OTANT�K TA�

Doğal Taş Satış Yerleri

V MAKALELER
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Doğal Taş Satış Yerleri

Doğal taş satış yeri Bursa Otantik Taş , doğadan çıktıktan sonra ticari olarak

Doğal Taş Satış Yerleri

Doğal Taş Satış Yerleri

işletilebilen, atmosfer etkilerine dayanıklı, teknolojik özellikleri bakımından yapı mücevherde kullanılmaya elverişli eneski malzemeleridir. Doğal taşlar, yüzyıllar boyunca insan topluluklarınınyaşadığı mekanlarda, yapılarda ve sanatsal tasarımlarda kullanılarak uygarlığınsimgesi olmuştur. Günümüzde kullanım alanlarının (iç ve dış dekorasyon, kaldırım taşı, dış cephe kaplamacılığı vs.) çoğalmasıyla birlikte doğal taşlara olan talep artmış ve en cazip sektörlerden biri haline gelmiştir.

Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye,görünür, muhtemel ve mümkün olmak üzere 5.1 milyar m3 -13.9 milyar ton doğal taşrezervine sahiptir. Bu değer 15 milyar m3 olduğu tahmin edilen dünya rezerv toplamının %33’üne karşılık gelmektedir. Türk doğal taş sektörü; çeşit ve rezerv zenginliği, sektör deneyimi, hammadde bolluğu, deniz ulaşımında nakliye kolaylığı,dinamik sektör yapısı, kullanılan yeni teknolojiler ve geniş renk ölçüsü ile dünya doğal taş piyasasında önemli bir yere sahiptir

 

Doğal Taş Satış Yeri

Doğal Taş Satış Yeri

 

Bu da doğal taş satış yeri sektörünün önemini ortaya koymaktadır.
Dünya doğal taş rezervlerinin yaklaşık 1/3’ü ülkemizde olmasına ve dünya doğal taşihracatından %10 pay almasına rağmen Türkiye bu potansiyelini kullanmada arzuedilen seviyede değildir. Bunun en büyük nedeni doğal taş üretiminin yapılacağısahanın yanlış seçilmesi ve işletilecek sahada yanlış ocak yeri seçimidir.
Beydağları Otoktonu ülkemizde doğal taş üretiminin yoğun olarak yapıldığı BatıToroslar bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgede yanal ve düşey yönde geniş yayılımgösteren ve 3000 m’nin üzerinde kalınlığa sahip olduğu ifade edilen Beydağlarıotoktonundaki kireçtaşları değişik seviyelerde doğal taş olarak işletilmektedir. Doğaltaş üretimine açık bir potansiyel olmasına rağmen, otoktonun hangi jeolojik seviyelerinden doğal taş üretimi yapıldığı ve yapılabileceğine dair yeterli veribulunmamaktadır.Mühendislik jeolojisi çalışmaları kapsamında Beydağları otoktonu doğal taş potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda

Doğal taşlar satış mağzası kesme, delme, parlatma gibi birçok talaşlı imalat yöntemleri uygulanmaktadır. Doğal taş satış yerleri sektöründeki karot sondajı, tel kesme yönteminde kullanılan tellerin geçeceği deliklerin açılması ve doğal taşlara uygulanan desen gibi pek çok uygulamalarda delik delme işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemlerde genellikle elmas kesiciler kullanılmaktadır. Elmas kesiciler matris ve elmas tanecikler olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. elmas kesiciler ile doğal taşların delinmesi işleminde kesme performansı deneysel ve teorik olarak incelenmiştir. Kesme deneylerinde otomatik şanzımanlı matkap tezgâhı kullanılmıştır. Deneylerde beş farklı doğal taş (mermer, andezit, traverten) ve tek tip elmas kesici takım tercih edilmiştir.

Doğal taşların fiziko mekanik ve kimyasal özellikleri deneysel olarak ayrıca belirlenmiştir. Farklı parametrelerde (çevresel hız, ilerleme) delme işlemleri yapılmış ve optimum parametre belirlenmiştir. Bu parametre ile beş farklı doğal taş delme işlemine tabii tutulmuş ve kesici takım performansı belirlenmiştir. Performans deneylerinde tek bir parametre ile çok sayıda deney yapılmış ve takımın güç tüketimi, spesifik enerji, aşınma ve çap hatası bulunmuştur. Son olarak doğal taşlardan elde edilen fiziko mekanik özellikler ile delme deney sonuçları arasındaki ilişkiyi belirlemek için regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuçta doğal taşların bazı özellikleri kesme performansı üzerinde belirleyici faktör olarak görülmüştür

