OTANT�K TA�

Şifalı Taşların Fiziksel Görünümleri

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri

Şifalı Taşların Fiziksel Görünümleri

Bu kısımda Şifalı Taşlarla uğraşan kişilerin çalışmalarını ve bu kişilerin taşların fiziksel özelliklerini nasıl tanımladıklarını anlatacağız. İşe sizlere bazı terimleri açıklamakla başlayacağız. Mineraller doğal halleriyle cansız, katı bir görünüme ve kimyasal özellikler gösteren geometrik bir iç yapıya sahiptirler. Kökenleri canlılar olan kehribar, mercan ve inci dışında, kitapta bahsedeceğimiz taşların çoğu mineraldir.
“Kaya” terimi, insanlar tarafından değiştirilmemiş doğal mineral anlamına gelir. “Değer/i Taş/ar” ise minerallerin, özel işlemler sonucu sertlik, dayanıklılık ve parlaklık gibi özellikler kazandınlmış halleridir.
“Kristal” terimi genellikle, Şifalı Taşlar iç yapılarının geometriksel bir şekil alması durumunda kullanılır. Fakat biz kristal terimini özel olarak “şeffaf kuvars kristali” anlamında kullanacağız.
Sonuç olarak, raş terimi bütünüyle mineralleri, değerli taşlan |re kayaları kapsamaktadır. Biz bu terimleri kimi zaman birbirle-ımin yerlerini tutacakları şekilde de kullanacağız. Çalışmalan-
mız için, işlem görmediklerinden dolayı daha ucuz ve kolay bulunabilen taşlan seçtik. Bu taşların kişiliğimize uygun olmalarına da özen gösterdik.
Kristaller ya da İşlenmemiş Taşlar
Minerallerle çalışmak duyarlılığınızın gelişmesine yardım eder. Bu sayede diğer taşlarla ilgili bilgilerinizi geliştirmeniz de kolaylaşır. Çalışmaya başlamak için en uygun taş şeffaf kuvars kristalidir. Bu taş bünyeyi dengeler. Elektriksel yapısı hastalıkları sezgi yoluyla keşfetme yeteneğinin kazanılıp geliştirilmesine yardımcı olur. Biz bu taşın mineral aleminin baş öğretmeni olduğunu düşünüyoruz. “Newcastle Kristallerle Şifa Rehberi” adlı kitapta kuvars kristaliyle çalışmanın yollan detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.
Sizi. değerli bir taşla çalışmaya başladığınızda kendinizi gergin hissedebileceğiniz konusunda uyarmalıyız. Bu, taşların renklerinden ve kendilerine özgü işlevlerinden kaynaklanan geçici bir durumdur. Taşlan tanımaya başlamak yeni insanlarla karşılaşmaya benzer. Mineral alemi hakkında edineceğiniz bilgiler yaşamınızı güzelleştirmenize katkıda bulunacaktır. Taşla-nn size yardımcı olmalarını istiyorsanız, kuvars kristali ve diğerleriyle ilgili bilgilerinizi çoğaltmaksınız. Zaten bizim arzumuz da taşlan sizlere tanıtmak ve onlan ne şekilde kullanacağınızı öğretmektir.
Sertlik
Şifalı Taşları tanımlamada kullanılan bazı ölçütler vardır. Bunlardan ilki, aşınmaya karşı direnci gösteren sertlik derecesidir. Bu konu hakkındaki en kapsamlı değerlendinne Viyanalı
6. Feldspat
7. Kuvars
8. Topaz
9. Korindon (Zımpara)
10. Elmas
maden bilimci Friedrich Mohs tarafından yapılmıştır. Friedrich Mohs (1773-1899), bir mineralin yüzeyini aşındırmaya çalıştığı sırada mineralde gözlediği direnci, onun sertliği olarak tanımlamıştır. Aşağıda Mohs’un sertlik derecelerine göre l’den 10’a kadar sıralamış olduğu minerallerin cetveli yer almaktadır. Bu cetvele göre, sertlik derecesi 5.5’den fazla olan bir taşın yüzeyi bir cam parçasıyla aşındınlmak istendiğinde bozulmadan kalabilmektedir. Bu cetvelde de belirtildiği gibi, mücevherler genellikle 7 ya da daha yüksek sertlik derecelerindeki minerallerden yapılırlar. 7 derecenin altındaki mineraller yumuşak olduklann-dan günlük kullanım için uygun değildirler.

