OTANT�K TA�

Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • doğum günü hediyesi ne alsam

Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam Bayramlar bir toplumun sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendiren ve sosyal dayanışmaya zemin hazırlayan günlerdir. Dinî ve millî olmak üzere sımflandnabileceğimiz bayramlar sayesinde insanlar o günün önemim daha iyi kavrayabilmekte ve yakınları ile olan ilişkilerini kuvvetlendirme imkânı bulabilmektedirler. Uzağı yakın eden, küsleri barıştıran, yorgunu dinlendiren, gönüllerde sevgi tomurcuklan açtıran bayramlar günümüzde de her ne kadar “nerde o eski bayramlar?” denilse de kutlanmaya devam etmekte ve saydığımız tüm bu işlevleri de yerine gerilmektedir.

Bayramlarda Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamlerin özel bir anlamı vardır. Büyüklerin küçükleri, küçüklerin de büyükleri hatırladığmm somut bir delilidir bayram Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamleri. Bazen bir tatlı, bazen bir mendil, bazen de çok istenilen bir eşya bayram Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamsi olarak sunulmaktadır. Burada önemli olan bayramlarda verilen Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamler ile “gönül almak, hatırlandığım ve saygısını belli etmek” tir. Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam alan kişi de mutlaka karşılık olarak soyut ya da somut olarak bir Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam ile karşılık vermektedir. Burada soyut olan Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam “el öpme, gülümseme, teşekkür eder şekilde baş sallama, vs.” gibi sözsüz iletişim yollan ile sağlanmaktadır. Önemli olan veren kişiyi mahcup etmeme ve Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamsine karşılık verebilmektir.

Bayramlarda çocuklara verilen Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamnin son derece önemli bir anlamı bulunmaktadır. Burada asıl önemli olan verilen Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamler sayesinde çocuğa bayram sevgisini aşılayabilmektir. Bu nedenle bayram ziyaretlerine gelecek çocuklar için her evde genellikle ufak da olsa bir Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam bulundurmak âdettendir. Bu Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamler arasında genellikle mendil, şeker, çorap, bozuk para…vs. sayılabilir.

Bayramlaşmaya dayalı Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam leşme geleneği kentsel mekanlarda da varlığım korayabümiş ve apartmanlarda, işyerlerinde, okullarda vb. mekanlarda toplu olarak bayramlaşma varlığım sürdürmeye devam etmektedir.
Dini bayramlarnnız olan Ramazan Bayramı’nda daha çok şeker ikramı yapılmaktayken, Kurban Bayramı’nda da daha çok et ikramı yapılmaktadır. Buna göre bayramlarda verilen yiyecek ikramlarının bayramın yapılış amacıyla yalan ilişki içerisi içinde bulunduğu göz ardı edilemez.

Tunç, “Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek” adlı kitabında Cumhuriyet dönemi bayramlarında Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamleşmeden şu şekilde bahsetmektedir:

“Kız ve erkek çocuklarına verilen mendiller bhbirinden farklıydı. Kızlara daha küçük, erkeklere daha büyük boyda mendil verilir, kızların mendillerinde küçük bir nakış bulunur, erkek çocukların mendilleri genellikle kareli veya ince çizgili olurdu. Verilirken de kız mendilleri üçgen, erkek mendilleri kare şeklinde katlanırdı. Her el öpene mendil verilmezdi. Yakın akraba çocuklarına hem hatırı sayılır harçlık, hem mendil-çorap, uzak akraba veya yakın ahbap çocuklarına harçlık ve mendil verilir., bazı çocuklara sadece mendil, bazılarına ise sadece ufak bir harçlık verilirdi. Harçlığı baba, mendil-çorabı anne verirdi. Parayı kazanan baba olduğu için mi böyle bir iş bölümü gelişmişti, yoksa armağan vermek daha kadınsı bir eylem olarak mı görülüyordu, bilmiyorum. Ama tersi görülmezdi” (2002: 277)
Annenin çocuğa kendi eliyle yaptığı mendil ve çorabı Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam ederken, babanın Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam yerine para vermesi ailede otoritenin kimde olduğunu çocuğa göstermenin bir yoludur. Buna göre çocuk, annenin baba karşısındaki maddî yoksunluğunu bilir ve artık kimden Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam, kimden para bekleyeceğini bilir duruma gelir. Günümüzde çoğu ailede bu durum söz konusu iken çalışan bayanların bulunduğu ailelerde ise bu durum değişmekte ve her iki tarafın da ekonomik özgürlüğü bulunduğundan çocuk her iki taraftan da para ve Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamyi eşit oranda bekler duruma gelmektedir.