Doğal taş sektörünün gelişmesi için gerekli olan bütçenin büyük bir kısmını ihracat ile sağlayabiliriz. Doğaş taş cenneti olarak tabir edilebilecek olan ülkemiz, iki kıtayı birleştiren coğrafi konumu ile neredeyse bütün ülkelere deniz veya kara ulaşımıyla hammadde ihraç edebilecek eşsiz bir konumda yer almaktadır. Bu konum, ülkemiz için her sektörde olduğu gibi doğal taş sektöründe de değerlendirilmesi gereken önemli bir artıdır. Doğal taş sektörü ve diğer sektörlere yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil etmesi, aktif rol alması ve yenilikçi olması amacıyla devlet destekleri sunulmaya başlanmıştır. Yurt dışı fuarlarına katılım destekleri, markalaşma destekleri, ihracat değerlerini yükseltebilmek için eğitim destekleri arttırılmalıdır. Ülkemizde madencilik konusunda iyi düzenlenmiş bir devlet politikası mevcut olmadığı için, rakip olan güçlü ülkelerle kıyasladığımızda, her geçen gün yükselmesini sürdüren maliyet girdileri doğal taş sektörünü zayıflatmaktadır. Bu noktada devletin ilgili birimlerinin; enerji maliyetlerini düşürüp, işçi katkı paylarını azaltarak sektörü desteklemesi gerekmektedir. Böylece doğal taş üretiminde diğer rakip ülkelere yakın bir maliyet birimine sahip olup, sektörün gelişimi hızlandırılabilir.

Doğal taş ocaklarında kullanılan üretim yöntemleri geliştirilerek maliyetlerin düşürülmesi

Doğal taş sektörünün gelişmesi için devlet desteğinin yanında şüphesiz ki sektörün işletme teknolojilerinin geliştirilmesi de oldukça önemlidir. Doğal taşlar yer kabuğunda taşların mostra verdiği (yüzeye çıktığı) bölgelerde tesis edilen taş ocaklarında elde edilmektedir. Ocaktan çıkarıldıktan sonra boyutlandırılıp işlenilerek piyasaya sunulmaktadır. Geçmiş zamanlarda doğal taşlar ocaktan çıkarılırken lama ve deliciler gibi ilkel aletler kullanılmaktaydı ve dolayısıyla blok üretilmesinde fire verilen taş miktarı çok fazlaydı. Bu durum neticesinde elde edilen taş biriminin maliyeti oldukça yüksekti. Günümüzde ise imalat aşamasında verilen fire miktarını düşürmek amacıyla çok farklı teknikler geliştirilmiştir. Doğal taş üretiminde en çok kullanılan yöntemler;

Doğal Taş Satış Yerleri

V MAKALELER
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Doğal Taş Satış Yerleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Doğal taş satış yeri Bursa Otantik Taş , doğadan çıktıktan sonra ticari olarak

Doğal Taş Satış Yerleri

Doğal Taş Satış Yerleri

işletilebilen, atmosfer etkilerine dayanıklı, teknolojik özellikleri bakımından yapı mücevherde kullanılmaya elverişli eneski malzemeleridir. Doğal taşlar, yüzyıllar boyunca insan topluluklarınınyaşadığı mekanlarda, yapılarda ve sanatsal tasarımlarda kullanılarak uygarlığınsimgesi olmuştur. Günümüzde kullanım alanlarının (iç ve dış dekorasyon, kaldırım taşı, dış cephe kaplamacılığı vs.) çoğalmasıyla birlikte doğal taşlara olan talep artmış ve en cazip sektörlerden biri haline gelmiştir.

Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye,görünür, muhtemel ve mümkün olmak üzere 5.1 milyar m3 -13.9 milyar ton doğal taşrezervine sahiptir. Bu değer 15 milyar m3 olduğu tahmin edilen dünya rezerv toplamının %33’üne karşılık gelmektedir. Türk doğal taş sektörü; çeşit ve rezerv zenginliği, sektör deneyimi, hammadde bolluğu, deniz ulaşımında nakliye kolaylığı,dinamik sektör yapısı, kullanılan yeni teknolojiler ve geniş renk ölçüsü ile dünya doğal taş piyasasında önemli bir yere sahiptir

 

Doğal Taş Satış Yeri

Doğal Taş Satış Yeri

 

Bu da doğal taş satış yeri sektörünün önemini ortaya koymaktadır.
Dünya doğal taş rezervlerinin yaklaşık 1/3’ü ülkemizde olmasına ve dünya doğal taşihracatından %10 pay almasına rağmen Türkiye bu potansiyelini kullanmada arzuedilen seviyede değildir. Bunun en büyük nedeni doğal taş üretiminin yapılacağısahanın yanlış seçilmesi ve işletilecek sahada yanlış ocak yeri seçimidir.
Beydağları Otoktonu ülkemizde doğal taş üretiminin yoğun olarak yapıldığı BatıToroslar bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgede yanal ve düşey yönde geniş yayılımgösteren ve 3000 m’nin üzerinde kalınlığa sahip olduğu ifade edilen Beydağlarıotoktonundaki kireçtaşları değişik seviyelerde doğal taş olarak işletilmektedir. Doğaltaş üretimine açık bir potansiyel olmasına rağmen, otoktonun hangi jeolojik seviyelerinden doğal taş üretimi yapıldığı ve yapılabileceğine dair yeterli veribulunmamaktadır.Mühendislik jeolojisi çalışmaları kapsamında Beydağları otoktonu doğal taş potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda

Doğal taşlar satış mağzası kesme, delme, parlatma gibi birçok talaşlı imalat yöntemleri uygulanmaktadır. Doğal taş satış yerleri sektöründeki karot sondajı, tel kesme yönteminde kullanılan tellerin geçeceği deliklerin açılması ve doğal taşlara uygulanan desen gibi pek çok uygulamalarda delik delme işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemlerde genellikle elmas kesiciler kullanılmaktadır. Elmas kesiciler matris ve elmas tanecikler olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. elmas kesiciler ile doğal taşların delinmesi işleminde kesme performansı deneysel ve teorik olarak incelenmiştir. Kesme deneylerinde otomatik şanzımanlı matkap tezgâhı kullanılmıştır. Deneylerde beş farklı doğal taş (mermer, andezit, traverten) ve tek tip elmas kesici takım tercih edilmiştir.

Doğal taşların fiziko mekanik ve kimyasal özellikleri deneysel olarak ayrıca belirlenmiştir. Farklı parametrelerde (çevresel hız, ilerleme) delme işlemleri yapılmış ve optimum parametre belirlenmiştir. Bu parametre ile beş farklı doğal taş delme işlemine tabii tutulmuş ve kesici takım performansı belirlenmiştir. Performans deneylerinde tek bir parametre ile çok sayıda deney yapılmış ve takımın güç tüketimi, spesifik enerji, aşınma ve çap hatası bulunmuştur. Son olarak doğal taşlardan elde edilen fiziko mekanik özellikler ile delme deney sonuçları arasındaki ilişkiyi belirlemek için regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuçta doğal taşların bazı özellikleri kesme performansı üzerinde belirleyici faktör olarak görülmüştür

Doğal taş sektörünün gelişmesi için gerekli olan bütçenin büyük bir kısmını ihracat ile sağlayabiliriz. Doğaş taş cenneti olarak tabir edilebilecek olan ülkemiz, iki kıtayı birleştiren coğrafi konumu ile neredeyse bütün ülkelere deniz veya kara ulaşımıyla hammadde ihraç edebilecek eşsiz bir konumda yer almaktadır. Bu konum, ülkemiz için her sektörde olduğu gibi doğal taş sektöründe de değerlendirilmesi gereken önemli bir artıdır. Doğal taş sektörü ve diğer sektörlere yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil etmesi, aktif rol alması ve yenilikçi olması amacıyla devlet destekleri sunulmaya başlanmıştır. Yurt dışı fuarlarına katılım destekleri, markalaşma destekleri, ihracat değerlerini yükseltebilmek için eğitim destekleri arttırılmalıdır. Ülkemizde madencilik konusunda iyi düzenlenmiş bir devlet politikası mevcut olmadığı için, rakip olan güçlü ülkelerle kıyasladığımızda, her geçen gün yükselmesini sürdüren maliyet girdileri doğal taş sektörünü zayıflatmaktadır. Bu noktada devletin ilgili birimlerinin; enerji maliyetlerini düşürüp, işçi katkı paylarını azaltarak sektörü desteklemesi gerekmektedir. Böylece doğal taş üretiminde diğer rakip ülkelere yakın bir maliyet birimine sahip olup, sektörün gelişimi hızlandırılabilir.

Doğal taş ocaklarında kullanılan üretim yöntemleri geliştirilerek maliyetlerin düşürülmesi

Doğal taş sektörünün gelişmesi için devlet desteğinin yanında şüphesiz ki sektörün işletme teknolojilerinin geliştirilmesi de oldukça önemlidir. Doğal taşlar yer kabuğunda taşların mostra verdiği (yüzeye çıktığı) bölgelerde tesis edilen taş ocaklarında elde edilmektedir. Ocaktan çıkarıldıktan sonra boyutlandırılıp işlenilerek piyasaya sunulmaktadır. Geçmiş zamanlarda doğal taşlar ocaktan çıkarılırken lama ve deliciler gibi ilkel aletler kullanılmaktaydı ve dolayısıyla blok üretilmesinde fire verilen taş miktarı çok fazlaydı. Bu durum neticesinde elde edilen taş biriminin maliyeti oldukça yüksekti. Günümüzde ise imalat aşamasında verilen fire miktarını düşürmek amacıyla çok farklı teknikler geliştirilmiştir. Doğal taş üretiminde en çok kullanılan yöntemler;