l.Talk
2. Akıtaşı (El tırnağı) 2.5
3. Kalsit (Bakır para) 3
4. Flüorid
5. Pencere camı 5.5
Şekil 1-1: Mohs’un Sertlik Cetveli
Kimyasal Yapı
Mineraller kimyasal olarak da tanımlanabilirler. Bilinen ve tanınan taşların çoğu oksitlenmiş mineraller ya da silikatlardır, örneğin kuvars ailesinin bütün üyeleri (şeffaf kuvars kristali, imetist ve pembe kuvars) silisyumdioksittir (Si02). Yakut ve lafir alüminyumdioksit (AI2O3); zümrüt, akuamarin ve beril ise ılnınınyurrıberilyumsilikatdır (Al2Be3Si6016).
(iksitler ve silikatlar diğer mineral gruplanndan farklı ola-

16

Şifalı Taşlar ile  Tedavi Rehberi

rak. ayrışmaya dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Bununla birlikte, (aynı kimyasal yapıya sahip olmalarına rağmen) mineralleri bü-tünüyle farklı olabilir. Grafit ve elmasın ikisi de karbondur. Yine de sertlik cetvelinin zıt kutuplarında yer alırlar. Bu durum kristal yapılarının farklılığından kaynaklanır.

Kristal Yapı
Şifalı Taşlar ile tedavi  son derece düzenli bir iç yapıları vardır. Molekül düzenler kafesler şeklindedir ve dış yüzeyleri iç yapılarının geometrisini yansıtabilir. Çoğu taşın düzenli bir biçimi yoktur. Kristal yüzeyleri oldukça belirgindir ve bu yüzeylerin arasındaki açılar değişmezler. Bu taşların şeffaf kristal yüzeyleri değişim derecelerine göre yedi gruba ayrılırlar. Aşağıdaki şema-lann yardımıyla verdiğimiz bilgiler, Wollance G. Richardson ve Lenara Huett tarafından kaleme alınan “Taşların Ruhsal Değerleri” adlı kitaptan alınmışlardır. Buradaki şemaların yardımıyla kristallerin temel yapılarını daha iyi anlayabilirsiniz.

Şifalı Taşların Fiziksel Görünümleri

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Şifalı Taşların Fiziksel Görünümleri