“Ziyarete gidilecek evlerin bazılarına şeker götürülmesi gerekirdi. Bunların başında kayınvalide-kayınpeder, hanımın dayısı, beyin ablası gibi akrabalar gelirdi. Şeker kurulan ailenin gücüne ve götürecekleri aileye verdikleri değere göre seçilirdi. Şeker kutularını Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamlik hale getiren şey, paketi dört tarafından saran ve ucu bıçağa sürtülerek lüle haline getirilen parlak renklerdeki rafyalardı.” (2002: 278)

Eskiden dinî bayramlarda çoğu çalışana bahşiş vermek âdettendi. Buna göre günlük işini yapan kimseler bayram dolayısıyla kendi maaşlarının dışında bayram kutlamalan ile verilen bahşişlerden de faydalanmaktaydılar. Mahalle sütçüsünden bekçisine kadar herkesin bahşiş aldığı dönemler günümüzde oldukça gerilerde kalmış, bayram kutlaması yaparak şeker isteyen çocuklara dahi kapılar açılmaz, şekerler verilmez olmuştur.
“Postacıya, bekçiye, sütçüye, gazete müvezziine, bakkalın çırağına bayram bahşişleri ilk günden verilirdi. Ramazan boyunca mahalleyi sahura kaldırmış olan davulcu, yanma bir de zurnacı katar, ramazanın ortasında topladığı bahşişin yanı sıra, bir de bayram bahşişi toplardı. Çocukların bayram harçlıklarını yoğun olarak topladıktan gün de bayramın ilk günüydü. O gün ailenin en yakın akrabaları dolaşdır, dayılardan, amcalardan, eniştelerden, dedelerden yüklü miktarda harçlık alınırdı. îyi aileler çocuklarının ancak yakın akrabalardan harçlık almasına izin verirler; konu komşudan, ahbaplardan, hele tanımadık kişilerden harçlık alınmasına asla izin vermezlerdi. Mesafeli aile dostlarından para kabul edilmezse de, çorap, mendil gibi Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamleri almamak ayıptı. Ama mendil ya da çorapla kız kaçıran alınmaz, lunaparka gidilemez, bu nedenle mendil, çorap almak çocukların hiç hoşuna gitmezdi” (2002: 281)

70’li yılların bayramlaşma adetleri ise günümüzde giderek yok olmaktadır. Buna göre bayram bahşişleri çoğu aile tarafından verilmemekte, bayram ziyaretleri dahi yapılmamaktadır. Bayram Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamleşmelerinin bu ziyaretler çerçevesinde yapıldığı düşünülürse bu geleneğin de büyük bir değişime uğradığı ortaya çıkmaktadır. İletişim teknoloj isinin her dakika geliştiği günümüzde bayramlar genellikle telefon görüşmeleri ve mesajları, e-mailler, e- kartlar, görüntülü sohbetler ve nadir de olsa tebrik kartlan ile yapılmaktadır. Bu bağlamda günümüz bayram Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamleri de bu görüşmelerden ibaret olmaktadır. Hazır bayram mesajlan hem bayram kutlamak hem de bir çeşit Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam olarak sevilen eş, dost ve akrabalara gönderilmektedir. Uzağı yakın eden iletişim teknolojisi her ne kadar insanların iletişinıini kolaylaştınyor olsa da geleneksel günlerin kutlanmasında ve gelenekselliğin sürdürülmesinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır.

