

Şifalı Taşlar her şeyden önce süs malzemesi olarak, küçük heykelciklerin yapımında, diğer sanatsal yapıtlarda ve sergilenmek amacıyla koleksiyonculukta kullanılır. Değerli Şifalı Taşlar ve serti olan kristal elmas, mücevher olarak kullanımının yanı sıra endüstriyel olarak da her türlü malzemeyi kesme, delme ve aşındırmada kullanılmaktadır. Elmas düşük kalitede ve hatta toz halinde bile olsa endüstride kullanılabilir. Korund (Alüminyum oksit) grubuna ait yakut, safir ile granat grubu minerallerin, iyi kristallileri mücevhercilikte ve diğerleri de metal kesmede, parlatma işlerinde ve aşındırmada kullanılır. Beril grubuna giren yakut, akuvamarin, heliodor gibi kıymetli taşlar, mücevherciliğin yanı sıra hassas terazilerin yapımında da kullanılır. Benzer şekilde yeşil turmalin de, turmalin kaması yapımında ve polarizasyon aletlerinin yapımında kullanılır. Kristal kuvarsın renklileri süs taşı olarak bazı çeşitleri de telsiz ve radyolarda kullanılır. Sert oluşu ve asitlerden etkilenmemesi nedeniyle bazı tür agatlar laboratuarlar için havan imalatında, ayrıca terazi ve bıçak ağızlarında, tekstil silindirlerinde ve spatül olarak kullanılırlar.

Türkiye de Şifalı Taşlar

Anadolu Şifalı Taşlar işçiliğinin geçmişi tarih öncesi çağlara kadar dayanmaktadır. Arkeolojik birçok kazıda Anadolu’da kullanılmış Şifalı Taşlar bulunmuştur. Şifalı Taşlar ilk olarak kesiciler, mızrak ve ok uçlarında kullanılmışlardır. Bunun başlıca nedeni Şifalı Taşların sert olmalarıdır. Eski çağlardan kalan en güzel örnekler, Opsidyen adını verdiğimiz değerli taşın kesici alet olarak kullanılmasıdır.

Şifalı Taşlar ve Özellikleri

Şifalı Taşlar ve Özellikleri

Yapılan arkeolojik kazılar bizlere gösteriyor ki  potansiyeli bakımından her zaman zengindir. Günümüzde ihtiyaçların değişmesiyle Taşlar sınıfına giren malzemeler çeşitlenmiştir. Birçok yeni mineral, kayaç ve organik malzeme

Şifalı Taşlar olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Böylelikle Türkiye Şifalı Taşlar potansiyeli rezerv ve çeşitlilik yönünden zenginleşmiştir.Türkiye doğal taş potansiyeli içerisinde henüz ekonomik getirişi yeterince fark edilmemiş birçok kaynak vardır. Doğal taş sektörü için alternatif olabilecek önemli bir potansiyel de Şifalı Taşlardır. Anadolu’ya bakıldığında birçok yörede Şifalı Taşlar çıkarılan ocaklar olduğu görülür. Bunlardan bazıları yalnızca jeolojik değişimlerin bazı özel koşullarının etkisi altında kalan belirli bölgelerde bulunur ve bulundukları yörenin dünyaca tanınmasını sağlayan doğal bir elçi olurlar.

Türkiye’de Üretimi Yapılan Şifalı Taşlar

Günümüz Türkiye’sinde Şifalı Taş üretimi çok düşük seviyededir. Üretim potansiyelimiz olmasına karşın bu potansiyeli yeterince kullanamamaktayız. Küçük çapta birkaç Şifalı Taşlar üretim tesisi vardır. Bu tesisler üretimlerini çoğunlıkla hammadde olarak yurt dışına pazarlamaktadırlar. Oysaki hammadde değil de mamul olarak bu Şifalı Taşlar pazarlayabilsek çok yüksek düzeyde katma değer elde edebiliriz. Türkiye’de üretimi yapılan Şifalı Taşlar Ametist, Mavi Kalsedon, Diaspor’dur

İnsanın da içinde bulunduğu bütün alemlerde ruhsal evrimin ana konusu. Dünya gezegenine ve canlılanna Koşulsuz Sevgi ile Işıkla hizmet etmektir. Siz insanlar aklınız ve iradenizle yaratma yeteneğine sahipsiniz. Eğer size verilen bu armağanların değerini bilir ve başka yaşam biçimlerine özenle yaklaşırsanız, Dünya gezegeni dengesini korur ve enerjisini çoğaltabilir. Yaşam bereketle dolar. Fakat insan, aklını ve iradesini kişisel çıkarlarını korumak, isteklerini doyurmak üzere kullanır ve doğa ile olan etkileşimini dikkate almazsa, ortaya çıkacak olan enerji, yeryüzündeki tüm yaşam biçimlerinin evrimini olumsuz etkileyecektir.
Şifalı Taşlar Alemi yeryüzünde denge oluşturarak bütün yaşama hizmet etmektedir. enerjilerini güneşten ve gezegenin ötesindeki diğer kaynaklardan alırlar. Yeryüzündeki bütün alemler, Şifalı Taşlar aleminin onlara verdiği enerji sayesinde denge ve biçim kazanırlar. Sizler de yaşayabilmek için onlarla ortak bir zemin oluşturmalısınız.

