OTANT�K TA�

Şifalı Taşların İnançlarımızdaki Rolü

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE

Şifalı Taşların İnançlarımızdaki Rolü

İnançlarımızın, bir taşın süptil özelliklerini hissetmemiz üzerinde doğrudan etkisi vardır. Biz insanların yetenekleri yaşamdaki amaçlarımızla ilişkilidir. Her birimiz hizmetimizi kendimize özgü yollarla sunanz. Taşların yetenekleri de onların varoluş amaçlarıyla ilişkilidir. Onların da hem fiziksel, hem de ruhsal amaçlan vardır. Fiziksel yapılanyla yaşam için temel oluştururlarken, ruhsal olarak her taş, sevginin ve bilincin ifadesidir. Onlar varlıklannı evrensel birlik bilinci içinde sürdürürler.
Buna rağmen biz insanlann Birliği deneyimleme yollanmız, bireysel inançlarımıza ve içinde bulunduğumuz kültürel yapıya göre farklılıklar gösterir.
Şifalı Taşlar ile çalışırken yorumlarınızı içgörü ve sezgilerinize dayanarak yapın. Bizler dünyayı kendi inançlanmıza göre yorumlarız. Bunun sonucunda da, algı ve duygularımızı ya önceden edinmiş olduğumuz bilgilerle uyuşacakları şekilde yorumlamaya çalışır ya da onlan aklımızdan çıkarırız. Geçmişte taşların ruhsal nitelikleri büyü olarak görülürdü. Bu inanç hala devam etmekle birlikte, eskiye göre azalmıştır.
İnançlannız olayları algılamanızı etkiler. Örneğin, rastlantılara önem vermeyen çoğu insan, zamanla bunlann sezgiyle olan bağlantılarını farkedebilir. Bundan sonra da, rastlantıların, insanların inançlan ve beklentileri doğrultusunda geliştiği gerçeğinin bilincine varabilir.

Taşlarla ve doğa ile olan ilişkilerinizin temelinde onlara duy-duğunuz gereksinim yatar. Taşlarla varlığınızın amacına uygun olarak ilişki kurarsınız. İnsanlann fiziksel bedenlerinin tedavisine yardım eden pek çok insan, taşların şifa güçleriyle bağlantı kurar. Duygusal ve ruhsal tedavilerle uğraşanlar ise, onların ruhsal niteliklerinden yararlanırlar. Amaçlarınızın gerçekleşmesine yardımcı olduklannı farkedince, onlan kavrayışınız da gelişir.
Fiziksel ve ruhsal sağlığınız taşlara olan duyarlılığınızı etkiler, bedeninizin dengesi uyuşturucular, alkol, uyancı ilaçlar ya da kannaşık duygular yüzünden bozulacak olursa, taşlann enerjilerine olan duyarlılığınıza yönelik bir programla taşlann niteliklerini daha iyi algılamakla kalmaz, aynı zamanda onlardan en yüksek verimi de elde edersiniz. Böyle bir program sağlıklı bir diyeti, bedensel egzersizleri, zehirli maddelerden arınmayı ve duygusal gelişimi destekleyici bir ortamı içerir.

Bünyenizin özellikleri de taşlann enerjilerinden nasıl etkilendiğinizi belirler. Çok hareketli, fazlasıyla dışa dönük bir insan, enerjik bir taş olan yakutun etkisiyle enerjisini dengeleyebildiği gibi, sakinleşebilir de. Daha sessiz, sakin ve ağırkanlı biı başkası ise yakutu çok fazla uyarıcı bulabilir. O’nun için pembe kuvars daha dengeleyici olabilir.

Bir taşa baktığınızda algıladığınız ilk özelliği rengidir. Bu yüzden taşın enerjisini renklerle ilgili deneyimlerinize dayanarak da yorumlayabilirsiniz. Örneğin; ben turuncuyu uyancı bir renk olarak düşündüğüm için, turuncu akikten enerjik bir taş-mışcasına etkilenirim. Jonathan ise, turuncu rengi ısıyla ilişkilendirdiği için, turuncu akiğin çevresine ısı yaydığını düşünür.

Öğrenmemiz gereken derslerle dolu olan yaşamımızda be-nimsediğimiz yol da, algılanmızm üzerinde etkilidir. Şimdi size bununla ilgili bir anımızı anlatacağız: Bir zamanlar bulunduğumuz bir çalışma grubundaki iki bayan, bizlere malahit taşıyla olan deneyimlerini aktarmışlardır. Bayanlardan biri, deneyimle-diği durumdan hoşnut değildi ve taşı geri vermek için acele etmişti. İkinci bayan oldukça rahattı ve malahiti elinde tutma isteği duyuyordu. Malahitle olan bu türlü deneyimlerin sonucnuda, bu taşın kurtulmak istediğimiz korkularımızın süratle farkına varmamızı sağlayan güçlü bir özelliği olduğunu keşfettik. İlk bayan o zamanlar duygusal değişiklikleri karşılayabileceği bir durumda değildi. Çalışma boyunca kendisine hafiflik hissi veren ve gerginliğini azaltan taşlara ilgi duymuştu. İkinci bayan ise malahitin gücü karşısında oldukça rahat görünüyordu ve duygusal bir geçiş döneminin tam ortasındaydı.
Bir taşın sizi cezbetmesinin nedeni, o an ona duyduğunuz gereksinimdir. Herhangi bir zamanda sizin için en uygun olan taşa doğru çekilirsiniz.