Bu kısımda Şifalı Taşlarla uğraşan kişilerin çalışmalarını ve bu kişilerin taşların fiziksel özelliklerini nasıl tanımladıklarını anlatacağız. İşe sizlere bazı terimleri açıklamakla başlayacağız. Mineraller doğal halleriyle cansız, katı bir görünüme ve kimyasal özellikler gösteren geometrik bir iç yapıya sahiptirler. Kökenleri canlılar olan kehribar, mercan ve inci dışında, kitapta bahsedeceğimiz taşların çoğu mineraldir.
“Kaya” terimi, insanlar tarafından değiştirilmemiş doğal mineral anlamına gelir. “Değer/i Taş/ar” ise minerallerin, özel işlemler sonucu sertlik, dayanıklılık ve parlaklık gibi özellikler kazandınlmış halleridir.
“Kristal” terimi genellikle, Şifalı Taşlar iç yapılarının geometriksel bir şekil alması durumunda kullanılır. Fakat biz kristal terimini özel olarak “şeffaf kuvars kristali” anlamında kullanacağız.
Sonuç olarak, raş terimi bütünüyle mineralleri, değerli taşlan |re kayaları kapsamaktadır. Biz bu terimleri kimi zaman birbirle-ımin yerlerini tutacakları şekilde de kullanacağız. Çalışmalan-
mız için, işlem görmediklerinden dolayı daha ucuz ve kolay bulunabilen taşlan seçtik. Bu taşların kişiliğimize uygun olmalarına da özen gösterdik.
Kristaller ya da İşlenmemiş Taşlar
Minerallerle çalışmak duyarlılığınızın gelişmesine yardım eder. Bu sayede diğer taşlarla ilgili bilgilerinizi geliştirmeniz de kolaylaşır. Çalışmaya başlamak için en uygun taş şeffaf kuvars kristalidir. Bu taş bünyeyi dengeler. Elektriksel yapısı hastalıkları sezgi yoluyla keşfetme yeteneğinin kazanılıp geliştirilmesine yardımcı olur. Biz bu taşın mineral aleminin baş öğretmeni olduğunu düşünüyoruz. “Newcastle Kristallerle Şifa Rehberi” adlı kitapta kuvars kristaliyle çalışmanın yollan detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.
Sizi. değerli bir taşla çalışmaya başladığınızda kendinizi gergin hissedebileceğiniz konusunda uyarmalıyız. Bu, taşların renklerinden ve kendilerine özgü işlevlerinden kaynaklanan geçici bir durumdur. Taşlan tanımaya başlamak yeni insanlarla karşılaşmaya benzer. Mineral alemi hakkında edineceğiniz bilgiler yaşamınızı güzelleştirmenize katkıda bulunacaktır. Taşla-nn size yardımcı olmalarını istiyorsanız, kuvars kristali ve diğerleriyle ilgili bilgilerinizi çoğaltmaksınız. Zaten bizim arzumuz da taşlan sizlere tanıtmak ve onlan ne şekilde kullanacağınızı öğretmektir.
Sertlik
Şifalı Taşları tanımlamada kullanılan bazı ölçütler vardır. Bunlardan ilki, aşınmaya karşı direnci gösteren sertlik derecesidir. Bu konu hakkındaki en kapsamlı değerlendinne Viyanalı
6. Feldspat
7. Kuvars
8. Topaz
9. Korindon (Zımpara)
10. Elmas
maden bilimci Friedrich Mohs tarafından yapılmıştır. Friedrich Mohs (1773-1899), bir mineralin yüzeyini aşındırmaya çalıştığı sırada mineralde gözlediği direnci, onun sertliği olarak tanımlamıştır. Aşağıda Mohs’un sertlik derecelerine göre l’den 10’a kadar sıralamış olduğu minerallerin cetveli yer almaktadır. Bu cetvele göre, sertlik derecesi 5.5’den fazla olan bir taşın yüzeyi bir cam parçasıyla aşındınlmak istendiğinde bozulmadan kalabilmektedir. Bu cetvelde de belirtildiği gibi, mücevherler genellikle 7 ya da daha yüksek sertlik derecelerindeki minerallerden yapılırlar. 7 derecenin altındaki mineraller yumuşak olduklann-dan günlük kullanım için uygun değildirler.

l.Talk
2. Akıtaşı (El tırnağı) 2.5
3. Kalsit (Bakır para) 3
4. Flüorid
5. Pencere camı 5.5
Şekil 1-1: Mohs’un Sertlik Cetveli
Kimyasal Yapı
Mineraller kimyasal olarak da tanımlanabilirler. Bilinen ve tanınan taşların çoğu oksitlenmiş mineraller ya da silikatlardır, örneğin kuvars ailesinin bütün üyeleri (şeffaf kuvars kristali, imetist ve pembe kuvars) silisyumdioksittir (Si02). Yakut ve lafir alüminyumdioksit (AI2O3); zümrüt, akuamarin ve beril ise ılnınınyurrıberilyumsilikatdır (Al2Be3Si6016).
(iksitler ve silikatlar diğer mineral gruplanndan farklı ola-

16

Şifalı Taşlar ile  Tedavi Rehberi

rak. ayrışmaya dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Bununla birlikte, (aynı kimyasal yapıya sahip olmalarına rağmen) mineralleri bü-tünüyle farklı olabilir. Grafit ve elmasın ikisi de karbondur. Yine de sertlik cetvelinin zıt kutuplarında yer alırlar. Bu durum kristal yapılarının farklılığından kaynaklanır.

Kristal Yapı
Şifalı Taşlar ile tedavi  son derece düzenli bir iç yapıları vardır. Molekül düzenler kafesler şeklindedir ve dış yüzeyleri iç yapılarının geometrisini yansıtabilir. Çoğu taşın düzenli bir biçimi yoktur. Kristal yüzeyleri oldukça belirgindir ve bu yüzeylerin arasındaki açılar değişmezler. Bu taşların şeffaf kristal yüzeyleri değişim derecelerine göre yedi gruba ayrılırlar. Aşağıdaki şema-lann yardımıyla verdiğimiz bilgiler, Wollance G. Richardson ve Lenara Huett tarafından kaleme alınan “Taşların Ruhsal Değerleri” adlı kitaptan alınmışlardır. Buradaki şemaların yardımıyla kristallerin temel yapılarını daha iyi anlayabilirsiniz.