 

Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • doğum günü hediyesi ne alsam
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam Bayramlar bir toplumun sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendiren ve sosyal dayanışmaya zemin hazırlayan günlerdir. Dinî ve millî olmak üzere sımflandnabileceğimiz bayramlar sayesinde insanlar o günün önemim daha iyi kavrayabilmekte ve yakınları ile olan ilişkilerini kuvvetlendirme imkânı bulabilmektedirler. Uzağı yakın eden, küsleri barıştıran, yorgunu dinlendiren, gönüllerde sevgi tomurcuklan açtıran bayramlar günümüzde de her ne kadar “nerde o eski bayramlar?” denilse de kutlanmaya devam etmekte ve saydığımız tüm bu işlevleri de yerine gerilmektedir.

Bayramlarda Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamlerin özel bir anlamı vardır. Büyüklerin küçükleri, küçüklerin de büyükleri hatırladığmm somut bir delilidir bayram Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamleri. Bazen bir tatlı, bazen bir mendil, bazen de çok istenilen bir eşya bayram Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamsi olarak sunulmaktadır. Burada önemli olan bayramlarda verilen Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamler ile “gönül almak, hatırlandığım ve saygısını belli etmek” tir. Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam alan kişi de mutlaka karşılık olarak soyut ya da somut olarak bir Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam ile karşılık vermektedir. Burada soyut olan Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam “el öpme, gülümseme, teşekkür eder şekilde baş sallama, vs.” gibi sözsüz iletişim yollan ile sağlanmaktadır. Önemli olan veren kişiyi mahcup etmeme ve Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamsine karşılık verebilmektir.

Bayramlarda çocuklara verilen Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamnin son derece önemli bir anlamı bulunmaktadır. Burada asıl önemli olan verilen Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamler sayesinde çocuğa bayram sevgisini aşılayabilmektir. Bu nedenle bayram ziyaretlerine gelecek çocuklar için her evde genellikle ufak da olsa bir Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam bulundurmak âdettendir. Bu Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamler arasında genellikle mendil, şeker, çorap, bozuk para…vs. sayılabilir.

Bayramlaşmaya dayalı Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam leşme geleneği kentsel mekanlarda da varlığım korayabümiş ve apartmanlarda, işyerlerinde, okullarda vb. mekanlarda toplu olarak bayramlaşma varlığım sürdürmeye devam etmektedir.
Dini bayramlarnnız olan Ramazan Bayramı’nda daha çok şeker ikramı yapılmaktayken, Kurban Bayramı’nda da daha çok et ikramı yapılmaktadır. Buna göre bayramlarda verilen yiyecek ikramlarının bayramın yapılış amacıyla yalan ilişki içerisi içinde bulunduğu göz ardı edilemez.

Tunç, “Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek” adlı kitabında Cumhuriyet dönemi bayramlarında Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamleşmeden şu şekilde bahsetmektedir:

“Kız ve erkek çocuklarına verilen mendiller bhbirinden farklıydı. Kızlara daha küçük, erkeklere daha büyük boyda mendil verilir, kızların mendillerinde küçük bir nakış bulunur, erkek çocukların mendilleri genellikle kareli veya ince çizgili olurdu. Verilirken de kız mendilleri üçgen, erkek mendilleri kare şeklinde katlanırdı. Her el öpene mendil verilmezdi. Yakın akraba çocuklarına hem hatırı sayılır harçlık, hem mendil-çorap, uzak akraba veya yakın ahbap çocuklarına harçlık ve mendil verilir., bazı çocuklara sadece mendil, bazılarına ise sadece ufak bir harçlık verilirdi. Harçlığı baba, mendil-çorabı anne verirdi. Parayı kazanan baba olduğu için mi böyle bir iş bölümü gelişmişti, yoksa armağan vermek daha kadınsı bir eylem olarak mı görülüyordu, bilmiyorum. Ama tersi görülmezdi” (2002: 277)
Annenin çocuğa kendi eliyle yaptığı mendil ve çorabı Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam ederken, babanın Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam yerine para vermesi ailede otoritenin kimde olduğunu çocuğa göstermenin bir yoludur. Buna göre çocuk, annenin baba karşısındaki maddî yoksunluğunu bilir ve artık kimden Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam, kimden para bekleyeceğini bilir duruma gelir. Günümüzde çoğu ailede bu durum söz konusu iken çalışan bayanların bulunduğu ailelerde ise bu durum değişmekte ve her iki tarafın da ekonomik özgürlüğü bulunduğundan çocuk her iki taraftan da para ve Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamyi eşit oranda bekler duruma gelmektedir.