 

 

Şifalı Taşların İnançlarımızdaki Rolü

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Şifalı Taşların İnançlarımızdaki Rolü

İnançlarımızın, bir taşın süptil özelliklerini hissetmemiz üzerinde doğrudan etkisi vardır. Biz insanların yetenekleri yaşamdaki amaçlarımızla ilişkilidir. Her birimiz hizmetimizi kendimize özgü yollarla sunanz. Taşların yetenekleri de onların varoluş amaçlarıyla ilişkilidir. Onların da hem fiziksel, hem de ruhsal amaçlan vardır. Fiziksel yapılanyla yaşam için temel oluştururlarken, ruhsal olarak her taş, sevginin ve bilincin ifadesidir. Onlar varlıklannı evrensel birlik bilinci içinde sürdürürler.
Buna rağmen biz insanlann Birliği deneyimleme yollanmız, bireysel inançlarımıza ve içinde bulunduğumuz kültürel yapıya göre farklılıklar gösterir.
Şifalı Taşlar ile çalışırken yorumlarınızı içgörü ve sezgilerinize dayanarak yapın. Bizler dünyayı kendi inançlanmıza göre yorumlarız. Bunun sonucunda da, algı ve duygularımızı ya önceden edinmiş olduğumuz bilgilerle uyuşacakları şekilde yorumlamaya çalışır ya da onlan aklımızdan çıkarırız. Geçmişte taşların ruhsal nitelikleri büyü olarak görülürdü. Bu inanç hala devam etmekle birlikte, eskiye göre azalmıştır.
İnançlannız olayları algılamanızı etkiler. Örneğin, rastlantılara önem vermeyen çoğu insan, zamanla bunlann sezgiyle olan bağlantılarını farkedebilir. Bundan sonra da, rastlantıların, insanların inançlan ve beklentileri doğrultusunda geliştiği gerçeğinin bilincine varabilir.

Taşlarla ve doğa ile olan ilişkilerinizin temelinde onlara duy-duğunuz gereksinim yatar. Taşlarla varlığınızın amacına uygun olarak ilişki kurarsınız. İnsanlann fiziksel bedenlerinin tedavisine yardım eden pek çok insan, taşların şifa güçleriyle bağlantı kurar. Duygusal ve ruhsal tedavilerle uğraşanlar ise, onların ruhsal niteliklerinden yararlanırlar. Amaçlarınızın gerçekleşmesine yardımcı olduklannı farkedince, onlan kavrayışınız da gelişir.
Fiziksel ve ruhsal sağlığınız taşlara olan duyarlılığınızı etkiler, bedeninizin dengesi uyuşturucular, alkol, uyancı ilaçlar ya da kannaşık duygular yüzünden bozulacak olursa, taşlann enerjilerine olan duyarlılığınıza yönelik bir programla taşlann niteliklerini daha iyi algılamakla kalmaz, aynı zamanda onlardan en yüksek verimi de elde edersiniz. Böyle bir program sağlıklı bir diyeti, bedensel egzersizleri, zehirli maddelerden arınmayı ve duygusal gelişimi destekleyici bir ortamı içerir.

Bünyenizin özellikleri de taşlann enerjilerinden nasıl etkilendiğinizi belirler. Çok hareketli, fazlasıyla dışa dönük bir insan, enerjik bir taş olan yakutun etkisiyle enerjisini dengeleyebildiği gibi, sakinleşebilir de. Daha sessiz, sakin ve ağırkanlı biı başkası ise yakutu çok fazla uyarıcı bulabilir. O’nun için pembe kuvars daha dengeleyici olabilir.

Bir taşa baktığınızda algıladığınız ilk özelliği rengidir. Bu yüzden taşın enerjisini renklerle ilgili deneyimlerinize dayanarak da yorumlayabilirsiniz. Örneğin; ben turuncuyu uyancı bir renk olarak düşündüğüm için, turuncu akikten enerjik bir taş-mışcasına etkilenirim. Jonathan ise, turuncu rengi ısıyla ilişkilendirdiği için, turuncu akiğin çevresine ısı yaydığını düşünür.

Öğrenmemiz gereken derslerle dolu olan yaşamımızda be-nimsediğimiz yol da, algılanmızm üzerinde etkilidir. Şimdi size bununla ilgili bir anımızı anlatacağız: Bir zamanlar bulunduğumuz bir çalışma grubundaki iki bayan, bizlere malahit taşıyla olan deneyimlerini aktarmışlardır. Bayanlardan biri, deneyimle-diği durumdan hoşnut değildi ve taşı geri vermek için acele etmişti. İkinci bayan oldukça rahattı ve malahiti elinde tutma isteği duyuyordu. Malahitle olan bu türlü deneyimlerin sonucnuda, bu taşın kurtulmak istediğimiz korkularımızın süratle farkına varmamızı sağlayan güçlü bir özelliği olduğunu keşfettik. İlk bayan o zamanlar duygusal değişiklikleri karşılayabileceği bir durumda değildi. Çalışma boyunca kendisine hafiflik hissi veren ve gerginliğini azaltan taşlara ilgi duymuştu. İkinci bayan ise malahitin gücü karşısında oldukça rahat görünüyordu ve duygusal bir geçiş döneminin tam ortasındaydı.
Bir taşın sizi cezbetmesinin nedeni, o an ona duyduğunuz gereksinimdir. Herhangi bir zamanda sizin için en uygun olan taşa doğru çekilirsiniz.