 

Şifalı Taşlar

Şifalı Taşlar

Yeryüzünde insanlar ya da doğa tarafından oluşturulan çatlak ve kabartılar, bu ışık ağında kopmalara yol açarlar. Eğer bu gidişe dur denilmezse, dengesizlik küçük bir alanda kalmayacak, gittikçe bütün gezegeni kaplayacaktır. Gerçekte, karşılıklı bağlar üstüne kurulu tek bir enerji vardır. Bu yüzden, kendini oluşturan bağlardan birinde oluşan dengesizlik, tüm yaşam ağını etkileyecektir. Dengenin bozulduğu alanlarda, yaşam enerjisinin uyumlu akışına konsantre olduğunuzda şifa verici bir etki yaratarak Dünya’nın dengesini kazanmasına yardım etmiş olursunuz.

Bunu yapabilmek için Dünya’yı üçüncü gözünüzde, Kuzey ve Güney Kutuplar’ından çıkan saf beyaz ışıktan oluşmuş kuşaklarla sanlı olarak canlandınn (Şekil 111). Bu çalışmayı, meditasyon sırasında şeffaf bir kuvars kristali kullanarak yaparsanız, Dünya’nın biçimini konuyan ışıktan ağı canlandırmış olursunuz. Enerjiyi, renkleriyle Dünya’ya armağanlar veren, hareketli bir gökkuşağı olarak düşünün. Verdiğiniz enerji, doğal alemler tarafından size verilen saf Koşulsuz Sevgi’nin niteliklerini yansıtabilir

Akik Taşı :Akik renkler ve dokular bir olağanüstü çeşitli konsantrik tabakalar oluşturan kalsedon kuvars bir şeklidir. Geodes kaya oyukları veya dahili kristal oluşumları ile boşluklu vardır .

Akuamarin Taşı :, Akuamarin beriller ve taş ailesine aittir. Su ve “mar” deniz anlamına adı Latince “aqua” Kökeni. Legend Denizkızları kuyrukları akuamarin yapılmış o var.Akuamarin genellikle kusurlar içermeyen ve üstün bir parlaklık sahiptir.

Amazonit taşı , Amazonit yeşil mikroklinden, bir feldspat mineral bir taş çeşididir.Brezilya’nın Amazon nehir almıştır., Mevduat yoktur bulundu olsa.

Kehribar Taşı  Amber, çam ağacının fosilleşmiş, sertleşmiş reçine, organik kökenli birkaç taşlar biridir. Çoğu kehribar yaklaşık 50 milyon yıl önce oluşmuş Baltık, bulunur

 Ametist Taşı :Ametist şeffaf mor kuvars olduğunu. Yunan-Amethystos-“sarhoş değil” adresinden isim kökeni. Ametist sarhoşluk karşı güçlü bir panzehir olarak kabul edildi. Yunan efsane Dionysos adında sarhoş bir tanrı takip edildi kızlık Amethystos hikayesini anlatıyor

Apatit Taşı Apatit, nadiren mücevher mağazalarında bulunan bir taş, birçok farklı renk ve formlar için koleksiyonerler tarafından seviliyor

Aragonit Taşı  aragonit kristaller şeklinde kalsiyum karbonat sedef, içinde inşa edilir.

Aventurin Taşı  Aventurin genellikle oymalar ve mineli için kullanılan yeşil kuvars türüdür..

Ay Taşı : Katmanlar halinde düzenlenmiş ortoklasta Albitin bir arada güzel bir parlaklık neden olur. Rainbow aytaşı bir mavimsi bir renk katıyor ay taşının bir başka çeşididir..

Çeroit Taşı :, demir eser miktarda renkli kalsedon kuvars turuncu çeşitli kahverengimsi kırmızı olduğunu. Koyu renk (kırmızı-kahverengi) ve sıklıkla adı Sard tarafından verilir.

Mercan Taşı, Kıymetli mercan kayalık seabottoms yetişen mercan bir türdür. Mercan somon pembe derin kırmızı arasında değişen sıcak kırmızımsı pembe bir renk aralığını sergiler..

Dağ Kristali  Kuvars yeryüzünde en yaygın minerallerden biridir ve ametist, sitrin, ve Ametrine dahil olmak üzere birçok formları iyi taşlar dünyada bilinmektedir

Elmas , Diamond, bilinen en sert doğal malzeme, karbon şeffaf bir kristaldir. Elmas muhteşem sertlik için değil, aynı zamanda yüksek kırılma indeksi ve dağılma için değil sadece ünlüdür.

Pirit : Pirit Rusya’dan yeni bir bulgu. Malzeme Druzy şeklinde gelir – kaplama bir matris minyatür pirit kristalleri bir tabaka.

Safir taşı  Ikinci sadece elmas mükemmel sertlik, Sapphire, 4 geleneksel değerli taşlar biridir….

Granat Taşı Renk değişimi Garanat spessartite ve pirop granatın bir karışımıdır.Bu granat akkor ışığında bir gül pembe ışığında kahverengimsi bir renk değişimi göstermektedir..

Yeşim Taşı :Jadeid, pembe, kahverengi, kırmızı, turuncu, mor aracılığıyla saf beyaz çoğu renklerde bulunan, yeşillikleri bir dizi, mavi ve siyah