“Ziyarete gidilecek evlerin bazılarına şeker götürülmesi gerekirdi. Bunların başında kayınvalide-kayınpeder, hanımın dayısı, beyin ablası gibi akrabalar gelirdi. Şeker kurulan ailenin gücüne ve götürecekleri aileye verdikleri değere göre seçilirdi. Şeker kutularını Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamlik hale getiren şey, paketi dört tarafından saran ve ucu bıçağa sürtülerek lüle haline getirilen parlak renklerdeki rafyalardı.” (2002: 278)

Eskiden dinî bayramlarda çoğu çalışana bahşiş vermek âdettendi. Buna göre günlük işini yapan kimseler bayram dolayısıyla kendi maaşlarının dışında bayram kutlamalan ile verilen bahşişlerden de faydalanmaktaydılar. Mahalle sütçüsünden bekçisine kadar herkesin bahşiş aldığı dönemler günümüzde oldukça gerilerde kalmış, bayram kutlaması yaparak şeker isteyen çocuklara dahi kapılar açılmaz, şekerler verilmez olmuştur.
“Postacıya, bekçiye, sütçüye, gazete müvezziine, bakkalın çırağına bayram bahşişleri ilk günden verilirdi. Ramazan boyunca mahalleyi sahura kaldırmış olan davulcu, yanma bir de zurnacı katar, ramazanın ortasında topladığı bahşişin yanı sıra, bir de bayram bahşişi toplardı. Çocukların bayram harçlıklarını yoğun olarak topladıktan gün de bayramın ilk günüydü. O gün ailenin en yakın akrabaları dolaşdır, dayılardan, amcalardan, eniştelerden, dedelerden yüklü miktarda harçlık alınırdı. îyi aileler çocuklarının ancak yakın akrabalardan harçlık almasına izin verirler; konu komşudan, ahbaplardan, hele tanımadık kişilerden harçlık alınmasına asla izin vermezlerdi. Mesafeli aile dostlarından para kabul edilmezse de, çorap, mendil gibi Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamleri almamak ayıptı. Ama mendil ya da çorapla kız kaçıran alınmaz, lunaparka gidilemez, bu nedenle mendil, çorap almak çocukların hiç hoşuna gitmezdi” (2002: 281)

70’li yılların bayramlaşma adetleri ise günümüzde giderek yok olmaktadır. Buna göre bayram bahşişleri çoğu aile tarafından verilmemekte, bayram ziyaretleri dahi yapılmamaktadır. Bayram Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamleşmelerinin bu ziyaretler çerçevesinde yapıldığı düşünülürse bu geleneğin de büyük bir değişime uğradığı ortaya çıkmaktadır. İletişim teknoloj isinin her dakika geliştiği günümüzde bayramlar genellikle telefon görüşmeleri ve mesajları, e-mailler, e- kartlar, görüntülü sohbetler ve nadir de olsa tebrik kartlan ile yapılmaktadır. Bu bağlamda günümüz bayram Doğum Günü Hediyesi Ne Alsamleri de bu görüşmelerden ibaret olmaktadır. Hazır bayram mesajlan hem bayram kutlamak hem de bir çeşit Doğum Günü Hediyesi Ne Alsam olarak sevilen eş, dost ve akrabalara gönderilmektedir. Uzağı yakın eden iletişim teknolojisi her ne kadar insanların iletişinıini kolaylaştınyor olsa da geleneksel günlerin kutlanmasında ve gelenekselliğin sürdürülmesinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır.